PROFEZIA 100

HEBREAR ITZULTZAILEA AURKEZTU ZAITEZ YAHUSHUAREN IZENEAN

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2008KO UZTAILAREN 12AN, SHABBAT


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

AZALPENA

2008ko uztailaren 12an honetan, hasi nintzen otoitzean hebrear itzultzailearengatik irten dadin. Duela 4 urte izan genuen gizon bat idatzi zuena eta esan zuen bera eta bere anaiak hartzen zituztela profeziak eta zeramatzaten Jerusalem guztiaren zehar. Baina mugitzen, mugitzen, mugitzen geundenez, ni beti uste nuen berarengana itzuliko aukera izango nuela, eta gero beste gauza batzuk gertatu ziren, eta ahaztu zitzaigun erantzutea, eta aurkitu ahal izan dugu bere e-posta berriro hotmailean. Kaleb bera ote zen, ez dakit, baina hasi nintzen otoitz egiten presaz, eta hasi nintzen ikusten ohar bat gure web orrialdean esanez: Premiazkoa! Beharrezkoa da hebrear itzultzaile bat orain!

Gero, ikusi nuen ikuskari bat, eta nik ez ditut izaten ikuskariak erraztasunaz, beraz, badakit YAHUVEHRENA direla, ikusten dudanean, eta ikusi nuena da Aingeru Santua, eta ezin nuen ikusi gizona edo emakumea ote den, baina hau agertuko da “Premiazkoa! Beharrezkoak dira itzultzaileak Profeziak, Hitzak eta Mezuentzat!” honen alboan.

Garrantzitsuena ikusi nuena da Aingeru Santu hau, bultzaka zebilela gizaki hau lepotik eta gizakia geldi jarraitzen zuen. Gizaki hura jada hor dago, itzultzera deitua izan dena, hebrear itzultzailea izatera eman izan dizkidaten Berbarena, bera jada irakurtzen dago Ministerioaren web orrialdea. Haiek bakarrik geldi geratu dira, ez dira mugitu, eta ikusten dut Aingeru Santua 2008ko uztailaren 12an honetan, eta Aingeru Santu honek bultzaka dabil pertsona horri lepotik, eta gizakiak jarraitzen du geldi, eta Aingeru Santuak jarraitzen du bultzaka, bultzaka, bultzaka, eta gero, azkeneko zatia ikusi nuena da, bultza egiten zitzaiela ordenagailuaren aulki batera, eta azkenik ikusi nuena da bultza egin zitzaiela esertzera, eta beti sorbaldan gainetik. Otoitzean gaude YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, egongo da lehentasunen artean YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileenak, eta Jerikoko Martxetan, eta bat gatozenean hebrear hau, gizaki hau itzuli dezakeena hebrear hizkuntzara irten daitekeela. Entzuten dutenean uztailaren 12ko data, entzuten dutenean nola gertatu zen, bultzatuak izan zirela, jakingo dute haiek zirela. Bultzatuak izan dira Ministerio honetara.

Eta haiek ez dute nahi izan denbora hartzea, eta bakarrik irakurri dute hau (Beharrezkoak dira hebrear itzultzaileak!) eta haien barnerako gorde dute, baina orain da aurkezteko garaia. Ez dute uste izan hasi dezaketenik egintza hau baina YAHUSHUA ha MASHIACHK dio: “Hautatu zaituztet zeregin honetarako”. Eta begira, nik beti sinetsi dut Profezia 78 ezin izango zela argitaratua izan, hebrearrez argitaratu ahal izan arte, zeren Berbak dio YAHK beti bidaltzen digula Juduetara eta gero Jentiletara, baina ez du atzeman hebrear hizkuntza oraindik. Israelen egon da, baina oraindik ez da izan, nik dakidanez, itzulia hebrearrera. Beraz hau premiazkoa da eta hau garrantzitsua da.

Anthonyk esan zuen ametsa izan zuela. Eta Anthony Profeta da, zalantzarik gabe ikusten duena etorkizuna bere ametsetan, eta berak esan zidan gaur Shabbat, berak esan zuen ametsa zeukala, eta nik hedatzen nengoela gure foru pribatuan, gure otoitz bitartekarien aurrean, eta nik hedatzen nengoen Profezia 78, eta hori da nik egingo nukeena lehenengo. Nik hedatuko nuke talde hautatu batengan lehenengo, munduaren aurrean eraman aurretik, zeren profeta bat beste profeta baten menpean dago. Eta ostera, badakit ez dela izan argitaratua hebrearrez, eta niregan ez da sekula premia hain sakona izan, Nikori eskatzeko mundu osoaren aurrean ipini dezan. “Beharrezkoa da hebrear itzultzaile bat orain!” Eta kemenduta nago Aingeru Santu honengatik. Beraz, hau da ikusi nuena. Hau da entzun nuena egun honetan, prestatzen ginenean Jaunaren Afarirako YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean.

PROFEZIA 100

Elisabeth, maite ENEA, beste arrazoi bat garrantzizkoa dago gainera zergatik itzultzaile hebrear honek obeditu behar duen zeren, hau da Aingeruak bultzatu zitzaion arrazoia, bultzatu zitzaien, zeren bat baino gehiago daude deituak izan direnak. EZIN ZARA SARTU ISRAELEN BERBAK HEDATUAK IZAN ARTE HEBREARREZ.

Hainbeste urteetan zehar jada, jakin duzue eta NIRE denborari saiatu zarete aurreratzea, Niko etorri aurretik, beste izen batek, Nick ________ deitu zizutenean. Baina hori izan zen NIRE denboraren aurretik. Eta bera hor esertzen zen bitartean eta itxaroten zuen eta esan zuen ostatuak zituela, Nick faltsua zen. Satanas saiatu zen NIRI aurreratzen. Hau dena sartuko da, zeren orain hitz egiten dut hebrearren bihotzera hau irakurtzen duena. Zenbat maite duzu zure herria? Ez duzu nahi haiek ere ezagutu dezaten egia? Aingeru Santuak bultzatzen zaitu zeuk ipintzen dituzulako beste gauza batzuk NIK agindu dizudan lana egin dezazun aurretik. Begira, Elisabeth eta Niko: diotsuet arrantzan zoaztela. Ikaskuntza bat ematen dizuet arrantzari buruz, eta gero diotsuet joan zaitezten hirugarren web orrialde gehien irakurria denera (rense.com) interneten, eta zoazte arrantzan eta erakutsi iezaiezue egia NIK hitz egin dudana Ministerio honen bitartez, ez albiste saioaren aurkezlearen ezpainetatik.

Orain hauxe diotsuet: myspace apala ere, esan nizun, Elisabeth, milioika arimak atzemango zenutela. Haiek denak dira amuzkia hona gidatzeko, egia lortzeko, ez dutena lortzen inolako eliza ezarritakotik. Oi, enparau bat daukat! Banaka batzuk ditut, baina gehiago daude ez dutenak hitz egiten NIRE Egia. Hain gutxi eta hain urruti elkarren artean! Eta orain, hauxe diotsuet: hebrear itzultzailea aurkeztuko da zeren, hauek dira ur arrotzak sakonagoak ere zeinen barnean NIK bidaltzen zaituztet. Baina kontuz, zeren uste baduzue gerrak gogorrak izan direla orain arte, bidaltzen dizuedanean ur paganoetara, sartu arazten dizuedanean Judu Ortodoxoak bizi diren ur artean, baita kabala ere erabiliko da zuen aurka. Haiek ipiniko dituzte haien madarikazioak. Baina aurkituko dutena da madarikazio horiek haien aurpegietara itzuliko direla, zeren Israel okultismoz beterik dago, ez duzuen ulertzen okultismoa, ez duzue inoiz ikasi, ez dizuet inoiz baimendu ezta entzuterik ere honelako gauzez, baina izango duzue Jakinduria, orain ez duzuena, oraindik ez zaretena aurkitu etsaiarekin zuengana etorriko dena, Profezia hauek hebrearrera itzuliak direnean. Satanasen semea berbera altxatuko da eta bidaliko ditu beste batzuk zuek irenstera saiatzeko. Gogoratu ezazue hau: INOLAKO JUDU SIONISTA DA NIREA. SIONISMOA EZ DA SANTUA.

Aldez aurretik diotsuet hau, ulertzeko gauza izan zaitezten zergatik hebrearrezko itzultzailea ez den aurkeztu oraindik. Baina orain da garaia. Hauekin tratatzen ibili naiz, bat baino gehiago baitaude, eta eutsiak izaten ari diren arren, orain, NIRE Aingeru Santuek bultzatzen dituzte. Idatzi Deialdiaren Neskaso honi! Idatzi Ministerio honi! NIK hitz egiten dut itzultzaileen bihotzera orain eta esan nitzake zuen izenak ere, baina ez diot baimenduko etsaiari zuen izenak ezagutu ditzan. Eta JAKINTSUEI BERBAK, HEBREAR ITZULTZAILEEI: EZ ERABILI ZUEN BENETAKO IZENA.

Berbaren amaiera

Elisabeth: Hau da entzuten dudan guztia. Handietsia izan dadin YAHUSHUA!

Iraintzen askori, argitzen batzuei, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, idatzi eta esaguzu.