PAZKOA ERRAZ EGINA


* * * * * * *
Hau da Pazkoaren bertsio erraza eta jarraian iruzkina lau ardo kopari buruz eta Elijahren kopa

Lehenengo Atala:

Legamia kendu etxe, pisu edo gelatik, bizi bazara gurasoekin edo beste norbaitekin ez dutenak ospatuko. Honek esan nahi du kentzea edozein motako ogi, gaileta, cracker ogi legamiadunak, altxatzeko agenteak dituztenak barnean, adibidez orantza, soda edo egosteko hautsa. Legamiak irudikatzen du bekatua eta ustelkeria. Ikusi 1 Korintoarrei 5:6-8.

Bigarren Atala: Zeren premia izango duzun

Pazkoaren eguna baino hainbat egun lehenago, ziurtatu ekarkin guztiak dituzula behar izango dituzunak. Arratsaldean, Pazko afaria hasi baino lehen, mahaia prest egon behar du gauza honekin, mahaia prest egotea barne afarirako.

1) Hautagarri artxo-afarirako eta afaltzeko ontziteria. Hau eta arkumearen hezurra gomutagarri dira Tenpluko Sakrifizioarena, lehenengo Pazko Arkume eta YAHUSHUARENA.

2) Matzot (matzah = bat, eta matzot = plurala, baten baino gehiago matzah) gutxienez hiru trapu batekin itzulikatua. (Legamia gabeko ogiak Ryvita bezala)

3) “Seder platera” (edozein plater garbia erabili daiteke) honako gauzekin:
a. *Aukerabidezko arrautza erreak (egosiak izan litezke). Hau oroigarri da Tenpluko Sakrifizioaren Jaialdiarena, baita biziaren irudia. Tenpluan eskainia izaten zen Pazko, Mendekoste eta Etxola Jaialdien zehar. (Deuteronomioa 16:16):

a.i. Urtean hiru aldiz aurkeztuko dira gizaseme guztiak Jaunaren zuen Jainkoaren aurrean, BERAK aukeratuko duen lekuan: Legamia gabeko Ogien Jaian, Asteen Jaian eta Etxola Jaian, alegia.

b. *Aukerabidezko Arkumearen Hezurra (Z’roa).

c. *Aukerabidezko Barazkiak (Karpas): apio edo perrexila eta abar.

d. Belar mingotsak (Maror): uraza edo errefaua (Chazeret)

e. *Aukerabidezko Etxean egindako Charoset: Normalean egiten da sagar zatiekin eta ardoa. Errezetaren aldaketak gehitu litzakete eztia, fruta, intxaurrak eta espeziak. Errezeta sinple bat da sagarra ebaki zatitan, nahastu koilarakada bat edo bi eztia eta bota intxaurrak. Horri gehitu pittin bat ardo bakoitzaren arabera. Asmatu zure errezeta, edo bilatu bat gustatzen zaizuna Interneten. Charoset hitza esan nahi du “eltzegilearen buztina” eta kareorearen antza du eta ezaupide Israeldarrek izan zuten esklabotzaren oinazea Egiptoko lurraldean.
4) *Aukerabidezko ur gazitua ontzi batean (nahastu ura mahaiko gatzarekin) Karpas urperatzeko.

5) *Aukerabidezko ontzi bat eskuak garbitzeko

6) Ardoa (edo Mosto) eta basuak, parte hartzen duen bakoitzarentzat bat (ardoa edo Mosto ipiniko da basuetan 4 bider bakoitzarentzat) honi gehitzen da bat “Elijahrentzat” (ardoa ipiniko zaio baten).

*Guk iradokitzen dugu ekoizkin guzti hauek erabiltzea esperientzia osoa edukitzeko, baina batzuk aukerabidezko ipiniak izan dira, zeren eta Bibliak ez du agindua ematen hezurra edo arrautza erabiltzea, ezta Charoset jatea edota Karpas urperatua ura gaziaz. Torak ez du agintzen ardoaren erabilpena/mostoarena, baina badakigu testigantzagatik erabiltzea, zeren Ebanjelioetan YAHUSHUAK hartu zuen ardoa gutxienez birritan, behin afaldu orduko eta behin afalostean.

Hirugarren Atala: Pazkoaren Afaria Sinple Egina

Pazko Afariko Bibliaren beharkizunak betetzeko, pauso 1, 4, 5, 8, 12-15 soilik behean emandakoak bakarrik sartu behar dute, baina bigarrena, hirugarrena eta Elijahren kopak aukerabidezkoak dira. (Beste modu batera esanda, salto egin ditzakezu 2-3, 6-7 eta 10-11; hau da, bigarren, hirugarren eta Elijahren kopak salto egiteko aukera duzu). Oharra: Ardo kopa bakoitzak ez du izan behar kopa beterik. Hautabidea da isurtzea bakarrik koilarakada bat soilik aldi bakoitzean, edo barreiatu ardoa.

1. Hasi Pazko Afaria otoitz egiten eta ardoa bedeinkatzen:

a. Isuri lehenengo ardo kopa edo mosto. (Ez edan oraindik)

b. Hasi eskerrak emanez otoitz batekin gure Zeruko AITA ABBA YAHUVEHRI, HARK egin duen guztiagatik gureganako eta egingo dituenagatik gure alde, HAREN seme-alabak, HARK babesten gaituen artean eta adi egoten guregatik, gure bizitzako froga guztien zehar. Eta eskerrak HAREN SEME YAHUSHUARI gure MASHIACH eta berehala etorriko den SENARGAIA, HAREN Salbamenagatik gure onerako Kalbarioan eta IMMAYAHRI, gure Zeruko AMA, ardura hartzen duena gugatik eta gidatu eta gure buru dena ematen dugun pauso guztietan bakarrik obeditzearren.

c. Esan bedeinkazioa ardoaren gain. Adibidez: “Bedeinkatua zara ZU ABBA YAHUVEH, gure Zeruko AITA eta unibertsoko SORTZAILEA, mahastiko fruituaren SORTZAILEA, ZUK egin gaituzu Santu ZURE SEME YAHUSHUA, gure MASHIACHREN Odol isuriaz, ZUK ekar zatzaizkigu segurtasunez honaino eta eskerrak ematen dizuegu guri aholkatu eta gidatzearren gure bizitzako egun guztietan. Ematen dizuegu laudorioa, ohorea eta aintza orain eta betiko! Bedeinkatua izan dadin YAHUVEH JAINKO AHALGUZTIDUNAREN IZENA! YAHUSHUA gure MASHIACHREN Izena! Eta IMMAYAH AMA SHKHINYAH AINTZA, gure RUACH ha KODESH kuttuna, Zeruko ERREGINA bakarra!” (Mesedez, gehitu zure otoitzak)

d. Edan ardoa edo mosto.
2. Garbitu/xafarratu eskuak.

3. Urperatu perrexila ura gazia artean eta jan azaltzen nola ur gaziak oroitzen digun Juduen malkoak Egipton, eta orlegiak ezaupide dira udaberriaren etorriaren itxaropena dakarkiguna.

4. Apurtu zati bitan matzah esanez: “Hau da Jaunaren gorputza apurtua gugatik.” (Normalean ez da ezer jaten orain. Gorde zati handiena “afikomen” egiteko pauso 12an, gorde geratzen dena.)

5. Aurkeztu eta kontatu Pazkoaren kondaira ardoaren bigarren kopa bete ondoren:

a. Altxatu matzah esanez: “Hau da esturaren ogia gure arbasoek jan zutena Egiptoko lurraldean”.

b. Isuri eta otoitz egin bedeinkazioa bigarren kopagatik. (Ez edan oraindik).

c. Esan Pazkoako Historia (edo aipatu 10 izurriak [behatu Irteera 7:14-Kapitulu 11raino] eta gero irakurri Irteera kapituluak 11-15eraino).

d. Aukerabideko: Irakurri Salmoak 113-114.

e. Edan bigarren kopa.
6. Garbitu eskuak berriro. Bedeinkazioa esan dezakezu.

7. Esan otoitz orokorra janagatik.

Bedeinkatua zara ZU YAHUVEH gure JAINKOA, Unibertsoaren ERREGE Ekoizten duzuna janaria lurretik
Bedeinkatua zara ZU, YAHUVEH gure JAINKOA, Unibertsoaren ERREGE Gu santifikatu gaituzuna HAREN Aginduekin eta agindu diguzuna jatea ogi matzah/legamiarik gabea eta maror/belar mingotsak Pazkorako.


8. Jan matzah, azaltzen matzah, edo ogia legamiagabea oroigarri nola presaka Juduek utzi egin behar zuten Egipto Pazkoako gauean, zeren ogiak ez zuen izan astirik altxatzeko.

9. Jan belar mingotsak, egiptoarrek nola Juduen bizimodua mingostu edo garraztu zuten, zein gu ere gara txertatuak izan ginelako mahastian YAHUSHUAREN bitartez (Erromatarrek 11:17-19: Bai, adar batzuk moztu dizkio Jainkoak Israeli, eta moztu gabekoen artean zu txertatu, basaolibondo zaren hori; horrela, haiekin batera, olibondoaren sustraitik datorren izerdian partaide gertatu zara. Baina ez harrotu adar moztuen lepotik. Eta harrotzeko tentazioa baduzu, izan gogoan ez diozula zeuk eusten sustraiari, sustraiak zuri baizik. Zuk esan dezakezu: “ni txertatzeko moztu zituen Jainkoak adarrok”.) “Eta bizimodu garratza eginarazi, lan astunetara behartuz: buztinez adreiluak egin behar zituzten eta era guztietako soro-lanak. Lan guztiok gogorkeriaz ezarri zizkieten” (Irteera 1:14).

10. Jan ezazue maror eta matzah elkarrekin. Normalean hau urperatua izaten da charosetarekin.

11. Azaldu irudikapena arkumearen hezurra eta arrautzarena. Jan arrautza busti-busti eginda ur gatzatuan eta gero jan afaria. Arrautza jan lezake Pazko Afariaren lehenengoz edo bera bakarrik ez baduzu hartzen afaria. Ezaupidea da pairamena eta zapalkuntzarena Egipton. Beste edozer ura irakin artean bigundu edo desegiten da, baina arrautza gogortzen da, Israeldarrak bezala. Harik eta gehiago irakin, harik eta gogorrago bihurtzen da. Arrautza ere bizi berriaren irudia da. Hare gehiago, YAHUVEHK jakin arazi dio Profeta Elisabeth Elijahri TRINITATEAREN 3 osagaiak arrautza bat bezalaxe direla: bakoitza desberdina da eta halere osoaren zatia. ABBA YAHUVEHK esan zion bezala Elisabethi: “Zein arrautzaren zatikia da arrautza? Oskola al da? Zuria? Edo gorringoa?” Noski, hirurak dira, bakoitza berezia eta hala ere bakoitzak osatzen guztia, arrautza. Liluragarria, ez da?

12. Bueltatu afikomen eta jan jakinaren gainean irudikatzen duela Jaunaren gorputza.

13. Otoitz egin ardoaren hirugarren koparen gain:
a. Isuri hirugarren kopa.

b. Irakurri Salmo 126 “Malkotan erein zutenek, pozetan dute biltzen…”

c. Otoitz egizu grazia janariagatik (bertsio labur egina ere ongi dago)

d. Bedeinkatu eta edan hirugarrengo kopa.

e. Isuri laugarren kopa eta Elijahren kopa. (Ez edan oraindik). Otoitz egizu Elijahren otoitza: JAINKOAK gauza guztiak berrezar ditzan, YAHUSHUAREN etorri azkartu dadin eta mendekua har dezan HAREN arerioengandik.
14. Handietsi.

a. Goresteko sesioa. Aukerabidezko: irakurri Salmo 115-118. Eskerrik asko ABBA YAHUVEH garaipenagatik gure bizian dauden gauzengandik ZUREAK ez direnak YAHUSHUAREN Izenean gure MASHIACH!

b. Bedeinkatu eta edan laugarren kopa.
15. Laudorio gehiago eta otoitzak JAINKOAK onar dezan Pazkoako Seder Afaria eta poztu dadin. YAHUSHUAREN ODOLA

LAU KOPA ARDO


Artxoaren Odolak egin zuen Pazkoa egingarri (Irteera 12). Badakigu YAHUSHUAREN Odola, BERA denez JAINKOAREN Artxoa, erosi duena gure askatasuna eta gure Salbamen bakarra dena. Azkeneko Afarian, YAHUSHUAK erakutsi digu Pazkoako ardoa zela HAREN Odolaren ezaupena, Hitzarmen berriztatuaren Odola, isuria askorentzat bekatuak kentzeko; hartatik edaten dugun guztietan, oroitu behar garela HAREN Sakrifizioaz.

Hartu denbora Seder egiterakoan abesteko Pazkoako soinu tradizionalak, baina baita himnoak eta abestiak YAHUSHUAREN Odolari buruz benetan merezi du. Abestiak haien artean, “Boterea dago Odolean”, “Orain behatu Bildotsa”, “Ezer ez Odola izan ezik”, “Iturri bat dago”, “Odolak ez du inoiz galduko HAREN Ahalmena”, beste askoren artean gurutzeari eta Odolari buruz aukera ederrak dira. Zuen kabuz gehi ditzakezue doinuak zuen Sederari gauaren zehar. Aholkatzen dizuegu gehitzea abestiak joaterakoan edozein kopari buruz edo bakoitzarekin “Lau Kopa artean”. (Ikusi gehiago Lau Kopei buruz liburuxka honetan). LAU KOPAK ETA ELIJAHREN KOPA

Ohitura denez, Pazkoako Sederean kontsumitzen dira ardo edo lastapeko lau kopak Sederen zehar, nahiz eta hau ez da YAHUVEHK agindua, baina YAHUSHUAK erregistratua dagoen bezala erabili zuen ardoa BERE Sedereko zati garrantzitsuan. Hemen, gehi genezake JAINKOAK ez lizuke inoiz eskatuko mozkortu zaitezen, intoxikaziotik aldendu. Aditzera ematen dizuegu erabat ordezkatzea ardoa zukuaz arazorik egon ez daitezen.

Lau kopak diotenez irudikatzen dute ABBA YAHUVEHREN lau motako berrerospena erabiltzen dituenak deskribatzeko Juduen irteera Egiptotik idatzirik dagoenez Irteera 6:6-7an. Lau kopa hauek irudikatzen dute YAHUSHUAREN Odola baita ere.
Horregatik, kopa beteak ipini beharrean, tinko aditzera ematen dizuegu irudizko puska ttipiak ematea (koilarakada bat bezala) “lau kopazko” bakoitza, edo nahastu ardoa murko batean prest isurtzeko. Ardoa ura botata edo muztio hobesgarri izan liteke eguneroko ardoa baino. (Antzinako ardoak ez zeukan alkohol edukiera gaur egun duena eta ohitura zen Antzinako Erromatarren, Greziarren eta Israeldarren artean nahastea uraz hainbat bider. Gogoan izan baita ere cava, debekatua dagoena Pazko Jaietan, da ematen diona ardoari alkohol edukiera altu xamarra).

KOPA 1 2 3 4
Esan KIDDUSH horren gain Leidu Irteerako historia horren gain Esan Grazia Otorduen azkenean horren gain Abestu “Hallel (Laudorioa) Handia” horren gain
[Normalean lehenengo isuri kopara, gero ozen irakurri goian aipatutakoa + mahatsaren fruituaren bedeinkazioa, eta azkenekoz gero denak edango lukete]
Kopakadaren izena Santifikazioa Askapena/Epaiketa Berrerospena Zaharberrikuntza/ Laudorioa
Irteera 6:7-8: Neure herritzat hartuko zaituztet eta zeuen Jainko izango nauzue; orduan jakingo duzue NI naizela JAUNA, zuen JAINKOA, Egiptoko lan astunetatik aterako zaituztena. Abrahami, Isaaki eta Jakobi zin eginez agindu nien lurraldera eramango zaituztet eta haren jabe egingo. Ala NI JAUNA!
NI JAUNA naiz eta aterako zaituztet (Egiptoarren astunkerietatik) Aterako zaituztet (haien menderapenetik) Berrerosiko zaituztet (beso luzatu batekin) NIRETZAT hartuko zaituztet herri bezala eta NI izango nauzu JAINKO.
*Joan 15; Lukas 22:14-19* Lukas 22:20; Mt 26:26-30; Markos 14:22-26*
5 – Elijahren Kopa
[isuria hirugarren edo laugarren koparekin batera, eta edana bakarrik Elijahrengandik]
Irteera 6:8
Malakias 4:4-6: “Gogoan izan Moises nire zerbitzariaren Legea, nori eman nizkion aginduak eta Legeak Israel osorako. Hona hemen, NIK bidaltzen dizuet Elijah Profeta, Jehovahren Eguna etorri baino lehen, handia eta ikaragarria. Hark itzularaziko ditu gurasoen bihotza haurrengana, eta haurren bihotza gurasoengana, gertatu ez dadin NI etortzea eta lurra zauritu madarikazioarekin.”
Eta NIK eramango dizuet lurraldera (nora Abrahami, Isaaki eta Jakobi promes egin nien eta zuentzat emango zaituztet (oinordetza bezala)


*Ebanjelioetan, YAHUSHUA erregistratua dago ardoa hartzen gutxienez bitan, bata afaldu aurretik eta afalostean. Garrantzitsua da konturatzea Pazkoako Seder batean parte hartzea Judu Mesianiko batentzat dauzka komuniozko elementuak eta zuek aztertu behar dituzue zuen bihotzak, bestela egingo zenukeen bezalaxe.

ELIJAHREN KOPA

Badago baita ere bosgarren ardo-kopa “Elijahren Kopa” deitzen dena. Kopa honetan isurtzen da baina ez da edaten eta atea irekita mantendu behar da, antizipazioaz Elijah Profeta noiz etorriko den, MESIAS aldarrikatzeko, MASHIACH, YAHUSHUA. Elijah Profeta poza eta bakearen ohar onen eramailetzat hartzen diote. Elijahren Izena zerikusia du MASCHIACHREN etorriaz, noren etorria Elijahk espero da jakinaraztea. Irakurtzen dugu Biblian: “Hona hemen NIK bidaltzen dizuet Elijah Profeta, JEHOVAREN Eguna etorri baino lehen. HARK itzularaziko ditu gurasoen bihotza haurrengana, eta haurren bihotza gurasoengana.” (Malakias 4: 6a)

Juduen tradizioaren arabera, Elijahk bisitatzen ditu Sederean Juduen etxe bakoitza eta edaten du kopa. Israelek erbesteratua zegoenean lurraldetik, Elijahren kopa bete egiten zen baina ez zen edaten. Jarraitzen du mahaian ABBA YAHUVEHREN hurrengo berrikuntzaren promesaren gisa. YAHUSHUAK esan zuen Joan bataiatzaileari buruz Markos 9:13an eta Mateo 11:14an:

Hau diotsuet gainera: Elias etorri da, baina gogoak emandako guztia egin diote, hartaz idatzia zegoen bezala. (Markos 9:13)

Joan hau duzue, nahi baduzue onartu, etortzekoa zen Elias. (Mateo 11:14)

Orduan, ikasleek galdetu zioten: zergatik diote, bada, lege-maisuek lehenbizi Eliasek etorri behar duela? YAHUSHUAK erantzun zien: bai, Eliasek etorri behar zuen eta dena JAUNAK nahi bezala eraberritu. Baina, egia esan, etorri da Elias, eta, onartu beharrean, gogoak emandako guztia egin diote. Era berean, sufriaraziko diote Gizonaren Semeari ere. (Mateo 17:10-12)

Profeta guztien eta Moisesen agintzarien epea Joan bataiatzailearekin bukatzen da. Joan hau duzue, nahi baduzue onartu, etortzekoa zen Elias. Ulertzeko gauza denak uler beza. (Mateo 11:13-15)

“Elijah etorri da” hau da egia Joan Bataiatzailearen gizakian, nork iragarri zuen YAHUSHUAREN etorria HURA etorri zenean lurrera duela 2000 urte baino gehiago. Eskriturak promes egiten dituzte, Joan Bataiatzailea bidalia izan zen bezala Elijahren gantzudurarekin bidea prestatzeko JAUNA YAHUSHUAREN lehenengo etorriarentzat, Elijah berriro etorriko zela JAUNAREN Itzulerako bidea prestatzeko. Nor da Azkeneko Garaiko Elijah? Gizakia estalkiarekin Zaharreko lehen Elijahrena, Joan Bataiatzailea bezala?
“Gogoan izan Moises nire zerbitzariaren Legea, nori eman nizkion aginduak eta Legeak Israel osorako. Hona hemen, NIK bidaltzen dizuet Elijah Profeta, Jehovahren Eguna etorri baino lehen, handia eta ikaragarria. Hark itzularaziko ditu gurasoen bihotza haurrengana, eta haurren bihotza gurasoengana, gertatu ez dadin NI etortzea eta lurra zauritu madarikazioarekin.” (Malakias 4)
ELIJAH BERRIARENA?

Profeta Elisabeth Elijah, nork YAHUVEHK erabili zuen Ministerio honi jaiotza emateko, ez dakar bakarrik izen berdina Zaharreko Profeta Elijah bezala, baizik eta gantzudura berdina dakar: deitzen YAHUVEHREN umeak bueltatu daitezen BERARENGANA; deitzen JAINKO JAUNARI HAREN IZENAZ, YAH, Ba’al egiten zuen ordez (“Jauna”) bakarrik; gogorarazten guri gogoan izateko Moisesen Legea gehienbat ikusi den bezala Bi Agindu Handienak: Maitatzea JAUNA lehenengo, eta maitatzea gure adiskideak; bueltatzen gugana Hamar Agindu guztiak, JAUNAREN Shabbat barne; eta Joan Bataiatzailea bezala, YAHUSHUARENTZAT bidea prestatzen eta herri bat prestatzen prest egon dadin BERARENTZAT, edo bestela, jasan HAREN Haserrea. Ondoren irakur dezakezu Profezia baten zatia berari eman zitzaiona 2004 urtean:
Berrirakurri Profezia guztiak eta ikusiko duzue, urte askotan zehar, Elisabethi deitu diot NIRE Elijah Berrikoa. Bai, bere ezkongabeko abizena legezkoa da Elijah, baina hori ez da arrazoia NIK hau egin dudanagatik. Bakarrik duela gutxi, jakin du arrazoia eta da Sareptako alargunengana probatzeko bidaltzea baino gehiago da. Eta haiek ez dakite, zeren haien gosetia ez da oraindik heldu. Ez da bakarrik arrazoi hau, adierazten den bezala profezia anitzetan NIK hitz egin ditudanak beraren bitartez. NIK hitz egin nuen ozenki berarekin Pazkoan, apirilaren 5ean (egun bat bere urtebetetze eguna baino geroago), eta esan nion, esnatzen berak ulertu ez zituen hitzekin, eta bakarrik mezu honen bidez ulertuko du luzaz: “ZEU ZARA NIRE DEIALDIAREN NESKASOA”.

Benetan diotsuet hari eta zuei belarri espiritualekin entzuteko eta adi egoteko: NIK YAHUSHUAK deitzen diot berari NIRE Elijah Berrikoa eta jakinarazten diot agerkunde sekretu hauek berari emandakoak zuzen Zerutik bedeinkazioa izan daitezen berarentzat baita ere benetako YAHUSHUA ha MASCHIAREN Emaztegaiarentzat. Zaharreko Elijahk bezala bazekien noiz espero YAHUVEHREN zaldiaz bultzatutako Suzko Gurdia berari harrapatu eta eramateko Zeruraino, eta berak jakin zuen denbora zehatza eta eguna eta prest egon zen eta abisatu zuen Elisha aldiz aurretik berari begiratzeko. Zaharreko Elijah da geriza gertatuko zaionarena Emaztegaiari, beraz, zergatik egingo nuke NIK zerbait gutxiago YAHUSHUAREN Emaztegaiarentzat? (Profezia 76, “YAHUSHUAREN Emaztegai kuttuna, altxatu eta prestatu, Zure Senargaia baitator!”)
Profezia hura emana izan zenean 2004an eta segitzen diren urteetan zehar, Elisabeth Elijahk ez zekien: John Bataiatzailea ere jaio zen Pazkoa jaialdian ikasketaren arabera Testamentu Berriko Ebangelioaren kontakizunak, parekatuak Zaharreko Testamentuaren Tenpluaren zerbitzu lebitarren biraketan. Batzuek uste dute jaio zela Pazkoaren Jaialdiaren zehar, 14-15garren Adar hilabetean; bera ez zen konturatzen Juduen Herriaren aspaldiko ohiturarenaz espero izateaz Elijahren itzulera denbora honetan zehar, agertzen dena ate bat zabaltzean Elijah etor dadin Pazkoako Afariko Sederean laugarren koparekin, Zaharberrikuntzaren Koparekin batera, eta Elijahren Kopa isuria zela eta bedeinkatua.

ELISABETH ELIJAH JAIO ZEN BAITA ERE PAZKO EGUNETAN ZEHAR ETA BATERAKIDETASUNEZ HAIZEZAKAR MINISTERIOA ERE OINARRITUA IZAN ZEN JAIALDI BERDINEAN. Elisabeth Elijahk ez du aldarrikatzen inor berezia izateaz eta beti izango da lehena esateko “ni taldeko ahulena naiz”, JAINKOAK horrela deitu ziolako hori. Baina, badakigu JAINKOAK erabiltzen duela umilena, boteretsu gehien. Ez dugu aldarrikatzen Elisabeth Elijah Zaharreko Elijahren berraragipena izatea, hura ez da hitzez hitz bueltatu. Halere, sinesten dugu Elisabeth Elijah azkeneko garaiko Profeten arteko esanguratsua dela eta daramala Zaharreko Elijahren gainjantzia aldian, Joan Bataiatzaileak zeraman bezala beraren aurretik. Horregatik, JAINKOAK deitzen dio HAREN “Elijah Berrikoa”. Irakurri Hitz Profetikoak “Elijah Berrikoari” buruzkoak urteetan zehar:
Abisatu dut zerbitzari profetiko honen bitartez Zaharreko Elijahri niotson bezala esateko eta aurre egiteko Baaleko profetei, beraz NIK orain erabiltzen dut NIRE Berriaren Elijah gauza bera egin dezan… NIRE Berriko Elijahk hitz egiten ditu NIRE Berbak (Profezia 38 – Jerikoren Hormak jausiko dira berriro).

NI naiz YAHUVEH eta NIK gantzutu nuen Zaharreko Elijah gantzutu dudan bezala NIRE zerbitzaria, nori deitzen diodan NIRE Elijah Berrikoa. Zu arduraduntzat hartua izango zara bedeinkazioa bazara edo madarikazioa harenganako. NI gantzutzen ari naiz berari hitz egiteko mezu profetikoak, gutxik hitz egingo lituzkeenak ausardiaz barregarri geratzeko beldur baitira, baina horiek ausartzen direnak isekatzera eta ukatzen dutenak hau NI NAIZEK dela hitz egiten duena, jakizue hauxe, sartu duzuela atzamar bat NI, YAHUVEHREN begian. Ez sinetsi NIRI, eta behatu eta ikusi ea NIK profetizatu dudana gertatzen ote den, orduan beranduegi izango da, horientzat madarikatu eta uko egiten diotenak berari orain. Madarikatuak ausartzen direnak frogan ipintzea NI YAHUVEH! (Profezia 58)
Duela urte batzuk bidali dizut eta bidaltzen dizut NIRE Elijah Berrikoaren gisa, Amerikako Sareptako alargunei eta mundu guztikoei. Eta haiek ez zekiten txiroak zirela, zeren garaia ez zen heldu, baina orain berehala egongo da haien gain. Saltegian zeudenak eta ez zirenak bihurtu zure zale eta ez zutenak zurekin otoitz egin edo lagundu, alderantziz, iseka egin zieten NIK eman dizkizudan mezuei, izango dira jasango dutenak larritasuna datorrenean lur honetara sekula lehenago ikusi ez den moduan. (Profezia 66).

Zein izango da zuen aitzakia jaukitzen duzuenean NI, YAHUVEHREN aurrean, etorkizuna ez oso urrutian? Ohartua izan zara. Bedeinkatzen dutenak Zerbitzari Judu honi, bedeinkatzen dute ez bakarrik berari, baizik eta NI, YAHUVEH, eta NIRE Seme YAHUSHUA. Elisabeth da NIK deitzen diodanari NIRE Elijah Berrikoa. NIK, YAHUVEHK, bidali diot Sareptako alargunengana eta haiek ez dakite. Zuek, ukatzen duzuenak laguntzea nazioarteko uzta esparru honetan, ez daukazue diru premiarik orain, baina izango duzue. NIK bidali nuen Elijah Zaharrekoa, bedeinkazioa izan dadin alargun batentzat, nahiz eta herrialdea alargunez beterik egon, idortea eta gosetearen ondorioz. NIK aurretik banekien alargun bati buruz bedeinkazioa behar izango zuena, eta prest zegoen bere azkeneko janaria Elijah izeneko Profeta batekin partekatzeko, nahiz eta uste izan bera eta bere semea jan egingo zezatela eta hil. Bera bizi izan zen eta ekonomikoki bedeinkatua izan zen eta bere buztinezko ontzia ez zen amaitu. NIK, YAHUVEHK, gauza bera egitea nahi dut zuekin. Ez da menturaz topo egin duzuela Ministerio honekin eta hitz hauek irakurtzen zaretela orain. (Profezia 75)

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! Idatzia dagoen bezala, zuek deitzen duzuena Joan Bataiatzailea, prestatu zuen bidea NIRE Seme YAHUSHUARENTZAT, horrela da nola NIRE Berriko Elijahk prestatuko duen bidea YAHUSHUAREN itzulerarako gobernatzera eta erreinatzera lurraren gain, BERAK egin zuen bezala zeruan. (Profezia 87)

JEZABEL SAIATU ZEN NIRE PROFETA GUZTIAK HILTZEN ETA HUTS EGIN ZUEN, ETA BETI HUTS EGINGO DU. Zaharreko Elijahrekin NIK ihesbidea zabaldu nuen bezala, horrela ere babesten dut NIRE Berriko Elijah. (Profezia 92)

2008an [eta haratago] mezu profetikoak sortuko direnak bihurtuko dira indartsuagoak, haragi gogorragoarekin santuak jan dezaten. 2008an egongo da gerra bat beste inolako ez bezalakoa, zeren izango dira benetako Profeta Santuak prest daudenak Elijahk egin zuen bezala, Zaharreko Eliasek egin zuen, profetizatzen eta azaltzen eta suntsitzen Baaleko profetak. Horregatik deitu nizun, Elisabeth, nahiz eta zure abizena Elijah den, NIK deitzen dizut NIRE Elijah Berrikoa, NIK profetizatzen baitut zure bitartez. Eta Elijah Zaharrekoarekin bezala, Baaleko profetak suntsituak izango dira. Bakarrik gertatzen ez delako zure haragiak izan beharko zukeen uste duen bezala, ez sinetsi, egia esaten baitizuet, haietako bat ere ez du ihes egin YAHUVEHREN Epaiketagatik. Haiek zuei hitz egiteko parada izango balute, esango zizkizueketen gertatu zitzaizkien gauzak. Berba egin duen edozeinek NIK hitz egin ditudan Berben aurka Profezia hauen medioz, kontatuko luke zorigaiztoa. Oi, haiek deituko liokete “zori gaiztoa”, baina ezbeharrak dira gertatu zitzaizkienak. (Profezia 93)

YAHUVEHK argi eta garbi hitz egiten du, gu entzuten ari bagara. HARK bidali du Elisabeth Elijah iragartzeko HAREN SEME YAHUSHUAREN itzulia! Guk eskerrak ematen ditugu eta gorespenak ABBA YAHUVEH, nor guri entzunda HARK bidali du “Elijah”! Jakinarazteko Israelgo Santuaren etorria, YAHUSHUA gure MASHIACH. Hator YAHUSHUA! Hator! ZURE Emaztegaiak dio, Hator!

YAHUVEHK babestuko du Israel Espirituala, BERAK babestu zuen bezala Israel Fisikoa, Hura obeditu zionean eta jarri BERA lehenengoz haren bizian eta amodioan. Ipini ditzagun lehenengo YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH, RUACH ha KODESH ipini gure bizian eta maitasunean. Bizi dagigun antizipazio handiarekin YAHUVEHK benetan bidali duela Elijah berriarena eta gure MASHIACHREN etorria hodeiertzean dagoela! Bizi dagigun aldiz aurretik egun bakoitza gure MASHIACH noiz etorriko une batetik bestera! Amen! Amen! Amen!

Bisitatu amightywind.com eta almightywind.com profezia osoen bila eta profezia gehiago sujetaren arabera, zein Neba Nikomiah hain maitasunez beterik markatu ditu YAHUVEHK esanaren ondoren horrela egiteko!