PROFEZIA 108

NIK, YAHUVEHK, LASTER ASKATUKO DUT SUNTSIPEN ESPIRITUA LURRAREN GAIN

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
2009KO MARTXOAREN 9AN
BERBA BAT PURIM 2009RAKO


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Ester Liburua irakurri ondoren eta gero YAHUVEHREN Tronuaren aurrean otoitzean joan nire senarra Niko eta nire aizta maitearekin, ni YAHUVEHRI eskatzen nengoen BERAK ote zeukan Berbaren bat BERAK hitz egitea nahi zuena Purim honetan. Hau da hitz egina izan zen Hitza.

Audioan:

Elisabeth: Jarraitzen dut entzuten, NIK hitz egingo dut NIRE alabari, baina orain ez da garaia oraindik.

Niko: ZURE garaia perfektua da.

PROFEZIA 108

Zeren NIK hitz egingo ditudan Hitzak suzkoak izango dira. Bakarrik jakizue zuek distiratzen duzue NIRE aurrean, bai horixe, NIRE santutasunean eta NIRE egian dabiltzan guzti horiek, benetan dakitenak Purim zer irudikatzen duen, zeri buruz den. Bakarrik jakizue hau: distiratzen duzue NIRE aurrean, daramatzazue jantzi dotoreenak, zeren ezin liteke egon arropa dotoreago Justiziazko Soinekoa baino NIRE Seme YAHUSHUAK ipintzen duena zuen inguruan. Bakarrik jakizue hau: etsaiek azpilanean ari diren bitartean santuen suntsipena lortzeko, horrela NI ere badakit nola suntsitu fedegabeak.

Orain ez da garaia suzko berbak hitz egiteko, ENE alaba. Izan zaitez jasankor. Bakarrik emango ditut kemenezko berba gutxi hauek zuentzat. NI, zuen ABBA YAHUVEH, pozik nago. NI pozik nago NIRE Israel espirituala, NIK haientzat ordenatzen ditudan pausoetan dabiltzan horiek santuen gisan, horiek zeinen belarriak NIK esaten ditudan berba bakoitzarengana makurtuak dauden. NIRE haurrak, NIRE haurtxoak, NIRE Emaztegaia, NIRE hautatuak eta NIRE aukeratuak, zuek harro ez zaudetenak nortzuk zaretelako edo zer lortu dezakezunaz, baizik eta zuen harrotasuna dago NIK, YAHUVEHK, egiten dudanaz, NIK, YAHUVEHK, lor dezakedanaz, NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHREN bitartez.

Bakarrik jarraitu otoitz egiten, zeren NIK eman nion Mardokeori bereizmena jakiteko non dauden etsaiak, eta zein ekintza prestatu zuten Santuak suntsitzeko. Otoitz egizue bereizmenagatik, zeren NIK beti erakusten dizuet non dagoen etsaia ezkutaturik, baita zuen erdian ote dagoen ere. Bakarrik jakizue hau: edonor ezkutuki sartzea saiatu eta tradituko balu Ministerio honen burua eta Ministerio honen kideak direnak, makinatzen dutenak Ministerio hau suntsitzeko, Ministerio honi buruz gezurrak esaten dituztenak, NIK, NIRE eskuarekin, dio YAHUVEHK, suntsituko ditut, Aman eta bere hamar seme suntsitu nituen bezain ziur, eta guzti horiek altxatu zirenak NIK seguru egon daitezela aurretik ordenatu nuen aurka. Begira, azkeneko garai hauetan, NIK badakit, edozer gauza etsaiak egin arren, NIK aurretik erabaki dut nortzuei mantenduko diet seguru NIRE esku ahurrean, non inolako gizon ezin zaituen erauzi. Antzinako egunetan bezala, NIK aurretik erabakia nuen seguru mantenduko nintzaiekeen Mardokeo eta Ester.

Ez da ezer aldatu, baina egon zaitez prest, Elisabeth, zeren oraindik beste hitza dator eta egongo da NIRE suaz beterik, baina beste behin, hau ez da garaia adierazteko. Bakarrik jakizue hau: NIK, YAHUVEHK, ez dut inoiz barkamena eskatuko egin nuenagatik Sodoma, Gomorra eta beste hiriei haien eredua jarraitu zutenak, eta NIK, YAHUVEHK, hauxe ziurtatzen dizuet: SUNTSIPEN ESPIRITUA ASKATZEKO ZORIAN NAGO LUR HONEN GAINEAN, ETA BAIMENTZEKO ZORIAN NAGO GAUZAK GERTATZEA, SEKULA LEHENAGO GERTATU EZ DIRENAK, GERTATUKO DIREN TAMAINAN.

Baina jakizue hau: NIK ez dizuet hau esaten izua eragiteko, baizik eta lasaitzeko. YAHUSHUARI benetan dagozkien horiek, NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odol isuriaz estalirik dauden horiek, benetan beraien borondatea eta beraien bizitza menderatzen dituztenak eta ahalegintzen direnak agindu bakoitza zeru goikoa obeditzen, NIK mantenduko zaituztet seguru. Bakarrik eutsi zuen fedeari, zeren satanasek nahi du zuen fedea zuen bizia nahi duen baino gehiago. Beraz, eutsi gogor zuen fedeari eta begiratu zer egiten diodan etsaiari. Begiratu zer egiten diedan Santu den guztia suntsitu nahian dabiltzan horiei. Erne egon NIK, YAHUVEHK, egingo dudanagatik, zeren haien patua izango da askoz okerrago Aman eta bere hamar semeena baino.

Egun bakoitzean bizi zeure bizitza eta esan: “Nola atseginagoa iritzi nenkizuke, ABBA YAHUVEH? Nola atseginagoa iritzi nenkizuke, YAHUSHUA ha MASHIACH? Nola atseginagoa iritzi nenkizuke, liraina RUACH ha KODESH, NIRE IMMAYAH, NIRE AMA JAKINDURIA?” Eta zuen AMA JAKINDURIAK emango dizu jakinduria erantzun hori ezagutzeko.

Oi, zenbat maite zaituztedan! NIK badakit zeintzuk diren NIREAK. NIK ezagutzen ditut izenak NIREAK direnenak, beraiek azkenaldian haien borondatea NIRI ematen didate azkenean eta onartzen dute YAHUSHUAREN Odola isuria haien bekatuak garbitzeko. Baina haiek badakite hau ez dela nahiko. Haiek badakite gaitzarengandik urrutiratu egin behar direla. NIK badakit nortzuk zareten.

Hauexek dira kemenezko berbak NIK dauzkadanak zuei esateko Purim egun honetan 2009koa. Ez du axola, ENE haurrak, ez kezkatu zuen artean, egun hau ote den edo egun hori, zeren denborak gizakiarengandik aldatuak izan dira, baina NIK ezagutzen dut zuen bihotza. Ohorea ematen dit Ester bezala NIRE Tronura zuek hurbiltzea, eta NIK jarri nuen NIRE zetroa eta BERE Izena YAHUSHUA da, NIRE Bakar-sorturiko Semea eta zuei onartzen dizuet, eta zuen gurtza eta zuen gorespena NIGANA etorri da urrin gozoa bezala. Beraz, jarraitu distiratzen NIRETZAT lurreko gorotz pilo honen erdian. NIK begiratzen dut zerutik eta ikusten zaituztet distiratzen eta sentitzen naiz ohoratua.

Berbaren amaiera.

AZKENEKO ARGIBIDEA

(Premiazko oharra: YAHUVEHK ikusten duen distira ez da urrezko hauts faltsuaren distira, zeini buruz YAHK ohartu zigun Profezia 32an. Mesedez, irakur ezazue Profezia hau berriro eta ohartu jendeari.)

Hauxe da YAHUVEHK hitz egiten duenari buruzko distira. Hemen daude aurreko Profezia batzuen zatiak, non YAHUVEHK esaten duen BERE altxorrak distiratzen dutela BERE aurrean.

PROFEZIA 91

Profezia 91tik: John Hagee, zeu kondenatua zaude, dio NIK, YAHUVEHK

NIRE altxor kuttunak, dauzkadan gutxiak distiratzen dutenak harribitxi garestia bezala! Begiratzen dut NIRE Tronutik Zeruan eta ikusten ditut giza gorotzak hori baita satanasen haurrek deritzedanak, gorotz piloak. Hatsa zeruraino heltzen da. Hollywood satanasen jolastokia baino ez da, eta benetan, infernuak eusten du “Nor da nor Hollywood hirian”. Baina begira, mundu guztiaren zehar dauzkat harribitxi txiki hauek, gogoratzen didatenak, baita NIRE amorruan eta suminduran, ikus ditzakezu distiratzen, hertsiak gorotzagatik inguruan. Baina distiratzen duzue zeren NIRE liraina, liraina, liraina ESPIRITU kuttuna barnean dago eta distiratzen duzue.

PROFEZIA 95

Profezia 95tik: YAHUSHUA ha MASHIACH dio: Hartu zeure arma, NI BIZIRIK NAGO

Denbora oso laburra da orain. Bildotsak bihurtzen dira ardiak gauetik goizera. NIRE egia isurtzen dut. Hazarazten diet, ez dagoelako astirik haurtxo geratzeko luzaroan. Galdatzen dut Santutasuna sekula baino gehiago, gaitzak orroak egiten du inguruan. Bilatzen ditut harribitxien distirak NI eta NIRE Aitak begiratzen dugunean lur honetara. Begira, NIRI dagozkidanak distiratzen dute harribitxi distiratsuena bezala, NIRE argia haien gain distiratzen duenean. Baina benetan barruan zaudete eta inguraturik gizateriaren gorotzaz. Eta bilatzen ditut distirak eta harribitxiak eta badakit zehazki non dauden eta zerutik ere, ikus ditzaket NIRE bitxietako preziatuenak. Hori da zuek guztiak ipintzen nauzuenak lehenengo zuen bizitzan eta zuen maitasunean, ahalegintzen zarete obeditzeko kosta ahala kosta, satanasi errieta egiten diozuenak, eta jakinarazten diozuenak ez duela parterik izango zuengan. Zuek zarete NIRE bitxi preziatuak.

Hitz eginda Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahren bitartez, 2009ko martxoaren 9an.

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, bidali nazazu e-posta bat eta jakinarazi iezadazu.