PROFEZIA 104

MUNDUA KONTUZ DIKTADOREETAKO DIKTADOREAREKIN

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2008KO AZAROAREN 24AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUDA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

YAHUSHUAREN altxor maiteak, gure MASHIACH, YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak, zuek hautatuak izan zaretenak, Ministerio honen otoitz estaldura izateko:

Irakurtzen dut zuetariko posta bakoitza ozen nire senar maiteari. Malkoekin isurtzen direnak neure masailetatik eta batzuetan ia ez naiz gauza hitz egiteko ere, nabari ahal nuen zuen maitasuna, konbinaturik beste posta askorekin beste batzuk bidalitakoak, maitasun eta eskertasunekoak Ministerio hau irudikatzen duenagatik eta egiten dugunagatik eta gero, beheko mezua jaso nuen. Zuen maitasun eta gantzudurazko berbak sortu zuten ustekabeko Profezia 104. Oso bereziak zarete, berbak ezin dute adierazi nire eskertasuna zuetako bakoitzarenganako.

PROFEZIA 104

Elisabeth, kuttuna, Ministerio hau bedeinkaziotzat hartzen duten horiek dira zure haur espiritualak, altxatzen dutenak zure izena ABBA YAHUVEHREN aurrean, laguntzen dutenak eramaten, ez bakarrik Ministerio honen zamak, baizik eta laguntzen dute zure zamak eramaten, eta borrokatzen dute ministerioen etsaien aurka, YAHUVEHREN etsaiak direnak. Kontuz! Etsai hauetako batzuk ardiz jantzitako otsoak bezala datoz, nor irentsi ahal duten bila. Otsoak bidaliak dira artzain txarra satanasengandik, eta haiek bidaliak dira asmo batekin: zu suntsitzea, Elisabeth, eta Ministerio hau suntsitzea. Otsoek esaten dituzte gezur beltzgarriak zuri buruz, Elisabeth, haien fruitua ustela da eta kiratsa da NIRE sudurrarentzat. Nahiz eta batzuek ausartzen diren Jauna NIRI deitzera, haien egintzetatik erakusten dute NI ez naizela haien Jauna. NIK esango diet: Aldendu NIGANDIK, zu, gaizkilea, ez zaitut inoiz ezagutu eta!

Gogoratu ABBA YAHUVEH dela hartuko duena mendeku NIRE haur Santu guztien etsaien gain, ez baitute zuen aurka borrokatzen, gizaki hutsala, baizik eta YAHUVEHREN aurka borrokatzen dute. Kontuz Ministerio Santu hau erasotzen duten guztiak, Ministerio honen aurkako eraso bakoitzak, YAHUVEHREN begietan jostorratza sastatzea bezala da. Ez dago ezer parekorik ABBA YAHUVEHREN amorru eta suminduraz, zeren infernuko sua erretzen mantentzen du eta Suzko Aintzira mantentzen du erretzen betikotasun guztirako.

Ministerio hau bedeinkatzen dutenak, hauei deitzen diet zure haur espiritualak, Elisabeth, eta haien adina ez du axola, zeu baitzara ama espirituala bezala, eta aholkatzen diezu. Erabilia zara hitz egiteko eta erein NIRE biziaren berba gantzutuak haien adimen, gorputz, espiritu eta arimetan. Zure familia espiritualak maite zaitu eta errespetatzen, zure familia biologikoak maite ezin duen moduan, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA ha MASHIACH eta ESPIRITU SANTU lirainei gurtzen ez baduten behintzat. Hauxe daukazue orokorrean hau egiten duten guztiekin.

NIRE Espirituak erakartzen ditu zuetariko bakoitza Ministerio hona NIRE Jainkotiarrezko asmorako. Orain, Elisabeth, partekatzen ditut NIRE lurreko sekretuak zurekin. NIRE haur Santuak, NIRE alaja lirainak direnak, haiek santu bizi dira, YAHUVEHRI atsegin izatea nahi dutelako eta ez lotsa NIRI eragitea. Haur laztanak, jarraitu NI, YAHUSHUA, zuen MASHIACHENGAN egoten, eta NIK jarraituko dut zuengan egoten, eta betikotasunerako zeruan biziko zarete NIREKIN.

Maiteak, ez duzue zertan beldurrik izan behar NIRE Emaztegaia gurtzen duen inorena, munduak ezeztatuko baitu, pertsegitu eta gorrotatu NIRE Emaztegaia, paganoak gorrotatzen nauten bezala, gorrotatzen duten bezala Santuak diren guztiak. Beti gogoratu hau: bakarrik faltsifikazioa, NIRE Espiritukoak ez direnak, gurtuak dira. NIRE benetako Emaztegaiak ez du sekula baimenduko. Kontuz faltsifikazio batekin! Amerikako Presidente hautatua da eta ez duena ezer egin! Eta halere, kontrol mentala masiboa, hipnosia, adimen manipulazioaren medioz, berbekin bakarrik, besteek idatziak, Hitler bat bezala, gurtua da orain eta inork ezin du ulertu zergatik.

Oi, Amerika! Gogoratu amets profetikoa NIK eman nuena Elisabethen bitartez Hitlerren jasoaldiari buruz. Beraz, kontuz, mundua, diktadoreen diktadoreaz! Zeren HITLERRI BULTZATU ZITZAION ESPIRITUA BERA, DA ESPIRITUA BERA GOBERNATUKO DUENA WASHINGTON D.C.TIK Ohartuak izan zarete. Ikusten duzuenean gizaki bat gurtua eta NI, YAHUSHUAREKIN konparatua, konturatu zarete faltsifikazioa dela Satanasek bidalitakoa NIRI iseka egiteko.

ADIMENA KONTROLATZEKO GOBERNUEN METODOAK

Gobernuek munduko hainbat tokitan praktikatzen ibili dira adimena kontrolatzeko metodoak populazioan eskala handian era desberdinetan, modu desberdinetan, eta beste zenbait metodoen medioz. Hau dena prestakuntza bezala profeta faltsua deitzen den eta antikristo deitzen denentzat. NIRE haur Santuak ez dira atzipetuak eta ez dute gurtuko faltsifikazioa. Haiek errieta egin eta ohartuko dute faltsifikazioaren aurka.

ARDO BERRIA

Zuek denak hemen biltzen zaretenak Ministerio honen alboan, hona abiatuak izan zarete larre guritan elikatzeko, NIRE ardi eta bildotsak bezala. Zuek denak hemen, haziko zaitezte espiritualki jasotzen duzuen artean hemen aurkitzen diren egiak. Jarri NI, YAHUSHUA, zuen MASHIACH, lehenengo tokian zuen maitasun eta bizitzan, eta izan zaitezte elkarrentzat maitasun beterik, NIRE Espiritu Santua daukazuen artean zuen barne. NIRE ardi eta bildots maitekorrak zarete, eta NI naiz YAHUSHUA, zuen Artzain Ona. NIRE ardiek ezagutzen dute NIRE ahotsa eta NIK hitz egiten dut NIRE Deialdiaren Neskasoaren bitartez, NIRE mezuak, eta horregatik izan zarete deituak Ministerio honetara. Hau da zuen larre guria, elikadura espirituala zerukoa jaten duzuen tokia, eta Ardo Berria edaten duzue ura izango balitz bezala.

NI naiz YAHUSHUA, zuen MASHIACH, eta Berba guzti hauek, bedeinkaziotzat hartzen duten guzti horientzat dira, eta NIRE maiteentzat, bedeinkatzen dutenak Ministerio hau kolaboratzaileak bezala. Mintzatzen dut maitasun eta eskertasunaren Berba bat bereziki, YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak izenekoak, NIRE otoitzaren bitartekariak lehenengo lerrokoak, beste inolako ez bezalakoak.

ITZULTZAILEAK

Eskertasun eta maitasunezko Berba bat hitz egiten dut NIRE itzultzaileei, daramatzatenak Profeziak eta Mezuak eta idazten dituztenak hizkuntza desberdinetako mintzoetan.

HAMARRENAK ETA ESKAINTZAK EMATEN DITUZTENAK

Maitasun eta eskertasunezko Berba bat hitz egiten dut leialtasunez Ministerio honi laguntzen diotenak beraien hamarrenak eta eskaintzekin. Zuek, bedeinkazioa zaretenak Ministerio honentzat, bedeinkatuak izango zarete neurri handian. Ministerio honen Izena altxatzen duzuen artean eta otoitz egiten bedeinkazioak han ministratzen duten guztien gain eta Gerlari ahaltsuak direnak NIRE Izenean, eta borrokatzen dutenak gerrako lehenengo lerroetan Ministerio honen etsaien aurka, eta babesten dutenak Santu den guztia: Handiak izango dira zuen sariak jarraituko dizkizuenak zeruraino.

HARAGIZKO NAHIEN UKAPENA

NIK, YAHUSHUA ha MASHIACHK zin egiten dizuet ez dizuedala inoiz utziko ezta abandonatuko. Ez zarete gose ez egarri izango eta etxerik ez zaizue faltako. Estaliak izango zarete txita bat bezala NIRE eskuaren ahurrean, ezkuturik eta babestuak, jarraitzen duzuen artean ematen zuen haragizko nahiak eta ibiltzen bazarete NIRE ESPIRITU SANTUAN, NIRE Eskritura Santuen obedientzian, maitasun eta eskertasunez, beldurrez baino.

Emana YAHUSHUA ha MASHIACHREN Deialdiaren Neskaso honi: Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah, 2008ko azaroaren 25ean.

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, idatzi iezadazue jakinaraziz.

AMETSA: MUSULMUN BAT DA HEZIKETAREN MINISTROA

Emana Elisabeth (Elisheva) Elijahri

Nire semeak 10 urte inguru zeuzkan ametsean eta nik ametsa nuenean (gutxi gora behera 1998an)

Etxe Zurian geunden, eserita entzunaldi batean beste gizaki batzuen artean aulkietan eserita. Bill Clinton ikusi nuen plataforma altxatura etortzen eta aurkeztu zuen Heziketa Ministroa. Gizonak aldian zeraman tunika bat suriyah antzekoa, kafiyyeh bat buruaren gainean, ez turbantea, zuriz jantzita zegoen, musulmanak janzten ohi duten erara. Clinton zihoen gizon honek eta bere taldea, orain autoritatea jaso zutela, etxeetara sartzeko non, eskolara joateko umeak bizi ziren, eta etxe kristauak arakatu, ziurtatzeko bat zetozela Heziketa Ministro berriak ezarri zituen arauekin. Aurkitzen bazen inork ez zuena obeditzen arauak, haurrak eramango zituzten. Gizonak hitz egin zuen esanez: “Bakarrik kristauak ez zutenak etxeak nahiko garbi, dira arduratu beharko luketenak. Egiten baziren gauza guztiak haien arauen arabera, dena ondo irtengo zela, eta kristauek ez lukete arduratu beharko haien haurrak galtzeaz.

Nire semeak hasi zidan zerbait xuxurlatzen, eta emakume bat, gure aurrean, itzulikatu zen eta esan: “Shhhhhhhhh!”, isiltzeko esanez. Emakumea adin ertaineko andrea zen, erakargarria, ile luze beltza zuen eta bera ere musulmana zen. Nire seme ttipia berriro hasi zitzaidan zerbait xuxurlatzen. Emakumea bueltatu zen ernegazioaz eta ziotson nire semeari berba hauek zehatz-mehatz: “Berbetan dagoena nire senarra da, eta horregatik, zuk ez duzu izango ogitartekoa”. Nire senarra beldurturik zegoen berak esandakoagatik. Banekien berak autoritatea zuela janarien hornikuntza kontrolatzeko. Gero, nire semeak emakumearekin bakeak egin nahi zuen eta kendu zuen bere iduna gurutzearekin eta berari eman zion, seinale bezala barkapen opariarena. Ni ikaraturik nengoen berak zigortuko zuelako nire semea honengatik. Aldiz, berak irribarre egin zuen eta onartu zuen bere eskaintza.

Orduan, ikusi nuen ametsean gizon kristau bat seme askorekin etxe batean bizi zirenak. Berak garbitu izan zuen bere etxea edozer gauza iraingarri izan zitekeena Heziketa Ministroari. Ate jotze bat laztura sortu zuen Heziketa Ministroa baitzen. Izuzko begirada zeukan aurpegian eta bere baitan galdezka zegoen beren haurrak eramango ote zituzten.

Ametsaren amaiera.

Ez nuen inoiz argitaratu amets hau banekielako Clintonek berehala utziko zuen bere kargua. Banekien ezin izango zuela inoiz berriro aurkeztu Presidente izateko, ez nuen inoiz pentsatu Hilaryaz. Bush iritsi zen Presidentetzara eta uste nuen inoiz ezin zitekeela hori gertatu. Orain, mandatua daukat amets honekin abisatzeko. Orain ulertzen dut ametsa, ez zuela esan nahi Bill Clinton izan behar zuela Etxe Zurian, baizik eta, berriz, bakarrik esan nahi zuela Demokrata bat, agian OBAMA da musulmana ametsak adierazi nahi duena.

Bereizmena badaukazu amets honi buruz, mesedez, bidali iezadazu posta bat eta jakinarazi.