PROFEZIA 107

ITXARON, ITXARON, ITXARON, EZ GALDU ZUEN ITXAROPEN ZORIONTSUA

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
2009KO OTSAILAREN 7AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Berba hau etorri zen, gure aizta maiteak ametsa izan ondoren eta berak Nikori eta niri ametsa kontatzen zegoen ametsa. Ametsean, berak zioen etiopiar Juduak zirela hautatuak eta nik atoan nabaritu nuen haustura nire espirituan, eta banekien amets hau ez zela YAHUVEHRENA. IMMAYAH hizkuntzetan hasi zen hitz egiten nire medioz eta nik ezin nuen gelditu, ezta Nikori zerbait esateko ere, eta Berba hau irten zen.

AMETSA

Eserita nengoela amets egin nuen, egon-gela batean nire senargai ohiarekin. Nire lehengusina zutunik zegoen bazterrean. Nik niotson nire senargai ohiari beltzak zirela Jainkoaren herri hautatua eta gu Judu beltzak ginela. Nire lehengusina hurbildu zen eta nire alboan eseri zen. Berak gehiago jakitea nahi zuen. Gero, gu hirurok kaleko bazterrean geunden. Kalea jendez beterik zegoen eta gizaki beltz ugari zeuden kalean eta balkoira agertuak. Gizon bi zeuden altura handian, goian, pisuko balkoian, haien danborrak jotzen. Hizkuntza hebrearrean berba egiten zuten. Mikrofono bat zeukaten disko-jogailu zahar baten kontra, abestiak ipintzen hebrear hizkuntzan. Nik niotson nire lehengusinari: aizu, begira, haiek badakite Judu beltzak garela.

Ametsaren amaiera.

PROFEZIA 107

ENE alaba laztana, ez erori satanasen lakirioetan. Hautatu bakarrak balio dutenak lur honetan dira horiek YAHUSHUA MASHIACHREN Odola isurian garbituak dauden horiek. Ez du axola zein arrazakoa zaren. Ez du axola zein hizkuntza hitz egiten duzun. Ez du axola zein kolorekoa den zure azala. Ez erori arraza bereizkeria espirituagatik. (Isaias 56:7)

ISAIAS 56:7

Neure mendi santura ekarriko ditut eta neure otoitz-etxean pozez beteko. Atseginez onartuko ditut neure aldarean haien erre-opari eta sakrifizioak, nire etxea herri guztientzat otoitz-etxe izango baita.

Baina, ENE laztana, NIK eman dizkizut begiak sekula ez ikusteko kolorea, baina begira zenbat ametsekin betetzen zaituen satanasek, zeinetan kontuan hartu behar duzun azaleko kolorea. Hau ez da NI, hortaz, errieta egiozu arraza bereizkeria espirituari.

Judu etiopiarra ez da bermatasuna zerurako bidaiarena. Bakarrik YAHUSHUAREN Odolaren isuriaren bitartez, bakarrik NIRE Berbaren obedientzian, bakarrik YAHUSHUAREN Izenean, zuen MASHIACH, daude NIRE hautatuak. Egongo da hizkuntza eta nazionalitate aniztasun guztia zeruan. NI naiz hautatzen duena azalaren kolorea, baina beste behin, ez dauka zerikusirik barne espirituarekin. NIK nazionalitate guztiak maite baititut. NIK maite ditut leinu eta hizkuntza guztiak. NIRI dagozkidan horiek YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola dute, baina honek ez du esan nahi askazi biologikoa jatorri hebrearra izan behar duenik. Esan nahi du haiek dutela YAHUSHUA ha MASHIACHREN askazi espirituala.

Gogoratu: hauek dira haurtzat hartuak direnak eta hauek dira mentatuak direnak. Halaxe izango balitz, orduan, odola hebrearra duten guztiak haien leinutik datorkiena, orduan denoi bermatuko litzaieke bidaia zerura, bermea zerurako, eta ostera, begira Israeli. Begira Jerusalemi. A zelako gerakin ttipia onartu dute YAHUSHUA MASHIACH bezala, eta egin arte, kondenaturik daude. Ez dute ikusiko zerua. Ezagutzen dute Tora. Zein gutxik obeditzen duten Tora! Badakite zein egun den Shabbat. Zein gutxik ohoratzen duten Shabbat! Atseden hartzea baino gehiago da. Errituala hutsal bat baino gehiago da. YAHUSHUA da Shabbataren Jauna.

Ai haien zoritxarra irakasten dutenak heresia faltsua, doktrina faltsua dioena beltzak ezingo dutela sartu zeruan! Jakingo dute eta haiek (hil diren horiek) esperimentatu dute jadanik infernuko maila sakonena. NIK ez dut epaitzen, ENE kuttunak, azalaren kolorearen arabera edo haien nazionalitatearen arabera. Zeren NIK sortu nuen bakoitza izaera gizabanako gisa. NIK nahi izango banu denak itxura berdina izan dezaten, NIK sortuko zintuzketedan elkarren antzekoak izan zaitezten. NI ez naiz YAHUVEH aspergarri bat. Nahi izango banu denak eduki dezazuen nortasuna bera, jarriko zintuzketedan zuek guztiak maila berean nortasun berekoan. NIK sortu nituen zuetariko bakoitzak, zuetariko bakoitza zuen ileko xerlo bana ere. NIK eman nizuen zuetariko bakoitzari DNA jaio zinetenekin. Osatuak izan zarete zeharo izugarri eta bikain. NI naiz hura, zuen ABBA YAHUVEH, zehaztu dituena zuen gorputzeko kromosomen zenbakia, atomoen zenbakia osatzen zaituztenak eta molekulak. NIK, YAHUVEHK, NIK badakit ez bakarrik zuen gorputzeko ileen zenbakia, NIK ezagutzen ditut ileen zenbakia zuen besoetan. Ezagutzen ditut zuen atzazaletako zabalera. NI naiz ipini nituena lerroak zuen ahurretan. Zuetariko bakoitzak zeharo maisukiro osatua izan zen.

Oi, nola atsekabetzen naizen! Oi, nola deitoratzen naizen! Oi, nola amorruaz eta erresuminaz beterik nagoen ez-jaioekin egiten dutenarenaz! Kanpora bota, haurtxo maitagarri horiei! Xerradetan trenkatu! Kuboetan ebaki! Atera haien gorputzen atalak! Tortura tresnak hartu eta zarratatu eta suminkor atera haien gorputz ttipiak pildarretan! Eta azkeneko iraina da ume hori abortu batetik bizirik irteten denean, entzutea berbak: Hil bedi! Bota kanpora! Profetizatu dut eta berriro esatera noa: Zulogune handiak egongo dira basakeria hauek egiten dituzten lekuen azpian. Zuetariko horientzat abortua onesten duzuenak: ezin duzue ezta hasi ere konprenitzen zuen zain daukadan laztura. Betikotasun guztiaren zehar entzungo dituzue ez-jaioen garrasiak. Haurtxo ttipi hauetako bakoitzagatik, NIK, YAHUVEHK, hartu nuen denbora, jakinda ez zaiela baimenduko bizirik irtetea, eta horiek abortuetatik bizirik irteten direnak derrigortuak aurkituko direla hiltzera. Halaber, NIK hartu nuen denbora eta ipini nuen YAHUVEHREN identifikatzaile marka bakoitza haiengan. NI naiz deitu niena gizakiak.

Aizu, satanasen umekia, nor zara zu NIK gizakia deitzen diodan horri, zaborra besterik ez deitzeko? Ez al dakizu lege hauek berronesten dituztenak, eta orain, Amerika, zure bekatuak areagotzen dituzu eta diozu ordainduko dituzula beste nazioen abortuengatik. Ez al dago nahiko odol zure eskuetan zuen lurraldean abortutako haurtxoena? Ez al dakizu ume hauek jartzen direla Moloken sakrifiziozko aldarean? (Salmo 106:38; Lebitarrena 20:2)

SALMO 106:38

Odol errugabea isuri zuten, beren seme-alaben odola, kanaandar idolei opari eskainiz: lurraldea odolez busti zuten eta profanatu.

LEBITARRENA 20:2

Esan israeldarrei: norbaitek, israeldarra nahiz Israelen bizi den etorkina izan, seme-alabaren bat Molok jainkoari oparitan eskaintzen badio, heriotza-zigorra izango du: harrika hilko du herriko jendeak.

Ez da desberdin antzinako denbora biblikoetatik, eta oharra bera adierazten dut berriro. Ai, haien zoritxarra horiena sakrifikatzen dutenak haurtxoak jainko faltsuari Molok! Ai, HAIEN ZORITXARRA HORREN AURKA EZ DUTENAK PROTESTATZEN, BESTALDERA BEGIRATZEN DUTENAK BEKATU HONI!

Oi, ttipi hauek benetan diotsuet zeruan daudela orain! Jarraituko dute zerura etortzen, baina jakizue hau: haiei baimendu izanez gero jaiotzea, haur zeharo bereziak izango zatekeen. Lehenik profetizatu nuen bezala, berriro profetizatuko dut: zulogune handiak egongo dira abortu hauek praktikatzen dituzten leku hauen azpian.

Medikuak amore ematen duzuenok, iraganean zenioten: ez dut izango parterik honekin, baina orain saldu didazue. Saldu duzue gizateria, mehatxatuak zaudetelako, diotelako: “kenduko dizugu zure kolegiatura, zure eskubidea jarduerarako”. Orain zuek ere praktikatzen dituzue abortu hauek, bekatuzko basakeria hauek. Egiaz hauxe diotsuet: NIK ez dut onartuko zuen aitzakiarik bat ere ez. Odola dago zuen eskuetan. Erietxeak behin ziotenak: nik ez dut parterik izango honekin, guk ez dugu haurtxorik abortatuko. Baina orain amore eman duzue. Sinesten dituzue gobernuaren mehatxuak eta gezurrak. Ez zenuten ezta saiatu ere kontraerasotzen. Artatzaileak, odola zuen eskuetan dago!

Umeei irakasten zaie ikastolan nahi ez duzuna kanpora botatzen duzula soilik. Gizateria eltze zokoragarria baino ez da, erabiltzen duzu behin, egozten duzu, sekula ez duzu berrerabiltzen. Hau da murriztu dena ere. Hau da kredo berria mairuak predikatzen dutena. Hau da Estatu Batuetako Presidenteak babesten duena, eta ai, haren zoritxarra edozein umearena bizirik irteten denarena abortu batetik, NIRE mirarizko eskuarengatik ere! NIK izan ditut batzuk bizirik irteten zirenak frogatzeko eta ikusteko zer egingo zukeen. Maitagarri hauek benetan arnasa hartzen zutenak, zaborrontzira botatzen zaie.

Zenbat denbora! Zenbat denbora! Zenbat denbora! Zenbat denbora NIRE amorrua eta erresumina bezatua izan den! Soilik hauxe jakizue: zuek deitzen diozun Tribulazio Handia datorren garairako, lur honek Tribulazio Handia irabazi du, eta NIRE amorrua eta NIRE erresumina eta sumindurazko katilukadak isuriak izango dira (Salmo 110:5-6; Apokalipsia 14:10; Apokalipsia 16:19).

SALMO 110:5-6

Zure eskuinean daukazu Jauna: bere haserre-egunean erregeak ditu suntsitu. Nazioen aurka epaia eman du: gorpuak pilatu ditu eta lur zabalean burezurrak hautsi.

APOKALIPSIA 14:10

Jainkoaren sumin-ardoa edan beharko du, haren zigor-kopan nahasgabe garbi prestatua dagoena. Suz eta sufrez oinazetuko dute aingeru santuen eta Bildotsaren aurrean.

APOKALIPSIA 16:19

Hiri handia hiru zatitan lehertu zen eta munduko beste nazioetako hiriek lur jo zuten. Orduan, Jainkoa Babilonia hiri handiaz oroitu zen, hari bere zigor-kopa, bere sumin-ardoz betea, edanarazteko.

Zuek entzuten duzuen guztiak eta zuek irakurtzen duzuen guztiak, hobe duzue orain hastea otoitz egiten, YAHUSHUA ha MASHIACHREN begietan duin aurkituak izan zaitezten, ihes egingo duzuela, aldi honetan NIRE suminduratik.

BIZILAGUNEN KONTROLA

Era askotan hil ahal dira umeak orain, baita pozoitzen haien janaria, pozoitzen haien jostailuak. Ez atzipetu. Satanasen haurrek deitzen diote horri populazioaren kontrola. Dena da haien egitasmoaren zatia, zeren airea arnas hartzen duzuena, pozoitua dago, heriotzaz eta hondamenaz eta gaixotasunaz betea. Baina galdetu mundu ordena berriari, horiek haien batzar sekretuan, eta haien sekretuak zuei kontatzera balihoazkizue, esango zitzaizkizukeen populazioaren kontrolari buruzkoa dela. Bakarrik aberatsak irtengo dira bizirik. Aberatsenak aberatsen artean, baina NI etsaia nahasten nabil. Horiek estaliak NIRE Semearen Odolarekin isuria Kalbarioan, horiek hots egiten diotenak YAHUSHUA ha MASHIACHRI, Odola hori da haien immunitatea. Segi otoitz egiten, segi eskatzen, segi NIRI gogorarazten mendeku hartzeko haiena hedatzen dutenak pozoia zeruan eta NIRE mendekua etorriko zaie horien gain sortu zutenak heriotza, gaixotasuna eta hondamenaren formula horiek (eta) politikarien gain baimendu zutenak.

Beraz, ______________ guzti hau hasi zen amets batetik. Abisu bat Berba berri honek sortu ahal izan zedin bakarrik denak bekite zein izugarri eta bikain zuek denak osatuak izan zareten. NI naiz nork “mekanografiatzen” duen zuen odola. Oi, horiek NIREAK direnak, NIRE kuttunak! Oi, nola maite zaituztedan! NIK plana egin nuen egun bakoitza zuen amaren sabelean zeundetenean. Aukera bat eman nizuen, baina nik badakit eta idatzia dago ere, hartutako erabakiak, NIK ezagutzen baititut aldiz aurretik gauza guztiak. NIK aldiz aurretik zehaztu dezaket, aurrez xedatu, NIK ezagutzen baititut zein erabaki hartzen dituzuen, hartu aurretik ere. (Erromatarrei 8:29-30; Efesoarrei 1:3-12)

ERROMATARREI 8:29-30

Aurrez ezagutu zituenak, aukeratu ere egin zituen Jainkoak, bere Semearen irudiko izan zitezen, eta horrela, Semea senide askoren artean lehen-seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak, deitu ere egin zituen; deituak, berriz, zuzentzat onartu zituen, eta zuzentzat onartuak, aintzaz bete.

EFESOARREI 1:3-12

Goretsia izan bedi Jainkoa, Jesu Kristo gure Jaunaren Aita, zeruan, Kristoren bitartez, Espirituaren ondasun oroz bedeinkatu gaituena! Kristorengan aukeratu gintuen mundua mundu izan baino lehen, haren aurrean santu eta akats gabe izan gaitezen maitasunez. Bere onginahiak eraginda, ordutik zuen erabakia Jesu Kristoren bitartez gu seme-alabatzat hartzea, bere Seme maitearengan eskuzabal eman digun dohain zoragarria berarentzat gorespen-kantu bihur dadin. Semeak bere heriotzaz, askapena eta bekatuen barkamena lortu dizkigu, Jainkoaren eskuzabaltasun agorrezinaren erakusgarri; bere eskuzabaltasunaren dohainak oparo isuri ditu gure gainera, jakinduria eta ezaguera oroz gu hornituz. Bere asmo ezkutua, bere onginahiaz erabakia zuen asmoa, ezagutarazi digu: historia bere betetasunera eramatea, gauza guztiak, nola zerukoak, hala lurrekoak, Kristo buru dela, batean bilduz. Honen bitartez, gara oinordeko gu ere, lehendik Mesiasengan itxaropen genuenok, gauza guztiak berak nahi bezala egiten dituen Jainkoak aurrez aukeratu baikaitu bere asmoaren arabera, bere aintzaren gorespen-kantu izan gaitezen.

Beraz, ez ahaztu hau. NIK badakizkit zein bekatuak egingo dituzuen, bekatu hori egin aurretik ere. NIK ezagutzen dut hurrengo hausnarketa zuen buruan, pentsatu aurretik ere. Honen bezainbeste bikain osatuak izan zarete. Ezagutzen dut zuen birikak hartuko dituen arnasgoren azken zenbakia, lur honetatik kenduak izan zaitezten baino lehen, zuen espiritua eramana izan aurretik. Halaxe da zein bikain eginak izan zareten, eta, nork bakarrik dakizki gauza guzti hauek?

NI naiz YAHUVEH eta hauxe diotsuet asmoarekin, ez bakarrik jakin dezazuen, zuek jakin dezazuen zein baliotsuak zareten NIRETZAT, maite duten horiek NIRE Seme YAHUSHUA, hots egiten dioten horiek eta ohoratzen MASHIACH bezala, erregeen Errege, AHALGUZTIDUN JAINKOA, NIRE Bakar-sorturiko Semea. NIK diotsuet hau guztia jakin dezazuen: ez al naiz gauza zuek zaintzeko NIK gauza guztiak dakizkidanean, dakizkidanean non dagoen hurrengo lakirioa satanasek jartzen dizuena? Ez al naiz gauza zuei esateko “ez zaitezte joan bide horretatik”? Bakarrik izan NIGAN konfiantza, bakarrik izan NIRE Semearengan konfiantza. Fio izan zaitezte NIRE Espirituan bizi dena zuen barne. Oraintxe bertan ez nabil mairuei buruz. Izan konfiantza RUACH ha KODESH lirainean. Zautzate NIRE gain, ezar ezazue zuen buruak NIRE sorbaldaren gainean. NI naiz zuen ABBA YAHUVEH, izan NIGAN konfiantza. NIK badakizkit nor diren NIREAK, eta NIK badakizkit izenak idatziak daudenak Bildotsaren Biziaren Liburuan (Salmo 37:3).

SALMO 37:3

Izan konfiantza Jaunarengan eta egin on dena, zeure herrialdean bizi eta bertako aberastasunaz gozatzeko.

Baita NIK badakizkit izenak idatziak daudenak madarikatuen liburuan eta hauek dira satanasen umekiak diren horiek.

Ez fio izan zuen jakinduriaz baizik eta zuen bide GUZTI, GUZTI, GUZTIETAN NIGAN izan konfiantza eta promes egiten dizuet NIK zuzenduko dut zuen bidea. (Esaera Zaharrak 3:5-6)

ESAERA ZAHARRAK 3:5-6

Izan bihotzez Jaunarengan konfiantza eta ez fio izan zeure adimenaz. Zeure jarduera guztietan, izan Jauna gogoan, eta berak eramango zaitu bide zuzenetik.

Bila nazazue oraindik aurkitua izan ahal nauzuen artean. Hots egizue YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izena, BERAK ez dizu utziko, BERAK ez dizu huts egingo (Erromatarrei 10:13).

ERROMATARREI 10:13

Izan ere, Jaunari dei egin diezaionan salbatuko da.

Obeditu NIRI, azpiratu zuen borondatea NIGANA (Eginak 5:29).

EGINAK 5:29

Pedrok eta beste apostoluek erantzun zuten: Jainkoaren esana egin behar da lehenik, ez gizakiena.

Ikasi eta ager zaitezte gaindituak. Ikasi Eskritura Santuak. Ezagutu zer atsegin zaion NI, YAHUVEHRI, eta batez ere, onetsi NIRE Seme Bakar-sorturikoa, justizia bakarra gisa, eta Odola bakarra, eta Izena bakarra itzularaziko dizuena zerura. (Joan 8:29)

JOAN 8:29

Neurekin dut bidali nauena; ez nau, ez, bakarrik utzi, hark atsegin duena egiten baitut beti.

Horientzat zeinen izenak idatziak dauden Biziaren Liburuan, zerua da zuen benetako etxe bakarra. Lur honetan bakarrik handikorik hortikora ibili zarete. (2 Korintoarrei 5:1-2)

2 KORINTOARREI 5:1-2

Jakin badakigu, mundu honetan bizileku dugun oihal-etxola hau hondatzen bazaigu ere. Jainkoak prestaturiko bizilekua dugula zeruan betiko, giza eskuz egin gabea. Horregatik, hain zuzen, hasperenka gaude, oraingoaren gainetik zeruko gure bizileku hura janzteko irrikaz.

Orain berba batzuk YAHUSHUAREN Emaztegaiari. Ez da luzaro izango. Itxaron pixka bat gehiago eta NIK esango diot NIRE Semeari: “Zoaz eta batu ZURE Emaztegaia etxerantz.” Kontuz, kontuz, kontuz. Ez gero eman Itxaropen zoriontsu hori. (1 Joan 3:2-3)

1 JOAN 3:2-3

Ene maiteok, dagoeneko Jainkoaren seme-alaba gara, baina oraindik ez da agertu izango garena. Badakigu, izango garen hori agertuko denean, Jainkoaren antzeko izango garela, den bezalakoa ikusiko baitugu hura. Harengan esperantza hau duen orok garbitu egiten du bere burua, Jesus garbia den bezala.

Entzun NIK hitz egin ditudan Berbak Elisabethen ahoaren bitartez. Ahalegindu zaitezte Santuago izaten egun bakoitzean. Saiatu zaitezte NIREGANAKO atsegin izatearren are gehiago egun bakoitzean. NIRI atsegin ez zaidan edozein gauzaren aurrean, eskatu YAHUSHUA MASHIACHREN Odola estali eta garbitzeko. Eskatu iezaiozue aldatu dezan zuen bihotza (Salmo 51:10).

SALMO 51:10 (12)

Ene Jainko, sortu bihotz garbia niregan, espiritu berri sendoa nire baitan.

Eskatu iezaiozue alda dezan zuen adimena. Atsegin zaidana, zuek atsegin izan beharko zenukete. Zeren ezin banauzue gurtu, eta ezin banauzue goretsi eta ezin badidazue obeditu hemen lur honetan, (Salmo 50:23) zerk eragiten dizue pentsatzera halaxe egingo duzuela, edo gurako duzuela halaxe egitea zeruan?

SALMO 50:23

Sakrifiziotzat gorespena eskaintzen didanak, horrek ematen dit ohore. Nire bidean tinko irauten duenari, neure salbamena erakutsiko diot.

Gogo hau ematen dizuet orain lur honetan, izan dezazuen gogoa betikotasun guztirako NI, YAHUVEHRI, NIRE Semea YAHUSHUA eta zuen IMMAYAH, RUACH ha KODESH, ESPIRITU SANTUA deitua, atsegin izateko. (Filipoarrei 2:12-13)

FILIPOARREI 2:12-13

Nire esana beti egin duzuenez gero, ene maiteok, egizue orain ere, hor ez nagoelarik; ez hor nagoenean bezala bakarrik, askoz gehiago baizik. Saia zaitezte zeuen salbamena begirune santuz burutzen. Jainkoa da, izan ere, bai nahi izateko, eta bai burutzeko gai egiten zaituztena, berak nahi bezala.

Bakarrik gogoratu hauxe: NIRE amorrua, NIRE erresumina, NIRE haserrea ez doa maite nauten horien aurka. Ez dago zuzenduta YAHUSHUA ha MASHIACHRI zerbitzatzen dioten horien aurka. Ez dago zuzenduta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odolean garbiturik horien aurka. Ahalegindu zaitezte Santu izaten. Zeren azkeneko egun hauetan, ez al dio NIRE Berbak: Santuak bihurtuko dira santuago? Horrek esan nahi du obeditzeko gogoa izango duzuela eta NI, YAHUVEHRI atsegin izateko, eta mairuak, paganoak, YAHUSHUAREN Odolaz ez garbituak, aurkituko dituzte NI iraintzeko era gehiago, aurpegira botatzeko NIRE Lege Santuak, Hamar Aginduak birrintzeko, NIK deitzen ditudanak Hamar Legeak, jendeari esateko ez jaramonik egiteko Eskritura antigoalekoei. Hauek dira egokiak direnak NIRE madarikaziorako, txarkeria egiten dutenak NIRE begietan eta ez dute ezta esanahia ere ezagutzen damutasunarena (Salmo 50:16-22).

SALMO 50:16-22

Gaiztoari, berriz, hau diotso Jainkoak: Nola aipa ditzakezu nire arauak, nola ahotan hartu nirekiko ituna, nire zentzarazpenari gorroto badiozu eta nire hitzei bizkar ematen? Lapurra ikustean, harekin bat egiten duzu, adulteriogileekin elkartzen zara. Gaiztakeriarako arin duzu ahoa, engainua asmatzeko bizkor mihia. Zeure senideaz gaizki-esaka diharduzu, zeure amaren semea belzten. Zuk hauek egin, eta ni isildu? Zu bezalakoa naizela uste al duzu? Ez, salatu egingo zaitut, dena aurpegira botako. Aditu, beraz, ongi, Jainkoaz ahaztuok! Bestela, harrapatu egingo zaituztet eta ezin izango zaituzte inork ere libratu.

JOEL OSTEEN

Gero daukazue hein azkena bat. Horiek toleskeria dutenak, Santuak diren plantak egiten dituztenak agerraldi bat gizakiaren aurrean egitearren. Esertzen dira haien beirazko katedralean edo datoz gizonaren antzean Joel Osteen izenekoa. Satanasen umekia da NIK deitzen dizudana. Oparotasuneko Andraketaria Predikatzailea zuei irakastera gurtzen dibisa ahalguztidunari edozein naziokoa jatorrizko zaretenak, eta zuei esatera metatu dezazuen haien gain. Doktrina faltsua predikatzen duten horiek eta diotsuenak homosexualitatea ez dagoela gaizki, sexu-bereko ezkontza, gizon eta emakumearen artekoa bezainbeste santu dela. Jarraitu eta jarraitu egin ninteke, baina ez du merezi, zeren ezagutzen duzue jadanik zer den bekatua. (Apokalipsia 3:14-22)

APOKALIPSIA 3:14-22

Idatz iezaiozu Laodizeako eliz elkartearen aingeruari: hona zer dioen Amenek, testigu leial eta egiazkoak, Jainkoak egindakoen sorburuak: ezagun-ezagunak ditut zure egintzak. Ez zara hotz, ez bero. Ai hotz edo bero bazina! Baina epel zarelako, eta ez bero, ez hotz, errebesatuko zaitut nazkatzen nauzulako. Hau diozu: “Aberats naiz, oso aberats, ez dut ezeren beharrik”, eta ez dakizu gizagaixoa zarena, errukarri eta behartsua, itsu eta biluzik zaudena. Aholku hau ematen dizut: eros iezadazu zeuretzat sutan garbituriko urrea, aberats zaitezen, eta soineko zuriak zeure burua janzteko, larrugorri lotsagarrian ager ez zaitezen; erosi kolirioa begietan emateko, ikus dezazun. Maite ditudanei egiten diet agiraka nik eta horiek zentzarazten ditut; izan, beraz, sutsu eta aldatu jokabidez. Hara, atean nauzu deika. Norbaitek nire ahotsa entzuten badu eta atea irekitzen, harenean sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu. Garailea neurekin eseraraziko dut neure tronuan, neu ere garaile izan eta neure Aitarekin beronen tronuan eseri naizen bezala. Ulertzeko gauza denak uler beza Espirituak eliz elkarteei esaten diena.

Bakarrik gogoratu, ENE kuttunak, bakarrik mundu honetan bizi zaretelako ez du esan nahi egokitu behar zaretenik mundu honetako irudira. Eraldatu zaitezte baizik, NIRE Seme YAHUSHUA, zuen MASHIACHREN irudira, eta zuek, halaxe egiten duzuenok, behatuko duzue NIRE aurpegia. Izango duzue kalkulaezinezko faborea NIRE begietan, eta betikotasun guztirako YAHUSHUAREN alboan egongo zarete, BERA bizi den tokian. (1 Korintoarrei 11:1)

1 KORINTOARREI 11:1

Egin zaitezte nire antzeko, ni Kristoren antzeko naizen bezala.

Beraz, heldu. Ez utzi inork baztertu dezazuen nazionalitate edo azaleko koloreagatik. Eutsi. YAHUSHUAREN Odola izan dadin gauza bakarra identifikatzen dizuena. (Erromatarrei 5:9)

ERROMATARREI 5:9

Orain, Jainkoak Kristoren Odolaz onartu gaituelarik, zenbatez gehiago ez ote gaitu salbatuko zigorretik beraren bitartez!

Heldu eta NIK eutsiko zaituztet eta ez dizuet deslaituko. Lasterka egizue bekatutik. Ez toleratu parte izan dadin zuen bizitzarena. Satanasek beki ez duzuela parterik izango berarekin. (Santiago 4:7)

SANTIAGO 4:7

Jar zaitezte, bada, Jainkoaren menpean; egiozue aurre deabruari, eta ihes egingo du zuengandik.

Arineketan alde egizue berarengandik. Korrika alde egizue edonorengandik bekatu egitera kilimatzen dizuena. Ahakar egizue eta ez izan beldur iraintzeaz.

Eta edonori buruz profezia hauek faltsuak deitzen dizkionari, jakizue soilik hauxe: agertu duzue nor den zuen benetako aita. Nola deitu diezaiokezue Profeta honi faltsua, predikatzen den guztia Santutasuna eta bekatuzko errieta denean? Horrek agertzen du norena zaren benetan. Horrek erakusten du nora joatera xedatua zaren. Zuen egintzengatik, NIK erauziko dut bortizki maskara zuen aurpegitik, denak ikus ahal dezaten fruitu ustela zuen barnean. Zeuk erabiltzen duzu Jesu Kristo izena, eta ostera, ez duzu ezta ezagutzen ere. Harro zaude profeta ez zarela. Baina, zer da egiazko profeta? YAHUVEHREN laguna da, norekin BERAK partekatzen dituen BERE sekretuak. Eta arrazoia duzu, zu zeure buruari santu deitzen diozuna eta ez dago barne santutasunik, NIRETZAT, zeu ez zara laguna. Bakarrik gizona edo emakumea engainatu dezakezu. Ezin duzu Sortzailea engainatu. Ezin duzu MASHIACH bakarra engainatu. Bene-benetan, ez dago Espiritu Santua zure barnean.

Horrenbestez, ENE haur maiteak, NIK batzen ditut NIRE ardiak eta NIRE bildotsak. OHARTU! OHARTU! OHARTU! Otsoa ikusten duzuenean! Ez izan beldur iraintzeaz. Abisatu bereziki NIRE bekereke ttipi berriei, eta ez, ez amore eman bekatuari. (Hebrearrak 10:26-27)

HEBREARRAK 10:26-27

Zeren, egia ezagutu ondoren, nahita bekatu egiten jarraitzen badugu, ez dago gehiago bekatuen barkamenerako oparirik. Jainkoaren auzi izugarria eta errebeldeak irentsiko dituen su kiskalgarria besterik ez dezakegu espero.

Berbaren amaiera.

ELISABETH BERBETAN

Hori da entzuten dudan guztia. Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH. Eskerrik asko Berba hau hitz egitearren. Norbaiten ametsa behar izan zen hau zirikatzeko.

ABBA YAHUVEHK ez du inor hobe egiten Judu Etiopiar, zuriak izaten badira, txinatarrak izaten badira, korearrak izaten badira, axolagabe zein den haren nazionalitatea. Bakarrik bildurik gaude YAHUSHUA, gure MASHIACHREN Odola isuriaren bitartez. Hau da eman duzun mezua.

Eskerrik asko, Eskerrik asko, Eskerrik asko, Eskerrik asko, Eskerrik asko beste ezusteko Berba bategatik, sortu zena gure aizta maiteak partekatu zuenean amets hau, ez zeniona berari eman ere, baina ZEUK eragin zenuen zerbait ona hartatik. Zeren benetan, gauza guztiak jardun dute onerako, ZUREAK baikara, eta ZURE egitasmoaren arabera deituak gara, ZURI emateko Gorespena, Ohorea eta Aintza, YAHUSHUAREN Izena handiesteko, gure MASHIACH kuttuna, denak hurbildu daitezen.

YAHUSHUAREN Izenean, gure MASHIACH maitea, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko hitz egitearren berriro Berba hauek ZUGANDIK buztinezko ezpain hauetatik, YAHUSHUAREN Izenean, otoitz egiten dut. Amen.

Aiene! Eta hau bat dator hilabete denean gaur. Laztana, hau da 6 urte, 11 hilabete nire senarra eta ni ezkonduta egon garela, eta datorren hilabetean izango da gure zazpigarren urtea. Horrenbestez, hau da gure hilabeteko ospakizuna hemen, esan digutena ospa dezagun eta Berba berri bat dugu gaur.

YAHUSHUAREN Izenean, ZURE Aintzarako bakarrik, otoitz egiten dugu.

Amen.

Ospakizun zoriontsua, laztana.

Mintzatua Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahren bitartez, 2009ko otsailaren 7an.

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, bidali posta bat eta jakinarazi iezadazu.

Contact Us

Contact Us

www.amightywind.com

www.almightywind.com

OHARRA

Familia maitea YAHUSHUARENGAN gure MASHIACH,

Sinets dezakezue hainbesterainoko gaiztakeria garaietan bizi garela? Sinets dezakezue okerrera doala? YAHUVEH, mesedez, izan erruki gurekin, ezin dugulako gelditu gauza hauek, baizik eta otoitz egiten jarraitu honen aurka.

Neskatxo bat abortatua izan zena abortatzeko klinika batean 23 astean eta bizirik irten zen, jasota izan zen artatzaile batengandik eta botata zaborra bezala zaborrontzira eta zokoratua. Hau dena 18 urteko amaren aurrean, hitz hoberen premian. Ez da ama horrelakorik baimenduko lukeena.

Ni (Elisabeth) erditu nituen bikiak orobatekoak haien hogeigarren eta piku astean, eta jaio ziren 28garren astean. Hau irakurri nuenean, negar egin nuen neskatxo honengatik, jaurtikia zarama bezala.

Jasotzen ditut postak abortatzeko asmoa duten emakumeenak, eta gizonenak eskatzen didatenak otoitz egin nezan beren emaztegaiak egin ez ditzan abortuak.

Emakume batek bidali zigun haurtxoaren erretratua, abortatua izango zatekeena, bera ez baletor Ministerio honi eta errudun sentituko ez bazen Profeziak irakurtzen zituen artean eta ikusten zituenean abortuari buruzko web orrialdeak. Berak altxortzat hartu du bere haurtxoa eta pozten gaitu jakitea, YAHUVEHK erabiltzen duelako Ministerio hau, haurtxo baten bizia behintzat, salbatua izan zela.

Hau ez da lehenengoz gertatu dena behean kontatzen den historia. Arestikoen albistea izatera heldu dena soilik. Eskatzen diet hau irakurtzen duten guztiei, egin dezaten nik egin nuen bezala, eta eska diezaioten YAHUVEHRI, mendekua har dezan atoan haur errudunaren erailketa honetan parte hartu zuten guztiarena.

Otoitz egiten dut ABBA YAHUVEHK ez dezan errukirik eta ABBA YAHUVEHK, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, ipiniko dituzuela erailketa eta tortura honetan parte hartzen duten gizaki hauek, ZURE sumindurako dolarrean lur honetan eta infernuan. Otoitz egiten dut zure sumindura nahasgabea eror dadin mediku, artatzaile, ama damugabeak eta gaiztakeria honengandik aldendu guztien gain.

Otoitz egiten dut lur azpian hondoratu daitezen mundu guztiaren zehar eraikinen azpian zabal dadin lurra eta eraman dakien guztiak bizirik infernura, egin zenuen bezala antzinako egunetan (Zenbakiak 16:1-33). Damutu zaitezte eta aldendu gaiztakeria honengandik! Zuek, haur errugabeak erailtzen dituzuenak, biziaren oparia, gure SORTZAILEA ABBA YAHUVEHREN aurpegira botatzen diozue. Eskritura Santuak diote: “Mendekua NIREA da, dio YAHUVEHK, NIK ordainduko dut.”

NIRE otoitz pertsonala da, lege hauek onartzen dituzten politikariek jakingo dutena zer sentitzen den YAHUVEHK daramatzan zuen premuak, maite duzuen horiek BERE eskuz.

Faraoi gaiztoak jasan zuen epaiketa Moisesen garaian, jausi beharko luke zuen etxeen gain. Nire otoitza da, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, Jesu Kristo bezala ezaguna ere. Oi, goibeltzen nau jaio izan direla horiek abortua onesten dutenak, edo YAHUVEHK baimendu zuela haiek haurrak izan dezaten. Elisabeth.

ARTIKULUA DRUDGE TXOSTENARI BURUZ

FILADELFIAKO MEDIKUA MIATUA ABORTU BATEAN BIZIRIK IRTENDAKO HAURTXOA ZABOR ONTZIRA BOTA ETA DESEGIN


Sycloria Williams, 18 urtekoa, haurdun, abortuzko klinika batera joan zen Miamitik kanpoaldean eta ordaindu zuen 1200$ doktorea Pierre Jean-Jacque Renelique egin diezaion abortua 23garren astean bere haurdunaldiarena.

Hiru egun geroago, bera jarri zen aulki etzangarrian, medikamentuak eman zioten umontzia zabaldu zedin eta alabaina, prestatu ebakuntzarako. Renelique ez zen garaiz heldu. Williams eta Floridako Osasun Sailaren arabera, andrea erditzear jarri zen eta neska bat erditu zuen bizirik.

Williamsek eta Osasun Sailak diotena gertatu zela jarraian, abortuari buruzko eztabaidaren alderdi bietan jendea kantitu ditu. Abortatzeko klinikako jabe batek, ez duena mediku gisa lan egiteko lizentziarik, ebaki zuen haurtxoaren zila. Williamsek dio andreak ipini zuela haurtxoa plastikozko poltsa biodegradagarria eta bota egin zuen.

Poliziak berreskuratu zituen hondar deskonposizioan kartoizko kaxa batean izengabeko argibideak jaso ondoren astebete geroago.

“Ez zait axola zuen politikariak zer diren, zuen printzipio moralak zeintzuk diren, hau ez litzateke gertatu behar gure komunitatean,” zioen Tom Pennekamp, Miamiko abokatua Williams ordezkatzen duena bere auzian Reneliqueren aurka (ren-uh-PORRU) eta klinikako jabeak. Estatuko Kontseilu Medikoa entzungo du Reneliqueren kasua Tampan ostiralean, eta erabakiko du ea kentzea lizentzia. Estatu fiskalaren Hilketa Lantaldea miatzen dabil, karguak ez dira onetsiak izan oraindik. Terry Chavezek, Estatu Fiskalaren Bulegoko bozeramaile bat, Miami-Dade konderrikoa, zioen aste honetan, akusazioaren abokatuek erabakia hartzen zeudela.

Reneliqueren abokatuak deitu zieten alegatuei asko jota “oker zuzenduak eta osagabeak”, posta batean prentsa agentziari. Hark ez zuen aipatu zehazpenak.

Kasuak onetik atera du abortuaren aurkako komunitatea, argudiatzen du klinikako egintzak erailketa osatzen dutela.

“Haurtxoa zarama puska bat soilik bezala hartua izan da,” zioen Tom Brejchak, Thomas Mooreren Elkartearen Presidentea, lege enpresa batek ordezkatzen duena ere Williams. “Jendea mundu guztiaren zehar izuturik dago”.

Abortatzeko eskubidearen alde dauden horiek ere kezkatuak daude karguengatik.

“Benetan uhertu nau”, zioen Joanne Sterner, Broward konderriaren kapituluaren presidentea, Emakumearen Nazioaren Erakundearena, aztertu ondoren Reneliqueren aurkako auzi administraria. “Badakit hau bezalako klinikak daudela hor kanpoan. Eta espero dut saihestu ahal izango dugula (emakumeak) horrelako kliniketara joaten.”

Estatu erregistroen arabera, Reneliquek bere prestakuntza medikua jaso zuen Haitiko Estatu Unibertsitatean. 1991 urtean amaitu zuen lau urteko barne ikasketa Obstetrizia eta Ginekologia arloan Interfaith Mediku Zentroan New Yorken.

New Yorken erregistroak adierazten dituzte Reneliquek egin zituela gutxienez 5 ordainketak ekintza mediku gaiztoak iraganeko hamar urteko epealdian, zeinen zehaztasunak ez dira agertzen artxiboetan.

Reneliquerekin harremanetan jartzeko saiakera errepikatuak alferrik izan ziren. Bere bulegoko telefono batzuek deskonektatuak daude, ezin izan zen aurkitu telefonorik bere helbidean, eta ez zituen erantzun mezuak bere abokatuari utzitakoak.

Williamsek borrokatu zuen abortu bat edukitzeko erabakiaz, zioen Pennekampek. Andreak ezeztatu zuen elkarrizketaren eskaria heldu zitzaiona beraren bidez.

Azkenez iritsi zen konklusiora ez zituela baliabideak edo heldutasuna ume bat hazteko, zioen berak, eta abiatu zen Miramar Emakumeen Zentrora 2006ko uztailaren 17an. Sonogramak agertu zuten 23 asteko hardunaldian zegoela, Osasun Sailaren arabera. Andrea bildu zen Reneliquerekin bigarren klinika batean bi egun geroago.

Reneliquek eman zion Williamsi laminaria, droga bat umontzia zabaltzen duena eta agindu zizkion beste hiru medikamentu, auzi administrariaren arabera, Osasun Sailak gorde dituena. Berriro esan zioten beste klinika batera bihoa, Ginekologiko Diagnostiko Zentro batera Hialeahn, non prozedura burutuko zen hurrengo egunean, 2006ko uztailaren 20an.

Williams goizean heldu zen eta hornitu zioten medikamentu gehiago.

Osasun Saileko txostenak dio halaxe: eguerdia aurrean hain justu andrea hasi zen txarto sentitzen. Klinika Reneliquerekin harremanetan jarri zen. Bi ordu geroago, bera ez zen agertzen. Williams erditze minetan hasi zen eta haurtxoa erditu zuen.

“Andrea aurkitu zen aurrez aurre gizaki batekin,” zioen Pennekampek. “Eta horrek dena aldatu zuen.”

Auziak dio, Klinikako jabe batek, Belkis González, sartu eta zila ebaki zuela artaziekin, gero, haurtxoa ipini zuela plastikozko poltsa batean eta poltsa bota zuela zaramontzira.

Williamsen auziak eskaintzen du kontaketa ankerragoa: Andreak dio Gonzalez andreak kolpekatu zuela haurtxoa, aulki etzangarritik nondik erditu zuen, beheraino. Haurtxoaren zila ez zen izan eutsia euskarriekin, eragiten haurtxoa odolustea. Gonzalezek atera zuen koilara batekin haurtxoa, plazenta eta garbizkinak plastikozko poltsa biodegradagarri gorri batera eta bota.

Ezin izan zen aurkitu inolako lantokiko telefono zenbakirik Gonzalezentzat, eta abokatu batek irudikatu zuena klinika iraganean, ez zuen erantzuten mezua.

23 asteko umeki osasuntsua, aldiz, aukera exkaxak baina legezkoak izango zituen bizirik irteteko. Laukiak 23 astean jaio zirenak aurreneko urtean Nebraskako Mediku Zentroan bizirik irten ziren.

Autopsia baten emaitza izan zen, Williamsen umekiak, berak Shanice deitu zion, birikak aireaz bete izan zituela, esan nahi zuena bizirik jaio zela, Osasun Sailaren arabera. Heriotzaren arrazoia aipatu zen aurre-heldutasun berealdikoa.

Osasun Sailak uste du, Reneliquek axolagabekeria egin zuela, ziurtatu ez zuenean egin, baimenduriko pertsonala bertan egotea, Williamsek han zegoenean, beste ezaxolatasunen artean.

Sailak nahi du, Medizina Kontseiluak, agentzia lokabea, deuseztatu dezan Reneliqueren baimena, beste neurrien artean. Bere baimena orain murrizturik dago, abortuak egin ditzake bakarrik beste mediku autorizatua bertan dagoenean eta aztertu dezakeenean bere ekintza medikua.

Fiskalak onesten duten kasuan erailketa karguak, agertu beharko lukete haurtxoa bizirik irten zela, zioen Robert Batey, Zigor Zuzenbidearen katedraduna, Zuzenbide Fakultatean Stetson Unibertsitatekoa, Gulfporten. Akusazioak argudiatu lezake haurtxoa edozein modutan ere, hil egingo zela, baina auzitegi gehienak ez lukete onetsiko argudio hori, zioen berak.

Gizaki baten heriotza arinagotzea, gaixo terminala dena, oraindik pertsona horren heriotza eragitetzat hartzen dute, zioen Batey. “Eta uste dut auzitegi batek antzera erabakiko lukeela honelako moduko kasuetan.”

OBAMA PRESIDENTEAREN AURRENENGO LEHENTASUNA

Konturatzen zarete joan den astean Obama Presidenteak sinatu zituela legezko araudiak baimentzen zituenak gure zergen dolarrak erabiliak izan daitezen abortuak finantzatzeko nazioarteko mailan? Beranduegi da zerbait egin dezagun honi buruz.

Baina oraindik borroka dezakegu FOCA (Hautaketa Askatasun Akta) aurka, berehalakoa dena. Legeria honek derrigortzen du abortua eskatu hutsalagatik, emakume batek erditzen duenera arte, eta kriminaltzat jotzen edozein jarrera gure erietxe, medikuek eta artatzaileena, eragozpenak ezartzen dituena aurrera eramaten ari diren abortuen aurka.

Beheko lotura baimenduko dizue eskaera bat sinatzea borrokatzeko FOCA-ren aurka. Zergatik borrokatzen dute hain sutsuki terroristen eskubideak babesteko, baina hiltzen dute gure haurtxoak?