PROFEZIA 105

NIK, YAHUVEHK, DIOT 2009AN ASTINDUKO DUT ASTINDUA IZAN LITEKEEN GUZTIA

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2008KO ABENDUAREN 29AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 105

Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

2009an astinduko dut astindua izan litekeen guztia. Eraikiak izango ez bazarete Haitz sendoan, izango zarete eraikiak hondoratzen den harean. Izango da, izango balira harea iraulkorra bezala eta hondoratuko zarete. NIRE Emaztegaia probatzen ari naiz. Esan nizuenean joan zaitezten joan zineten, ez zenuten esan: baina zergatik joan behar dugu? Soilik obeditu egin zenuten. NI naiz Komandante Gorena, zeuk ezin duzu NIRE Aginduak zalantzatu.

Joan behar zara NIK esaten dizuedan tokira joan zaitezen,

geratu behar zara NIK esaten dizuedan tokian,

ibili behar duzu, NIK esaten dudanean zeu zabiltzala

Arineketan egin behar duzu, NIK esaten dizudanean arineketan egin dezazun

Hitz egin behar duzu, NIK esaten dizudanean hitz egin dezazun

Isilik egon behar zara, NIK esaten dizudanean isilik egoteko

Borrokatu behar duzu, NIK esaten dizudanean borrokatzeko

Bakean egon behar zara, NIK esaten dizudanean bakea.

Ez esan inoiz ere NIK ez dudala zerbait egingo zeren NIK, YAHUVEHK, nahastuko zaitut. Ez jakintzat eman NIRE borondatea. Alderantziz, Arakatu NIRE borondatea. Leial eta zintzoentzat, hauek dira 2009rako ematen dizkizuedan hitzak. Eta nahiz eta 2009an ez gaudenez, zati hau munduaren aurrean hedatua izango da. Bakarrik YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odol isuriaz eta Izenaz iraun ahalko duzue.

Berriro diot, dena eta edozer gauza astindua izan litekeena, astindua izango da, beraz, egon zaitezte prest orain, ohartzen dizuetenean 2008an. Ez hartu ezer ziurtzat:

Ez hartu ziurtzat ura

Ez hartu ziurtzat janaria

Ez hartu ziurtzat zuen diru sarrerak

Ez hartu ziurtzat zuen etxea

Ez hartu ziurtzat zuen familia, eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN gorputzari dagozkion horien familiak

Zeren aurkituko duzue, zuen etsai okerrenak aurkituko direla zuen etxeetan, zuen jatorriaren bitartez, baina ez YAHUSHUA ha MASHIACHREN jatorriaren bitartez. Hauxe da zuen benetako familia. Hauexek dira ez dizutenak tradituko.

HOLOKAUSTOA

Hurbiltzen ari zarete holokaustoaren datara. Ikasi ezazue ondo lezioa bizirik iraun zuten haiena, harrapatuak ez ziren haiena. Zuen atxikidura da NI, YAHUVEH, ez giza legeak. NIK esaten dudanarekin bat ez badatoz, orduan, deuseztatu iezaiezue. Badakizue zer dioen Hitzak. Zeren esango dizuet egin dezazuen sinisten ez duzuena, esango dizuet esan dezazuen sinisten ez duzuena; ezkutatuko zaituztet sinisten ez duzuen moduan.

Emana Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijahren bitartez, 2008ko abenduaren 29an.