PROFEZIA 103

NIK YAHUVEHK EPAITZEN ZAITUZTET ZUEN FRUITUARENGATIK

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2008KO AZAROAREN 9AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUDA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Elisabeth: Itzartu nintzen amets oso interesgarri batekin. Badakizue profeta bat da YAHUSHUAK fio denaz BERE sekretuak esateko, baina ez litzateke onuragarria nik niretzat gordeko banu sekretu hau, eta badakit ustez partekatu behar dudala, bene-benetan borrokatzen duten horiengatik atsegin izateko gure YAHUVEH maiteari, gure YAHUSHUA ha MASHIACH maiteari, eta gure RUACH ha KODESH maiteari, gure IMMAYAH, liraina, SANTUTASUNEKO ESPIRITU liraina, gure AMA JAKINDURIA.

Amets hau izan nuen birritan eta gauza bera ikusi nuen. Kalifikazioen txartela ikusi nuen, eta kalifikazioen txartel horretan, YAHUVEHK ematen digu kalifikazioen txartela. Baina BERAK ez darama erregistroa gu bezala Amerikan, non kalifikatzen dugun alfabetoaren arabera, A, B, C, D, F. Ez. HARK modu gorenagoa dauka kalifikatzeko eta kalifikatzen du hiru modu desberdinetan:

1. HARK kalifikatzen du portzentajearen arabera. Lehenengo, obeditzen diogun denboraren ehunekoarengatik

2. Obeditzen diogun jarreraren arabera

3. Zein bizkor burutzen dugun

BERAK kalifikatzen du, lehenengo eta behin, obeditzen diogun denboraren ehunekoaren arabera, obeditzen diogun jarreragatik. Beste modu batez esanda, berriro esango dut. Gure egintzaren arabera, zein bizkor ekiten diogun, eta daukagun jarreragatik egiten dugunean BERARENGATIK, zerbitzatzen diogunean, obeditzen diogunean.

Begira, gure kalifikazio txarteletan kalifikatuak gara, eta nire eskua dardarka hasten da, gure obedientziagatik. Hirurak batera. BERAK hartzen du kalifikazioa hau eta BERAK hartzen du ehunekoa eta birritan, bata bestearen atzetik. Ikusi nuen Nikoren kalifikazio txartela. %93 zen. HEMENDIK HASITA EMAZTEGAIA BAHITUA IZANGO DA, USTE DUT, zeren, Henok bezala, eta hau gogorarazi didate, eta Berba bat hasi zen etortzen, ni ulertzen saiatzen nintzelako YAHUVEHK zioena. HENOK IZAN ZUEN %100. Nola dakit berak %100 izan zuela? Hebrearrak 11:5ean dio: laztana, nahi duzu esatea? Henok bahitua izan zen. Hark ez zuen ikusi heriotza zeren, bahitua izan aurretik, berak YAHUVEHRI atsegin zion.

Aizu! Hori da YAHUVEHK espero duelako Emaztegaiarengandik %100. EZ GOAZ HEMENDIK LORTU ARTE %100. Beraz, jasotzen dudan bakoitzean mezu bat Emaztegaia ez dagoela oraindik prest, saiatzen ari gara gure puntuazioa hobetzen. Honetaz hausnartuz eta nire kalifikazioaren zatiaz, nik ez nuen ikusi nire kalifikazioen txartela, baina nire kalifikazioen atal bat da zein bizkor hitz egiten dudan Hitz edo Amets bat, nahiz eta ustea izan norbaiti ez zaiola gustatuko. Baina Niko dago 93%. Ez dut uste hori txarto dagoenik batere.

Niko: nik uste dut baietz.

Elisabeth: Bai, Nikok uste du baietz, egia baita. Ez da zerbait poztu genezakeenari buruz. EZ DUGU %100 LORTUKO YAHUSHUAK ESAN ARTE: BAGOAZ! BERAK badaki zenbat landu behar duen, esan bezala, jarreraren tartea. Gauzak egin ditzakegu eta esan genezake hain justu: “Oi, hau egin behar dut eta hori egin behar dut.” JARRERA DA, uste dut, EMAZTEGAIAK GEHIEN GOGORKI LANDU BEHAR DUEN GAUZA DA. Pozarren egitearren. Eta edozer gauza YAHK dioena, gure haragia lotsatuko da, baina BERAK dioenean zerbait egin dezazun eta zeuk diozu: “Oi, ongi, egingo dut!” (Kexaz). Badakizue zer, lagunak? Zuen puntuazioa beheratu zen. Dio egin behar dugula poz beterik, Jaunarentzat bezala.

Hamarrena emateko garaia heltzen denean, BERAK dio hamarrena eman dezazuen eta emateko zuri elikatzen zaituzten tokian. Hori da Ministerio honen moduan. Harriturik egongo zinateke, harriturik egiaz, jakingo bazenute zenbat uste duten hau joan eta espiritualki elikatu lezakeen tokia dela, baina ez zaie axola gu ea elikatuak garen. Egongo zinateke bene-benetan harriturik. Hau da egiten duguna egunean 24 orduz. Hemen gaude zerbitzatzeko gure ABBA YAHUVEH maitea, elikatzeko BERE ardi eta bildotsak.

Web orrialde hau ematen dizu zerbait berbak baino gehiago dena, ederra dena begiratzeko. YAHUVEHK esan digu egin dezagun hagitz eta ugari eskatzen diguzuena baino gehiago. Orain, irakurtzeko astirik hartzea gura ez duten horientzat ere, Berba entzutea soilik egin dezakezue. Esan nahi dut, saiatzen ari garela. Saiatzen ari gara. Saiatzen ari gara. ABBA YAHUVEHK agindu diona Ministerio honi egin dezan egiten saiatzen ari gara, egiten BERAK agindu didana egin nezan.

Duela 14 urte, interneten lehenengo aldiz egon nintzenean munduaren aurrean, BERAK deitu zidanean “Profeta nazioentzat” (lehenago zerbitzatu nion baina ez zen izan Profeta nazioentzat gisa). Interneten sartu nintzenean, bihurtu zen Profeta nazioentzat. Hori da BERAK esan zuenean nik bisitak jaso eta ohartu azkeneko denborako belaunaldi gogortu honi.

Ongi, orain daukazu edertasuna eta orain daukazu Berba entzuteko aukera, eta orain irakurri dezakezu Berba, eta egiten duzuna harekin ez da nire erantzukizuna. Nire erantzukizuna, BERAK ametsa eman zidanean eta esan, eta hagitz berba egin zuen eta esan zidan: “Elikatu NIRE ardiak.” Beraz, ahal dugun guztia egiten dugu bisitak jasotzeko eta argibideak emateko. Baina, ZUETARIKO ZEIN GUTXIK ADIERAZTEN DUZUE ESKERTASUNA! Baina berdin dio izan ere, gure egintzen kalifikazioa ez digute ematen mundu honek. Gure egintzen kalifikazioa Zerutik gatozkigu eta oraintxe bertan, ABBA YAHUVEH, eskatu eta eskertzen dizut. Eman zenidan ametsa birritan, eta esan zenuen kalifikatuko zenuela nire jokaera Nikori zein bizkor esaten nioen arabera, beraz, egunon esan ondoren, esan nuen: “Amets bat daukat zeuri buruz”, eta jarrera da “Oi, ez!” Hor doa jarrera baina berak horretan lanean ari da. Esan beharrean: “Oi, bai, kuttuna, zeri buruz da ametsa? Zer dauka YAHK esateko niri buruz gaur?” Bere eskua bekokian dauka orain.

Ez da erraza ezkonduta egotea Deialdiaren Neskasoarekin, eta sentitzen dut beragatik, benetan, eta ez dakit horrek beheratuko ote duen nire egintzen kalifikazioa edo zer. Eta nire jokaera, baina ez da erraza berarentzat eta badakit ez dela. Berak ez daki inoiz zer esango dudan itzartzen naizenean. Berak ez daki YAHUVEHK zer esango didan, badakizu? Hortaz, bedeinkatu bere bihotza. Uste dut %93 nahiko ona dela, kontuan hartuz gero, nirekin etorri orduko, nik esan nioenean, berak egin behar zuen guztia zen … Ongi, hemen da non Berba hasi zen ostikadaka. Ia ez zen salbatua izan. Berak ez zuen ezagutu inoiz profeta bat, egiaz berak ez zuen inoiz inori entzun Hizkuntza Santuetan otoitz egiten, ziur nago ni nintzela giza gantzutu bakarra berak topo egin zuenaz denboraldi hartan. Ibilbide luzea joan da ia 7 urte hauetan, 7 urte martxoan. Hilabete honetako azaroan, urteurrena da bera lehenengoz etorri zena Ministeriora, nire atera lehenengoz etorri zena.

Begira, bere jokaeraren puntuazioa egiaz igo egin zitzaion egun hartan. Oraindik ezin dut sinetsi berak egin zuena, nola atzean utzi zuen berak maite zeukan guztia. Bera Minnesotako marinela zen eta han zegoen, non lutxoak ausikiko zuten egun horretan ziharduen, egurrezko borda batean bizi, ezkongabeko amets bat bizi izaten, ez zegoen urrita egiten, ez edaten, ez erretzen. Gauza oinarrizkoenak zituen, baina, badakizue zer? Ez zen nahikoa. ABBA YAHUVEHK esan zuen: “Orain hona arte iritsi zara. Orain, deia goren bata daukat zuretzat.” Eta orduan egin zuena da, dena atzean utzi zuela. Eta bere laguna, zeinekin etxea erosi zuen elkarrekin, ehizan eta arrantzan egin zuenarekin, hari ziotson: “Emakume horrengana noa. YAHUVEHK esan zidan aurkitu behar dudala nola lagundu dezaket Ministerio hori.”

Berak %100a eman du, beraz, nik diodanean YAHUVEHK erakusten didala bere kalifikazioen txartela eta %93a dela, eta berak esaten dit ez dudala inori esan behar, eta YAHUVEHK diost: hari obedituko diozu edo NIRI obedituko nauzu? Benetan diotsuet harro nagoela bere kalifikazioen txartelaz, harro modu onean. Eta berak dio: Oi! Berak ez du nahi nik ezer esatea honi buruz baina esaten nabil. Pozik nago nor daukadan senar bezala, eta egun bakoitzean, berak esan bezala, %100a ez bada, bera ez dago atseginez. Baina, benetan, uste dut EMAZTEGAIA DA %100A. %100 LORTZEN DUGUNEAN, HOR GAUDE KANPOAN. Eta ni hementxe nago oraindik, beraz, badakit ez dela %100a oraindik.

(Elisabethek hitz egiten du hizkuntza Santuetan) Oi, ABBA YAHUVEH, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko amets honengatik. Eskerrik asko, eskerrik asko errebelazio horrengatik. Inork, inork, inork ez du errebelazio hau. ZEUK eman didazu nik ZURE herriari eman diezaion haiei erakusteko ZUK haiengandik nahi duzuna eta espero duzuna.

PROFEZIA 103

Oi, NIRE kuttunak, NIRE kuttunak, NIRE kuttunak! Lehenengo aldiz onartzen duzuenean YAHUSHUA, zuen MASHIACH maitea, zuen bihotzetan, zuen bizitzetan, eta HURA lehenengo ipintzen duzuenean zuen maitasunean, hasten zarete borrokatzen gordetzearren Hamar Aginduak, Hamar Legeak. Baina hori Ikaskuntza oinarrizkoa da, NIRE Berbak baitio: “Izan Santu, NI Santu bainaiz.”

Egun bakoitzean, hau da zuek borrokatzen duzuenagatik, baina Emaztegaiaren ikasgelan sartzen zaretenean, zuen lurreko ikastolara joango bazinaten bezala da Doktoregoaren bila, zuek nahi baituzue zuen Doktoretzako maila, eta zuetariko horiek Zeruko Diploma hau ematen zaizuenak egun horretan, orduan izango zarete Henok bezala NIRETZAT eta bahituak izango zarete NIREKIN biltzeko airean.

NIRE lehenengo fruituei hitz egiten diet. 144.000ak diren horiei hitz egiten dut. NIK kalifikatzen dut ehunekoaren arabera, ez “ea” obeditzen nauzuen, baizik eta zein bizkor obeditzen nauzuen. Ez “ea” obeditzen nauzuen, baizik eta zelako jarrera duzuen obeditzen nauzuenean; NIRI obeditzearen bizkortasuna eta egintzaren maila, noraino obeditzen nauzun erabat.

Egiten dituzu gauzak deritzozun denboran? Edo egiten dituzu gauzak NIRE denboran? Esaten diotsudanean zerbait egin behar duzula, burutzen duzu bihotz alaiaz? Diotsudanean Ministerio honi lagundu dezazun, botatzen duzu bakarrik zure trukaketa soberan duzuna, zerbitzariari edo neraberi eskupeko emango bazenioke bezala? Ziurtatzen duzu ministratzen dizuten, elikatzen dizuten Profetak, elikatuak eta ostatuak izan ditzaten? Zeren, Ministerio hau mundu guztiaren zehar bidaiatzen du. Haiek bakarrik geratzen dira toki batean, NIK, YAHUVEHK, esan arte beste toki batera joan behar dutela. Badakizue zenbat bider atzean utzi behar izan duten dena? Zuetariko zenbat zarete gauza horrelako bizimodua eramateko? Zuetariko zenbat egongo zinateke prest atzean uzteko zuen senide eta lagun minak? Itzuli behar nazio batera inoiz ez dutena berriro ikusiko, NIK, YAHUVEHK horrela esan dudalako. Ez da NIRE eskuz haiek inoiz bueltatzea. Denak, denak, denak YAHUSHUA onartzen dutenak zuen MASHIACH bezala, YAHUSHUARI deitzen dion guztiak, YAHUVEHREN SEME Bakar-sorturikoa, borrokatzen egon beharko luke egunero, NI, YAHUVEHRI atsegin izateko.

YAHUSHUA, zuen MESIAS, lur honetan zebilenean, zeukan nahi bat, bat, bat, BERAK NI, YAHUVEHREN gustukoa izatea. Etengabe, BERAK gogoratzen zizuten BERAK egiten zituen gauzak, BERAK egiten zituztela NI, YAHUVEHRI Aintza emateko. Hau da NIRE Emaztegaiak egiten duena. Hau da YAHUSHUAREN Emaztegaiak egiten duena. Haurtxo berriei bueltatu direnak, zuek bakarrik zaudete oinarrizko ikaskuntzan, baina oinarrizko ikaskuntzan dagoen umea lehenengo mailara iristea nahi izaten duen bezala, horrela ere, zuek borrokatu beharko zenukete.

Gogoratu Henok. Galdetu NIRI. Izan zaitezte zintzoak NIREKIN eta erakutsiko dizuet zuen kurtsoaren ehunekoa. Hau ez da harro izateko, zeren inor, inor, inor, ezta Deialdiaren Neskasoa ere hitz egiten dizuena ere, ez du %100a oraindik. NIK esaten diodan egunean YAHUSHUARI, NIRE Seme Bakar-sorturikoa: “Zoaz ZURE Emaztegaia ekartzera”, bahituak diren horiek YAHUSHUAREKIN biltzeko airean egun hartan jakingo dute lortu dutela %100 NIRE asetasunarena.

Epaitzen dizuet obeditzen didazuen denboraren ehunekoaren arabera, beste behin, bizkortasunagatik obeditzen nauzuenaz. Ematen didazue hoberena? Edo konpontzen zarete soilik? Oi, zein penagarri zuetariko batzuek hain justu ogi-birrinak jaurtitzen nauzuenean! Begira, NIK, YAHUVEHK, epaitzen dut zuen bihotza. NIK ez dut bakarrik entzuten zuen ahoa, NIK badakit egiten ote duzuen zerbait NIRETZAT gogo gabe edo pozten bazarete. Altxatu ditudan bezala horiek Ministerio honen laguntzaileak izan daitezen, zeuk hasi zinen Ministerio honen adiskidea bezala. Zu otoitzean zeunden, eta otoitz, eta otoitz egiten zenuen, bihurtu berri bat bezala, YAHUSHUARI atsegin izaten nahian egun bakoitzean are gehiago eta esan zenuen: “Aita YAHUVEH, zer egin dezaket Ministerio honi laguntzeko? Zer egin dezaket nire bizitza baliogarria izan dadin mundu honetan? Emadazu zeregina, Aita YAHUVEH. Nire bizia merezi duena bizitzea egizu.” Beraz, eman nizun lana.

Hitz egiten dut orain Ministerio honen postaz arduratzen zen bati. NIK eman nizun beharra. Hasi zinen alaitasunez. Nahiko ezin zenutela egin hasi zinen, jakinda posta bidalia izan behar duela lana dakar, lan Santua NIK eman nizuna. Posta maneiatzen duten horiek, dirua maneiatzen duten horiek, frogatuak dira sakonki. Haien dirua eman dezaten esaten zaien horiek Ministerio honi laguntzeko sakonki frogatuak dira. Baina, gogorragoa bihurtzen zara? Edo ahulago bihurtzen zara? Traditzen duzu NIK eman nizun lana bete dezazun?

Batzuek lapurtu dute. Elisabethi esan nion fio zitezkeela horiei buruz traditu dute, zeren hitz egiten dudan unean, haiek fidagarriak dira. Baina NIK ez nuen inoiz esan zenbat denborarako. Baina bere familiako horiek hitz egin dudan haiei buruz, guztiz fidagarriak izan daiteke. Zuek ezagutzen dituzue zuen izenak. YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak daude, otoitz gerra santuaren bitartekariak, haiek jartzen dira lehenengo lerroan, haiek fidagarriak dira otoitz eta barau egiteko, santutasunean bizitzeko NIRE aurrean, denbora honetan fidagarriak dira.

Oi, zenbat atsekabetzen naizen dioten horiengatik: “Emadazu lan bat egiteko, emadazu betetzeko lan bat, zein da nire zeregina lur honetan, Aita YAHUVEH? Eta ematen diet haien lana eta ohoratuak sentitu beharko lukete eta ohoratuak sentitzen direla diote eta hasten dira jarrera zuzenarekin, eta gero froga gogorregia bihurtzen zaie eta haien haragia jaikitzen da eta jaurtitzen naute lana bueltan NIRE aurpegira eta traditzen dute Ministerio honi berriro. Ez dakizue honengatik epaitzen dizuedala? Epaitzen dut zuen bihotza.

Laguntasunezko eskutitza idazten duzuenean epaitzen zaituztet eta ehunekoa. Irteten duenean Berba ba haragia iraintzen duena, Berba honek egingo duen bezala, NIK epaitzen dut zuen bihotza. ESKERRAK EMATEN DIDAZUE? ESKERRAK EMATEN DIOZUE MEZULARIARI? Ipintzen dituzue ekintzak zuen berben atzetik? Zerbait egiten duzue Ministerio honi laguntzeko? NIK, YAHUVEHK, epaitzen dizuet, zeren begira, Eskritura Santuak diote arduradun zarela dakizunarena. Beldur zara iraintzearen zuen senide eta lagun minen haragia, zure albokoaren haragia, gizaki arrotz baten haragia, NI, YAHUVEH, iraintzearen beldur zaretena baino gehiago?

Alde hartu eta hitz egiten dituzue homosexualitatearen aurka, higuintzea den hori, zuek deitzen diozuena “sexu bereko ezkontza”? Hori ez da ezkontza. Satanas iseka egiten nau horren bidez.

Babesten dituzue ez jaioak? Alde hartzen duzu moralitatearen alde? Nori eman zenion botoa 2008ko hautaketan? Toleratzen duzue bekatua?

Puntuazioa ipintzen zaituztet, ENE haurrak. Eta egun hartan, zeruan, aurkezten zaretenean NIRE Tronuan, eta zabaltzen denean Bizitzaren Liburua, hor ere agertuko da zuen kalifikazioa.

Galdetu iezadazue, ez galdetu beste inori. Eskatu NI, YAHUVEHRI, eman diezazuen amets bat, eman diezazun seinale bat, et zuen bihotza zintzoa bada, eta NIK uste badut zuen kurtsoa jasateko gauza zaretela, eta ez dizula adoregabetuko eta ez dizula eragingo utz dezazuen saiatzen, erakutsiko zaituztet zuen kalifikazioa, noraino prest egon zaren zure bizitza NIRI ematera NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHRENGATIK, zenbateraino prest egon zaren eta zelako jarrera duzun partekatzen duzunean zure testigantza YAHUSHUARENA, ENE Seme maitea. Laguntasuna zara edo oztopoa zara Ministerio honentzat? Ministerio honen mezu hau entzuten duzunetik, orain arduraduntzat hartua zara. Aldea hartzen duzu eta babestu? Esaten diozu zure familiari, zure adiskideei, nora joan litezke Zerutik datorren Egia entzutera?

Asko maite zaituztet. Oinarrizko Ikastolan soilik dauden horientzat, zuen Aita YAHUVEHK asko maite zaituzte. Jada eman duzue lehenengo pausoa! Eman diozue zuen bizia YAHUSHUA ha MASHIACHRI. Baina ezin duzue gelditu Oinarrizko Ikastolan, bestela izango zarete bakarrik MAHASTIAN HILTZEN DEN FRUITUA. DERRIGOR, DERRIGOR, DERRIGOR JARRAITU BEHAR DUZUE. Ez uste gelditu zarateketela. BORROKATU, BORROKATU, BORROKATU SANTU IZATEKO modu guztietan NIK GEHIAGO ESPERO BAITUT AZKENEKO GARAI HAUETAN. Zuen fruituarengatik ezagutzen zaituztet. ZUEN FRUITUARENGATIK BESTE SANTUAK EZAGUTUKO ZAITUZTETE. Zuen fruituren arabera kalifikatzen zaituztet zuen fruituaren ehunekoarengatik, zenbat da ona eta zenbat da txarra.

Horregatik YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia deitzen da BERE lehenengo fruitua, onena. Haiek kolpekatuak eta makilatuak dira eta ubelduak daude mundu honengandik, baina BERE begietan, YAHUSHUAREN begietan, haiek dira fruitu onena, haiek hartu baitzituzten ubeldura horiek, haiek hartu zituzten kolpe horiek NIRE Izenarengatik eta haiek dira BERE fruitu onena. Haiek dira Emaztegaia.

APOKALIPSIA 7KO EMAZTEGAIA

Eta orain hitz egiten diot Apokalipsia 7ko Emaztegaiari. Zuek ere fruitu ona zarete. Oi, baina zuen jipoitza eta zuen ubeldurak ez dira izan Apokalipsia 14ko Emaztegaiaren mailakoak baina zuen fruitua atsegin dut! Eta konfiantza izan dezaket zuengan, Apokalipsia 14ko Emaztegaian fio naitekeen bezala. Nahiz eta %100 ez zareten, egunero borrokatzen duzue lortzeko.

MADARIKAZIOAREN LIBURUA

Orain, partekatzen dut sekretu bat zerukoa inork ez duena hedatu oraindik. Beraz, goreste nazazue eta galdetu zein den zuen kurtsoa, eta NIK uste badut maneiatu dezakezuela, NIK partekatuko dut zuekin, baina beste behin, ez dut hau egiten bata bestearekin konparatzeko, zeren harropuztuak egongo zaretela pentsatzen badut, NIK, YAHUVEHK, ezagutzen baitut zuen bihotza eta adimena, ez dizuet esango. Uste badut, hau erabiliko dela, zuek adoregabetzeko lurreraino satanasengatik eta zuek ez zaretela gauza izango maneiatzeko, ez dizuet esango. Baina ez daukazue zer galtzerik, bakarrik galdetu NIRI.

Gogoratu hau, zuen artean YAHUSHUA ha MASHIACHRENAK diren guztiak, NIRE Seme bakar-sorturikoa, denak zaretela prozesuan dagoen egintza bat. Zuek denak lantzen zabiltzate zuen bidea zeruraino, non zuen sariak jarraituko dizkizueten baina ez da zuen irrika zeruraino eraman zizuena, Hamar Legeak obeditzeaz aparte, YAHUSHUAREN egintza Kalbarioan da, BERAK eman zuenean BERE Bizia zuregatik eta BERA berpiztu zenean hilen artetik. BERE egintza da zeruraino eramaten dizuena, beraz inork ezin du harropuztu.

Zuen txosten txartelak, zuen aurrerapen txartelak, NIK deitzen dizkiodan bezala, ez dira zuek harropuztu zaitezten. Da BERE Izena eta BERE Odolaren bitartez, da RUACH ha KODESHI baimentzen diozun mailaraino, zure IMMAYAH liraina, zure bitartez lan egin dezan, nola gradu batean kalifikatua zaren da. Hamar Aginduak zailtasunez betetzeko gauza bazara hain justu, Oinarrizko Ikastolan baino ez zaude, eta hau bada zure graduazioaren ertaina lor dezakezuna, ikusiko zaitut PARADISUAN, ZERUKO LEHENENGO MAILA.

Hau da lapurra damutu zena Kalbarioan joan zen tokira. Horregatik YAHUSHUAK zioen: “Ikusiko zaitut Paradisuan”. Berak ez zuen besterik egin NIGATIK, berak aitortu zuen YAHUSHUA, NIRE Seme bakar-sorturikoa, YAHUVEHREN Semea bezala, eta berak esan zuen: “Gogoratu nitaz zeruan”, eta ezagutuko duzue Paradisuan. Baina bera zen lehenengoa damutzeaz YAHUSHUA igo aurretik, YAHUSHUA igo baino zerbait lehenago. BERA gogoratu zen besteaz gurutzean: guk merezita dugu ordaintzen dugun prezioa, baina gizon honek ez du ezer egin hau merezi izateko.” Bere egoitza orain Paradisuan dago.

Orain, ENE laztanak, izan bihotz! Orain badakizue nola NIK, YAHUVEHK kalifikatzen zaituztet eta zuen fruituarengatik ezagutzen zaituztet. Ministerio honen fruituagatik, badakizue, baitakizue bedeinkazioa izan dela zuentzat eta egun honetan mana freskoa eman zerutik eman dizuet jan dezazuen eta isuri dut zuen barnera ardo berria eta jan duzue fruta ona. NIRE Seme bakar-sorturikoa YAHUSHUA ha MASHIACHRENAK benetan direnak, zuetariko batzuentzat lana hasi baino ez du egin, zuetariko batzuentzat zuen lana bukatzear dago. Galdetu iezadazue zuen gradua, eta NIK uste badut, maneiatu dezakezuela, esango dizuet.

Azkenik, gogoratzen dizuet gizon aberatsa YAHUSHUAREN Dizipulua izan zitekeena, uste zuena duin zela YAHUSHUAREN Dizipulua izateko. YAHUSHUAK esan zion: “Zoaz eta saldu daukazun guztia, eman txiroei, eta zatoz eta jarraitu NIRI.” Baina NIK epaitu nuen bere bihotza. Begiratu nuen gizon aberatsa honen bihotzean, zeren benetan, bere maitasuna diruarenganako handiagoa zen YAHUSHUARENGANAKO baino. Bere gogoa gauza materialezkoen atzetik jarraitzea, YAHUSHUARI jarraitzea baino handiagoa izan zen. Bera ez zegoen prest dena ematera YAHUSHUA ha MASHIACHRENGATIK, eta triste joan zen, gizakiak ezin baititu jabe biri jarraitu, bata gorrotatuko du eta bestea maitatu.

YAHUSHUA ha MASHIACH da zuen JABEA. Zein ehunekoan egon zara prest dena emateko? Banatu ditudanean ezkontzak NIK ez nituenak ordenatu NIRE jainkotiar eskuaz, zein izan da zure jarrera? Zuengatik egin dut, HAIEK HITZARMENA EGIN BAITUTE SATANASEKIN ETA BERE GEZURREKIN. Zenbat okerrago izango den Tribulazio Handian, Jakobentzat larritasun garaia, noiz traidorekeria hori beste santuaren bizia kostatuko zaion, zein izan da zure jarrera? Jarrera “ai nire zoritxarra” daukazu? Jarrera kexati, ernegaziokoa daukazu? Zein da zure jarrera? Ezagutzen dut zuen fruitua, harengatik epaitzen zaituztet.

5 USO

Zuetariko horientzat egunak kontatzen dituzuenentzat eta web orrialdea dago 5 usoetan, a zelako mina eragin duzuen! Nahiz eta zuen asmoa da NIRI ohoratzea, zuek formatzen duzue jendea egun baterako noiz esango duzuen: “Bahitura etorriko da.” Egin behar duzuen guztia da YAHUSHUA ha MASHIACH onartu eta ziurtzat har dezakezue zuen lehenengo bahituran. Zuek amerikarrak, hain harropuztuak zaudete!

Zuek diozue: “Amerikari suntsipena gertatu aurretik, edozein gerra gertatu aurretik Amerikan, edozein bonba nuklearra jo aurretik Amerika, joango gara, YAHUVEHK asko maite baititu Amerikarrak asko, lurrazaleko beste edozeini baino gehiago. Bai, gu, amerikarrak, libratuko gara.” Memeloak, memeloak, memeloak, memeloak, memeloak, memeloak, MEMELOAK!! Uste duzue, NIK, YAHUVEHK, edota NIRE Seme YAHUSHUAK maite ditugula amerikarrak gainontzeko munduari baino gehiago? Nondik ateratzen dituzue halako ideiak?

Elkar errieta egin beharrean, esan beharrean “engainuzko espiritu bat, gezurtia, zure ametsaren, zure ikuskariaren, zure errebelazioaren bidez hitz egin du”. Non zegoen errieta (F.M.) Riley Artzainarentzat? Non zegoen errieta Jim Bramlettentzat? Eta beste guztiarentzat faltsukeria hitz egin zutenak? Zer gertatzen zaizu, Jim? Zeuk ez duzu hedatuko. Zeuk ez duzu aitortuko. Zenbat izan dira suntsituak? Zenbat izan dira lotsatuak, hankaperatuak, makurtuak, aitortu beharrean oker zeundela?

RILEY ARTZAINA

Riley Artzaina, hauxe daukat zeure aurka, erabiltzen duzuna zeure taxuera Bost Usoetan, ez da nahiko Oinarrizko Ikastolan, Primarioa deitu, haurtzaindegi deitu, zure begietan eskolaurreko. Norbait YAHUSHUA onartzen duenean, eskolaurrean dago. Ez dira hasi ezta Hamar Legeak obeditzen ere, ordea, zeuk garantizatzen diezu zerua? Zeuk garantizatzen diezu Bahitura? Zeuk ematen duzu data bat ez dena bidezkoa.

Zenbat izan dira suntsituak! Zenbat joango dira infernura! Aldiz, Ministerio honek egia aitortzen du eta ez da beldurrez inolako gizon edo emakume ofenditzeko. Santutasunean bizi behar da. Santua izan behar da. Zeuk borrokatu behar duzu Santu izatearren, bestela ez duzu zerua ikusiko.

Ezin zara alboratu infernurantz ahal bezain beste, ez zarela jausiko ustez. DAMUTU ZAITEZ! DAMUTU ZAITEZ! DAMUTU ZAITEZ! Zuek denak Amerikan zaudetenak, hain harropuztuak zaudete, uste duzue gerra ez dela inoiz zuen kostaldera hurbilduko. Diozu: “ni naiz nazio nagusiena”. Baina NIK begiratzen dut zure gain,Oi, Amerika, begiratzen dut Presidente gisa hautatu berri duzunaren gain, eta ez zen izan NIRE eskuz, eta NIK baimendu nuen zuen hautaketa, zeren hautatu duzuenak erakusten du Amerikaren espiritua eta ez da harro egoteko modukoa ezer. ERAKUSTEN DU BEKATUAREN KIRATSAREN NEURRIA.

Eta Amerika, behin bidali zenituena (Santuak) misiolariak erbesteraino, aldekatu zinela noizbait mundu honetako diktadoreen aurka, zuk zeuk aukeratu berri duzu DIKTADOREEN DIKTADOREA. Zuk zeuk hautatu berri duzu Presidentea babesten duena NIK gorrotatzen dudan guztia.

Gozatu zure madarikazioaz, Amerika. Negar eta aiots egizu, Oi, Amerika! Oi, zuek elizak irentsi zenutenak Oprah Winfreyren Ebanjelioa! Sekretu gaiztoak, SEKRETUEN GORDETZAILEAK ORAIN BETEKO DUTE ETXE ZURIA. NIK profetizatu nuen Deialdiaren Neskaso honen bitartez, ohartu nizuen sekretuen gordetzaile gaiztoei buruz. Bueltatu eta begiratu, jendea berarengana (Elisabeth) baitzetorren esanez: Non daude sekretuen gordetzaile gaiztoak? Zein sekretu gaiztoak? NIK ez diot dena esaten, hau denbora askoaz aurretik profetizatzen baita, sekretuak hedatuak izan aurretik. Gogoratu sekretuak infernurantz abiatzen direla. Bakarrik Bide bat dago zerurantz. Bide bat bakarrik dago NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenaren eta Odolaren bitartez. Ez dago Bide bat baino, Ebanjelio bat, eta edozeinek esaten dizuenak beste bideak daudela, hobe duzue arineketan egitea. (Honek zerikusi du hainbat ebanjelio faltsu berri batzuen atxikimenduaz Oprah Winfreyrenak “Sekretua” izenekoak.)

Hobe zenukete ezkutatzea, zeren orain, Presidente hautatu berri izan denak darama ebanjelio faltsu hau Etxe Zurira eta kiratsa izango da eta ikusiko duzue zer gertatzen den, hautatzen duzuenean zuen arimaren etsai bat, baita horiek zeinen izenak idatziak dauden Bildotsaren Biziaren Liburuan, zuek nahastu zarete honetan, jakinda infantizidioaren aldekoa dela, jakinda abortuaren aldekoa dela, jakinda bere agenda homosexualitatea dela, eta jarraitu ninteke askoz gehiago ere…

Ikusiko duzue zer sentitzen den diktadurapean bizitzen zaretenean. Azkeneko hauteskundeetan, esan nizuen Bush zela gaitz bien arteko gutxiena. Ohartu nizuen zer gertatuko zela Gore sartuez gero. Heriotzaren esparruak kristauentzat beterik egongo lirateke baina NIK eman nion Amerikari denbora gehiago.

ERRESUMA BATUA

Erresuma Batuari ohartu nion, munduari ohartu nion Harry Potteri buruz. Sorginkeria orain blaitzen ditu, ez bakarrik etxeak, baizik eta nazioak. NIK ohartzen dut, NIK Epaiketa bidali aurretik. Zenbat ekiten diote ez entzuteari? Zuetariko zenbat, zeuen buruak kristautzat hartzen duzuenak, oraindik irakurtzen diete Harry Potter liburuak haien umeei? Beraz, ez harritu jazarraldi espiritua ikusten duzuenean zuen haurretan, eta bekatuen artetik txarrenak agerian haietan haurtxo ttipienak. NIK, YAHUVEHK, ohartu nizuen. Ez harritu ikusten duzuenean suntsipena datorrela zuen nazioen gain, Santutasunaren alde ez aldeztearren. Hauek dira azkeneko garaiak eta zuen fruituagatik ezagutzen zaituztet. Hainbeste da zeharo hutsala, kiratsa ustela NIRE sudurrarentzat!

Obeditzen nauten horientzat, NI, YAHUVEH eta YAHUSHUA eta zuen RUACH ha KODESH maitea, zuen IMMAYAH, lehenengo zuen bizitza eta zuen maitasunean; ez geratu isilik.

Haiek (homosexualak, lesbianak eta abar) manifestatzen dira eta protestatu kaleetan esaten: “Galdatzen dugu sexu bereko ezkontzarako eskubidea”, “galdatzen dugu lesbiana edo gay izatearen ontzat hartzea, hori da gure konstituzioaren menpeko eskubidea.” Arbasoak, Konstituzioa idatzi zutenak, ez zuten inoiz hau esan nahi. Ez daukazue inolako eskubiderik NIRE begietan! Zuek, hau areagotzen duzuenak, higuintzea zarete. Jasango duzue Sodoma bat eta Gomorra bat eta 7 hiri suntsitu zirenen azkena. Ez daukazue inolako eskubiderik, infernua izan ezik damutzen ez bazarete. Zuen fruituaren arabera epaitzen zaituztet. Zuen fruituagatik ezagutzen zaituztet.

MOLOK

Orain, non daude NIRE Santuak aldeztu daitezen eta ez isilik geratu eta jarrai dezaten hitz egiten lazgarrikeria hauen aurka? Zuetariko haiek hau egin duzuenak, eta aldeztu zenutenak abortuaren aurka, erruki gehiago izango dut zuen gain. Zeren, ez al dakizue abortatua den haurtxo bakoitza, hau egiten dela sakrifizioa gisa satanasentzat? Hau egiten da Moloken oinetan! Isurtzen da odol errugabea, errugabea, errugabea, errugabea! Ez dago ezer errugabeagorik ez jaioa baino. Zuetariko haiek hau egin duzuenak, zuetariko haiek ontzat hartzen duzuenak, damutzen ez bazarete eta gaitza horretatik bueltatu, betikotasunerako entzungo dituzue errugabeen garrasiak erailak izaten ziren bitartean amaren sabelean.

NIK, YAHUVEHK, entzun nituen bere garrasi uzkurrak. Eta orain ume hauek nirekin daude. Baina zuek, zuek, zuek, zuek odolgiroak deritzozuenak eta esan: “Emakumeak eskubidea dauka ez jaioa hiltzeko”, eta zer diostazue ez jaioaren umearen eskubideari buruz? Zuek urrita egingo ez bazenute, hau ez litzateke gertatuko. Zuek zarete, amak, aukera duzuenak! Zuek zarete, gurasoak deitzen zaretenak, aukera izan zenutenak!

Berrirakurri profeziak eta ikusiko duzue. NIK ohartu nizuen erailketa ez jaioekin hasiko zela, ausartzen haiei ez deitzera pertsona. Non daude haien ezin kenduzko eskubideak? Non dago bere zoriontasuna bilatzeko eskubidea? Non dago bere eskubidea bizitzeko? Zergatik eraman duzue? Zergatik hautatzen duzue Presidente bat oraindik pauso bat harantzago doana higuintzean eta egin zuen, inork ausartu ez dena lehenago eta esan du: “Umea bizirik irteten bada abortutik, ama horren eskubidea da hiltzen uztea, ez ukitu, jasan dezan hil zorian eta hil dadin.”

Hau da Presidente gisa hautatu duzuenaren bihotza. Zer uste duzue gertatuko zaizuela? Negar egin, Oi, auhen egin! Oi, Amerika! Hautatu berri egin duzu zeuen heriotza, NIK ezagutzen baitut Barack Hussein Obamaren barruko fruitua, eta zuetariko haientzat aiots eta auhenka egiten duzuenok, dakizuenak hau ez dela Amerikaren ordu hoberena, otoitz egizue eta galdetu iezadazue zer egin behar duzuen eta nora joan behar zareten, izugarrikeria etorri aurretik Amerikaren gain, zeren Amerika, NIK ezagutzen dut zure fruitua. Zure fruituagatik, Oi, Amerika, epaituko zaitut! BAITA MUNDU HONETAKO BESTE NAZIOAK ERE. Hau da denboraldia noiz txarraz ona bezala hitz egiten den eta ona txarra bezala hitz egiten da.

Eta orain amaitzen dut elkarrizketa hau NIRE haur maiteekin. Orain bukatzen dut elkarrizketa hau YAHUSHUAREN Emaztegaiarekin eta NI, YAHUVEHREN Emaztegaiarekin, testigantza izan dezakezuen Henok izan zuen bezala. Eta hau bakarrik egiten da YAHUSHUAREN Izenaren eta Odolaren bitartez, NIRE Seme Bakar-sorturikoa. Gorde zaitezte harengandik bakarrik esaten duena Jesus izena eta orain, bere burua profetatzat hartu duena, zeren esan dudan arren oraindik badagoela barkamena, sendaketa, askapena, piztueraren boterea Jesu Kristoren Izenean, kontuz eta ziurtatu zein Jesusi buruz ari diren! Horregatik beti esaten diot Profeta honi hitz egiten dizuena orain, YAHUSHUA ha MASHIACH dela, YAHUVEHREN Seme Bakar-sorturikoa, birjina batengandik jaio zena, hil zen eta berpiztu hirugarren egunean. Salbatze bakarra bekatutik da BERE Odola isuria. Hau da YAHUSHUA ha MASHIACH. Ez dago besterik. Eta da bakarrik, bakarrik, bakarrik BERE Izenaren eta BERE Odolaren bitartez dela zerurako bide bakarra. Hortaz, ez entzun besterik diotsunari. Ez dago beste aterik zerurako! Beste ebanjeliori entzutea infernura eramango zaitu. (Oprah Winfreyren Ebanjelioa)

Horrenbestez, hitz egin dut egun honetan NIRE Deialdiaren Neskasoaren bitartez berriro. Egiten duzuna Berba honekin zeure arazoa da. Jakizu epaitua izango zarela NIK badakit eta bereizten dut zure bihotza, baita irakurri eta entzun duzunean ere. Ebatzi duzu inoiz baino gehiago NIRE atsegin izatea? Edo altxatuko dituzu zure eskuak gorantz etsipenaz? NIK ezagutzen dut zure fruitua. Honetan oinarriturik kalifikatzen zaitut. NIK ezagutzen dut zure fruitua. Honengatik jakingo duzu ea zerura joango zaren edo infernura. Hau egun berria da zuetariko askorentzat, zuen begiak irekiak izan direnean, eta orain badakizue zer atsegin zaion NI, YAHUVEHRI.

BUKAERAKO ELKARRIZKETA

Elisabeth: Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH. Eskerrik asko ZURE Berbak adieraztearren. Eskerrik asko amets hau emateagatik jarraian izan zena. Eskerrik asko nigan fio izateaz ZURE sekretuak partekatzeko ZURE ardiak eta bildotsak kementzeko. Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH, eskerrik asko. Gure YAHUSHUA ha MASHIACH maitearen Aintzarako, ZURE Seme Bakar-sorturikoa, ohoratuak sentitzen gara eta asko maite zaituztegu. Gurtzen dizugu. Goresten zaitugu. Jarraituko dugu ardiak eta bildotsak elikatzen. Mesedez, lagundu liburu hauek ateratzen. Mesedez, ABBA YAHUVEH, herria altxa dadin. Lagungarri izan daitezen Ministerio honentzat eta ez daitezela gehiago oztoporik izan. Oi, ABBA YAHUVEH! Mesedez, mesedez, mesedez, altxatu Santuak! Haien premia dugu. Haien otoitzen premia dugu. Haien laguntasunaren premia dugu. Haien maitasunaren premia dugu. Haien kemenaren premia dugu. Gure ohorea da ZURI zerbitzatzea, ABBA YAHUVEH. Ohoratuak sentitzen gara ZEUK fio izateaz Ministerio honi ZURE egiak adieraztearren. Eskerrik asko, eskerrik asko.

Niko: Esana naiz hau gehitzeko. Eta hortaz, obeditzen dut %100era ailegatzea nahi dudalako. %93 ez deritzot onargarria. Iraina da YAHUVEHRI nire begietan, eta badakit zergatik nire maiteak izan zuen amets hori. Berak ez daki zer ibili nintzen otoitzean bart, zeren bart, Komunioa hartu aurretik, otoitzean nengoen, bakarrik YAHUVEH eta ni, eta nik badakit nire jarrera ez zela ondo egon. Badakit sentitzen naizela abaildua, eta abaildua sentitzen naizenean, unatua, nire jarrera ez dago ondo eta nire jarrera ez zegoen ongi eta otoitz egiten nuen YAHUVEHK lagundu nazan honekin eta YAHUVEHK ipini zuen YAHUSHUAREN poza berriro nire bihotzean, egin dezan deitua izan naizena egiteko, ez baitut sentitu. Eta hori da zertan ni nengoen. Beraz, badakit zergatik nire puntuazioa %93 zen, gehienbat da nire jarreragatik, zeren nire jarrerak markatzen du ia egiten dudan guztia, badakizu, zein bizkor obeditzen dudan eta dena, beraz, niretzat, dena hasten da jarrerarekin nire bihotzean. Beraz, damutzen naiz. BERAK erantzun zuen nire otoitza. Eta berak (Elisabeth) ez zeukan ideiarik ere. Bakarrik oraintxe bertan esaten ari natzaizue. Nire maiteak tutik ere ez zekien nik zer egin nuen otoitz, bakarrik YAHUVEH eta nire artean baitzen. Hau ez nuen otoitz egin ozenki. Otoitz egin nuen ordubete inguru, ez dakit zenbat denbora izan zen, baina hori da zertan ni nengoen. Izan ere, bera lo geratu zen ni otoitzean nengoelarik.

Elisabeth: Lehen Komunioa hartzeko parada izaten genuen.

Niko: Beraz, nik hartu nuen Komunioa gu bion partez, bera lo geratu baitzen.

Elisabeth: Otoitzean lo geratu nintzen.

Niko: Bera otoitzean lo geratu zen. Beraz hori zen ni otoitz egiten nengoena. YAHUVEHK erantzun dio nire otoitzari. Jarrera berria izango dut…

Elisabeth: Aleluia!

Niko: Dena, horregatik da berak eduki zuena ametsa. Beraz, berriro, damutzen naiz munduaren aurrean eta %100ren atzetik noa, adiskideak! Hori da esango dudan guztia.

Elisabeth: Aleluia! Kalera goaz orduan! Amen.

Niko: Gainontzekoa zure menpe dago.

Emana Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijahren bitartez

2008ko azaroaren 9an

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, bidali iezaguzu posta bat eta kontatu.

BAHITURAZKO PIKOAK

1 TESALONIKARREI 4:17

Gero, gu, artean bizirik izango garenok, haiekin batean eramango gaituzte hodeietan, airean Jaunarekin topo egitera. Eta horrela beti Jaunarekin egongo gara.

ISAIAS 40:31

Baina Jaunarengan itxaron dutenek indarrak berritzen dituzte: arrano-hegoak hazten zaizkie, lasterka egin eta ez dira nekatzen, ibili eta ez akitzen.

MALAKIAS 4:2

Baina zuei, NIRE Izenaren beldur zaretenak, Justiziazko Eguzkia igoko zaizue sendaketa BERE hegaletan, eta joango zarete eta lodi bihurtu abeltegian elikaturiko txahalak bezala.

MATEO 25:1-13

1. Jainkoaren Erregetzarekin kriseiluak hartu eta senar ezkonberriari bidera irten zitzaizkion hamar neskatxekin bezala gertatzen da.

2. Neskatxetako bost zentzugabeak ziren eta bost zentzudunak

3. Kriseiluak hartzean, zentzugabeek ez zuten oliorik hartu

4. Zentzudunek ordea, kriseiluarekin batera olio ere hartu zuten ontzietan

5. Senarrak luzatzen zuenez, logaletu egin ziren denak eta loak hartu zituen.

6. Gauerdian oihu bat izan zen: hemen da senarra! Irten bidera!

7. Jaiki ziren denak eta beren kriseiluak prestatu zituzten

8. Orduan, zentzugabeek zentzudunei esan zieten: “Emaguzue olio pixka bat, kriseiluak itzaltzera doazkigu eta

9. Zentzudunek erantzun zieten: “Ea ez dugun nahikoa denontzat; hobe duzue badaezpada dendara joan eta erosi”.

10. Baina erostera joanak zirelarik, senarra iritsi zen, eta prest zeudenak ezteietara sartu ziren berarekin. Eta atea itxi egin zen.

11. Iritsi ziren, azkenik, beste neskatxak ere eta dei egin zuten: Jauna! Jauna! Zabaldu!

12. Baina Jaunak erantzun zien: “Benetan diotsuet: ez dakit nor zareten.”

13. Zain egon beraz, ez baitakizue, ez egunik, ez ordurik.

JUDAS 1:14-15

14. Horiei buruz iragarri zuen Henokek ere, Adamengandik hasi eta zazpigarren patriarkak, profezia hau: “Hara, Jauna bere milaka eta milaka santurekin dator

15. Mundu guztia epaitzera eta gaizkile guztiak kondenatzera, egin dituzten gaiztakeria guztiengatik eta bekatari sinesgabeok Jainkoaren kontra esan dituzten irain guztiengatik.

APOKALIPSIA 3:10

10. Iraunkor izateko NIRE agindua gorde duzulako, NIK ere gordeko zaitut, lurreko bizilagunak probatzeko mundu osora iristear dagoen probaldikoan.

MATEO 13:24-30

24. Beste parabola bat proposatu zien Jesusek: “Jainkoaren Erregetzarekin, gizon batek soroan hazi ona erein zuenean bezala gertatzen da.

25. Etxeko denak lo zeudela, etsaiak soroan sartu, eta gari artean olo gaiztoa erein zuen eta alde egin.

26. Garia hazi eta burutu zenean, olio gaiztoa ere agertu zen.

27. Joan ziren, orduan, morroiak etxeko nagusiari esatera: Jauna, ez al zenuen hazi ona erein soroan? Nondik du, bada, olo gaiztoa?

28. Hark erantzun zien: “Etsaiaren lana da hori”. Eta morroiek: Joango al gara olo gaiztoa biltzera?”

29. Baina nagusiak: “Ez, ez dadila gerta olo gaiztoa biltzean, garia ere ateratzea.

30. Utzi biak batera hazten uztaroa iritsi bitartean. Orduan, igitariei esango diet: Bildu lehenik, olo gaiztoa, lotu eta erre; garia, berriz, jaso nire mandiora.”

MATEO 13:41-43

41. Gizonaren Semeak bere aingeruak bidaliko ditu eta haren erreinutik bereiziko dituzte gaizkileak eta besterentzat gaizpide gertatzen direnak,

42. Eta su labera botako. Negarra eta hortz-karraska izango da han.

43. Orduan, zintzoek eguzkiak bezala distira egingo dute beren Aitaren erreinuan. Ulertzeko gauza denak uler beza!

MATEO 13:47-50

47. Jainkoaren Erregetzarekin, uretara botatzen den eta mota guztietako arrainak biltzen dituen sarearekin bezala gertatzen da.

48. Betea denean, bazterrera ateratzen dute; gero, eseri eta onak saskira biltzen dituzte eta txarrak kanpora botatzen.

49. Berdin izango da munduaren azkenean, aingeruek etorri eta gaiztoak zintzoen artetik bereiziko dituzte.

50. Eta su-labera botako . Negarra eta hortz-karraska izango da han.

MATEO 20:8-16

8. Iluntzean, nagusiak mahastiko arduradunari esan zion: “Deitu langileei, eta emaiozu bakoitzari bere soldata, azkenekotik hasi eta lehenengora.”

9. Etorri ziren, bada, arratsaldeko bostetakoak, eta zilarrezko txanpon bana jaso zuten.

10. Lehenengo ordukoek, txanda iritsi zitzaienean, besteek baino gehiago jasoko zutela uste zuten; baina haiek ere zilarrezko txanpon bana jaso zuten.

11. Orduan, nagusiagatik gaizki-esaka hasi ziren; eta esan zioten berari.

12. Azkeneko hauek ez dute ordubete besterik lan egin eta guri adina ordaindu diezu, egun osoko nekea eta beroa jasan ditugunoi adina!

13. Baina nagusiak erantzun zion haietako bati: Adiskide, ez ditut bidegabekeriarik egiten. Ez al dugu tratua zilarrezko txanpon batean egin?

14. Tori dagokizuna eta zoaz; zuri adina eman nahi diot azkeneko honi ere.

15. Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin? Ala ni ona naizelako ezinikusia didazu?

16. Horrela, azkenekoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkeneko.

MATEO 21:40-44

40. YAHUSHUAK galdetu zien: Zer egingo ote die nekazari horiei mahasti-jabeak itzultzean?

41. Erantzun zioten: Gupidarik gabe hilko ditu eta bere garaian fruitua emango dioten beste nekazari batzuen esku utziko du mahastia.

42. YAHUSHUAK esan zien: Ez al duzue irakurri Liburu Santuak dioena: Etxegileek baztertutako harria giltzarri gertatu da. Jaunak egin du hori, gure begien harrigarri?

43. Horregatik diotsuet: Jainkoaren Erreinua zuei kendu eta fruitua aterako dion herri bati emango zaio.

44. Eta harri honen gainera erortzen dena lehertu egingo da, eta harri hau inoren gainera erortzen bada, txikitu egingo du.

MATEO 22:1-14

1. YAHUSHUAK berriro, parabola bidez, hitz egiten hasi zitzaien

2. Jainkoaren Erregetzarekin, bere semearen ezteiak ospatzen zituen Erregearekin bezala gertatzen da.

3. Bidali zituen morroiak gonbidatuei dei egitera. Baina haiek ez zuten etorri nahi izan.

4. Berriro beste morroi batzuk bidali zituen, mandatu honekin: Esaiezue gonbidatuei: Hara, gertu daukat bazkaria. Hilak ditut zezenak eta zekor gizenduak, dena dago prest. Zatozte ezteietara.

5. Baina gonbidatuek ez zuten jaramonik egin: bata bere sorora joan zen, bestea bere negozioetara.

6. Eta gainerakoek, morroiei heldurik, irainez bete eta hil egin zituzten.

7. Sumindu egin zen Erregea eta soldaduak bidaliz, hil egin zituen giza hiltzaile haiek eta su eman herriari.

8. Gero, bere morroiei esan zien: Ezteiak prest daude, baina gonbidatuak ez ziren gai.

9. Zoazte, bada, bidegurutzeetara eta deitu ezteietara aurkitu ahala guztiak.

10. Atera ziren morroiak bideetara eta aurkituriko guztiak bildu zituzten, on nahiz gaizto, eztei-gela bazkaltiarrez bete zen.

11. Erregeak, bazkaltiarrak ikustera sartu zenean, eztei-jantzirik gabe zegoen bat ikusi zuen

12. Eta esan zion: Adiskidea, nola sartu zara hemen eztei-jantzirik gabe? Hark hitzik ez.

13. Erregeak mahai zerbitzariei esan zien, orduan: “lot esazue hanka eta esku eta bota kanpora, ilunpetara. Negarra eta hortz-karraska izango da han.

14. Zeren asko baitira deituak, aldiz aukeratuak gutxi.

HIZKUNTZA SANTUETAZKO PIKOAK

MARKOS 16:17

17. Sinestedunek seinale hauek izango dituzte berekin: NIRE Izenean deabruak botako dituzte, hizkuntza berriz mintzatuko dira.

EGINAK 2:4

4. Denak Espiritu Santuaz bete ziren eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi, bakoitza Espiritua eragiten zion eran.

EGINAK 2:11

11. Eta denok, Judu eta Juduberri, Kretar eta Arabiar, Jainkoaren egintza miragarriak geure hizkuntzetan aipatzen entzuten diegu.

EGINAK 10:46

46. Izan ere, hizketa arrotzez hitz egiten eta Jainkoa handiesten entzuten zieten. Orduan Pedrok esan zuen

EGINAK 19:6

6. Paulok eskuak ezarri zizkienean, Espiritu Santua etorri zitzaien gainera, eta hizketa arrotzez mintzatzen eta profeta gisa hitz egiten hasi ziren.

1 KORINTOARREI 12:10

10. Bati, mirariak egiteko ahalmena, beste bati, Jainkoaren Izenean hitz egitea; bati espiritu faltsua eta benetakoa bereiztea; besteari hizketa arrotzez mintzatzea, eta beste bati, hizketa horren esanahia adieraztea.

1 KORINTOARREI 12:28

28. Eliz elkartean bakoitzari bere tokia ezarri dio Jainkoak: lehenengo apostoluak, bigarren profetak, hirugarren irakasleak, ondoren mirarigileak datoz, gero, sendatzeko edo behartsuei laguntzeko, elkartea gidatzeko edo hizketa arrotzez mintzatzeko dohaina dutenak.

1 KORINTOARREI 12:30

30. Guztiek ote dute sendatzeko dohaina? Guztiak mintzo ote dira hizketa arrotzez? Guztiak ote dira hizketa arrotzen interpretatzaile?

1 KORINTOARREI 13:1

1. Nahiz eta gizakien eta aingeruen hizkuntzez hitz egin, maitasunik ez badut, brontze soinulari eta ezkila tintinlari besterik ez naiz.

1 KORINTOARREI 14:5-6

5. Nahi nuke zuek guztiok hizketa arrotzez mintzatuko bazinete, baina are nahiago profeta bezala mintzatze. Zeren, eliz elkartea hazarazteko, hobe baita profeta bezala mintzatzea, hizketa arrotzez mintzatzea baino, hizketa horren esanahia ere argitzen ez badu behintzat.

6. Begira, senideok: hizketa arrotzez hitz eginez aurkeztuko banintzaizue, zer on ekarriko lizueke horrek, nire hitzak ez balizue emango agerpenik ez ezaguerarik, ez Jainkoarengandiko mezurik, ezta irakaspenik ere?

1 KORINTOARREI 14:18

18. Eskerrak ematen dizkiot Jainkoari, hizketa arrotzez zuek baino gehiago mintza naitekeelako.

1 KORINTOARREI 14:21-23

21. Honela dio Jaunak Liburu Santuan: Hizkuntza arrotzez atzerritarren bidez hitz egingo diot herri honi; baina, hala ere, ez didate adituko.

22. Hizketa arrotzez mintzatzea, beraz, sinesgogorrentzat da seinale, ez sinestedunentzat; profeta bezala hitz egitea, berriz, ez da sinesgogorrentzat, sinestedunentzat baizik.

23. Eman dezagun, eliz elkarte osoa bildurik dagoela eta denak hizketa arrotzez mintzatzen hasten direla, entzule huts den edo kristau ez den bat sartzen bada, ez ote du esango burutik eginak zaudetela?

1 KORINTOARREI 14:39

39. Beraz, ene senideok, irrika ezazue profezi dohaina, baina hizketa arrotzez mintzatzea galarazi gabe.