PROFEZIA 102

YAHUSHUAK DIO: DENBORAREN KONTUA BAINO EZ DA

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2008KO URRIAREN 17AN
SUKKOT


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Elisabeth: 2008ko urriaren 17a. Ezin nuen lorik egin. Askotan gertatzen ari zaigu gure bizitzan oraintxe bertan. Gorrotoa datorkit norabide desberdin askorengandik. Nabaritzen da arma bat bezala. Eta badakit etsaiak gorrotoko nauela, baina mingarriena deritzot horiek Jesus (YAHUSHUA) maite zutela adierazten zutenak eta hala ere, bidaltzen dituzte haien gorrotozko armak. Gorrotoa espiritua da, gizakiak jakinaren gainean egoten badira, nahiz jakin barik. Eta zuk gorrotatzen duzunean, bidaltzen duzu espiritu gaiztoa, batez ere, YAHUSHUA maite duen norbaitengana bada.

Dena dela, otoitzean geunden eta ikuskaria hau izan nuen. Ekiten nuen ikusten behin eta berriro eta berriro. Otoitzean zerbait pertsonalen alde geunden gure bizitzean hemen Santutegia Emaztegaian, zeren erasoak handiak izan dira, batez ere, 6.500$ gastatu genituenetik, bakarrik egia hitz egin ahal izatearren horiei rense.com irakurriko luketenei. Jaso genituen postak atzerantz jo zutenarenak errendatu zutenak, eta giristinotu berriak eman dute haien bizia YAHUSHUA ha MASHIACHRI, baina jasotzen ditugu eskutitz batzuk gorrotagarriak, gorrotagarriak, gorrotagarriak. Eta a zelako zoritxarra zuena eskutitz gorrotagarri hauek bidaltzen dituzuenak! Nabaritzekoa da alienijenei buruz entzuten dugula ere, baina ez gara sartuko sujet horretan orain, zeren benetan ez dira jostagarriak, eta guk badakigu benetakoak direla. Bakarrik da haiek uste dutela Ministerio hau keinada dela.

Beraz, hemen dago nire ikuskaria otoitzean nengoela Kathrynyahrekin eta Niko gelan zegoen. Otoitzean geunden eta hauxe da ikusi nuen ikuskaria behin eta berriro. Ez dut inoiz eduki horrelako ikuskaririk nik eutsi ahal bainuen. Eutsi ahal nuen ikusteko argi eta garbi hor zegoena eta orduan, zabaldu nituen begiak eta hitz egin nuen Kathrynyahekin, eta gero, ixten ditut begiak berriro, eta berriro non datorkidan. Gertatu zen hiru bider eta beti hau gogoratu nahi dut. Hau Sukkot garaia da. Hau izango da hirugarren gaua gaurko gaua eta hortaz, hau izango da Sukkot mezua. Ikusi nuena da leiho angeluzuzena, eta behin betiko zirudien espetxe bateko gela baten nengoen ustez. Bost barrote lodiak zituen goitik behera. Nik begiratu eta kontatu nituen barroteak. Barrote beltzak, lodiak, astunak ziren. Leihotik zehar begiratu nuenean, ia zuhaitzik ere ezin nuen sumatu. Orduan esan nuen: Zer da ikusten dudana? Oi, zuhaitza da! Tupustean, YAHUVEHK kendu zituen barroteak eta nekusakeen argi. Bost zuhaitz ziren hosto iraunkorrekoak, oso altuak, gogorrak, osasuntsuak, guk deituko genieke Hosto Iraunkorreko Zuhaitzak, baina nakio entzuten “izei” berba entzuten jarraitzen dut, errenkadan, zuhaitz ederrak. Gero zabaltzen ditut begiak eta nioen Kathrynyahi: Aizu, begira zer ikusi berri dudan! Ez ditut izaten ikuskariak hain erraz, normalean, datoz eta doaz oso arin, baina hau izan zen iraupen luzerakoa. HARK nahi zuen nik ikus nezan hau. Begiak zabaltzen nituenean eta gero ixten nituenean begiak, eta beste sujet batean geunden eta, aizu, presondegiko barroteak dakuskit berriro! Gero ez daudela dakuskit eta gero dakuskit 5 zuhaitzak berriro.

Hurrena hausnartzen nengoen hau. Joainneyah sartu egin zen gelan Sukkotean egon ondoren aurreko gauean eta esanez a zelako bakea zegoen hantxe. Nik nioen: “mesedez, egizu otoitz honen alde. Ez daukat honen esanahia. Estutzen nau eta ez dut izango bakerik ikuskari honen esanahia izan arte.” Hasi ginen otoitz egiten, otoitzean geundelarik tupustean, hain erraza izan zen eta Berba bat hasi zen etortzen. Beraz, orain, sinetsiko dut fedez ABBA YAHUVEHK itzuliko didala hau, ikuskariaren esanahia eta BERAK duen Berba.

Eskatu dut eta hots egin dut YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola NIRE ezpainetan. Ipini dut jada giltzarrapoa eta giltza haiengan. Gogorarazi nion BERA dela ezpain hauetako sortzailea eta BERA dela BAKARRA gorde dezakeena ezpain hauek edozein berba hitz egitetik BERARENA ez dena. Kementzen diet denoi uste dutenak daukatela profetaren gaitasuna, gauza bera egin beharko luketela zeren benetan, profeta faltsuak edonon daude oraintxe bertan, eta gero daude horiek faltsuki profetizatzen ari direnak eta ostera, YAHUSHUA maite dute eta ez dut zalantzarik. Hala ere, profetizatzen dituzten gauzak ez dira gertatzen eta atzipetuak izan dira espiritu gaizto batengandik edo haien haragiak hitz egiten du. Bi modu hauetako edozein dela, atzipetuak izan dira eta alabaina, YAHUVEHK zioen hauek ez zirela deitzen “profeta faltsuak”, baizik eta faltsuki profetizatu zutela. Profeta faltsua da norbait jakinaren gainean, eragiten duela jendea desbideratu dezan haien egitasmoengatik, gidatuko dizkienak egia desberdin batera, jainko desberdin batengana.

Barrezka nabil orain orgonean akordatzen bainaiz eta profeta faltsuan batez ere, Sherry Shriner izenekoa, nahi duena jarri dezazuen zeuen fedea orgonean, orain dizkiona gezur maltzurrenak nire aurka eta Ministerio honen aurka, baina azken finean, zer espero lezake alienijena batengandik? Dena dela, orain eskatzen diot ABBA YAHUVEHRI itzul dakizkidan berba hauek.

YAHUSHUAREN Izenean, gure MASHIACH, beraz, ABBA YAHUVEH, berriro eskatzen dizut, mesedez, errepikatu diezazkidazun ZEU izan bazinen hitz egin zituena Berba hauek. Orduan, mesedez, errepikatu iezazkidazu berriro: Zer ziren nekuskien kartzelako barroteak? Zergatik izan ziren kenduak? Eta zergatik egon ziren 5 zuhaitz gogorrak tente hantxe, izeiak?

ELISABETHEK HIZKUNTZA SANTUETAN HITZ EGITEN DU

Oi, ABBA YAHUVEH, mesedez, itzul iezazkidazu berriro! Sentitzen dut prest ez egon ez garela. Mesedez, itzul iezazkidazu. Prest ez geundela nioenean, ez genituen bateriak grabagailuan eta gantzudura zeharo hauskorra da.

Berba Profetikoa hasten da.

PROFEZIA 102

Oi NIRE Emaztegaia xarmanta, NIRE Emaztegaia xarmanta, NIRE Emaztegaia xarmanta! Sukkot ospakizun denboraldi honetan, itxaropen mezu hau ematen dizuet. Lehenengo jartzen nautenak haien maitasunean, haien bizitzean, ez daudenak lotsaturik YAHUSHUA zuen MASHIACHREN Izenaz horiei hitz egiten diet. Beste guztiak, aurrera eta segi gor eta segi itsu. Berba hau ez da zuentzat garai honetan.

Erakutsi nizun ikuskari bat, Elisabeth, presondegi bateko leihoarena 5 barroteekin. NIRE Emaztegaia xarmanta, zu irudikatua zaude 5 Birjina Jakintsuenetan Eskritura Santuetako parabolan. ETSAIAK SAIATUKO DA ZU HARRAPATZEN ETA PRESO SARTZEN 5 MODU DESBERDINETAN. IHESBIDE BAT BAINO EZ DAGO. Ikuspegi bat besterik ez dago.

Zure begien aurrean hain justu, Elisabeth, kentzen ditut barrote hauek hauxe baita NIRE promesa NIRE Emaztegaiarentzat eta zeuk iraungo duzu izei hori bezala ur-xirripen ondoan ereinda, Ur Bizia, eta hitz egiten dut osasuna, eta hitz egiten dut oparotasuna eta hitz egiten ditut bedeinkazioak obeditzen duten horientzat Deuteronomioa 28an. Eta 5 zuhaitzak irudikatzen dute 5 Birjina Jakintsuak, irudikatzen dutenak NIRE benetako Emaztegaia.

Beti hornituko dut ihesbidea. Uste duzuenean etsaiak mehartu dizuela, behin eta berriro hauxe esan diot Elisabethi: fedez ibili behar da eta ez bistaz. Kontuz, ENE Emaztegaia xarmanta! 5 modu desberdinak! Etsaiek mundu honetan, eta mundu honetara datozen etsaiak saiatuko dira zuei espetxeratzen 5 modu desberdinetan.

Ohartzen zaitut orain, bila nazazu, otoitz egizu ea non dagoen zure arka. Otoitz egizu ez denean segurua geratzea zauden tokian, otoitz egizu nik altxatuko dizudala zuretzat, santutegi seguru bat. Diotsut aldiz aurretik etsaiak zer egiteko asmoa duen.

Denboraren kontua baino ez da. Denboraren kontua baino ez da.

Aztertu zure hitzak arretaz. Emaztegaia kuttuna, ohitu zaitez zure lepotik harantz begiratzen, zeren maite dituzun horiek, salbu ez badira, erasoko zaituzte. Kontuz, NIRE Emaztegaia. Gorde zure mihia. Horrela ziren antzinako egunak. Penagarria da esatea egun horiek itzuli direla. Beste batzuentzat, beranduago iristen dira.

Arerioak barrandatzen zaitu. Saiatzen dira behatzen zuen mugimendu bakoitza. Okertzen dituzte zuen hitzak, sastakaia balitz bezala zuen bihotzean. ENE Emaztegaia laztana, lur honetan ez dago askatasuna halakorik zuretzat gehiago, NIRE bitartez izaten ez bada. NIRE Izenean, YAHUSHUAREN Izenean, zuen MASHIACH, dago askatasuna NIREGAN. Beraz, ezkutatu zaitez unetxo batez, NIRE haserrealdia eta NIRE sumindura igaro arte horien gain egokiak direnak bakarrik NIRE etsaiak izateko. Zeren hitzak eta egintza gorrotagarriak burutzen direnak zureganako, pertsekuzioa zuengana datorrena, da haiek ikusten nautela zuengan.

Ezin naute ukitu. Baina haragian zaudetenez, etsaiak badaki norantz jaurti haren armak. Bizitzen zarete denbora gaiztoan, gaiztoan, gaiztoan, non ona txartzat hartzen den, eta txarra ontzat hartzen dena, non sexu bekatuak ugaltzen da neurrigabe eta moralitatearen marra zeharo zirriborrotsurik dagoen. Eliza gehienetan ere uko egiten diote hitz egiteari zer den moralitatea. Gobernuaren beldur gehiago dira YAHUVEHRENA baino. Eta honengatik, zuek, artzainak, ordainduko duzue. Saldu zenituzten zuen arima zerga ezaren estatusarengatik. Nola NIRETZAT ministratzea sarituko lizueke ekonomikoki?

Zuetariko batzuek damutu zarete ez zenekitelako zer egin zenuten. Zuetariko batzuek esan duzue: “Har ezazue zerga eza estatusa hau (Elisabethek dio: Ados, esango dut) eta sar ezazue eguzkiak distira ez duen egiten tokitik!” Zuek atsegin deriztazue. Barkatuak izan zarete. Zuzendu duzue gaitza hau.

Baina beste artzainentzat beste elizakoak hartu dutenak gobernuaren eroskeria hau zuen ezpainetan morroiloa eta giltza ipintzeko: (Elisabethek dio: “Aizue! Nire eskua sorgortua dago!”) NIK nioen: Aldendu NIGANDIK! Ez dizuet inoiz ezagutu! NIRE Espiritua ez dago zuen elizetan!

Joel Osteen, prezioa duzu ordaindu beharra. Zure arimarekin ordainduko duzu! Ez zara hizlaria baino. Prediku-lekuaren atzean ezartzen zara, baina ez dago ezer santurik zuregan edo zure emaztearengan, eta kongregazioa saloi hura betetzen duena eta eserlekuak betetzen, oilo errulea, oilo errulearen atzean: ez dizuet ezagutzen zuetariko inori! Zuek ez zarete santuak.

Zuen belarriak bete daitezen bakarrik zatozte, horiekin zuen bihotzak laket egiten dituenarekin. Ez duzue ezer jakin nahi zerikusirik duenik zuen espirituekin, ez ezik: izan pentsamendu zorionekoak eta izan zoriontsu! Droga baten menpe zaude: lilurapean zaude. Adimen kontrolera menperatzen dizute, adimen manipulaziopean zaude. Betetzen dituzue eskaintzaren platertxoak gainezka egin arte, metatzen aberastasuna bati enperadoretzat hartzen duena bere burua (Elisabeth hasten da zailtasuna izaten hitz egiteko. Deabruak ez dio nahi berbetan eta erasotzen ditu bere ahots hariak)

Joel Osteen, eta hitz egiten diet bere pausoen atzetik dabiltzan artzain guztiei: Kenduko dizuet urrezko zekorra zuen begi aurretik! Eramango dituzue Deuteronomioa 28ko madarikazioak, bigarren azala izango balitz bezala, eragin duzuelako jendea gal dadin. Itsuak gidatzen du itsua. Haien begiak dituzue enfokaturik mundu honetako aberastasunean, begiratu ez dezaten haien arimaren txirotasunari.

Denboraren kontua baino ez da.

Kemendu zaitez, ENE Emaztegai liraina! Ikusiko dituzu etsai hauek jausten. Ohartzen zaitut, ENE Emaztegai zoragarria: zure etsai okerrenak aurkituko dira zure bizitokian bertan: horiek ez dituztenak errenditu haien biziak eta haien maitasuna NIRI, horiek ez nautenak jartzen lehenengo haien bizian eta haien maitasunean, horiek uko egiten diotenak sinesteari Eskritura Santuetako Egiak, horiek ezeztatzen dutenak aitortzeari bide bat baino ez dagoela Zerura: NIRE Izena eta Odola isuriaren bitartez, horiek ukatzen dutenak sinesteari infernua dagoela ordaintzeko damutasunik gabeko bekatuaren ondorioak.

Zure etsai okerrena aurkituko da zure etxean bertan, hauek baitira min gehien eragin dezaketenak. Horregatik daramat NIRE ezpata banatzailea. Ez da ezer berririk. Irakur ezazue Berba. Zuek babesten nabil, eguna baitator, eta denboraren kontua baino ez da, horiek zure senide maitetzat dituzuenak, tradituko dizutela, nazioaren auzitegietara eramango dizuetenak, erantzungo dituztenak sariei zure buruaren truk galdetzen dutenean: Non daude?

Denboraren kontua baino ez da.

Horregatik orain diotsuet: Egon zaitez prest, ENE Emaztegaia! NIK zu Zerura eraman aurretik, NIREKIN bahiturik izan aurretik, irakatsi egin beharko zaitut nola arineketan egin eta ezkutatu, etsaien begietatik ezkutatu, baina ongi dago, ENE kuttunak, zeren denboraren kontua baino ez da.

Eutsi gogor NIRE arroparen barrenari! Ez askatu! Lo egiten duzuenean zuen Sukkhan, gogoratu hori etxola aldi baterakoa dela, haragi hilkorra hau bezala aldi baterako etxola den moduan. Eta NIK seguru mantentzen zaitudan bezala zure Sukkhan, zenbat gehiago egingo dudan zuregatik ohoratzen nauzunean Festa Santuetan, SAIHESTEN DITUZUNEAN MUNDU HONETAKO FESTAK, NIGANA estekatzen zarenean maitalea bezala ez duena nahi besarkada utzi! Zenbat gehiago finkatuko zaitut! Zenbat gehiago laztanduko zaitut!

(Elisabethek dio: “Oi, bakarrik esan nahi dut gantzudura oso bizia dela!”)

Oi, zenbat maite zaitut! Zeu mira egiten duzu NI etortzea, zenbat gehiago mira egiten dut NIK zugana etortzea! Harrapatzen dut zure malkoetako tanta bakoitza. NIRI hots egiten didazunean pertsegitua zarelako, botilatxoak gordetzen dira hemen Zeruan, eta harrapatzen dut zure malkoetako tanta bakoitza. Erredoma urre-kolorekoak bitxiekin tinkatuak eta zuetariko bakoitzak dauka bat desberdina. Bakoitzak dauka edertasuna paregabea. NIGATIK izan duzun oinazearen menpean dago, nola prest egon zaren pertsegitua izatera, deitua izatera mota guztietako ezizenak, zenbat jasan duzun eta prest egon zaren horretarako NIRE Aintzarako. Hau da zein ederra den zure botilatxoa. Zenbat sakrifikatu duzun NIGATIK? Nola zuetako horiek zuen azkeneko apurra eman duzuen Ministerio honi, ez duzue ulertzen? Ez da ezer alferrik galdu.

Sakrifikatu diren horientzat eta parte hartu dutenak moralitatearen alde, zuen bizia eman duzue babestearren ume ez-jaio bat. Prest egon zarete umilduak izatera eta presondegira jaurtiak izatera protestatzearren abortuaren aurka, sexu berekoen arteko ezkontzen aurka. Modu desberdin hainbestetan, mundu honetan non zauden arabera. Batzuek kolpekatuak izan dira, batzuek torturatuak izan dira, batzuek espetxeratuak izan dira. Oi, ENE kuttunak! Pertsekuzioaren arabera, egin duzun oinazearen arabera, hau da deskribapena zure botilatxo ederrarena, zure malkoak dituena, lurrin gozoa bezala datozenak NIRE sudurrera, eta NIK maitekor laztantzen ditut erredoma hauek ezagutzen baitut NIGATIK ordaintzen duzuen prezioa. Eta, ENE Emaztegaia laztana, ez da errazago batere bihurtuko. (YAHUSHUAK negar egiten du Elisabethen bitartez) Zeren satanasek gorroto zaitu asko, berak gorroto zaitu, berak gorroto zaitu, berak gorroto zaitu. Zeren NIRE gorespena beti dago zure ahoan. Hark haserrekor dio: “gorets iezadazu! Gurtu nazazu!” Baina ostera, zuek diozue: “Errieta egiten dizugu, satanas! Alde hemendik! YAHUSHUAREN Odol isuria zure aurka dago!” Eta bera kuzkurtu eta arineketan egiten du.

Irakatsi dizuet GURE Izen Sagaratuak. Irakatsi dizuet Festa Santuen garrantzia. Esan nizuen Santutasunaren aldeko jarrera har dezazuen eta inoiz amore ez eman dakizuenarekin oker dagoela. Negar egiten duzue eta hots egin NIK banatzen ditudanean zuen familiak, senar bati agintzen diodanean dibortziatzeko bere emaztearengandik, edo emazte bati dibortziatu dezan senarrarengandik. Ez gorrotatu Profeta hau hitz egiten ari dena, berak ez baitu esaten ezer NIRE Berba Santuarena ez dena. Berba Santuak dio: “Ez zaitezte egon uztarri desorekatuan”. Hau azkeneko garaia da. (2 Korintoarrei 6:14)

2 KORINTOARREI 6:14

Ez nahas sinesgabeekin: ba al dute zerikusirik elkarrekin zuzenbideak eta gaiztakeriak? Elkar ote daitezke argia eta iluna?

Denboraren kontua baino ez da…

Dena Ministerio honetatik profetizatua izan dena gertatuko da!

Aingeru jausiak altxatuko dira. Aingeru jausiak esango dute: “Ez sinetsi gehiago Biblian, modatik kanpo dago. Lamien kontuen liburua soilik da. Hau da “Garai Modernoa”.” Homosexualitatea eta sexu berekoen arteko ezkontzak: haiek oihukatuko dute arrazoia dutela hiltzeko ez-jaio haurtxoa amaren sabelean.

Agintari politikoak, nori satanasek bete die haien bihotza gainezka egin arte, amorratuko dira eta garrasi egingo dute: “ZUEK YAHUSHUARENGAN SINESTEN DUZUENOK, ZUEN BURUAK ITZULIKATUKO DUTE!”

Denboraren kontua baino ez da.

Eta orain ez nabil Emaztegaiari hitz egiten. Hitz egiten diet Apopiloak izango diren horiei Bildotsaren Eztei Afarira. Prest egon behar zarete zuen bizitza NIGATIK emateko. Egongo zarete Tribulazio Handian. Zuetariko horientzat diotenak: “Arriskutsuegia da, gogorregia da bizitzea Santu izateko, konponduko dut Tribulazio Handi inguruan.” Hauxe diotsuet: Ezin baduzue lortu orain eta ez dago sakrifiziorik oraingoz egin behar zenutena, ez dizute esan zuen bizia emateko, jar dezazuen zuen burua gillotinan, zerk eragiten dizue pentsatzera izango duzuela fede gehiago gero, gosetia eta heriotza eta hondamena, ulertezinezko izugarrikeriak ikusiko dituzuenean zuen inguruan? Errepideak ibiz iragan beharko dituzuenean odol artean, zerk eragiten dizue pentsatzera fede gehiago izango duzuela orduan? Orain ez dizue kostatzen deituak izatea baino: sinesle oso kartsua Biblian.

Eta ez diet hitz egiten orain herrialdeei zeini orain askoz gehiago kostatzen zaizuena, hitz egiten diot lur honetako gehiengoari, non esan duten: “Oi, gogorregia deritzot Santu bizitzea! Oi, deabruak tentatzen nau asko pornorekin! Oi, ezin ditut zigarroak eman aldarean! Oi, ezin dut edaria eman! Oi, gogorregia da Santutasunean bizitzea! Ezin ditut geldiarazi nire ezpainetatik irteten diren ahobeteko berbak. Ezin dut Santutasunean bizi! Otoitz egizu nire alde, ezin dut Santutasunean bizi!” Zerk eragiten dizu sinestera zerbait errazago izango dela orduan?

(Filipoarrei 4:13: Dena dezaket indartzen nauen Kristorengan.)

Orain zuen urdailak beterik daude. Orain zuen mihia ez dago elkorregi egarriaz. (YAHUSHUAK negar egiten du Elisabethen bitartez) Eta haatik ezin nauzue goretsi orain. Zerk eragiten dizue pentsatzera errazago izango dela orduan?

Trufatzen dituzue hau bezalako Profetak. Diozue: “Ez gero infernuaz eta bekatuen ondorioaz hitz egin!” Trufatzen dituzue hau bezalako Ministerioak. Diozue: “Ez zarete katastrofismoa besterik ez”. NIK erakutsiko dizuet katastrofismoa!

Eta orain hitz egiten diet Ministerio honen etsaiei eta fedegabetasuna predikatzen duten horiei. NIK erakutsiko dizuet katastrofismoa. NIK erakutsiko dizuet zer den egarria. NIK erakutsiko dizuet zer den gosea. Beren begiak Urrezko Zekorrean enfokatuak dituzten horiei, NIK erakutsiko dizuet zer den gosea. Zuen mihia marraskatuko duzue gosean goseaz! Zuek hain aberats eta boteretsuak zaretenak, zapaltzen dituzue eta ostikadak ematen dizkiezue horiei zuen irabaz mailan ez daudenei, NIK erakutsiko dizuet, erakutsiko dizuet zer gertatzen zaion Urrezko Zekor horri. Erakutsiko dizuet!

Begira, Bildots sakrifikatua behin besterik ez nintzen izan. Baimendu nuen etsaiak joa dezan NIRE aurpegia. Baina hori behin bakarrik izan zen. Arantza-koroa eraman nuen. Hartu nuen lur honetako iraina. Baina hori behin baino ez zen izan. Zintzilikatua izan nintzen gurutze hartan! Kolpekatua izan nintzen ezagutezin geratu arte. Egarria jasan nuen zuengatik. Egarria jasan nuen zuen bidegabekeriagatik. Gosea jasan nuen zuengatik. Trufatua izan nintzen eta isekatua. HAU (SUKKOT) DA NIRE JAIOTZAREN DENBORA LUR HONETAN! Eta zein gutxik aitortzen duten ere! HARTZEN DUTE FESTA PAGANOA (GABONAK) BESTE PAGANO BATI ESKAINIA (NIMROD ERREGEA) ZUZEN INFERNUKO ZULOTIK, ETA EMAN ZIDATEN URTEBETETZE HORI! BAINA SUKKOT DENBORA HONETAN, ZEIN GUTXIK OHORATZEN NAUTEN! ZEIN GUTXIK OHORATZEN DUTEN NIK ORDAINDU NUEN PREZIOA!

Beraz hauxe diotsuet, Oi NIRE etsaiak, zuetariko horiek idazten dituzuenok gezur biraolariak Profeta eta Ministerio honi buruz: denboraren kontua baino ez da, ZAPALDUKO ZAITUZTET! Madarikatu zaituztet, madarikatu nuen bezala fruiturik eman ez zuen pikondoa. Denboraren kontua baino ez da. Beraz aurrera, bota zuen aztikeriak. Aurrera eta saiatu zaitezte hondatzen hitz egiten duen Profeta! Begira, NIK bakarrik altxatzen dut behin eta berriro, eta berak itzuli berriro eta hitz egiten ditu NIRE Berbak berriro. Ezin duzue bere bizia hartu! Ez dagokizue! Satanasek ez du zerikusirik Ministerio honetan. Aurrera eta gutxietsi Ministerioa! Leporatu iezaiozue “lar Santu”, “lar zuzen” izatea! Aurrera eta trufatu Ministerio hau dioena obeditu behar dituzuela Hamar Aginduak eta Santutasunean bizi, YAH Santu den bezala. Aurrera eta isekatu… !

NIK iseka egin nien fariseuei. Deitu nien “sugeak” eta deitu nien “biperak”. Esan nien bakarrik egokiak zirela infernurako. Eta orain gauza bera diotsuet zuei!

Denboraren kontua baino ez da!

Eta infernua eta suzko aintzirak galdatuko dituzte zuen arimak. Aukera bat daukazue. Hori da Mezu hau entzun ostean. Damutuko al zara? Eta zuetariko horiek otoitz egiten dutenak eta diozue izen bat baino ez dagoela eta BERE Izena dela J-E-S-U-S, Jesus. Ez dut inoiz esan ez dagoela botererik Izen horretan garai honetan. Mezu Profetiko hauetan behin eta berriro, adierazi dut barkamen, osasun, askapeneko boterea dagoela Jesu Kristoren Izenean.

Baina denboraren kontua baino ez da noiz Tribulazio Handia datorren eta legegabeko gizona hor dagoen. Judas beste behin etorri da, berak iseka egingo dio Santua den guztiari. Hark esango du bera dela Jesu Kristo. Berak ezeztatuko du YAHUSHUAREN Izena, YAH Izena dagoelako Izen horretan. Zer egingo duzu orduan? Zeren otoitz egiten duzunean Jesu Kristoren Izenean eta berak altxatzen duenean bere eskua esanez “Hemen naukazu”, zer egingo duzu orduan?

Ezesten duzunez erabiltzera NIRE Izen Hebrearra, diozu “edozein izen balioko du”. Eta gero, hitz egiten diet ekiten dutenak “Yeshua” esaten: Behin eta berriro esan dut: “YAH NIRE Izenean dago”. YAHUVEH da NIRE AITA. NI naiz HAREN SEME Bakar-sorturikoa. Esan nizuen ez zuela axola esaten baduzue YAHUVEH edo YAHWEH, baina ez dezagun hau muturreraino eraman, edozein izen ez du balioko.

Oi, posta gorrotagarriak, gorrotagarriak, gorrotagarriak! Nola ausartzen zareten, nola ausartzen zareten zuetariko batzuek NIREAK deituak izatera! Entzuten duzuenean Mezu hau, hobe duzue NIRE aurrean ahuspeztea, hobe duzue damutzea eta hobe duzue bidaltzea eskutitz bat Ministerio honi eta saiatu eragin dituzuen zauriak leuntzen, bera ausartzen baita infernuari buruz ohartzen, Ministerio honek Santutasuna predikatzen baitu, Ministerio honek ohartzen baitu bekatuen ondorioaz, Ministerio honek profetizatzen baitu etorkizuna aldez aurretik.

Zer uste duzue dena Profeta bat? Eta barre egiten duten horientzat eta trufatu eta diote: “Ez dago Profezia halakorik”, “ez daude gehiago Profeta halakorik”, zer egingo duzue NIRE Eskritura Santuekin? Ez zarete konturatzen NI naizela PROFEZIAREN ESPIRITUA? Zer egingo duzue NIRE Eskritura Santuekin? NI NAIZ PROFETEN PROFETA. NI NAIZ PROFEZIA. Profetak profetizatu zuten NI etorriko nintzela. Egongo ez balira Profeta halakorik, zer egingo duzue Apokalipsia Liburuarekin? A zelako ergelak! Zein ergelak zareten zuetariko asko! Zeren Joanek, Apokalipsiaren egilea, profetizatu zuen etorri behar zuena.

APOKALIPSIA

(Apokalipsia 1:1: Hau da YAHUVEHK YAHUSHUA ha MASHIACHRI egin zion agerpena, honek bere zerbitzariei laster gertatuko dena erakuts ziezaien.

Apokalipsia 1:1-2: YAHUSHUA ha MASHIACHREN agerpena… Hark jakinarazi zuen Bere aingerua bidaliz Bere zerbitzariarengana Joan, testigantza ematen duena ikusi zuen guztiarena, hau da, YAHREN Berba eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Testigantza.

Apokalipsia 19:10: Zeren YAHUSHUA ha MASHIACHREN testigantza da Profeziaren Espiritua. Eta YAHUSHUA ha MASHIACHK eman zigun Profezia da Apokalipsiaren Liburua.

Apokalipsia 22:16: “NI, YAHUSHUA, bidali dut NIRE aingerua zuei testigantza hau eman diezazun elizentzat.)

Ai horien zoritxarra duin aurkituak ez direnak izan Tribulazio Handitik ihes egiteko! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai horien zoritxarra duin aurkituak izan ez direnak ihes egiteko Tribulazio Handitik! Ez dakizue ondo zer egin duzuen! Ez dakizue zer egin duzuen! Baina jakingo duzue orduan. Batzuek izango dira Apopiloak. Oi, zenbat gorrotatu duzuen Ministerio hau! Garai hartan negar egingo duzue eta damutuko zarete suntsipen espirituagatik bidali duzuena. Oi, damutuko zarete! Baina kostatuko zaizue zuen bizia! Eta Elisabethi begiratu beharko diozue begietara zeruan, aitortu beharko duzue zenbat NIK maite diodan. Eta eskerrak emango dizkiozue berak ordaindu zuen prezioarengatik. Eta guzti horiek Egia hau predikatzen dutenak, isekatu eta trufatu zenietenei begietara behatu eta barkamena eskatuko duzue.

Denboraren kontua baino ez da. Denboraren kontua baino ez da…

Denboraren kontua baino ez da erraldoiak jausi daitezen zeruetatik. (YAHUSHUAK negarka dabil azkeneko zati guzti honetan.) Oi, satanasek burlatzen du eta esaten: “Data honetan, espazio ontzia etorriko da!” Berak isekatzen du jakinda NIRE garaia dela eta ez berarena. ETA ERRALDOIAK JAUSIKO DIRA ZERUETATIK.

NIK ez dut baimentzen edozein amets plazaratua izan dadin Ministerio honetan. Hauek dira bitartekari Santuak. Eta NIK eman dizkiet amets bat bestearen atzetik ohartzen zer datorren zeruetatik, gizakiak begiratuko duenean zeruetara eta haien bihotzak ahulduko dira izuaz. Ez duzue ezta ideiarik ere! Ez duzue ezta ideiarik ere zer bidaltzen den hona. Hortaz, entzuten dituzuenean gezurrak hitz egiten direnak, gezur biraolariak esandakoak BERE Profeta eta Ministerio honen aurka, bereizi fruitua nondik ote datorren eta ikusiko duzue NIK madarikatu dudala.

Ministerio honek dena ematen du, diru sarrera guztiak, sakrifizio batetik beste baten atzetik, ezin dituzuen hasi ulertzen moduetara, bakarrik arima bat atzematearren zuetariko inork ez dituzuen ezagutuko eratan. Zuetariko zenbat lagundu duzue? Zuetariko zenbat eman duzue alargun batenaren apurra besterik ez bada ere? Zenbat esan dezakete parte dutela Ministerio honetan? Zuetariko zenbat itzultzen dira esateko baino ez bada ere “eskerrik asko”? Begira, esaten dizuedanean laguntzeko Ministerio honi jarrai dezan egiten NIK deitu diodana egiteko, ez dut egiten bakarrik bedeinkazioa izan dadin haientzat, egiten dut nahi dudalako zuek bedeinkatzea. Zuek hau irakurtzen duzuenok, zuek entzuten duzuenok, ez duzue sakrifikatu behar izan, ez duzue prezioa ordaindu behar izan zeren, Profezia bakoitzarengatik hitz eginda Elisabethen bitartez, prezioa dago ordaindu beharra, zeren arik eta gantzudura gehiago, arik eta prezio handiagoa ordaintzen da. Benetako Profetak badakite zer den oinazea.

Bildotsak gidatuak izaten ari dira hiltegira. Hilketa etxeak izango dira DOMEKAKO ELIZAK. TRIBULAZIO HANDIAN HAUEXEK IZANGO DIRA HILKETA ETXEAK. MARTIRIAK ESKAINIKO DIRA JANARIA LEZ KOMUNIOKO OGIA BEZALA. ARDOA BEREN EDALONTZIETAN IZANGO DA MARTIRIEN ODOLA. OHARTU ZAITUZTET PIZTIAREN MARKA DELA. EGIA HEMEN DAGO. Zuetariko zenbatek itxiko dituzue zuen belarriak? Zuetariko zenbatek estaliko dituzue zuen begiak? Zuetariko zenbat esango duzue: “ez dut nahi entzuterik”?

Baina orain hitz egiten diet Apopiloei. Tribulazio Handia ortzi-mugan dago. AMILBURUAN ZAUDETE. Eta hementxe egongo zarete. Eta denboraren kontua baino ez da. Beraz, Apopiloei hitz egiten diet. Hobe duzue zuen fedea garatzea orain, zeren ez baduzue nahiko federik NIRI sinesteko orain gauza txikientzat, nola sinetsiko didazue gauza handientzat Tribulazio Handian? Izango al duzue fedea esateko harri bati NIRE Izenean hau ogia da? Ezkutatzen ditudan horientzat eta hornitzen dudan horientzat, izango da mana bezala, ihintz tantak bezala belarrean zuen atzeko barlan. Baina bakarrik zuen begiek ikusiko dute eta hori da bakarrik federik izaten baduzue eta NIREGAN sinetsi. Hobe duzue zuen fedea garatu orain. Bestela, zuen fedea izango da nahiko bakarrik zuen bizia eman dezazuen.

APOKALIPSIA

(Apokalipsia 14:12: Hor agertuko da YAHUVEHREN Aginduei eta YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANAKO sinesmenari eusten dieten fededunen iraupena.

Apokalipsia 12:17: Orduan, herensugea, emakumearen aurka amorraturik, beronen gainerako ondorengoak borrokatzera joan zen, YAHUVEHREN Aginduak bete eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN testigantza leial egiten dutenak, alegia.)

Denboraren kontua baino ez da.

Bakarrik horiek NIRI hots egiten didatenak orain dira babestuak daudenak Adimen Kontroleko uhinetatik airean daudenak. KONTROLATZEN DUTE ZUEN ADIMENA URAREN MEDIOZ ETA JATEN DUZUEN JANARIAREN MEDIOZ. Jartzen dituzte txipak gutxien espero duzuenean, txakurra bezala zuen aztarnak jarraitzeko, jakiteko zehatz-mehatz non zaudeten. Hainbesteraino oker baldin badago orain, imajina dezakezue zer izango den Tribulazio Handian?

Denboraren kontua baino ez da.

Baina NIRE Emaztegaiari, NIRE Emaztegaia polita, polita, NIK erakutsi nizkizun espetxeko barroteak. Erakutsi nizun nola uste duten espetxeratuko dizutela 5 era desberdinetan eta erakutsi nizun ikuskaria noiz NIK kentzen ditudanean barroteak eta hor egongo zarete, zuek irudikatzen duzuenok NIRE Bost Birjina Jakintsuak: Zuen SENARGAIA badator! Zuen SENARGAIA badator! Eta NIREKIN batera dakarzkit NIRE sariak! Eta zuetako bakoitza maite zaituztet samurki! Zuen SENARGAIA badator!

Eutsi gogor NIRE arroparen barrenari! Ez, ez begiratu haragiko begietatik! Begiratu zuen RUACH ha KODESH lirainaren begietatik zehar, zuen IMMAYAH! Begira zuen AMA JAKINDURIAREN begietatik zehar! Otoitz egizue jakinduria gehiagoren alde! Otoitz egizue jakinduria gehiagorengatik behar baituzue orain! Eta, oi, zuek, Apopiloak zaretenok: otoitz egizue jakinduria gehiago lortzeko! Otoitz egizue bereizmen gehiagoren alde, zeren ez duzue horren premia orain bakarrik, behar izango duzue Jakoben estutasun denboran! Horren premia izango duzue Tribulazio Handian, gizaki hutsala aintzat hartua denean, eta gurtua eta goretsia. Zuen idoloak dituzue orain, oi mundua! Zinemako izarrak deitzen diezue edo demoniokeriako politiko gaiztoak, baina hauxe diotsuet: Gizon bat dator izango dena galdukeriaren semea, satanasen semea bera. Kontuz! Ohartuak izan zarete! Erne egon zaitezte! Mesfidatu! Oso arretatsuak izan zaitezte! Zurt egon zaitezte! Adi egon! Zeren horiek fidagarriak direla uste duzuenak, ez badaude beterik NIRE Espirituaz, ez badute tolestu haien belauna NIRE aurrean, bizi ez badira NIGANAKO obedientzian, haien bihotza bihurrikeriaz beterik badago oraintxe, pentsa zenbat okerrago izango den. Ohartuak izan zarete!

Espatzen zarete ezkontzak apurtzen nabilelako, baina ezkontza horiek NIK ez nituen inoiz ordenatu. Zuen haragia izan zen batu zintuztena. Eta segurtasunagatik, NIRE Emaztegaiaren segurtasunagatik, baita Apopiloen segurtasunagatik, hartzen dut NIRE ezpata banatzailea eta banatzen ditut ama eta aita eta haurrak, haien buruak deitzen dutenak senarrak eta emazteak, aiztak eta nebak, senitarteak eta adiskideak, NIK banatzen ditut horiek uztarri desorekatuan daudenak lantegian, era guztietan. Bakarrik fio izan zaitezke horiengan NIRE Izenean hots egiten dutenengan.

Denboraren kontua baino ez da. Denboraren kontua baino ez da.

Bilduko dut NIRE Emaztegaia, biak, Apokalipsia 7koa eta Apokalipsia 14koa. Oi, NIRE alboan egongo zarete, baina ezkutatu zaitezte une batez! Ezkutatu zaitez unetxo bat, NIRE sumindura igaro arte! Zeren YAHUVEH ez da luzaroan isekatua izango.

Denboraren kontua baino ez da.

Eta pentsa irabaziko dituzuen sarietan eta hau dena igaroko da eta jakingo duzue merezi duela, edozein oinazea agindua izan zaretena egitera, bakarrik egizue NIRETZAT bezalaxe. Pertsegituak izaten zaretenean NIRE Izenarengatik, konturatu zaitezte zuengan NI ikusten nautela.

Denboraren kontua baino ez da.

Eta ikusiko duzue NIRE maitasuna zuengatik egiazkoa dela. Beraz, hartu NIRE Grazia eta hartu NIRE Errukia. Hartu NIRE eskua. Utz iezadazue itzulikatzen NIRE besoak zuen inguruan. Utz iezadazue besarkatzen! Oi, zenbat eskertzen zaituztedan NIREAK izatea, prest egotea YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia deituak izateko prezioa ordaintzeko!

Berbaren amaiera

Emanda Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijahren bitartez Sukkot denboraldian, 2008ko urriaren 17an.

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, bidali nazazu posta bat jakinaraziz. Orrialdearen bukaeran.

Elisabeth: Hori da entzuten dudan guztia. Eskertzen zaitut ohore hau, YAHUSHUA kuttuna, buztinezko ezpain hauetatik hitz egin duzuelako eta ni bozeramailea bakarrik naiz ZURETZAT eta otoitz egiten dut entzun ditudala berba bakoitza ZEUK nahi zenuen moduan hitz eginda. Eskertzen dizugu mezu honengatik 2008ko Sukkotena. Eskertzen dizugu ohore hau. Otoitz egiten dugu honek kemenduko dutela biak, Emaztegaia eta Apopiloak, eta otoitz egiten dugu honek beldurra eragingo duela etsaiengan. Eskertzen dizugu. Eskertzen dizugu. Goresten dizugu. Gurtzen dizugu. Badakit erabilia naizela batzuek iraintzeko, ongi, iraintzeko askori eta batzuek argitzeko, baina ZURE Aintzarako da eta ZURE Aintzarako bakarrik. Eskerrik asko, YAHUSHUA kuttuna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta ESPIRITUAK eta YAHUSHUAREN Emaztegaiak, gure MASHIACHK, diote: “Zatoz, Oi, zatoz! YAHUSHUA, mesedez, zatoz! Zatoz berehala! Zain zauzkagu! Eta, ostera, badakigu denboraren kontua baino ez dela. Hori da.

Aldatu eta kito. Esku bi sorgortuak dauzkat hemen. Beste norbait gauza bera sentitzen ari da?

Joainneyah: Oi, bai!

Oharra: Berba bat eman izan zenean, Nikok Elisabethen esku bat eusten zion eta Joainneyahk bestea eusten zion, eta beren esku biak eta Elisabethen eskuak sorgortu egin ziren. YAHUSHUAK altxatu zuenean BERE ahotsa hainbat bider, Elisabethek zioen Goreneko Boterea bezala zela bidalia izan zena astindura bezala gorputzean sartzen dena. Bere gorputzak benetan jauzi egin zuen hau gertatu zenean. Eta berak nabaritu zuen indarra Berba hau jaso ondoren. Baina gantzudura oso gogorra zen, behar izan genuen bi pare bateriak Berba grabatzeko eta gero entzuteko. Gantzudurak irentsi zituen bateriak oso arin.

APOKALIPSIA 6:9

YAHUSHUAREN mezuarengatik eta eman zituen testigantzagatik hildakoak ikusi nituen aldare azpian bizirik.

LEGERIK GABEKO GIZONA

2 TESALONIKARREI 2:1-4

1. Senideok, YAHUSHUA ha MASHIACH gure JAUNAREN azken etorrerari eta gu HAREKIN elkartuko garen uneari buruz, hau eskatzen dizuegu:

2. Ez dezazuela arinegi burua gal, ezta kezkatu ere, JAUNAREN eguna gainean duzuela dioen goi-agerpen edo adierazpen edo guk egina omen den gutunen bat dela eta.

3. Ez zaitzatela inork inola ere engaina! Aurrez, fede-ukamenak gertatu behar du, eta gaiztakeria gizonak, hondamenera kondenatua dagoenak, agertu behar du.

4. Hau, JAINKOAREN izena duen edo adoragarri den guztiaren aurka jarriko den etsaia da, eta JAINKOAREN tenpluan bertan esertzeraino eta bere burua jainko egiteraino iritsiko da.

Legerik gabeko gizona ote da satanasen semea hitzez hitz agertzeko zorian? Hautatuko ote diote mundu honetako jendea haien Jainko bezala? Lehenik hautatua izango ote da, gero hurrena aldarrikatuko ote du bere egitasmoa Jainko izatearena eta derrigortuko du gurtua izatea? Dohakabeak makurtu eta gurtuko diote haien mesias bezala, baina inork ez du hau egingo haren izena egoten ez bada bakarrik idatzia Biziaren Liburuan, idatzia izan zena mundua sortu aurretik. Ez izan beldur. Ezin duzue jaso ustekaberik Piztiaren Marka. Bakarrik horiek ezeztatzen dutenak YAHUSHUA ha MASHIACH gurtuko dute antikristo deitzen dena.