ZEIN SENARGAIK EZ DU NAHI BARNATASUNA EMAZTEGAIAREKIN?

(Uste dutenek hau ergelkeria dela ez arduratu honetaz. Mezu erabat berri hau ez da zuentzat)

Mezu berezia Elishevarengandik.

Partekatzen dut zuekin barnatasun handiago izateko modu bat YAHUSHUA ha MASHIACHREKIN. Emana Deialdiaren Neskasoari Elisheva.

Posta ugari jaso ditut galdezka zeintzuk diren YAHUSHUAREN Emaztegaiaren sekretuak niri errebelatuak izan direnak. Ez dut izan astirik galdera guztiak erantzuteko banan-banan oraindik. Bakarrik jakizue YAHUSHUAK ikusten dituela zuen bihotzak eta HAREKIN barnatasun izateko irrika. Hau zuekin partekatzeko jaso dut agindua orain. Lehenengo pausoa ager daiteke hain purtzil haurtxo baten pausoa bezala, baina sinets zakizkidate, eramango zaituzte barnatasun handiagora YAHUSHUAREKIN. Zein nolako esaneko zaretenaren arabera pauso honi, YAHUSHUAK askatuko nau zuei irakasteko modu gehiago harreman estuago izateko gure Mesiasekin berehala datorrena. Bai YAHUSHUAREN Emaztegaia bazara, bai apopiloa, bedeinkatuak izango zarete. Hau egiten dutenek fidelki esadazue eta bidali posta ([email protected]), beraz eskatu diezaioket YAHUSHUARI aska ote dezaket beste modu bat estuago bihurtzeko YAHUSHUAREKIN, areagotuko duena gantzudura zuregan. Pausoak eman izan ziguten aldi bakoitzean bat, leialak ginen artean eta esanekoak emanak izan diren pausoekin.

Jauna hartu dugu Egun Santuetan edo gaixotasunean eta Sabbath egunetan. Ez genekien Jauna hartzen ibili ginen artera lastapeko eta ogiarekin, YAHUSHUAK nahi zuela gu hau egitea sarriago. Hauexek izan ziren berba zehatzak YAHUSHUARENAK niretzat:

Elisheva maitea, zenbat aldiz behar duzu barkatua, osatua, askatua, bedeinkatua izatea gantzudura eta errebelazio handiagorekin?

Nik esan nuen: “YAHUSHUA ez dago egun bat hau ez dudana behar izan.”

YAHUSHUAK orduan zioen: “Hau behar duzun sarritan, egizu hau NIK ordaindu nuen prezioarengatik ordaindu nuen NIRE Emaztegaiarentzat… eta NIRE EMAZTEGAIAK EGIN BEHARKO LUKE HAU EGUNERO, SATANASEN AURKAKO ARMA BAITA.”

Beraz hau pasatzen dut zuei. Egunero har ezazue denbora egiteko guk deitzen duguna Komunioa. Egin beharko luke, ez Eukaristia bezala katolikoak egiten duten bezala; hau egiten da tortura eta kruzifixioa gure YAHUSHUARENAREN ohorez. Ez zegoen gorputz eta Odol BAT bakarrik eta YAHUSHUAK bakarrik izan behar zuen sakrifizio hori behin soilik. Aurkitzen dut esnatzen garenean da denbora errazena akordatzeko hau egiteaz. Zuk pentsatuko duzu, baina nola liteke hau ahaztea? Bakarrik itxaron zuk egiten hasi arte eta ikusiko duzu nola gure arimaren etsaiak borrokatuko duen zure aurka eta saiatuko da zu modu desberdin askotara adigabetzen. Ez promes egin beteko duzula eta gero ez egin, bestela sinets zakizkidate zigortuak izango zaretela gure JAUNA YAHUSHUAREN partez. HARI ez zaio gustatzen promes egiten dugunean eta ez dugunean betetzen. Hobe da inolako promesik ez egitea erabat.

Esan ziguten edateko mahatsaren ura lehenengo, gogoan hartzeko bakarrik Odol isuriaren esker barkatuak garela. EGUNDO EZ HARTZEKO KOMUNIOA BEKATUAREKIN GURE BIHOTZEAN EDO AITORTU GABEKO BEKATUAN. Igaro diren denboretan, guk beti hartzen genuen ogia lehenengo baina benetan geldiarazten dizu hausnartzeko, ziur barkamena eskatzen ari zaretela edozein gauzagatik YAHUVEH eta YAHUSHUARENGANAKO gogait dena eta aldentzen ari zaretela edozein gauzarengandik HAIENGANAKO desatsegina dena eta HAIEK bekatutzat hartu dutena? Urritasun handiagorekin egiten da gogoratzen duzuenean ez dagoela bekatuen barkamenik Odol Santuaren isurketa barik eta ez dagoela bat izan ezik eta hori da YAHUSHUA. Gogoan izan YAHUVEHRI eskatzeko bedeinka dezala mahats ura edo ardoa eta ogia Afari Santuan parte hartu aurretik.

Esaten ditugun berbak ez dira inoiz berdinak. Azken finean, YAHUVEH gogoratua izan behar du ere BERAK egin zuen sakrifizioa zelako HAREN Seme YAHUSHUA ikustea mina jasaten, baita ere gaixotasun, bekatu, apalkuntza eta iseka guztia jarria izan zena HAREN bekaturik gabeko Gorputzaren gain. Beti hasten dugu Komunioa eskerrak emanez gure ABBA YAHUVEHRI prest egoteagatik HAREN Seme Bakar-sorturikoa sakrifikatzeko salbu izan ahal gaitezen eta komunioa izan gure Sortzailearekin beste behin, eta garaipena izan, satanas gure etsaiaren aurka.

Hurrengoa egiten duguna da errebelazio gehiago eskatzea Komunio honek esan nahi duenaz eta nola dakarkigun hurbilago barnatasunean YAHUSHUAREKIN.

Odola isuria izan zen gure adimen, gorputza, espiritua eta arima, fisikoki, mentalki eta espiritualki. Ezin dizut eman modu zehatza otoitz egiten duguna, desberdina baita aldi bakoitzean. Nire senarrak eta nik ez ditugun bezala esaten berba maitekor berdinak elkarri barnatasunean gaudenean, horrela ere berdin izan beharko luke YAHUSHUAREKIN.

Ez zedarritu denbora programatu batera. Zure sentimenduak adierazi soilik zure YAHUSHUA maiteari buruz eta utzi zure bihotza eskertia adierazi dadin. Gogoan izan gutako inork ez zuen salbu izango eta satanas izango litzatekeela gure arima guztien ugazaba eta gure hurrengo bizitokia infernua izango litzatekeela, YAHUSHUA prest egon izango ez bazen HAREN bizia eta HAREN Odola gugatik isurtzera eta hilen artetik piztu izango ez bazen. Barnatasunean zaudenean gizaki maite batekin, zuk ez duzu ezartzen erlojua.

Otoitz maindire bat baldin badaukazu, erabili ezazu. Estali zure burua gogoan izateko YAHUSHUA dela Juduen Erregea eta estaliak gaude gure Berreroslez bizi dena. HAREN estaldurapean gaude eta Odolezko Hitzarmenpean.

Hartzen duzunean ogia zure ahoan, ez ahaztu eskerrak ematea YAHUSHUARI HAREN gorputza sakrifikatzearren gu salbu eta aske satanasengandik izan ahal gaitezen eta horrek hartzen du barnean osasuna gure adimen, gorputz, espiritu eta ariman. YAHUSHUARI eskerrak ematen diogu indar landa ikusezina inguratzen eta babesten gaituenagatik eta gorputz aintzadunagatik izango duguna zeren YAHUSHUA ez zen geratu hilobian, baizik eta hirugarren egunean, HARK berpiztu zen hilen artetik.

YAHUSHUA bizi da gure laudorioetan! HARI asko gustatzen zaio zuk berba maitekorrak BERARI esatea.

Esan ziguten ogia gantzutu dezagun eta eskerrak eman RUACH ha KODESHI (Espiritu Santuari), zeren Gantzudura da apurtzen dituena uztarriak eta esklabotzak. Da gantzuduraren medioz, entzun dezakegula gure JAINKO ikusezina YAHUVEH eta YAHUSHUARENA. GUK JARTZEN DUGU TANTA TTIPI BAT GANTZUDURAZKO OLIOKOA GURE ATZAMARREAN ETA EZARTZEN DUGU OGIAN EDO GAILETAN, erabiltzen duzuena edozer. EZ DUGU ERABILTZEN OLIBA OLIOA BAIZIK ETA BENETAKO GANTZUDURAKO OLIOA, zeren Gantzudura urrintsu da eta eskerrak ematen diogu YAHUSHUARI Gantzudura irabiatzearren gure barnean eta areagotzearren Komunioa hartzen dugun bakoitzean.

Hori da dena oraingoz. Emaztegaia benetan konturatuko da zein Santu den denbora barnatasun hau YAHUSHUAREKIN. Emaztegaiak idatziko nau leial izan ondoren pauso hauekin eta sekretu gehiago eskatuz edo YAHUSHUARI eskatuz Emaztegaiarentzat gordetako sekretuak eta nola bihurtu barneago gure MESIASEKIN laster datorrena. Gogoratu ahalik eta gehiago uzten duzu HARK jakin dezan zenbateraino maite duzun, eta ahalik eta gehiago obeditzen duzun eta Santu izan eta ahalik eta gehien egiten duzun Komunioa, gero eta barneago izango da zure harremana YAHUSHUAREKIN, eta YAHUSHUAK partekatzen ditu HAREN sekretuak horiekin BERA maite dutenak eta jartzen dutenak BERA lehenengo haien bizitza, maitasunean eta irrikan daudenak dena YAHUSHUAREN sakrifizioaren aldarean. Partekatzen ditu HAREN sekretuak HAREN Emaztegaiarekin. (Ap 14)

Batzuek irakurriko dute hau eta esango dute: “O, ez da horrelako gauza handirik” eta zuretzat ez da, eta zu has dezakezu hau egiten baina gelditu eta nahi ez izan hau berriro egin. HONEK EZ DU ESAN NAHI SALBU EZ ZARENIK, BAIZIK ETA ESAN NAHI DU ZU EZ ZARELA YAHUSHUAREN EMAZTEGAIA, baizik eta apopiloak. Benetako Emaztegaia penatan egongo da huts egiten badu haren denbora pribatuan gordeta YAHUSHUARENTZAT eta sentituko da goibel.

Ez dut nahi zuei ematea manamenduen sorta bat denbora barna honetarako YAHUSHUAREKIN. Inoiz ez den bezala berdin nire senarra eta nire artean, elkarrizketa barnea daukagunean, horrela ere ez litzateke berdina izan behar gure Bizitzako Maitasunarekin, gure MESIAS YAHUSHUA. Ez dira egongo denborak berdinak direnak.

Askatua izan naiz zuei esateko hona arte. Aingeru Santuak ez dira etorri niri jakinarazteko noiz YAHUSHUA datorren HAREN Emaztegaiaren bila. Ez da denbora oraindik, guk itxaroten dugu irrikaz. Ni ere askatua izan naiz zuei emateko lehen haurtxo pausoa barnatasun handiagorako YAHUSHUAREKIN. Hau egin ondoren, falta barik, eta prest zaudetenean hurrengo pausorako, bidali posta bat edo galdetu YAHUSHUARI. Agian zuk ere jasoko dituzu errebelazio berriak nola areagotu barnatasuna YAHUSHUAREKIN, eta gidatua sentitzen bazara RUACH ha KODESHENGANDIK partekatzera hau gurekin, mesedez, egizu, zeren oraindik uste dut inolako pertsonarik izango duela dena. Ikas dezakegu elkarren artetik.

* * * * * * *