GANTZUTUA HAWAIIN

1995ean ministratu nuen nire bizitzako gantzudura handienean gaur arte. Jendea ministratzen nengoen Hawaiin Espiritu Santuaren ahalmenpean. Jendea jausten zegoen Espiritu Santuaren boterepean. Gero joan nintzen eta ukitu nuen beste profeta bat, gero ikasi nuen Mikel deitzen zela, eta jaurtia izan nintzen gela artean, gela handi bat. Lurreratu nintzen ahoz gora, ez zidan inork eutsi. Bertan zeuden horiek zioten ni etzanda nengoela eta profetizatu, ministratzen nuen Espiritu Santuaren gantzudurapean bi ordu t’erdi bitartean. Hori zenbatu gabe ordua edo gehiago geroko ministrazioa. Gantzudura hitzez hitz ERREA IZAN zen nire haragi barnean!

Azalduko naiz. Ez dut baieztatzen ulertzea, dakidan gutxiaren arabera noa, eta besteak esan zidatenaz egun horretan.

Espiritu Santuak zioen Mike eta John gizonei, ni estaltzen zidaten bi profetak, gantzudura honek hil egingo zuela ontzi hau BERAK ez bazuen isuri haren indarra niregan. Eskuak ezartzen zeuden nire masail eta bekokian, bata nire eskuinean eta bestea nire buruaren gainean. Hasi ziren otoitz egiten gantzudura BIKOITZ baten eske Eliasen gantzudurarena nire gain baina egin zutenean, Espiritu Santuak zioen: “EZ, berak jadanik badu, otoitz egizue HIRUKOITZ puska baten eske ELIASEN gantzudurarena!

Horrela egin zuten! Hau izan zen errea izan zena nire haragiaren barnean Espiritu Santuaren gantzudura Zuri Beroarekin! Hura barik, bizirik iraungo zuen nire haragia? Ongi, YAHUSHUA Jainkoa da, beraz saila da sinestea hil nintekeela eta ostera, zergatik abisatu zituen profetak otoitz egiteko nire bizitzagatik? Norbaitek ba al du azalpenik? Hobe ulertzea nahiko nuke.

Ez naiz akordatzen zer gertatu zen ordu horietan, ez baitzuen zerikusirik nire haragiarekin, bakarrik Espiritu Santua nire barne! Nire osasuna ez zen hain ona Hawaiira etorri nintzenean. Horregatik da hara joan nintzela hobetzeko. Baina orain gantzudura hau nire haragia hartzen zuen eta ez zuen INOIZ berregin. Honetaz suspertu ondoren, ni nekaturik nengoen, ez zen horrela izan Hawaiitik bueltatu arte, 24 orduz joateaz. O indar hori edukitzea berriro!

Itzultzean nengoen tokira, jendea, esan zidaten arabera, zutik zegoen nire gorputzaren inguruan eta gantzudurak ERAGITEN ZIEN ESPIRITU SANTUAZ BETERIK IZATEA eta haiek erortzen ziren Espiritu Santuaren boterepean. Mirariak gertatzen ari ziren! Jendeak jaso zituen Espiritu Santuaren dohainak eta gantzudura aurrera joateko YAHUSHUAREN Gerlari Ahaltsuak bezala.

A zelako egun hunkigarria izan zen hura! Nik ikuskaria izan nuen YAHUSHUAK eusten zituen nire eskuak airean eta nire eskuetan MAKILA bat zegoen, eta hori MAKILA erabiltzen zenean, ikusi nuen satanas uzkailia haren tronu zaharretik infernuan! Lurrikara batek infernua astindu izan balitz bezala! YAHUSHUAK barre egin zuen deabruaren lepotik eta hura atoan altxatu zen eta eseri haren tronu zaharrean berriro. Baina une labur batez, deabrua beheratua izan zen! [Irakurri tiradera giltzazkoa 827 ametsa, non hitz egiten den MAKILA honi buruz]

Emakume batek jendeari zioen hark ikusi zituela lau aingeru guardia egiten nire inguruan, bakoitza bana nire aldi bakoitzean.

Behetik altxatu nintzenean, jendeak zioen “Begira haren aurpegia!” Nik pentsatu nuen, ziur aski nire makillajea izan behar zuela, agian korritua zegoen edo are okerrago, baina aldiz, haiek guztiak etortzen ziren eta ukitu nire aurpegia. Goresten zuten YAHUSHUA ikusten zutenagatik eta HARK hitz egin eta askatu egin zuten eragatik!

Nire aurpegiko berotasuna zen inoiz sentitu ez dudan bezala eta jendea harriturik zegoen, zeren gantzudurak utzi zuen arraitasuna niregan beste ezerez bezala haiek ikusi zutenik. Nik jarraitu nuen ministratzen jendeari Espiritu Santuaren ahalmenez. Banan-banan ministratuak izan ziren ni ahulegi egon arte zutik mantentzeko. Gantzudurak nekatu egiten zaitu. Zure haragiak ezin du hartu Espiritu Santuaren Su mota hori luzaroan.

Azkena zen Frank deitzen zen gizon bat. Nik ez nuen ezagutzen. Ez nuen inor ezagutzen han ospakizun horretara eraman zidana izan ezik. Begiratu, bada, gizaki hauek barau eta otoitz egin zuten ni etortzeko Hawaiira, ni hori jakin ez arren. Hau zen lehenengo aldiz ni Mauin, Hawaiin nengoela.

Hori da Espiritu Santuak eragin zidana egitera ni sartu nintzenean: bedeinkatu horiek guztiak bedeinkatu zidatenak YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean (hark erabili zuen ezagutzen zuen izena: Jesu Kristo). Horrela da nola hau dena hasi zen. Oraindik harritzen naiz YAHUSHUAREN ontasunagatik.

Gero gizon hau Frank deitzen zena hurbildu zitzaidan esanez bera budista zela eta agintaria Eliza Budistan jendea Budarengana eramaten zuela. Hark zioen Jesusekin topo egin nahi zuela [YAHUSHUA], haren emazteak ekarri baitzuen hona nirekin biltzeko. Ni ez naiz inor eta oraindik ezin dut ulertu ezer honetaz. Edozein modutan ere, hark zioen ikusi zuela hemen gertatu zen guztia eta esan zuen Jesus [YAHUSHUA] onartzea nahi zuela JAUN eta Salbatzaile bezala. Jendea pozarren garrasika zegoen. Esan baitzuen Budak ezin zuela egin Jesusek [YAHUSHUAK] egin zuena egun horretan. Hitz zehatz hauexek esan zituen.

Gero nire bizitzako abantaila handiena izan nuen gizon hau YAHUSHUARENGANA eramatean otoitzean. Ba al dago poz handiagorik arima bat YAHUSHUARENGANA eramatea baino? Salbamenerako bidea erakusten eta Frankek satanas eta buda errieta egin zituen. A zelako egun pozgarria izan zen hori! Otoitz egin nuenean eta ia ukitu baino ez, Espiritu Santuaren ahalmena etorri zen harengan lurrera botatzen. BAI, badago mugimendu egiazkoa Espiritu Santuarena hau egiten duena. Bakarrik aizunketa dagoelako deabruak erabili zuena Espiritu Santuari trufa egiteko, ez uste ez dagoenik egiazko ukitzea YAHUSHUARENA. Ezin da eutsi Jainko Ahalguztidunaren presentzian. Eta HARK ukitzen duenean, haragiak jausi egin behar du. Berriro, ez ziurtzat eman hau ikusten duzuenean, dena Jainkoarena dela.

Eliza ASKOTAN bereziki barrezko ernaberritzearekin horietan, ARRISKUTSUA da! YAHUVEHREN Berbak dio INORK ez jartzea eskuak arinki.

Esaten nengoenera berriro  Neba, Ahizta, entzudazu: gizon hau zen gizon arrunta zatarra samarra, baina ni otoitz egin ahala, nire aurpegia aldatu zuen gantzudurak, aldatu zuen harena eta erori zen Espiritu Santuaren ahalmenpean eta irten zen profezia esanez, bera egongo zela ASKORI YAHUSHUARENGANA gidatzen, tenplu budistetatik ateratzen. Eta lurretik altxatu zenean, jendeak eta nik harriturik geunden, zeren haren aurpegia aldatu egin zen DISTIRA batera eta ez zen gehiago zatar samar, ERAKARGARRIA baizik! O YAHUSHUA kuttuna, egon zaitez Frank eta haren emaztearekin nik hau idazten dudanean! Gantzutu ezazu berriro zure Aintzarako. Babestu zure haurra!

Badakit hau sinestezina dirudiela. Eta ASKOZ gehiago gertatu zen, baita MAKILA nire eskuetan jarria izan zena eremu espiritualean. Ez naiz sentitzen aske honetan sartzeko orain, baina hainbat urtetan zehar JAUNAK irakatsi nau MAKILA bati buruz, HARK eman didana eremu espiritualean. Eskolan ere egon naiz nire ametsetan, mailak 1etik 12raino, ikasten nola ERABILI. Makila hau eman izan zaidan eremu espiritualean 1987an. 1998ko abuztuaren 27a da egun horretako urteurrena. Banekien kontuz ibili behar nuela, nori kontatzeari buruz hori, zeren arriskua zegoen gizaki oker bati esaterakoan. Hori da nik pentsatzen nuena, baina ORAIN daukat baieztatua profeta multzoan eta ez nago gehiago otsoen beldur, YAHUSHUAREN ardiak eta bildotsak irensten ibili direnak, Haren EMAZTEGAIA maitea, Haren Haur eta Gerlari preziatuak.

Kontuz, otsoak, MAKILAREKIN, aitortzen dudana arma espirituala dela, aldenduko dizuena YAHUSHUAREN Ardietatik. Zuen kukumarroak kenduak izango dira, ardi zaretela plantak egiten dituzue eta ostera, OTSO harrapariak zarete irentsi, trenkatu, HIL eta YAHUSHUAREN artaldeari eragiten gal dadin. Badaukat gantzudura zuek salatzeko. Eta Mendekua nirea da, dio YAHUVEHK haren Berban ezin duena gezurrik esan. BERAK emango du ordaina, HAREN artaldea osten saiatu baitzarete. Eta ezin zenutenean, otso gaiztoak ardiz mozorrotuak, batzuek mozorrotuak artzain, apostolu, profeta, maisu eta ebanjelari bezala, KONTUZ, Zeruko MAKILAK geldituko dizue! Guk denok ditugu arma espiritualak, otoitz egizue eta ikusi zer eman zaizuen. Zeren zuen armak ez dira haragizkoak, espiritualak baizik. HARK ere eman dit sorbatz bikoitzko ezpata ahaltsua!

Bainugelara joan nintzen, ia zutik egon ezinik eta begiratu nuen ispilura ikusteko jendeak zer ikusi zuten. Nebak eta Ahiztak, Espiritu Santuak izan dadin lekuko nik esaten dudanena: EZ NUEN EZAGUTU NIRE ISLA. Nire aurpegia hain DISTIRATSU zegoen eta nire begiak hain DIRDIRATSU eta nire azal zuriko kolore desberdina ezin dudana deskribatu. Nik ez nuen inoiz hau esango nik ez baitut panpoxatzat nire burua jotzen. Entzudazue: ni EZ naiz polita, inoiz ez dut esan naizenik. Edertasuna EZ da kanpoan dagoena, barruan dagoena baizik. Espiritu Santuak egin zuen zerbait hain gogorra nire aurpegiak distira egin zuen. Hau al zen Shikinah Aintza Moisesek esperimentatu zuena? Ez dakit, baina esango dut ez dela NIRE aintzarako, YAHUSHUARENA baizik.

EZ baitzen nire isla ikusten zena ispiluan, baizik eta NOLABAIT ESPIRITU SANTUAK ALDATU EGIN ZUEN NIRE AURPEGIA! Edozeini ukitzen nuena egunaren zehar, eta elizara joan nintzenean gau horretan, erortzen zen ESPIRITU SANTUAREN BOTEREPEAN! Besarkatzen emakume bat elizan podiumaren aurrean eliza hasi aurretik, sentitu nintzen zuzenduta esatera: “Izan zaitez beterik ARDO BERRIAZ” eta ezezagun honek jausi zen Gantzudurapean eta bertan geratu zen gutxienez hogei minutu eliza hasi ONDOREN. Artzaina bekaizkeriaz beterik zegoen berak baitzekien jendeak ikusi zuela gertatu zena. Hura EZ zegoen pozik bera hor etzanda zegoelako hark predikatzen zuen bitartean.

Norbaitek esan zuen “Sherrie, artzainak EZ dago pozik. Ez zenuen hori egin behar.” Nik nioen “Baina nik ez nuen egin. Esadazu Jainkoari. Hau EZ da nire ahalmena, ESPIRITU SANTUAREN Ahalmena baizik.”

Elizako agintariek ninderamaten pertsona batetik bestera jendeari ministratzeko. Artzainak ez zidan jaramonik egin, haren izenaz pentsatzen saiatzen, zein orain ez naizen akordatzen. Berriro, uste dut hau dela Zoriontasunarenganako gauzarik hurbilena inoiz ezagutu dudana. Horrela erabilia izatea… bedeinkazioa izateko YAHUSHUA eta HAREN herriarentzat. EZ munduko zoriontasuna edo alaitasuna, hain iheskor eta hauskor dena, JAUNAREN POZA baizik, jakitearena erabiliak izan garela INOR uko egin ez dezaken moduan. YAHUSHUAK gobernatzen eta erreinatzen du, osatu eta askatzen du eta isurtzen du HAREN gantzudura modu batzuetara EZ ikusiak arruntki.

Beste norbait hau esperimentatu badu, MESEDEZ bidali nazazue posta bat. Plazaratuko dugu Espiritu Santuak baieztatzen duenean gure espirituetan. [email protected]

Biharamunean, ministro bat eta haren emaztea etorri zirenean nire hotelera, irtetekotan geunden eta gehiago ministratu. Nik nire makillajea jartzen nengoen eta bai, hona hemen gauza bitxiena: NIRE HARAGIA ZEGOEN ERRETA IZATEAGATIK AZALA JAUSTEN EGONGO BALITZ BEZALA, aldiz, EZ zegoen MINIK. Baditut lekukoak honi buruz, inoiz hau idatziz jartzea nahi baduzu. Ezin izan nuen makillajeaz estali hau gertatzen zen tokian. GANTZUDURAK ERRE EGIN ZUEN NIRE AZALA!

EZ eguzkiko erredura bezala, EZ, desberdina. MINIK GABE. ETA HONEK IRAUN ZUEN HIRU EGUNEZ! Ni pozik nengoen berriro makillajea emateko horren ondoren . GANTZUDURAK ERRE EGIN ZUEN NIRE HARAGIA NON BI PROFETAK UKITZEN EGON ZIREN NIRE AURPEGIA OTOITZ EGITEN ZUTENEAN. Sinestezina dirudi arren, eta YAHUSHUAK baieztatuko du hau irakurtzen duzunean.

Ongi, orain edo sinesten duzu ero nagoela, edo Espiritu Santuak testifikatu dizu HARK benetan jarri zuela gantzudura GOGORRA niregan egun horretan. Ez da inoiz berriro gertatu. Baina hau da bakarrik erakuspen ttipia datozen mirariena oraindik, aitortzen den bezala Joel 2an: Azkeneko egunetan NIK isuriko dut nire Espiritua… IRAKUR EZAZUE.

EZ da gu nor garenagatik. Bakarrik ontziak gara prest gaudenok erabiliak izateko YAHUSHUA, YAHUVEH eta RUACH ha KODESHENGATIK haren Laudorioa, Ohore eta Aintzarako, erakusten gure Jainko Ahalguztiduna oraindik berdina dela atzo, gaur eta betiko.

Badakit profetizatua dagoela egun batean nire geriza ere eta besteak Espiritu Santuarengatik ministratzen, YAHUSHUA Mesiasen Gorespen, Ohore eta Aintzarako, gantzutuak izango direla, YAHUVEHK egin zuen bezala Pablorekin eta jendea osatua izan zen. Nik EZ dut jasaten handinahikeria. Hau benetan gertatu zen eta GEHIAGO, YAHUSHUA da nire Lekuko eta mesedez, Espiritu Santua, baieztatu haren espirituan hitz egin dudana EGIA dela YAHUSHUAREN Aintzarako.

Irrikan nago berriro ministratzeko Hawaiin YAHUSHUAREN Soldadu ugari baitaude, leialak, gantzutuak. Hau irakurtzen zaretenontzat: Ez dut inoiz ezagutu horrenbesteko bedeinkazio ezta gantzudurarik, Hawaiin denboraldi labur horretan bezalakoa. Itzultzen naizenean YAHUSHUAK ordenatua bezala, HARK zioen itzuliko nintzela gantzudura eta testigantza handiagorekin. Berriro, EZ ni naizenagatik, YAHUSHUA nor denagatik baizik. Hurrengoan, YAHUSHUAK esan bezala, EGONGO DA ETXOLEN ERNABERRITZE AHALTSUA IRLETAN. Aloha, Hawaiin kuttunak!

Ongi, ez nuen inoiz amestu hau esango nuela inori, baina beti ezetz esaten dudanean, orduan Espiritu Santuak dio “Esazu ORAIN”.

Egun batean uste dut, dirua dagoenean, itzuliko naiz Hawaiira. Utzi nituen gerlari UGARI egun hartan altxatuak izan zirenak YAHUSHUARENGATIK. Ene lagunok, zentzu askotan sentitzen dut nire bihotza utzi nuela Mauin.

Norbait ezagutzen badu Helen, bakarrik izenak dakizkit, edo Meleona, mesedez, bidali nazazue posta bat. O, nola maite ditudan samurki nire Nebak eta Ahizpak! Mesedez, ados jarri zaitezte berehala itzuliko naizela hara berriro ministratzeko. Badakit joan beharra nuela, utzi pentsatzen nuena nire etxebizitza izango zela lurrean, zeren egiten EZ banuen, ez nintzen izango erabilia egiteko orain ari naizena ordenagailu honetan eta zuek guztiokin biltzen.

Hau dena hitz egin dut gogoratzen dudan bezala. Askoz gehiago gertatu zen, mirari ugari, baina hori beste une baterako, Espiritu Santuak uzten duen ahala.

1998ko abuztuaren 27a da hirugarren urteurrena egun bedeinkatu horrena. Ongi etorria ematen ditut zuen iruzkin edo azalpenei nik neuk ulertzen ez dudanari. Profeziaren bat badaukazu niretzat edo mezu bat, mesedez, bidali posta [email protected].

Maitasun ugari YAHUSHUA ha MASHIACHRENGAN,

Apostolu Elisheva Eliyahu

* * * * * * *