SUKKOT ETXOLA JAIA

LEBITARRENA 23:39-44

“Zazpigarren hilaren hamabostean, uzta bildu ondoren, zazpi egunez egingo duzue jai Jaunaren ohorez, lehen egunean eta zortzigarrenean atseden hartuz. Lehen egunetik arbola jorien fruituak, palmondo-erramuak eta zuhaitz hostotsuen eta erreka-bazterreko sahatsen adarrak eskuetan harturik, zazpi egunez zuen poza adieraziko duzue Jaunaren, zeuen Jainkoaren, aurrean. Urtero ospatuko duzue zazpi eguneko jai hau zazpigarren hilean. Betiko lege izango duzue hau belaunez belaun. Zazpi egunez etxoletan biziko zarete jaiotzaz israeldar zareten guztiok, zuen ondorengo belaunaldiek jakin dezaten etxoletan bizitzen jarri nituela israeldarrak, Egiptotik atera nituenean. Neu naiz Jauna, zuen Jainkoa.” Moisesek Jaunaren ohorez ospatu behar zituzten festaburuak adierazi zizkien israeldarrei.

Etxola Jaia astebete (7 egun) dirau, udazkeneko uztaren festibala da. Kanpadendak ezaguna da ere Uztaren Festa, Kasernen Festa, Sukkoth, Succoth edo Sukkot (aldaketak letrekin gertatzen dira berba hauek transliterazioak direlako Hebrear berbarena esaten dena “Sue-coat”. Festibalaren ondorengo bi egunak oporrak dira aparte, Shemini Atzeret eta Simkhat Torá, baina normalean hartzen dira Etxola Jaiaren partetzat.

Etxola Jaia azkeneko festa eta urteko garrantzitsuena zen. Festibal honen garrantzia adierazten da esaldian “Betiko lege izango duzue hau belaunez belaun.” Jainkoaren adierazpena “NEU NAIZ JAUNA, ZUEN JAINKOA” amaitzen du sekzio hau zazpigarren hilabeteko egun santuei buruz. Etxola Jaia hasten da bost egun Yom Kippur ondoren Tishriko (iraila edo urriko) hamabostean. Aldaketa erabatekoa da aldaketa erabatekoenetan gure urtearena gozagarrienetako batera. Sukkoth berbak esan nahi du “txabolak” eta hitz-erdi da adierazteko bizitoki iragankorrak non Juduak behartuak izan ziren bizitzen festa honen zehar, Juduek basamortuan egin zuten bezala. Etxola Festa dirau zazpi egun eta amaitzen da 21ean (3x7) Tishri Hebrear hilabetekoa, zein Israelgo zazpigarren hilabetea da.

Festa honek esanahi bikoitza du: nekazaritza eta historia (Pazkoa eta Mendekoste bezala). Historikoki gorde behar zen ospatuz kanpadendetan bizi izandakoagatik basamortuan 40 urtez noiz, Israeldarrak batera eta bestera zebilen basamortuan.

Agerian dago Lebitarrena 23:43ean: Zuen ondorengo belaunaldiek jakin dezaten etxoletan bizitzen jarri nituela israeldarrak, Egiptotik atera nituenean. NEU NAIZ YAHUVEH, zuen JAINKOA.

Zer eduki behar zuten gogoan?

Matthew Henryren iruzkinak azaltzen du:

Haien hasieraren zimurkeria eta egoera baxu eta atsekabegarria, zeinen kanpotik YAHUVEHK ibilarazi egin zion herri horri. Oharra: Eroso ezarriak dauden horiek askotan gogora ekarri beharko lukete haien antzinako egoera behin-behinekoa, noiz haiek gutxi ziren haien begietan.

YAHUVEHREN errukia haienganako, haiek txaboletan bizi zirenean, YAHUVEHK ez bakarrik eraiki zuen Etxola bat BERARENTZAT haien artean, baizik eta, kontu eta samurtasun handiz imajinagarriak, dingilizka jarri zuen kanopia bat haien gain, baita hodeia eguzkiko berotik gorde zien. YAHUVEHREN aurretiko errukiak gurekin eta gure gurasoekin gordeak izan behar dira betiko memorian. Zortzigarren eguna festa honen egun handia zen, zeren orduan bueltatzen ziren haien etxeetara berriro, eta gogoratzen zuten nola luzaroan kanpadendetan bizi izan ondoren basamortuan, azkenean haiek lortu ezarketa zoriontsua promesaren lurraldean, non haiek bizi ziren etxe honetan. Eta haiek baloratuko zuten sentsibilitate eta eskertasun gehiagorekin haien etxeetako erosotasun eta egokitasunak, noiz haiek bizitzen izan diren zazpi egunez txaboletan. Ona da horientzat erosotasuna daukatenentzat eta aberastasuna, ikas dezaten zer den zorroztasuna jasatea.

Haiek gorde behar dute festa hau esker onekin YAHUVEHRENGANAKO urteko jasoaldi guztiarengatik. Hala ere, enfasia da Israelgo bizia aurkitzen zela berrerosketan, zeinen azkeneko esanahia da barkamena bekatuarengatik. Eginkizun honek banatzen du festa hau aldameneko nazioen uztako festengandik, zeinen erroak jainkoen eginkizun mitologikoan dauden. Izan al zen Esker Oneko lehenengo Festa, Etxola Jaiaren ospakizuna?

Amerikar askok, Sukkah bat apaindua lehenengo aldiz ikusterakoan, begiratzen dute zenbat sukkah (eta festa orokorrean) gogoratzen dien Eskerrak Emateko Festa. Amerikar beilariek sortu zutenak Eskerrak Emateko Festa ziren erabateko gizaki erlijiosoak. Haiek saiatzen ziren bitartean aurkitzen haien eskertasuna adierazteko modua haien bizirik irautea eta uztagatik, baliteke haiek begiratzea Biblian (Lebitarrena 23:39) era egokia ospatzeko eta ezarri zuten haien festa zati batean Etxola Jaian.

Oharra: Azaroaren hirugarren ostegunean ospatzea Esker Ematea ezarria izan zen Amerikar gobernuarengandik eta baliteke bat ez etortzea lehenengo aldiz gorde zutenekin beilarien festa.

YAHUSHUAK OSPATU ZUEN

YAHUSHUAK ospatu zuen Etxola Festa. HARK erakutsi zuen Tenpluan Etxola Festari buruz. Nahiz eta dizipuluak ez zuten espero YAHUSHUA joango zenik

Festara, beilarien gehiengoa lur urrutikoak HARENGANDIK entzun izan zutenak, itxaropena zeukaten HURA ikusteko Jerusalemen. Ez ziren izan huts emanak, zeren hainbat aldiz HARK irakatsi zuen Salomonen arkupean eta beste tokietan tenpluko etxarteetan. Ikasketa hauek benetan ziren ohar ofiziala edo formala YAHUSHUAREN Jainkotasunarena herri Juduari eta mundu osoari. YAHUSHUAK arriskatu zuen HAREN bizia Etxola Festara joateaz, baina YAHUSHUAREN ausardia kementsua jendaurrean agertzen Jerusalemen txunditu zuen HAREN etsaiak. Haiek ez ziren prest hain erronka jarki baterako.

Azkeneko eguna eta garrantzitsuena Etxola Jaiarena (rabinoak ura botatzen zuten eguna), YAHUSHUA ezarri zen (arreta berezia emanez HAREN mezuari) eta aldarrikatu zuen BERA zela iturria bera Jainkoaren Urena Joan 7:37-38an. Lezio espiritualak Etxola Jaiarenak.

YAHUVEH DA GURE GOTORLEKU

Festa honek eramaten gaitu ez atxikitzera gehiegi gauza materialei. Bizi gara denbora oso materialista batean. Israeldarrak nora ezean zebilenean basamortuan, denak bizitzen ziren txaboletan, aberatsak zein txiroak berdinki. Jabetza materialak kontrola eta manipula dakizkiguke. Haiek bihurtzen dira jainko edo idoloak gure gain. Gogoan izan behar dugu bizitza hau bakarrik aldi baterako dela. Gu ere erromesbide batean gaude Promes Egindako Lurreraino Betikotasunean. YAHUVEHREN erreinua bilatzeko premia dugu, ez lurreko erosotasuna. Bilatzen dugun bitartean lehenengo YAHUVEHREN erreinua (Lukas 12:31), YAHUVEH da gure gotorleku. “Indargabearentzat babesleku izan zara, behartsuarentzat larrialdian babesleku: ekaitzean aterpe, sargorian gerizpe. Izan ere, jende ankerraren erasoa ekaitza hormaren kontra bezala da.” (Isaias 25:4)

YAHUSHUA UR BIZIA DA

Gure egarri espirituala ezin da ase YAHUSHUA baino ezer gutxiagorekin. “NIK emango diodan uretik edango duena, ordea, ez da sekula egarri izango; zeren NIK emango diodan ura betiko bizia darion iturburu bihurtuko baitzaio barruan.” (Joan 4:14)

YAHUSHUAK GARBITZEN DITU GURE BEKATUAK

YAHUSHUA da Ur Bizia benetakoa garbitzen gaituena bekatuetatik HAREN Odolaren bitartez. “Beraz, akerren eta zezenen odolak eta erretako behi baten errautsek, kutsaturik daudenen gain zirtatuz gero, kutsaturiko pertsona horiek sagaratzeko indarra baldin badute azaleko garbitasuna emanez, zenbatez gehiago Kristoren Odolak betiko Espirituaren bitartez, akats gabeko oparitzat bere burua Jainkoari eskaini zion harenak, ez du garbituko gure barrua heriotzara daramaten egintzetatik, Jainko biziari kultua emateko gai izan gaitezen!” (Hebrearrei 9:13-14)

YAHUSHUA MUNDUAREN ARGIA DA

Argiontzien argia Etxolako Jaikoa argitzen zuen hiri guztia. Jakintsuek diote YAHUSHUA ohitura honi buruz zioela hitz egin zuenean ongi ezagunak diren berba horiek: “NI NAIZ MUNDUAREN ARGIA” (Joan 8:22). Baita behatu Joan 1:1-9 eta Joan 9:5: “Munduan naizen bitartean, munduaren argia naiz”.

YAHUSHUA PRESTATZEN ARI DA GURE BEHIN BETIKO ETXEA

Gorputz fisiko hauek orain okupatzen ditugunak, bakarrik aldi baterako bizitokiak dira. Gure gorputzak urrakorrak dira eta azkenean andeatzen hasiko dira. Bizitza laburra da. Gure itxaropena ez dago munduak daukanean guri eskaintzeko, baizik eta YAHUVEHK jadanik hornitu dituenean betikotasunerako. Gure betiko etxea prestatzen ari da guretzat betikotasunean. YAHUSHUAK zioen Joan 14:2-3: “NIRE AITARENEAN toki asko dago; horrela izan ez balitz, esango nizuekeen. Orain, zuentzat tokia prestatzera noa. Joan eta tokia prestatu ondoren, berriro etorri eta NEUREKIN eramango zaituztet, NI nagoen lekuan, zuek ere egon zaitezten.”

ISRAELDARREK ESKLABOTZA UZTEN ZUTEN BEZAINBAT, GUK BEKATUAREN ESKLABOTZA UZTEN DUGU

YAHUVEHK zeraman Israelgo haurrak haien Egiptoar ekintza buruen esklabotzatik kanpo askatasunerantz. Kristauentzat, guk ospa dezakegu YAHUVEHK askatu gaituela bekatuarenganako esklabotza bizitzatik eta sartu gintuen YAHUVEHREN Erreinuaren askatasunean.

YAHUSHUAREN JAIOTZA IZAN AL ZEN ETXOLA JAIAREN ZEHAR?

Jakintsu ugari uste dute YAHUSHUA jaio izan zela Etxola Jaiaren zehar. Matthew Henryk dio:

Askok suposatzen dute gure Salbatzaile bedeinkatua jaio izan zela ospakizun honen denbora ondotik. Orduan HARK utzi zituen HAREN argizko etxaleku gorenak kanpadendetan gure artean bizitzeko (Joan 1:14), eta BEREA txaboletan bizi zen. Eta YAHUVEHREN gurtza Testamendu Berrian profetizatua dago Etxola Jaia gordetzeko ideian (Zakarias 14:16) zeren:

YAHUSHUAREN Ebanjelioak irakasten gaitu Etxoletan bizitzen, ardurarik ez hartzera mundu honetaz, haiek bezala ez dutenak jarraitzeko hiririk hemen, baizik eta fedez eta itxaropenez eta gutxiespen santuaz gauza hauenak oraingoak, irten YAHUSHUARENGANA kanpalekutik kanpora. (Hebrearrak 13:13-14)

Irakasten gaitu poza hartzen Jaunaren aurrean, gure YAHUVEH. Horiek dira israeldar benetan erdainduak beti YAHUSHUARENGAN pozten direnak (Filipoarrei 3:3). “Izan ere, gu baikara egiaz erdainduak, giza mailako gauzetan uste ona jarri gabe Jainkoa Espirituaren eraginez gurtzen dugunok eta YAHUSHUARENGAN harrotzen garenok.” Eta are gehiago aldentzen gara mundu honetatik, are gutxiago litekeen aurkitzen dugu gure alaitasunen pausaldia.

Bibliak ez dio zehazki YAHUSHUAREN jaiotzaren data. Badakigu ez zela neguko hilabeteetan zehar zeren ardiak bazkalekuan zeuden (Lukas 2:8). Joan Bataiatzailearen sorkunde garaiaren ikerketak errebelatzen du Sivaneko 30an sortua izan zela, hamaikagarren astebetea.

Zakariasek tenpluan ministratzen zegoenean, jaso zuen YAHUVEHGANDIK ohar bat seme bat zetorrela. Abiaren zortzigarren kurtsoa, Zekharyak ministratzen zegoenean tenpluan, Sivan 12tik 18rako astebetea zen (Killian n.d.). Gehitzen 40 astebete haurdunaldi normalarena, ematen du atarramentu bezala, Joan Bataiatzaileak jaio zela Pazko inguruan (Nisan 14). Badakigu Joanen sorkunde ondoren sei hilabete geroago Mariak sortu zuen YAHUSHUA (Lukas 1:26-33). Hortaz, YAHUSHUA izango zen sortua sei hilabete geroago Kislev hilabetean. Kislev 25a da Hanukkah. Izan al zen “munduko argia” sortua argien festan?

Hanukkahn hasita, hasten dena Kisleveko 25ean, eta jarraitzen du zortzi egunez eta kontatzen Mariaren bederatzi hilabeteko haurdunaldia, heltzen da YAHUSHUAREN jaiotza datara gutxi gorabehera Etxola Jaian (urteko udazken goiza).

Etxola Jaiaren zehar, YAHUVEHK derrigortzen zuen gizon Judu guztiak etortzera Jerusalemera. Beilara asko Jerusalemera etortzen festara alboko hirietara gainezka egingo zuen (Belen Jerusalemetik bost milara dago). Josek eta Mariak ezin izan zuten gela bat aurkitu ostatuan hainbeste pelegrinen inbasioaren ondorioz. Baliteke ostatua haiei eman izatea Sukkah batean, eraikitzen dena zazpi eguneko epealdirako urtero, Etxola Jaiaren ospakizuna lagun egiten. Bidaiaren zeharkako zailtasunei esker ohitura zen ofizialek aldarrikatzea zergaren garaia tenpluko festa baten zehar (Lukas 2:1).

Badakigu gure Mesias agertu zela aldi bateko gorputz batean lurrera etorri zenean. Baliteke HURA ipinia izan zela aldi bateko bizitoki batean? Landak barreiatuak egongo ziren Sukkothekin uzta garai honetan animaliak aterpetzeko behin-behinez. Berba Hebrearra “abeletxe”esaten da “Sukkoth” (Hasiera 33:17).

“Lehen semea izan zuen; oihaletan bildu eta abere-aska batean ezarri zuen, ez baitzen ostatuan haientzat tokirik.” (Lukas 2:7)

Josek eta Mariak hartu zuten umea eta ihes egin zuten Egiptora eta han geratu ziren YAHUVEHK esan arte Herodes hilik zegoela. Josek eta Mariak zeramaten YAHUSHUA haurtxoa Jerusalemera jaiotzatik 40 egunera Mariaren arazketa eta haurraren dedikaziorako (Toraren arabera hau egin behar zen semearen jaiotzaren 40 eguneko epean; horrela ez egiteak bekatutzat hartzen da). Honek esan nahi du Herodes hil zela 40 eguneko epean bertan, zeren Herodes bizirik zegoen artean, ezin izaten zuten Tenplura hurbildu. Joseforen kalkuluen arabera, Herodesen heriotza gertatu zen laugarren urtearen udazkenean garai arruntan 4 b.c.e.

Geroago HAREN bizitzan, YAHUSHUAK ospatu zuen HAREN urtebetetzea mendi batean HAREN dizipuluen arteko hirurekin. Urtebetetzeko festekin konparatuz, Herodes bezala, non jendeak bizia galtzen zuen ondo-pasatzearren, HARENA biziaren ospakizuna izan zen. Sukkoth Festan, Moises eta Elias iraganeko gizaldietakoak, irudikatzen zutenak Tora eta Profetak, agertu ziren eta hitz egin zuten YAHUSHUAREKIN. Dizipulu bat, Kepa (Pedro) aipatu zuen hiru Succot eraikitzea YAHUSHUA, Moises eta Eliasentzat, derrigorrezko baitzen festarako, baina hark ez zuen ulertu hauek hirurak deituak zirela festibalak irudikatzen zuenerako: haiek bizi izaten ziren haien Succothean (aldi bateko txaboletan) haragizkoak, itxaroten haien betiko piztuerako tenpluak (Killian n.d.).

Kristau batzuek ospatzen ari dira YAHUSHUAREN urtebetetzea Etxola Jaian, guztiz apainketak eta argiak Sukkahn, urtebetetze tarta batekin eta musika ospatzeko YAHUSHUAREN urtebetetzea.

YAHUSHUAK predikatu zituen hiru hitzaldi, zeinetan aldarrikatzen zuen HAREN burua “munduko argia” eta hirurak gertatuko ziren Argiaren Jaian (Hannukah) urteko neguan (abendua).

ESANAHI PROFETIKOA

Udazkeneko jai hauek hitz egiten dute etorkizuneko denbora bateri buruz noiz gizonak berriro egingo dute etxola YAHUVEHREKIN BERA biziko denean haiekin eta haiek BERAREKIN (Apokalipsia 21:3). Hitz egiten dute egun batean noiz nazio guztiak bilduko diren Jerusalem inguruan (Zak 8:22; 14:16). Harrigarriki datozen egunetan ere, profezia Biblikoak diosku munduko nazioetako jendeak igoko dutela ospatzeko Etxola Jaia herri Juduarekin Jerusalemen (Zak 14). Agertokia jartzen ari da eta profezia betetzen ari da. “Etorria” (aliya Hebrearrez) gertatzen ari da Israelen Juduen eragin masiboarekin ehun nazio baino gehiagokoak. Kristauek ere bisitatzen ari dira lurraldea jadanik egundoko zenbakietan. Israelera datozen pelegrin gehienak kristauak dira. Uste dugu hau dena dela prestaketa eta eraikuntza bezala Eskriturako gertakizun etorkizunekorako. Jerusalem jarraitzen du izaten lurreko modeloaren fokua eta egitasmoa, zeren azken finean Jerusalemera da Mesias datorrela (Wagner 1996).

YAHUSHUA ha MASHIACH da YAHUVEHREN Etxola edo bizitokia. HARENGAN bizi da YAHUVEHREN betetasuna (Joan 1:14; Kol 2:9) eta YAHUVEHK bizi da gure erdian YAHUSHUAREN bitartez (Mat 18:20). Baliteke YAHUSHUAK azkenean betetasuna emango duela Etxola Jaiari HAREN bigarren etorrian. Hitzez hitz atsedena egongo da lurra planetarentzat eta haren biztanle guztientzat. Ordura arte, guk atsedena topa dezakegu gure arimetan.

MILAKADAREN HASIERA

Eskoladun bibliko gehienak ados daude Etxolak irudikatzen dutela milakadaren hasiera. Irrikatu beharko genuke igurikimenarekin Etxola Jaia, irrikatzen dugun bitartean Mesiasen etorrera ekartzeko HAREN gobernua, HAREN erreinua eta HAREN legeak. Baina azkeneko egunetan gertatuko da Jaunaren Etxearen mendia ezarria izango dela mendien gainean, eta goretsia izango da mendixkan gainetik eta jendeak hara isuriko da. Eta nazio asko etorriko dira eta esango dute: zatoz eta goazen gorantz Jaunaren mendira eta Jakoben YAHUVEHREN etxera; eta HARK irakatsiko gaitu HAREN bideak eta gu ibiliko gara HAREN arrutatik: zeren Legeak Sionetik irtengo da eta Jaunaren Berba Jerusalemetik. Eta HARK epaituko du herri askoren artean eta errieta egingo die urrutiko nazio ugariei, eta bihurtuko dute haien ezpatak goldeetan, eta haien lantzak kizkietan: ez du inolako naziorik altxatuko ezpata beste nazio baten aurka, ezta ikasiko gerra egiten gehiago (Mikeas 4:1).

Etxolak eta Pazkoa dira bi festa bakarrak aipatzen direnak milakadaren gurtzean (Ez 45:21-25; Zak 14:16). Kontuan hartu egunen zenbakia Nisan eta Tishriren artean beti berdina dela. Horregatik, denbora lehenengo festa nagusitik (Pazkoa Nisanean) azkeneko ospakizun handiraino (Etxola Jaia Tishrian) beti berdina dela. Baliteke honek zerikusia edukitzea YAHUSHUAREN jaiotzarekin Etxoletan eta HAREN heriotza Pazkoan? Pazkoa da egutegi erlijiosoko lehenengo hilabetean eta Etxolak egutegi zibilaren lehenengo hilabetean. Oseas 6:3 azaltzen du YAHUSHUA etorriko dela berantiar eta goiztiar euria bezala. Orduan jakingo dugu jarraitzen ote dugun Jauna ezagutzeko: HAREN joana aurrerantz prest dago goiza bezala, eta HURA etorriko da gugana euria bezala, berantiar eta goiztiar euria bezala lurrean gain. Udaberriko oporrak goiztiarren zehar dira eta udazkeneko oporrak berantiarraren euriaren zehar dira.

Zakarias 14 sartzen du milakadako garaia. Kapituluak hitz egiten digu Jerusalemgo askapenari buruz eta nola Mesias izango den errege lur guztiaren zehar. Amaitzen du nazio guztiak Gorenaren Legeak gordetzen. Etxola Jaia, festa handi hura irudikatzen duena YAHUSHUA Mesiasen Presentzia bera (BERA da YAHUVEHREN Etxola berbera) gordea izango da munduko nazio guztiengandik. Profetak diosku jarriko direla izugarrizko zigor eta izurriteak uko egiten duten nazioen gain ordezkariak bidaltzera Jerusalemera Etxola Jaira.

Eta egun horretan izango da noiz isuriko diren Ur Biziak Jerusalemetik, haren erdia lehengo itsasora, eta haren erdia geroko itsasora: … “Egun hartan ur biziak sortuko dira Jerusalemdik: uren erdiak Itsaso Hilerantz joango dira, eta beste erdiak Mediterraneorantz, uda eta negu. Mundu osoaren errege izango da Jauna. Egun hartan bakarra izango da Jauna, eta ez da haren izena baizik aipatuko. Lurralde osoa lau-lau egingo da Gebatik Rimoneraino Jerusalemen hegoaldean. Jerusalem garai egongo da eta Benjaminen atetik Ate Zaharra zegoen tokiraino –kantoiko ateraino- eta Hananeelen Dorretik erregearen Dolareetaraino hedatuko da. Bizilagunez betea egongo da eta ez dute gehiago suntsituko; Jerusalemek seguru iraungo du. Jerusalemen aurka borroka egin zuten herri guztiei zigor hau ezarriko die Jaunak: haragia usteldu egingo zaie oraindik bizirik daudela, begiak beren zuloetan ustelduko zaizkie, mihia aho barruan. Egun hartan, Jaunak bidalitako beldur-ikara larriak hartuko ditu: batek lagunari eskua ematean, besteak ukabilkada emango dio. Judako jendeak ere Jerusalemen alde egingo du borroka. Inguruetako herrien aberastasunak bereganatuko dituzte: zilar, urre eta soinekoak ugari. Lehen aipatu den zigor berbera jasango dute zaldi, mando, gamelu, asto eta etsaien guda-etxoletako beste abere guztiek. Jerusalemi eraso egin zioten herrietan bizirik geldituak urtero-urtero etorriko dira errege Jaun ahalguztiduna gurtzera eta Etxola Jaia ospatzera. Jauna gurtzera Jerusalemera igoko ez den herriak ez du euririk hartuko bere lurraldean. Egiptoarrak ez badatoz, Jaunak zigortu egingo ditu, Etxola Jaia ospatzera ez datozen beste atzerritarrak bezala. Horixe izango da Egiptorentzat eta Etxola Jaia ospatzera ez datozen herri guztientzat zigorra. (Zakarias 14:8-19)

SUKKOTH ERAIKITZEN

Bibliak dio “Zazpi egunez etxoletan biziko zarete” “Eraiki ezazue Etxola (edo txabola) bat”. Rabinoak gehitu dute zehaztasun guztiak tamaina, materialak, lokalizazioa, eta abar. Erabil dezakezu edozer soberazko egurra erabilgarri daukazuna, eraiki zure kanpadenda, edo erabili izara zaharrak abentura sortzeko zure haurrentzat (batu karpak kordel elastikoekin zure estaldurara edo dindilizka ekipamendua). Familia bat sei haur zituen eta egin zuten txabola bat maindire zaharrekin haien egon gelan. Honen garrantzia eta oporraldi bakoitza da gogoeta sortzea, ez geratzea ohituretan.

Sukkah bat eraiki eta apaintzea da proiektu familiar dibertigarria. Jim Gerrishek Bakerako Zubiak Jerusalemen, deskribatzen du egitasmo bat sukkah bat eraikitzeko:

Egiaz ez da lan zaila. Laster planifikatzearen premia duzu, nahiz eta, zure eraikina hasteko lehenbailehen, Yom Kippur ondoren, Medeapen Eguna, Israelen, Judu jainkozale batzuek hasten dute eraikina eguzkia sartu bezain laster Yom Kippurrean, Etxola Festa hasi baino lau egun lehenago.

Sukkah ez denez egitura iraunkor edo landua, erabili daitezke materialak merkeenak. Beharko duzu 4 zutoin gotorrak (2 x 4ak Estatu Batuetan) ertzetarako; 4 zutoin ttipiagoak (2 x 2ak) teilatuarentzat. Ohol guzti hauek izan behar dute 7 edo 8 oinekoak (2,5 m) luzerakoak. Teilatua estaltzeko, beharko dituzu hainbat ohol edo taulada ttipiak hiru adar erraz heltzeko gauza direnak. Alboetarako, oheko mihise zaharrak ondo funtzionatzen dutela dirudi. Beste materialak belakia, mihimen edo ohol kontratxapatua ere ondo daude. Nahiko beharko duzu hiru albo barnean sartzeko, errezel batekin sarrerarako. Sabairako, muxarratu baino ez duzu egin behar zuhaitz gutxi batzuk atzeko etxartean.

Orain, eraikina berari buruz, Etxola edozein tamainakoa izan daiteke, nahiko handi den artean barruan esertzeko. Zazpi oineko kubo bat (2,5 m) aholkatzen da, honek leku asko emango baitu gonbidatuentzat (egizu sukkah bat handiagoa bedeinkatua bazaude familia handi batekin).

Lehenengo eta behin, lau zulo sakondu behar dituzu lau zutoin zutentzat ertzetakoak. Horren ordez, ainguratu ditzakezu zutak pilatutako betoizko zuloetan edo diseinatu beste zutoin irmoak haientzat. Egin nahi baduzu era errazean, erabili dezakezu jasotako eraikuntza bat sukkahren albo baterako. Behin zutak irmo egon haren tokietan, gero lotu zutoin zeharkakoak gainean kanpoko aldearen zehar. Hau amaitu ondoren, jarri ditzakezu orain oholak edo zoladura ttipiak sabaiaren gainean.

Hurrengo pausoa da estaltzea oheko izarak edo beste estaldura hiru alboen inguruan. Aurrean oheko izara bat ondo loturik obrako burdin hariaz ate baterako. Azkenean, zuhaitz adarrak jar itzazu gainean, baina gustatzen bazaizu izarrak ikustea, ez egin teilatua oso trinkoa. Sukkah orain zure gustuaren arabera egoki dezake. MAHAI BAT ETA AULKIAK DERRIGORREZKOAK DIRA. Baliteke apaindu nahi izatea hormak argazkiekin edo Bibliako pasarteekin. Dindilizka daiteke fruta sabaitik, paperezko kateak eta beste apainketak eskegi daitezke hormetan. Erabili zure imajinazioa eta edozein modutan ere, eragin umeen partizipazioa.

Askotan apaintzen dira Sukkahren barruak argazkiekin, gauzak txintxilizka, eta nekazaritzako ekoizkina zeinengatik Israel ezaguna den: garia, garagarra, mahatsak, pikuak, olibak, datilak eta mingranak.

Geratzen den guztia da gozamena. Gonbidatu zure lagunak ikus dezaten zure artelana eta poztu daitezen zurekin. Dastatu janari bat kanpoan sukkahn, edo gaua pasa ezazu han. Ahaztezina izango da eta esperientzia bedeinkatua.

ZER EGIN SUKKAH BATEAN

Goretsi YAHUVEH otoitz baten medioz.

Goratu YAHUVEH gorespen kantuak abesten.

Gonbidatu gurasoak, lagunak eta auzokoak zurekin ospatzera.

Kulunkatu palmondo hostoa.

Jan, edan, lasaitu, bota kuluxkada bat.

Irakurri sekzioa “YAHUVEH da gure gotorleku” eta “YAHUSHUA prestatzen ari da gure etxebizitza behin betikoa”, “Etxolen garrantzi Mesianikoa”.

Abestu soinuak ospatzeko YAHUSHUAREN jaiotza, adibidez “poza munduarentzat”, “bakezko gaua”, “Urruti ganbela batean”, “Lehenengo Gabonak”, “O Belengo hiri ttipia”, eta abar.

Etxola Jaiko argiontzien argiak hiri osoa argitzen zuen. Apaindu Sukkah argizko kordelekin. Irakurri Bibliako pasarteak YAHUSHUARI buruz gure argia izaten (Joan 1:1-9; 8:12; 9:5).

Ezarri Belen bat. Irakurri YAHUSHUAREN jaiotzaren historia Lukasen edo Ebanjelio batean.

Isuri ura lurrera eta irakurri YAHUSHUAREN aldarrikapena (Joan 7:37). Irakurri ozenki Bibliako pasarteak festa azaltzen dutenak (Lebitarrena 23:34-43, Deuteronomioa 16:13-15 eta Zenbakiak 29:12-40).

Irakurri Joan 7:2-39 YAHUSHUARI buruz Etxola Jaia ospatzen.

Profezia Bibliko ugari dioskute Mesiasen erreinuari buruz nazio guztien gain. Irakurri haietako batzuk ozenki zure gurasoen aurrean (Salmo 2, 47, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 110 eta 126).

Kontatu historia biblikoak.

Atera, ebaluatu urte bakoitza eta ondo pasa. Asmoa izan behintzat otordu bat zure Sukkahn eta erabili ezazu zure denborarako bakarrik YAHUVEHREKIN agian. Ume gazteenak jolastu nahi izango dute etxera, zein ondo dagoen, zeren Israeldarrak “egokituak” izan ziren haietan 40 urteren zehar.

* * * * * * *