KONTUZ ANTIKRISTOREN ESPIRITUAZ!

BEGIRA IRAKURLE BATEN ERANTZUNA BEHEAN MEZUAREN OSTEAN

2001EKO MAIATZAREN 11

Bart YAHUVEHK esnatu zidan eta ozenki zirudien modu batean hitz egin, baina ohartu ninduen antikristo espirituak erabiltzen dituen taktikaz. Askok ustekabean harrapatuak izango dira. Baliteke harremanetan egotea benetako antikristorekin orain Israelen. Bidali ahal zaituzket posta erakusteko. Hura desberdina da aurkitu ditudan guztiengandik orain arte. Hark ezagutzen du YAHUVEHREN Berba, Biblia, baita zuk ote dakizun edo ez. Erlijio katolikoa sartu da Errege Santiagoren Bibliarekin zati batzuetan. Satanasek badaki hau ere, eta otoitz egin behar dugu eta bereizi zein zati aizunduak izan diren.

Benetako antikristo espiritua zirrara egin zidan, ez ari baita hitz egiten YAHUVEHREN aurka eta baieztatzen du jakitea bera Jainko dela. Hitz egiten du YAHUSHUAREN jainkotasunaren aurka, eta aitortzen du YAHUSHUA dela Maisu eta Profeta handi bat, baina hor da non amaitzen duen. Aitortzen du RUACH ha KODESH (Espiritu Santua) benetakoa dela. Jainkoaren Berba gaiztotzen du modu batean nola arriskutsua den. Aldendu egiten ditu kristau ugari YAHUSHUA Mesiasengandik. Bera idazle famatua da eta unibertsitate ikasketekin Filosofian doktorea bezala.

Oso beheratua sentitzen nintzen bart saiatzen nuenean gerra egiten gizon honen aurka. Azkenean loak hartu ninduen eta, esan bezala, borrokatu nuen hark idatzitako berben aurka lo egin nituen ordu gutxitan. Azkenean, entzun nuen YAHUVEHREN ahotsa eta HARK ziostan…

Ba al dakizu zeren aurka borrokatzen ari zaren modu batean nola inoiz egin ez duzun lehenago? Antikristo espiritua da. Eta zu hautatua izan zara, NIK eman dizudan Ministerioaren beldur delako. Sinesten duzu ORAIN atzemango dituzula hamarreko milioika arimak NIRE Seme YAHUSHUAREN Aintzarako?

Entzun adi dioena eta nola hitz egiten duen. Antikristo espirituak ez du ezeztatzen YAHUVEH JAINKO dela, EZ du ezeztatzen RUACH ha KODESH benetakoa dela. Haren jomuga nagusia da baztertzea jendea sinestearengandik NIRE Seme YAHUSHUAREN Jainkotasunean, eragitea haiek sinets dezaten EZ dagoela inolako Mesias hil zena haien bekatuengatik. YAHUSHUA existitu zela antikristo espirituak ez de ezeztatuko, baina hilen artetik berpiztu zela gorputzez hark ezeztatuko du; YAHUSHUA JAINKO dela TRINITATEAN, hark ezeztatuko du.

Antikristo espirituak esango du YAHUSHUA berpiztu zela ESPIRITUAN, baina HAREN gorputza oraindik hilobian dagoela, beste edozein hilkor gizaki bezala. Antikristo espiritu hori zure aurka etorri dena, modu desberdin batean dator, beste antikristo espirituengandik, ezpain lausengariekin baitator, zu 5garren mesias izan behar zarela esanez. Zuk diozunean EZ zarela Mesias, BAKARRIK bat dagoela HAREN Odola isuri zuena Kalbarioan munduko bekatuak estaltzeko, eta HAREN Izena YAHUSHUA dela, isekatua zara, berak esaten baitzaitu ez dagoela odolen premiarik bekatua estaltzeko. Hark dio egia dela satanas zuri erasotzen dabilela eta satanas izendatua izan dela zu suntsitzeko, eta gizon hau satanasek bidalia etorri da, zu gelditzeko milioika hamarkada arimak eramatetik YAHUSHUARENGANA, eta satanasek badaki haietako multzoak Juduak izango direla.

ENE alaba, antikristok badaki zenbat maite nauzun eta berak ez du saiatzen zure YAHUVEHRENGANAKO maitasuna kentzen. Ostera, saiatzen da zure YAHUSHUARENGANAKO maitasuna kentzen. Eta hau da egiten ari dena jadanik milioika! Antikristo espirituak iseka egiten du zutaz eta dio Judu zarela eta hala ere, ez duzula gordetzen lehen agindua: Ez duzu izango beste jainkorik YAHUVEHREN aurrean. Noski, ez zabiltza agindu hori hausten! Zuk gurtzen duzulako NIRE Seme YAHUSHUA, hark dio agindu hori hausten zabiltzala. Ez entzun antikristoren espiritua! Ohartu NIRE herriari zein amarrutsu eta zimarkun den, eta nola NIRE Berba izango den okertua.

Antikristo espirituak gogoratuko dizu nola katolizismoak aldatu dituen Bibliako hainbat pasarte. Bereizten egon behar duzu zer den egia eta zer diren gezurrak azken garai honetan. NIK baimendu dut antikristo espiritu honek zugana etortzea, ezagutu dezazun nork hitz egiten duen eta besteei ohartu. Israelen antikristo espiritua da aurkituko duzuna berriro, baina orain ohartua izan zara eta zuhur zaude. Antikristo espirituak hitz egiten du beste erlijioetan, budismo eta musulmanetan bezala, eta edozein erlijio ezeztatzen duena YAHUSHUAREN jainkotasuna da antikristo. Etorriko dira ENGAINU eta oker-ulertze gogorra espirituarekin. Idazten dizun gizon honek naturaz gaindiko botereak jaso ditu, baina haiek EZ dira YAHUVEHREN eskutik, iluntasuneko botereengandik baizik. EZ duzu saiatu behar doktrina eztabaidatzen zure adimenean, baizik eta hobe, etortzen zarenean espiritu hauen aurka, egizu otoitz YAHUSHUAREN Izenean eta utzi RUACH ha KODESH hitz egin dezala.

Hau da gogoratu ahal dudana niri hitz egin izana. Badut azken gauza bat gehitzeko:

Errietea egiten diot satanasi eta antikristo espirituari YAHUSHUAREN Izenean. Nik zerbitzatzen dut MESIAS bat eta BERA ez da bidalia herri batentzat bakarrik, baizik eta mundu osorako. YAHUSHUAK isuri zuen HAREN Odola gure bekatuak kentzeko. HURA JAINKO da, YAHUVEH Aitaren Seme Bakar-sorturikoa. Jaio zen Mari birjinarengandik. YAHUSHUA hil zen eta berpiztu hilen artetik. Ez dago beste arartekorik YAHUVEH Aita Jainkoaren aurrean. Ez dago beste inolako biderik Zeruraino, YAHUSHUAREN Odol isuriaren medioz, Kalbarioan hustua izan zena. Ez daukat inolako gogorik Mesias bat izateko.

Horrenbestez, deabrua, zoaz beste bat erostera! Ni YAHUSHUAREN zerbitzaria bakarrik naiz, Erregeen Erregearen eta Jaunen Jaunaren alaba, YAHUSHUA. Goretsia izan dadin YAHUVEH Jainko Jauna eta YAHUSHUA, RUACH ha KODESHEN gantzuduragatik, entzun dezakedala argi Jainko Ahalguztidunaren ahotsa jendeari ohartzeko. Bizirik nagoen artean, jarraituko dut arimak eramaten YAHUSHUARENGANA. Ez dago ezer, ez inor eros nazakeenik besterik egiteko. Beraz, deabrua, bultza ditzakezu zure eskaintzak eguzkiak ez duen argitzen lekutik. Aldendu zaitez, satanas, antikristo espiritua, satanasen zerbitzariak, ez duzue nirekin parterik edo Ministerio honekin, YAHUSHUAREN Izenean.

Gur. E. Sherrie Eliyahu

2001eko maiatzaren 10ean

JOHNEN ERANTZUNA

Ni ez nengoen ustekabean gaur goizean irakurtzean zure oharra antikristo espirituari buruz.

Ez dakit zergatik baina ez nengoen. Badakit gure Jauna Jesus gurtzen ez duten guztiak eta aitortzen ez dutenak haren premia dugula Aita Jainkoarekin ondo egoteko, konbentziturik haien buruen euskarri direla eta bakarrik gure Euskarri boteretsu eta handiak bakarrik egin lezake hori. Arima galdu baten marra lan egiten eusteko norbera eta antikristoren espiritua oso fina da. Graziaz bezala ez garela denak hiltzaileak, horrela ere graziaz gizakiak jainko deitzeko duintzat hartzetik gordetzen da. Antikristotik grazia hau atxikitzen da (Jainkoaren asmorako) eta bera errenditu da dragoiarengana. Ez da sekula egon mundua hain prest haren suntsipenerako eta ostera, ez da inoiz egon une hoberik Jainko Aita, Jainko Seme eta Jainko Espiritu Santua aintzatuak izateko, garbiketa ekarriz mundu ustelengandik. Erregutzen dizut kemendu diezaiezun zure irakurle guztiei, ez bakarrik zure mezuak irakurtzera, baizik eta sutsuki Jainkoaren Berba irakurtzera, kemenduak izan daitezen haien bizitza pribatuetan.

* * * * * * *