APOSTOLU ETA PROFETA Elisabeth (Elisheva) ElijahREN TESTIGANTZA


* * * * * * *
NIRE OIHUA MINISTERIORA

Eguneratua 2010eko otsailaren 5ean.

Nire bizitza ez da erraza izan baina YAHUSHUA JAUNAK Berba bat eman zidan eta HARK zioen: “Ez zaitez lotsatu zeure iraganaz, baizik eta erabilzu YAHUSHUAREN Aintzarako, HAREN lekukoa izateko, arimak ekartzen YAHUSHUARENGANA.” Ez dut inoiz ezagutu ama baten, edo aita baten, edo aizta edo neba baten, izeko edo osaba, lehengusu edo amona baten maitasunik.

Mundu honetan, ezkondu arte, ni bakarrik nengoen, baina banekien bazegoela JAINKO bat eta YAHUSHUA, BERA zela norbait duela 2000 urte hil zela Kalbarioan. Inork ez zidan esan HURA izan zitekeela nire lagun mina eta HAREN ESPIRITU SANTUA biziko zela niregan edo nik ez nuela perfektu izan behar YAHUSHUAK ni maitatzeko. Epaitua izan nintzen, ni ez bainintzen inor mundu honetan, familia barik, eta ama bat kartzelara eramana izan zena umearenganako tratu txarrak emateagatik, haurren uzketa eta erailketa-saialdiagatik nireganako.

Botatzen zidaten umezurztegi batetik bestera. Desobeditzearen beldurrez eta saiatzen izaten denek nahi zutena ni izan nendin, baina beti sentitzen niri ez zegokidala inolako lekurik. Berritasuna umezurztegietan aienatu bezain laster, kanporatua izaten nintzen zaborra bezala barikuan, jasota gizarte langile batengandik. Nire amak beti zioen ez-duin nintzela norbait ni maite izateko edo niri zaintzeko.

Ni sagar ustela nintzen hondatzen zituena gainontzekoak. Sexualki jazarria izan nintzen, abusatua, bortxatua neskatoa nintzela nire amaren senar ohiengandik, senargaiak, nebaordeengandik, eta noski, berarengandik. Hark gorroto zidan eta inoiz ez, nik gogoratzen naizela, ipini zituen besoak nire inguruan. Oso gaztetatik ikasi nuen inorengan konfiantzarik ez izaten. Ikasi nuen oso gazte nintzelarik, gorrotatzen nuela neure burua eta bizitza. Saiatu nintzen nire buruaz beste egiten askotan, oraindik neskato gaztea nintzelarik, ibiltzen martxan zihoazen auto aurrean, pastillen gaindosiaz 8 urte nituela.

Min handia egin zidaten, beraz, hamar urte nituela, nire amaren senargaiak loba bat zeukan, eta aurkeztu zidan nire senar ohia, oso kontrolatzailea zena, hotz, urrun eta ni baino askoz zaharragoa. Nire amak nitaz jaregin nahi zuen. Ni gomutagarria nintzen bera zahartzen zela, nik urte gehiago bete ahala.

Zeramakidaten berarengandik eta Epaitegiko zaintza bihurtu nintzen eta, ez zekitenez gehiago zer egin nitaz, ezkondu nintzen adin oso gaztea nintzelarik. Nire senar ohiak nire aitatzat hartu nuen adin desberdintasunagatik, hark menderatzen ninduen osoro era guztietan, aldiz, ni jabetza nintzen, maitasuna ezagutu barik, soilik tratu txarrak modu okerragoan, nahiz adimenezko, nahiz fisikoak eta sexualki.

Ez naiz sartuko xehetasunetan, baina lehenengo astean ezkonduta egon ginenean, ni saiatu nintzen nire buruaz beste egiten zeren hark adulterioa burutu zuen. Horren ostean, (istripuzko abortuak, suizidio saialdiak eta nerbioetako krisialdien artean), hori izan zen nire bizitza 6 urteen zehar YAHUSHUA aurkitu nuen arte, edo hobe, esan beharko nuke, YAHUSHUAK aurkitu zidan arte.

Azkeneko suizidio saioan, Sekonal (100 mg) botila bat irentsi izan nuen nire senarrak berriro engainatu zitzaidan ostean, eta zioen ez zela itzuliko. Heriotzara gehien hurbildu nintzenean izan zen, nire gorputzatik kanpoko esperientzia ere izan nuen. Ez naiz sartuko xehatzera hori orain, baina diot otoitz egin nuela hiltzen nentzala eta nioen hitzez hitz: “YAHUSHUA, esadazu soilik zergatik ZEUK ez zenidan maite, niri infernura bota aurretik.”

“Mesedez, bidali norbait soilik eskutik hartuko nauena, hiltzen naizen bitartean.” Ez zait inoiz ahaztuko otoitz hura, zeren hantxe egon nintzen etzanda eguerditik gauerdiraino, nire urtebetetzetik hiru egun lehenago, konortea eta konorterik ezen artean, nahiko denbora bizkortzen bakarrik okatzeko, eta nire goitikinean nentzan, berriro konortea galtzen nuen bitartean.

Nola norbait aurkitu ninduen ez du inork ulertzen gaurdaino. Miraria izan zen! Baina poliziak atea behera bota zuen eta YAHUSHUA han zegoen, nire otoitza erantzuten, heltzen nire eskua nik ez nekien arren. Ipini ninduten arta intentsibotan 72 orduz behaketapean, baina ez zegoen inork han niri zaintzeko, erizainak izan ezik.

Inolako bisitarik ez, nire senar ohiak ere haserre zegoen eta ezeztatu zuen niri bisitatzea esanez lan egin behar zuela eritegiko kontu-agiria ordaintzeko, nik sorrarazi izan nuen. Ez nuen utzi suizidiozko oharkizunik, beraz, nire senar ohiak behartu zuen eritegiari haren zaintzapean uztera. Ni oraindik adingabea nintzen. Etxera etorri nintzenean, nire urtebetetzean izan zen, apirileko 4an, lurperatua izan behar nintzeneko eguna. Aste Santuan izan zen ere.

Zeharo nahigabetua nengoen. Inori ez zitzaion ardura nire urtebetetzea izatea. Saiatu nintzen nire buruaz beste egiten eritegitik irten nintzen egunean, baina nire senar ohiak kendu zidan pistola. Mediku bat izan nuen ziostana, hurrengoan nire buruaz beste egitea nahi izango nuenean, ondo egin nezan, eta jartzeko trena baten aurrean, non inork ez zen gauza izango zatiak jasotzeko. Ziur nago satanasek bidali ninduela mediku hura. Urte bat geroago, gogoan hartu nituen mediku horren berbak, eta hori izan zen egiteko asmoa neukana, kanpoan bizi ginenez baserri batean trenbidetik hurbil. Hala ere, YAHUSHUAK beste asmo batzuk zituen.

Nire senar ohiaren neska-lagun batek (andre bat ezagutzen zuena eta norekin hazi zen eta gero adulterioa burutu zuen, berak JAUNARENGANA eramateko plantak egiten zituela), telefonoz deitu zidan nire biziaz bukatzeko asmoa nuen gauean, eta gonbidatu ninduen nire lehenengo Mendekoste Elizara. JAINKOARI agur esatera nindoan, imajinatuz agian BERA han egongo zela. Aldiz, predikatzaileak ezagutza berba bat eman zuen et hitz egin zuen norbaiti buruz haren buruaz beste egiteko asmoa zuena eta zioen gizaki horri: “YAHUSHUAK zioen: Ez ezazu horrelakorik egin!” HARK maite zuela gizaki hura eta erabiltzea nahi zuela HAREN Aintzarako.

Galdetu zuen nor zen gizaki hori eta aurrera igaro dadin eta eman dezan haren bizia YAHUSHUARI. Halaxe egin nuen! Gero galdetu zuen nork ez zeukan ESPIRITU SANTUAREN bataioa hizkuntzetan hitz egitearen nabarmentasunaz, altxa dezala eskua. Nik altxatu nuen eskua eta nioen: “Ez dakit zer den baina YAHUSHUARENA bada, nahi dut.” Egiaz jaso nuen! YAHUSHUAK erakutsi zidan argi bat nire begietan eta zioen ezin nuela berriro neure burua gorrotatu, zeren, eginez gero, HAREN ESPIRITUA nigan zegoenez, ni BERARI ere gorrotatzen egongo nintzen.

Lehenengo aldiz nire bizitzan pentsatu nuen polita nintzela. Ez ziren gehiago egon suizidio saialdirik. Asmo bat neukan eta hori zen GIZAKIAK MAITATZEA modu batean ez nuena ezagutzen, eta ziurtatzea gizakiek bazekitela zenbat YAHUSHUAK maite dituen eta nola eman haien biziak YAHUSHUARI, eta salbu izan, santifikatuak, ESPIRITU SANTUAZ beterik.

Hori izan zen duela 30 urte inguru eta sua nire hezurretan are beroago bihurtu zen. Nire apetak nire JAUNA YAHUSHUARENGANAKO ez ditu ezagutzen neurririk. YAHUSHUA maite dut eta BERA da nire benetako maitasun BAKAN eta BAKARRA BESTE EDOZEREN GAINETIK. Nire irrika nagusia da HARI zerbitzatzea nire bizitzako egun guztietan, gizakiei laguntzea ahal dudan edozein modutan, inoiz inork lagundu ez ninduen eratan.

Hantxe egotea eta YAHUSHUAREN gorputz apurtuari xehatuari lasaitzea, eta bekite deabrua dela haiei jipoitzen ari dena, ez YAHUSHUA ha MASHIACH. Askotan JAINKOAK erabili nau galarazteko gizonak eta emakumeak haien buruaz beste egitea, nire testigantza partekatzen dudanean. Amaitzen dute salbu izaten, eta nire suizidio saialdiak ere (ni YAHUSHUA ezagutu aurretik), asmo bat zerbitzatzen zituen.

Deitua naiz YAHUSHUA ha MASHIACHREN Ebanjelioa ministratzera, ESPIRITU SANTUAREN gantzuduraren ahalmenarekin. Nire egitasmoa da milioiak ikustea salbu, santifikatuak eta ESPIRITU SANTUAREN ahalmenez agerian beterik egotea. Borrokatzen dut YAHUSHUARI obeditzearren eta lehenengo jartzearren nire bizitzean era guztietan.

Maite dut eta gurtzen eta lehenengo jartzen diot nire bizitza pribatuan eta Ministerioan, ahal dudan guztia egiten atzematearren xehatuak, jipoituak, abandonatuak sentitzen direnak, eta maitasunik gabe, YAHUSHUAREN gorputzetik ezeztatuak, agertzea YAHUSHUA ha MASHIACHK benetan maite dituela, eta hil egin zen eta berpiztu hirugarren egunean, eta BERAK gauza bera egingo zukeen gizaki BAT soilik egongo balitz eta onartuko balitzaio. Nahi dut jakin dezaten YAHUVEHREN Berbak ezin duela gezurrik esan, eta irakasten diet eta haiekin otoitz egiten dut, eta batez ere, maite ditut.

Asko ahalegindu naiz entzutearren ESPIRITU SANTUAREN ahots gozoa eta sentitzen naiz faboreduna ANDREAK erabiltzen duenean buztinezko ontzi haustu honek galduak YAHUSHUARENGANA ekartzeko, eta haien zauriak bendatu, agertzen YAHUSHUA bizirik dagoela eta oraindik erreinatzen duela eta maite digu eta arduratzen zaio guri arduratzen zaiguna.

Erabilia izatea nahi dut YAHUSHUA ha MASHIACHRI ekartzeko Gorespena, Ohorea eta Aintza, dakusagunean arimak salbatuak, askatuak, sendatuak, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenaren, Berbaren eta Odolaren medioz, erakutsiz JAINKOAK benetan egin ahal dituela gauza guztiak YAHUSHUA ha MASHIACHREN bitartez, indartzen nauena. Ministratzen dudanean, mirariak espero ditut eta jasotzen ditut YAHUSHUA ha MASHIACHREN Aintzarako. Nire bizitza asko aldatu da 30 urte inguru hauetan baina deia ez.

Beharbada, nire bizitza izango ez balitz izan zena, ez nuke edukiko daukadan urrikalmendua ministratzen dudanean, eta zapata gutxi daude zeinetan ez naizen ibili, beraz identifikatu dezaket haien minarekin. YAHUSHUA ha MASHIACH da nire JAUNA eta SALBATZAILEA eta bestei irakastea nahi dut JAUNAK erakutsi didana, haiek irakatsi ahal izan daitezen bestei arranditsu mira zerbitzatzen diogun JAINKOARENA.

JAUNAK jarri duen deia nire bizitzean Ebanjelariarena da, zein izan naizen hainbat eta hainbat urteren zehar, eragiten nire bizitzak balorea har dezan, erabiltzen galduei YAHUSHUARENGANA ekartzeko. Urte askoren zehar, artzaina izan naiz, inolako antolaketa erlijiosoaren menpe ez nengoena, non JAUNAK erabili nau ministratzeko. Orain, Nazioarteko Ministra naiz eta Artzain Ordenatua, Profetaren Ofizioarekin eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia.

Gizon eta emakumeen arrantzalea eta Berba erakusten dut eta aholkatzen dut ESPIRITU SANTUAREN dohainak erabiliz. Bedeinkatua izan naiz baita ere gaitasun profetikoekin. Eta seinale, mira eta mirariek jarraitu dute Ministerio hau, YAHUSHUAREN Aintzarako, ni ez bainaiz ezer YAHUSHUA barik. HAREN ESPIRITU SANTUAREN gantzudura da hausten dituena eskuburdinak, uztarriak eta loturak HAREN herrikoarenak.

Emakumea naiz eta erabilia izan naiz nire ile horaila, makillajea, prakak,… kanpoko itxuragatik.

Hainbat ministrok esan dute ez nuela izango baimenik ministratzeko haien elizetan makillajea gainean ez eraman arte. Eskertsu nago JAUNAK erakutsi zidalako ez dela emakume baten azalaren garbitasuna (makillajerik ote darama eta makillajearen oinarria gainean), baizik eta haren BIHOTZAREN garbitasuna. Nire bihotza garbitua izan zen duela 30 urte inguru eta oraindik garbitua dago YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odol Garbitzailearekin.

Ediren dut ABUSU ETA URRIKALMENDU FALTA OKERRENA PREDIKU-LEKUEN ATZETIK DATORRELA, gantzudura indartsuaren eta dohainen bekaizti, diruzaletasuna, eta artzain anitz ez dute sinesten JAINKOAK hitz egiten dienik andrazko Profetei, edo ministratzen duen emakumearen barnean, batez ere, artzain bezala.

Baina nik jarraitzen dut deitua izan naizena egitera eta BERAK ekiten du niri erabiltzen YAHUSHUAREN Aintzarako. NI BIDALIA NAIZ HERRIRA ETA EZ ARTZAINENGANA. Herriak beti maitasunean hartzen dit eta ni saiatzen naiz zauritua ez izaten eta artzainei barkatzen hainbesterainoko tratu txarrak eman dizkidatenak.

JAINKOARI utziko diot nire Epailea izan dadin eta ikas dezaten haien okerretatik. Bestalde, ezeztatzen dut jendea epaitzea kanpoko itxuragatik, azalaren koloreagatik, zeren ARTZAIN BELTZAK ERRESUMINDU DIRA NIREKIN OSO ZURIA NAIZELAKO. Uste dut JAINKOAREN aldarte ona dela niri eginez satanasek gehien gorrotatzen duena: ARTZAIN BAT ESPIRITU SANTUAZ BETERIK; BAITA IDAZLEA ETA GOSPEL KANTUEN ABESLARIA.

Satanas asko ahalegindu zen niri hondatzen baina honek bakarrik eragin zuen mahatsen zapalketa sortu zuena ARDO BERRIA, askapena, abesti gantzutuen eran. Ikusten duzue? Gauza guztiak benetan onerako dabiltza JAINKOA maite duten horientzat eta deituak direnentzat HAREN egitasmoaren arabera. YAHUSHUAK bazekien, azkenean BERAK irabaziko zuela, horrekin erakutsiz konkistatzailea baino gehiago naizela, YAHUSHUA ha MASHIACHREN bitartez, nire JAUNA.

Uste dut asmo bakarra nire bizitzean zen izatea orain naizena. Zerbitzari gantzutua, dizipulua eta Erregeen ERREGEA eta Jaunen JAUNA YAHUSHUA ha MASHIACHREN alaba. Ba ote dago hau baino dei gorenagorik? Ezetz uste dut.

Buztinezko ontzi haustua, baina gerlari boteretsua YAHUSHUA ha MASHIACHRENTZAT. Ebanjelioa predikatzera deitua naiz lurreko lau bazterretan, arraza, leinu eta hizkuntza guztietan. Jainkoak erakutsi dit azalaren kolorea ez dela garrantzitsua. Gizakiak ikusten ditudanean, bakarrik ikusten dut ea gorriak diren, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odol isuriaz estaliak, gure YAHUSHUA MESIAS! HAUTATUA IZAN NAIZ ELIZA UGARIEN ARTZAINA IZATEKO.

Mesedez, otoitz egizue nigatik, beti entzungo dudala gure JAUNA eta SALBATZAILE YAHUSHUA ha MASHIACHREN ahotsa, eta egingo dudala HAREN borondate perfektua, burutzen HARK sortu ninduen hura egiteko. Esana izan naiz ezin dudala inoiz Ministerio hau utzi, zeren nire identitatea den, ni naizena da JAINKO YAHUVEHREN ontzi haustua, baina gerlari boteretsua YAHUSHUA ha MASHIACHRENTZAT (YAHUSHUA MESIAS), Apostolu Elisabeth Sherrie Elijah [email protected]

ZERGATIK DEITZEN NAIZ GUR. ELISABETH SHERRIE ELIJAH (Nire IZENA delako)

Hau da galderak eta erantzunak horientzat nahi zutenak jakitea eta beldur zirenak galdetzeko. Webgunean iragartzen dut. Norbaitek idatzi zidan eta galdera GUZTI hauek egin zizkidan, berak ezeztatzen zuen Profeziak plazaratzea, berak erantzunak izan arte. ESPIRITU SANTUAK eman zion bekatuzko egonezina. Gero, hark idatzi zituen edozein modutan ere.

Hark zioen nik ez nuela egon behar Interneten, bakarrik banan-banan gizakiekin. Baina hau egiten dut era BIETAN, JAINKO ONAK agindu zidan bezala. Hark JAUNARI azalpenak eman beharko dizkio, haren jarrera amodio ezezkoagatik, eta nik barkatzeko erantzukizuna daukat, hori dela eta ezabatu nuen haren izena hori erakusteko.

Goretsia izan dadin YAHUSHUA! Gutxienez hiru gizaki egun hartan, web orrialde handiko ministerioak, idatzi zidaten eta ziostaten ESPIRITU SANTUAK zioela plazaratu ditzadan Profeziak herriari. Etsaiak asmoa zutena TXARRERAKO, YAHUSHUAK aldatu zuen ONERAKO.

Galdera hauek mingarriak neritzonak ere, asmo bat daukat haiek erantzuteko. YAHUSHUAK ez du alferrik erabiltzen ezer ezta inork. Bedeinkatua izan dadin JAUNAREN IZENA!

Haren lehenengo galdera nire abizenari buruzkoa zen. Benetan Elijah al da jaiotza edo ezkontzagatik, edo zeuk hartutako izenaren bat da? Erantzuna: Nire lurreko aitaren abizena da (ezkongabeko izena).

Bigarren galdera harrokeriari buruzkoa zen. Harrokeria espiritua gaitzak jota zaude zure bizitzean? Etsaiak eraman zaitu borrokatzera Jaunak deitu dizuna egitera baino gehiagorengatik? Oraintxe bertan, Espiritu Santuak gidatua izaten zabiltza, zer egin zuri esanez? Esango al dute hau Jaunarengandik dela edo zugandik?

Nire testigantza irakurtzen baduzue, dakusazue ez daukadala harrokeriarik. EZEREZ baino gutxiago naiz eta balore bakarra daukadana, da ESPIRITU SANTUA, erabiltzen duena buztinezko ontzi hau YAHUSHUA ha MASHIACHREN Aintzarako. Asko jasan dut eta oraindik jasaten ari naiz, zeren JAINKOAK zioen: “JASANALDIA HANDIA IZANGO EZ BAZEN, MINISTERIO HAU EZ ZATEKEEN HANDIA IZANGO”.

HARK erabiltzen du buztinezko ontzi hau, hainbeste zauri eta arraildurekin, mundua saiatu zena alboratzen eta zabortzat etiketatzen. Baina YAHUSHUAK hartzen du ontzi hau, hainbeste daudenean itxura hobeagoarekin, jakintsuagoak, kalifikazio gehiago, eta alabaina, erabiltzen du ontzi hau HAREN gantzudura isurtzeko herriari, tanta bat ere alferrik galdu barik, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Aintzarako soilik.

Gantzudura lusuilarengandik dator eta inoiz ez arrakaletatik, baizik eta jaurtitzailearen ahotik, zeren isurtzen duena gantzudura nigan, bete lezake ontzia eta ontzi honetatik isur dezake, zeren BERA DA JAINKO AHALGUZTIDUNA eta, nire ahulezian, HAREN ahalmena agertzen da.

Zuek, konturatu zaitezte EZ dela nirea, baizik eta ESPIRITU SANTUARENA, dohain hauek sortzen direla. YAHK ni erabili ahala, erakusten du HARK erabil lezakeela EDONOR errenditzen dena erabilia izateko YAHUSHUAREN Aintzarako. YAHUSHUAK erabiltzen nau eta hitz egiten du nire bitartez, BERAK horrela erabakitzen duelako. Ez dago beste arrazoirik. Ni HAREN alaba naiz, HAREN ODOLAZ salbatua beste edozein bezala.

PREZIO ALTUA DAGO ORDAINDU BEHAR DENA GANTZUDURAREN TRUK. HARIK ETA GANTZUDURA GEHIAGO, PREZIO GEHIAGO. Zerbitzaria ez da BERE Ugazaba, YAHUSHUA ha MASHIACH baino handiagoa.

Testigantza hau motela da esan gabe geratzen denaz konparatuz, eta egun batean idatzia izango da YAHUSHUAREN Aintzarako eta horrela beste batzuk ikusiko dute herri askoren oinetakoetan nabilela, non artzain gutxik ibili diren. Ez nuke nahiko nire bizitza nire etsai okerrenaren menpe egotea, salbamenerako izan ezik, eta JAINKOARENGANDIK erabilia izateko samaldei ministratzearren. Ez da izan bizitza zoriontsua (gutxik dakite hau).

Profetizatu izan da hoberena etortzear dagoela. Ezagutu dudanez okerrena senar ohi batean, ezagutuko dut hoberena. Hori bete da egon naizenean zorionez ezkonduta nire senar maitearekin, Niko Apostolua, ia 8 urtez. JAINKO bati zerbitzatzen diot ezin duena gezurrik esan. YAHUVEHK ez zuen gezurrik esan. Eta BERE denbora perfektua da. Aleluia!

Galdera hauei buruz ere: Eraman al zaitu etsaiak borrokatzera JAUNAK deitu dizuna egitera baino askoz gehiago? Berriro, oraintxe bertan, gidatua al zara ESPIRITU SANTUARENGANDIK diotsuna zer egin? Esango al dute JAUNARENA dela edo zugandik? Profetizatua izan da ni bakarrik hasi naizela egiten ESPIRITU SANTUAK baieztatu duena ordenatua naizela egiteko. Eskertsu nago gutxitan norbaitek salatzen nauela berba hauek haragitik hitz egitea, zeren badakit ezin izango nituzkeela berba hauek hitz egin.

ESPIRITU SANTUAREN gantzudura dute haien gain eta herriak ezagutzen du. Nik nabaritzen dut eta ohoratua sentitzen naiz erabilia izateaz modu honetan. Duela hainbat urte, hitz egin nuen eta profetizatua izan zen fedez Profeziak itzuliak izango zirela hizkuntza desberdin anitzetan. Egia bihurtu da! Itzuliak izan dira 15 hizkuntza desberdinetan! ALELUIA!!!

Berriz, zergatik BERAK aukeratu nauen ez daukat ez da ideiarik ere. Elizako web hau egongo da hizkuntza guztietan, JAUNA luzatzen bada itzultzen. Baieztatua izan da, eta nahi baduzue, bidali ditzaket ESPIRITU SANTUAREN gaitasundun beste batzuena, daukadala Deia Altua nire bizitzean, eta da Apostoluarena, baita Profeta ere. Bai, badakit Berbak deitzen nauela emakumezko profeta, baina ESPIRITU SANTUAK ez du generorik ikusten, bakarrik nork nahi duen erabilia izatea YAHUSHUA ha MASHIACHREN Aintzarako.

Ohoratua sentitzen naiz hautatua izateaz zeregin honetarako JAINKO AHALGUZTIDUNAREN bozeramaile gisa. Samalda testigantza daude gizakienak JAUNAREN ahotsa entzun dutenak Profezia hauen medioz, EZ nire berbak, zuek egin zenuten bezala ere.

Uzten ditut nire arrazoiak JAUNA YAHUSHUAK mendekua har dezan, zeren BERAK daki nik BAKARRIK HARI zerbitzatu eta gurtu nahian nabilela, eta besteak eraman Salbameneko JAINKO bakarrarengana: YAHUSHUA ha MASHIACH Kalbariokoa. Nire jomuga nagusiena bizitzean da entzutea “Ongi egina, morroi on eta leiala, sartu orain eta hartu atseden”. Goretsia izan dadin YAHUSHUA! Lana egin beharra daukat bada, eta ezin izango dut etxera joan amaitu arte AITA JAINKOAK agindu zidana eta dekretatu zuena nik burutu nezan YAHUSHUA ha MASHIACHREN Aintzarako bakarrik.

Beste galdera batzuk dira: Benetako Gurgarria al zara? Edo zuk zeuk zuretzat zure esku hartu duzun zerbait al da? Gurgarria titulua egokia ote da ERREGEAREN alaba batentzat? Erantzuna jakin behar dut honena zure azalpenarekin Berbaren erabilerarena eta zergatik zeuri dagokien. Gurgarri esan nahi du gurtua, hau al da saiatzen zarena izaten? Banatuko zara Jainkoaren haurrengandik edo batasunean mantenduko zara haiekin?

Bai, Ministra ordenatua naiz, Nazioarteko Ministroa, esan nahi duena baimendua nagoela Ebanjelioa munduari predikatzeko… noski, lurralde komunistak saihesten, YAHUSHUAK besterik esaten ez didan artean.

Hau guztia esaten nabil JAUNAREN testigantzapean nori zerbitzatzen eta gurtzen diodan YAHUSHUA ha MASHIACH Kalbarioko eta Nazaretekoa. Lizentzia bat atera dut denominaziorik gabea, zeren denominazioak bakarrik banatzen du gizakia… berriro, irakur ezazue testigantza, zuen galderetako anitz erantzungo ditu. Zerga eza estatusa ere ez dut hartzen, JAINKOAK ez didalako baimenduko. Gobernuak bai, baina zerbitzatzen dudan JAINKOA ez!

JEHOVA JIREHREN menpe nago nire JAUNA eta hornitzailea izan dadin eta BERA BAKARRIK da bakarra. Maitasunezko eskaintzetan dihardut gutxi eta urrunekoak direnak. Edozeini Ministerio honi ematen duena, jasotzen du JAINKO AHALGUZTIDUN berarengandik saria, ez gobernuarena!

JAUNAK zioen egiaz nik hartzen banuen zerga eza estatus hura, hori izango zela nire sari ekonomiko bakarra. Ez hartzean, leial jarraitzen dut ESPIRITU SANTUAK nire bitartez hitz egin duenari Profezietan.

Hau EZ da nik gauzak egingo nituzkeen modua, baizik eta aldiz, hau EZ da nire modua baizik eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN modua bakarrik egina izan behar duen. Kentzen denean zerga eza estatusa, ez naiz sartu beharko izuan eta ikasi nola aritu Ministerio bat. Hori gabe, aurrera eramaten ibili naiz denbora guztian. Nire AITA JAINKOARENGAN konfiantza izaten hornitzeko nire premia guztientzat, BEREN aberastasunaren arabera Zeruan.

Profezia bakoitza jasotzen dudana harritzen nau zuek GUZTIOK harriturik zaudetena baino gehiago. Esana izan nintzen, eta baieztatua izan da, bildu behar ditudala gudataldeak harresian. HAU DA 500.000 GEDEOI GERLARIAK YAHUSHUA ha MASHIACHRENTZAT. HAUEXEK DIRA MUNDU GUZTIAREN ZEHAR DAUDEN GERLARIAK

Bi amets jarraian izan ditut (1997ko urtarrilaren 21ean) eta gero beste bat. Baieztapen ugari. Baturik egongo dira eliza honen eta munduko toki desberdin anitzen web orrialdearen medioz. Burutu behar dutena eta ametsa barneratuak izango dira ni zergatik deitzen naizen Gurgarriaren atzetik. Beste behin, nik bidaltzen dizkizuedan guztia, sentitu zaitezte aske plazaratzeko, horrela erabakitzen baduzue.

Nire bizitza izan behar du Santua eta onargarria JAINKOAREN aurrean zerbitzatzen diodana. Ezin du egon lotsarik Ministerio honetan, zeren nik azalpenak eman behar ditut BERAK eman didan Deia Altuarena. Nik ez nuen eskatu, nik galdetzen diot JAINKOARI: zergatik ni?

Orduan gogorarazten dit HURA BUZTINLARIA dela eta ni BUZTINA naizela. BERAK moldeatzen nauela HARK nahi duen moduan eta nik ez daukat ezer esatekorik nola egiten duen. Ongi, irakurri zergatik deitzen naizen Gurgarria behean, zeren erantzun hauek zetozkidan otoitz egiten nengoela ea jarraitu behar nuen gordetzen Gur., nire izenaren aurrean. Neure buruari galdetzen diot zeuk nekadura hartuko ote zenuketen galdera hau egiten ni gizona izango banintz eta EZ emakumea.

Nire ezkongabeko izena Elijah da, baina edozeinek eduki lezake abizena hori. Begira Cheren semea (abeslaria, aktorea), berak seme bat dauka Elijah Blue izenekoa. Hortaz, ez da izena baizik eta ESPIRITUA IZENAREN atzetik. Erabakitzen dut erabiltzea nire izena YAHUSHUA ha MASHIACHRI ekartzeko Gorespena, Ohorea eta Aintza soilik. HARI zerbitzatzeko! Eta gurtzeko eta lehenengo ipintzeko egiten dudan guztian! Nire lurreko aitak emandako izenarekin noa, baina beste behin, nola erabiltzen dudan izen hori da garrantzitsuena. Aintza ematen diot YAHUSHUARI edo lotsarazten nabil?

Uste dut nire bizitzak aintzatzen eta goratzen duela IZENA beste izen GUZTIEN gainekoa: YAHUSHUA ha MASHIACH Kalbarioa eta Nazaretekoa. Orain, nork egin nauen Profetari buruzko gaiari, irakur ezazue Biblia, batez ere EGINAK eta ikusiko duzue gantzutua nagoela ESPIRITU SANTUARENGANDIK. Hau ez da gizakiak egiten duen zerbait, baizik eta AITA JAINKO YAHUVEHK egiten du. ESPIRITU SANTUAK eman dit gantzudura Ministerio boskoitz baterako: Apostoluaren dohainak.

Nork deitzen nauen Gurgarriari buruz, nire Ministraren lizentzian dago, eta ni deseroso sentitzen nintzen Gurgarria deitua izaten ere YAHUSHUA eta ni bion artean izan genuen elkarrizketa bat bihotzetik bihotzera. Hau da Gurgarria berbak esan nahi duena entzuten dudanean edo erabili. Berdin zait zer esan nahi duen besteentzat, bakarrik YAHUSHUA JAUNAK eta nik dakiguna zer esan nahi duen.

Pertsonala da niretzat eta oso Santua, gogorarazten didalako nire Deia Altua. Ni ez naiz Gurtua. JAUNA YAHUSHUA ha MASHIACH Kalbarioa eta Nazaretekoa bakarrik da, nori gurtzen diodan, gurtu, zerbitzatu, obeditu, maitatu, nire JAUNA, SALBATZAILEA eta MAISUA. Nik gur egiten dut HAREN BERBA SANTUA, HAREN BERBA OSOA, amore eman barik.

Gur egiten dut BERE ODOLA SALBATZAILEA, ASKATZAILEA, SENDATZAILEA, GANTZUTUA, NIGATIK ISURIA IZAN ZENA KALBARIOAN! HAREN GANTZUDURA, HAREN ESPIRITU SANTU EZTIA, NIRE KONTSOLATZAILEA ETA MAISUA! Gur egiten diot JAINKO YAHUVEH AITARI, NORK BERE SEME BAKAR-SORTURIKOA EMAN ZUEN, NI SALBU IZAN AHAL NENDIN!

Gur. Hitzak gogoratzen dit hau idazten dudan bakoitzean edo ikusten dudanean. ESPIRITU SANTUAK esan zidan berba hau erabili behar nuela eta azaldu arrazoia zergatik testuinguru honetan. Agian ulertzen hasi zara. Beste artzain ugari idatzi zidaten eta zioen: eskerrik asko! Postak dauzkat frogatzeko. Zeren haiek eroso sentitzen ziren Gur., erabiliz eta ez zekiten zergatik, orain haiek badakite zergatik.

Gur egiten diot YAHUSHUA ha MASHIACHRI KALBARIOKOA ETA NAZARETEKOA, nor haragian etorri zen haurtxo baten itxuran, birjina batengandik jaioa, Mari izenekoa! Bitartekari bakarra AITA JAINKO YAHUVEHREN aurrean! EGIA BAKARRA, BIZIA, BIDEA ZERURAKO! Hau da niretzat esan nahi duena, gomutagarria NORI gur egiten diodan. Besteak ez badute ulertzen, haien arazoa da, zeren dena dago ongi nire arima eta motibazioekin.

Gur., berba nire Ministraren lizentzian agertzen da, baina, zergatik haiek erabaki zuten jartzea hor titulu gisa, nik bakarrik dakit zergatik onartu nuen. ESPIRITU SANTUAK esan dit onartzeko arrazoi guzti hauengatik. ANDRE HORREK idazten du hau nire bitartez orain. Gizakiak har lezake nire Ministraren lizentzia. Baina nire Gurgarri titulua aldaezin jarraitzen du, zeren, beste behin, JAINKOAK esan dit izen honek niretzat zer esan nahi duen, EZ gizakiak.

Gur., hitza nire izenaren aurrean jainkotiar erantzukizuna, apala da, besteei eragiteko gur diezaioten JAUNA eta SALBATZAILE berbera nik zerbitzatzen diodana. Oroigarri nik nori zerbitzatzen eta obeditzen diodana. Ez dut arin-arinka hartzen Artzaina izateko zeregina, edo izen hori Gur. Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah eramateko. ESPIRITU SANTUAK zioen: “Ni lizentziatua nagoela gizakiarengandik, JAINKOARENGANDIK ordenatua: YAHUSHUA ha MASHIACH, AITA JAINKO YAHUVEH eta ESPIRITU SANTUA.”

Berba hau Gur., ikusten dudan bakoitzean gogoratzen naiz ordenatua eta deitua izan naizela, AITA JAINKO AHALGUZTIDUNAK BERAK nigan konfiantza ipini du, nola YAHUSHUARI ez diodala hutsik egin behar edo BEREN herriari.

Nola agindua naizen eta ordenatua galduak ekartzeko YAHUSHUARENGANA, HAIEN bozeramailea izateko, eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Ebanjelioa predikatzeko, beste modu batera esanda, ordenatua Isaias 61 egiteko eta HAREN ardiak elikatzeko. Gurgarria izateak esan nahi du atzamarra izatea bidea erakusteko gurtua izan behar duen BAKARRARENGANA: YAHUSHUA ha MASHIACH Kalbario eta Nazaretekoa.

Ordenatu zidan gizakiak ez balego ados niaz, har dezakete nire lizentzia, paper zati bat baino ez da eta! Baina nik Deialdi Altua daukat. Ni AITA JAINKO YAHUVEH eta YAHUSHUARENGANDIK ordenatua nago, ESPIRITU SANTUARENGANDIK gantzutua. Gur., izenak esan nahi du EZ dudala gur egiten nor naizen. Hori ez bezala, JAINKOA daukat nire premia duena egiteko nik ordenatua izan nintzena egiteko eta sortua egiteko. Izen honek etengabe gogorarazten dit Deialdi Santua Artzaina izateko HAREN herriarentzat, lasaitu eta maitatzeko, irakatsi eta bedeinkazioa izateko HAREN herriarenganako.

Artzaina berba esan ninteke baina ez naiz Artzaina guztientzat, bakarrik horiek JAINKOAK bidaltzen diezazkidan horiek,… baina Gur. Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahk zerbait gehiago irudikatzen du. Burura dakarkit jainkotiar erantzukizuna eman izan zaidana, erantzukizun SANTUA, eta ezin dut hutsik egin BATA eta BAKARRARI gur egin diodana, TRINITATE SANTUA, nire YAHUSHUA ha MASHIACH KALBARIOA eta NAZARETEKOA.

Bekataria salbatua grazia eta ODOLARI esker BATENA nori gur egiten diodan. Beste batzuk baliteke haserretzea tituluarengatik, baina egiten ari naiz ESPIRITU SANTUAK eskatu didana egin dezadan. Hori haien arazoa da, ez nirea. Nirea da OBEDITZEA eta erantzule izatea dakidanarena.

Orain, ESPIRITU SANTUAK baieztatu dezan zuengan hauek ez ote diren berba hutsalak edo egia. JAINKOARI utziko diot nire mendekaria izaten, HARK horrela erabakitzen badu BEREN begietan. Nik jarraituko dut Gur. Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah izaten berdin-berdin. Esadazue erabakitzen duzuena.

Mesedez, berrirakurri Profeziak eta ahaztu emakume batek eman zizkizuela; berriz, JAUNAREN ESPIRITUA entzun hitz egindako berben medioz. Ni bakarrik naiz belarria entzuten duena HAREN ahotsa hitz egiten ESPIRITU SANTUAREN ahoaren medioz, aditzen duena JAINKOAK hitz egin duena nire espirituari, eta Internet da telefonoko lineak herriarengana eramaten dituena.

YAHUSHUA goresten dut baimendu didana erabilia izatera, azkeneko denborako uzta biltzera. Badakidalako zenbat gurtzen diodan, zenbat nahi dudan BERE zerbitzaria izatea, BERE laguntzailea ahal dudan edonola.

Otoitz egiten dut honek erantzun ditzan zuen galderaren batzuek. Edonork galdera gehiago dituena eta gidatua sentitzen banaiz erantzutera ESPIRITU SANTUAREN boterean, erantzungo ditut. Joel 2 dio azkeneko garaietan BERAK isuriko duela BERE ESPIRITUA haragi guztiaren gain, eta haren zerbitzariek profetizatuko dutela. Ni zerbitzari haietako bat baino ez naiz. Bedeinkatua izan dadin gure JAUNA YAHUSHUA ha MASHIACH ezti, maitekorraren Izena! HARI izan dadin aintza, ohore eta laudorioa!

Mesedez, YAHUSHUA, erabili hau bakea ekartzeko herriari, inguraturik dagoena otso gaiztoaz ardien antzera mozorrotuak, profeta faltsuak eta artzain gaiztoak. Emaiezue bakea hau irakurtzen edo entzuten duten heinean, jakin bitez, ZURE ESPIRITU SANTUAREN medioz, ni EZ naizela bildotsez mozorrotutako otso horiek bezala, arkumeak irenstera datozenak. Ni EZ naiz ARTZAIN ONA. BAT baino ez dago. Nik bakarrik bidea erakusten dut ARTZAIN ON BAKARRARENGANA, ZEU zarena, YAHUSHUA ha MASHIACH Kalbariokoa eta Nazaretekoa. Baina eskatzen dizut ZURE ESPIRITUAK nigan distira egin dezan jendeak ez nezan ni ikusi, baizik eta ikus dezaten YAHUSHUA ha MASHIACHREN Argia niregan.

Ni ez naiz JAINKO ttipi bat. EZ dut blasfematuko horrelakorik esateko, askok esaten duten bezala prediku-lekuetan gaur egun. Ni bekataria graziagatik salbatua baino ez naiz, EZ nire ekimenengatik, inork harrotu ez dezan. Harreman zuzena bakarrik zurekin YAHUSHUA da, horrengatik ikusiko dudala zerua edo zuetariko edonork. Lagundu aurrera eramaten sortua eta ordenatua izan nintzen guztia egiteko ZURE GORESPEN, OHORE eta AINTZARAKO bakarrik, YAHUSHUA. ZURE Izenean eskatzen dut, YAHUSHUA!

AZKENEKO GAURKOTZEA:

Mesedez, otoitz egizu JAUNAK altxa ditzan beste babesleak Ministerio honi eta beste kideak. Mesedez, otoitz egizu YAHUSHUA ha MASHIACHREN benetako Emaztegaia aurkeztu dadin. Mesedez, otoitz egizu Santutasunaren etsaiak damutu daitezen, baina ez badute egiten, isildu daitezela betiko.

Maitasunarekin buztinezko ontzi batengandik baina YAHUSHUA ha MASHIACHREN gerlari boteretsua. Ez bainaiz mantentzen nire indar edo boterean, baizik eta ESPIRITU SANTUAREN botereagatik, YAHUSHUA MESIASEN Izenean. YAHUSHUA MESIASEN Odola zure aurka dago, satanás.

Apostolu eta Profeta Elisabeth Sherrie Elijah