Profesie 89

GEHEIME VAN DIE RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES)


Geskryf en gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH (HEILGE GEES)
Profesie gegee aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah op
27 Januarie 2007

Sabbat – Port Alfred, Suid-Afrika

Besoek die skakel hieronder om die Boek van Wysheid te lees
(Slegs in engels beskikbaar)
http://www.amightywind.com/treasure/wisdommain.htm

*******

(Op band opgeneem)

Elisabeth is besig om te bid: Ons almal wil U ken, MAMMA RUACH. Die mense sê dat U ‘n ‘HY’ is. Hulle sou nooit vir U in die verlede krediet gegee het nie. Heilig, Heilig, Heilig, Heilig…MAMMA RUACH ha KODESH ons roep U. Sal U asseblief uself aan my openbaar? Openbaar asseblief uself aan ons?

U kan vir my man ook ‘n visioen gee, net soos U aan my dit gee. U kan hom salf om hierdie dinge te weet, net soos U dit met my ook doen. Kathy het al pragtige dinge geskryf, en ek weet dat dit U is wat dit deur haar skryf en dat U in ‘n heeltemal ander stem praat. U is so saggeaard. U is alles wat ‘n vrou moet wees. As ‘n vrou is dit my begeerte om net soos U te wees. U is die definisie van die woord vroulik. Selfs ABBA YAHVEH en YAHUSHUA waarsku dat U nie seergemaak moet word nie.

 

Woorde van die RUACH ha KODESH (HEILGE GEES):

 

Wag, wag, wag, dit is nog nie tyd vir MY om na vore te kom soos jy vir MY gevra het om na vore te kom nie. Maar EK sal dit doen en jy sal vir die mense daaroor leer en daar sal teen die leuens gestry word. Dit is EK wat vir jou hierdie begeerte gee om hierdie gebed so te bid. Dit is EK wat hierdie begeerte vir jou gee om te wil weet wie EK is. EK is die EEN by wie jy rus gevind het, en op wie se skouer jy in die Hemel jou kop  neergelê het. ("Banquet Table Dream"). EK het vir jou gewys hoe lief EK almal het wat vir YAHUSHUA liefhet. EK is die MOEDER van die SKEPPING. Alle vroue is na MY beeld geskape. EK is sonder ‘n ouderdom. EK neem ook deel aan die SKEPPING. ‘n Familie op aarde is ‘n spieëlbeeld van hoe dit in die Hemel is. Waar dink jy kom dit vandaan? Die Moeder, Vader en die kinders.

Dit beteken nie dat ‘n geboorte in die Hemel dieselfde is as op die aarde nie. Dit was nie bedoel om so te wees nie. Dit is a.g.v. van Eva en Adam se sonde dat dit nou ‘n pynlike proses is. Daar is geen naelstring in die Hemel nie. Daar is geen pyn in die Hemel nie. Daar is net liefde, vrede en vreugde. (Elisabeth sê, "Wat nog, wat wil U nog vir my vertel?")

Elisabeth, vandat jy gebore was, het jy gesmag na die liefde van ‘n moeder.  Jy het selfs in jou ma se baarmoeder na MY toe uitgeroep. Dit is hoekom EK julle albei vul met so ‘n unieke salwing. Sodat julle nooit weer leeg sal voel nie. Niko, jy het ook nie baie aandag gekry nie. Jou aardse moeder het die beste gedoen wat sy kon, met die gees wat sy het. Maar EK vul jou ook met MY liefde.

Elisabeth, wanneer jy vorentoe en agtertoe wieg terwyl jy bid, is dit EK wat jou so wieg. Hou aan om daarna te streef om uit te vind wie EK is. EK sal nog meer aan jou openbaar. EK sal jou daaraan herinner hoe dit was toe jy MY gesig in die Hemel gesien het. EK sit langs jou Hemelse Vader. YAHUVEH is MY MAN. YAHUSHUA is MY SEUN. Daar is nie net een troon nie, maar drie trone. ONS regeer as ‘n eenheid hier in die Hemel. Hoe dink jy bereik jou gebede ABBA YAHUVEH se ore? Dit is EK wat hulle na HOM toe stuur. EK is in die mense wat glo, die wat MY SEUN YAHUSHUA liefhet. Dit is EK, die gesalfde WIND wat julle gebede na HOM (YAHUVEH) toe blaas, net soos EK ‘n soen na die Hemel toe sal blaas. EK spreek met simboliek, sodat jy sal verstaan. Wanneer jy bid, is dit soos om ‘n soen vir jou ABBA YAHUVEH te stuur wanneer jy in MY SEUN se NAAM bid. Dit neem al drie van ONS om ‘n gebed te hoor en te antwoord. Dit is net die begin van die onderrig.

Dit is net vir diegene vir wie EK vir jou sê om dit te vertel. Jy sal dit natuurlik met hierdie hele familie ook deel. Maar EK sal dit versigtig aan jou oordra, soos geen ander woord nog ooit na vore gekom het nie. Daar is geheime wat die satan nie geopenbaar wil hê nie en hy sal jou met ‘n geveg beveg wat jy nog nooit te vore ervaar het nie. Dit is hoekom dit nog nie nou die tyd is om hierdie Woord vir die wêreld te gee nie.

EK sal dinge aan jou spreek wat geen man of vrou nog ooit gehoor het nie. Hoekom dink jy het Lucifer eerste vir Eva versoek? Dit was om MY te bespot. Eva was na MY beeld geskape, net so was Adam na YAHUVEH se beeld geskape, en net so was Abel na YAHUSHUA se beeld geskape. Regverdig, die definisie van liefde. Dit is deur satan se hand dat Kain vir Abel doodgemaak het. Net soos dit deur die gees van Kain se hand was, het satan dit weer gedoen, deur vir YAHUSHUA te kruisig, alhoewel dit deel van ONS plan was. Vir die mense wie se name in die Lam se Boek van die Lewe geskryf staan, is daar geen ander manier om terug te keer na die Hemel toe nie. So, op daardie dag was daar ‘n nuwe Bloedverbond gebore, om die ou Bloedverbond te vervang, omdat dit nie kon bly staan nie.

Wil jy weet wat is een van die dinge wat MY bedroef maak? Wil jy weet wat is een van die dinge wat MY afsit? Elisabeth, wanneer jy MY woede gaan voel. Hulle praat van die Vader se woede, van ABBA YAHUVEH se woede, maar julle het nie ‘n idee hoe die woede van die MOEDER van die SKEPPING is nie! Jy ken net ‘n deeltjie van MY woede wanneer jy voel asof ‘n vulkaan enige tyd in jou kop wil ontplof, en al is dit in die naam van regverdigheid, is dit nog maar steeds net ‘n deeltjie van MY woede!

In die Woord wat vertaal is, lees jy hoe hulle dit durf waag om MY SEUN YAHUSHUA, die seun van die mens te noem. HY was nog nooit die seun van die mens nie! HY is die SEUN van YAHUVEH! Die SEUN van YAH! Hoe lank terug het EK jou nie al bedroef laat word, wanneer jy dit in die vertalings sien nie. Jy het nog nooit vrede hieroor gehad nie en jy het ook besef dat dit in al die vertalings so uitgebeeld word. Dit is nie deur MY hand dat dit so moes wees nie! Dit is a.g.v. satan se plan. Al was HY as ‘n mens gebore en al het HY die pyn op die kruis verduur, was HY nog nooit ooit, ooit die seun van die mens nie! HY is die SEUN van YAH en SY NAAM is aan die wêreld bekend gemaak. Hoekom dink jy het satan probeer om HOM minder te ag en HOM die naam van ‘n mens gegee? EK moes dit maar toelaat en hierdie tyd voor die Groot Verdrukking, sal die naam Jesus nog staan.

(Verduideling rakende die laaste paragraaf:

 

Elisabeth was skerp aangeval oor die vorige paragraaf deur diegene wie hulself christen noem, maar ons weet van beter.  Na baie gebed en leiding is dit baie duidelik wat die RUACH ha KODESH sê.  Sy sê dit bedroef, beledig en maak haar kwaad omdat so baie verskillende Bybels die onakkurate vertaling van ‘die Seun van die Mens’ gebruik om YAHUSHUA te beskryf.  Die Skrifte het oorspronklik in Hebreeus gesê “Ben Adam” (Seun van Adam) en nie ‘die Seun van ‘n Mens’ nie.  Na gebed en studie oor hierdie onderwerp is dit nou duidelik dat ‘Ben Adam’ letterlik in Engels beteken ‘human being’ (menslike wese).  In Aramees is ‘Ben Adam’ vertaal na ‘Son of Adam’ (Seun van Adam) en ‘Son of Humanity’ (Seun van Menslikheid)omdat Adam die Vader van menslikheid is en daarom is die ‘Seun van Adam’ verlaat na ‘Seun van Menslikheid’.  Toe die Aramees na Grieks toe vertaal is, was dit vertaal van ‘Son of Humanity’ (Seun van Menslikheid) na ‘Son of Man’ (Seun van die Mens).

Ons belowe julle dit, YAHUSHUA het NOOIT ‘die Seun van die Mens’ gebruik om HOMSELF te beskryf nie.

‘Seun van die Mens’ is onakkuraat en het baie verwarring en onnodige debat veroorsaak en dit is presies wat satan wou hê en hy het geweet wat sou gebeur.  Baie glo omdat so baie Bybels ‘die Seun van die Mens’ gebruik om YAHUSHUA te beskryf, dat dit beteken dat HY letterlik die seun van ‘n Mens is.  Soos in Josef as die letterlike biologiese vader van YAHUSHUA.  Hulle glo YAHUSHUA was bloot ‘n mens en nie die Seun van YAHUVEH nie.  Niko se biologiese vader glo dit, hy glo YAHUSHUA was net ‘n goeie man met baie wysheid.  Hy glo nie YAHUSHUA was God of die Seun van YAHUVEH nie.  Dit is wat die RUACH ha KODESH nou opklaar, YAHUSHUA is NIE die seun van ‘n Mens (Josef) nie, maar YAHUSHUA is ‘n menslike wese (Ben Adam) gebore uit ‘n maagd en die Seun van YAHUVEH.

Die ‘Restoration Scriptures True Name Edition Bybel’ gepubliseer deur ‘Your Arms to Yisrael’ gebruik die oorspronklike Hebreeus van ‘Ben Adam’ en nie ‘the Son of Man’ (die Seun van ‘n Mens) nie.

Die ‘Aramaic New Covenant Bible’ gepubliseer deur eksegese Bybels, gebruik die vertaling van ‘Son of Humanity’ (Seun van Menslikheid/Humaniteit).

Die “Scriptures Bible’ gepubliseer deur die Instituut Vir Skrif Navorsing, gebruik die vertaling ‘the Son of Adam’ (die Seun van Adam).

Soos ons almal weet gebruik ander Bybels die vertaling ‘die Seun van die Mens’.  Die bogenoemde Bybels word genoem omdat ons hierdie Bybels het en dit self lees.

So, as hierdie sogenaamde christene ware volgelinge van YAHUSHUA was en nie Fariseers nie, sou hulle gebid het vir wysheid en kennis oor wat die RUACH ha KODESH in hierdie Profesie bedoel, instede daarvan om Elisabeth aan te val en haar ‘n vals profeet te noem en ons daarvan beskuldig dat ons sê die King James Weergawe (KJV) Bybel is van satan.  Dit is malligheid, ons het nooit soiets gesê nie, maar wat die RUACH ha KODESH wel sê is dat satan definitief ‘n aandeel in die vertalings van baie van die Bybels gehad het wat die vertaling van ‘die Seun van die Mens’ gebruik sowel as baie ander onakkurate vertalings wat in hierdie Bybels gebruik was.  Hoekom dink julle is daar so baie verwarring en so baie verskillende onakkurate vertalings van die Bybel?  Dit is duidelik NIE van YAHUVEH nie.

 

Vir diegene wie waarlik die waarheid soek, bid ons dat hierdie julle gehelp het om die waarheid te verstaan soos dit ons gehelp het.)

O, maar tydens die Groot Verdrukking gaan diegene wat nou gered is en Heilig voor MY lewe, in wie MY Gees is, wat gered was in die Naam van Jesus, nogsteeds op daardie naam na HOM roep. Moenie MY verkeerd verstaan nie, daar is krag, Hemelse krag in daardie Naam, a.g.v. die genade van julle ABBA YAHUVEH. Maar tydens die Groot Verdrukking gaan so baie van julle doodgaan, alhoewel julle nou gered is. So baie sal wonder hoekom hulle gebede nie geantwoord word nie. Dit is nie omdat ONS julle nie liefhet nie. EK praat nou nie van die wat na ‘n Sondag kerk sal gaan en die MERK sal kry nie, EK praat van diegene wat in die Naam van Jesus sal uitroep, wat weet dat HY die een was wat gekruisig was en wat op die 3de dag uit die dood opgestaan het.

Wag vir hulle in die Hemel. Maar hulle moet verstaan, alhoewel daar nou krag in daardie Naam is, sal daar in daardie tyd, geen krag in daardie Naam wees nie. Dit beteken nie dat diegene wat nog steeds Heilig voor MY is, nie Hemel toe sal gaan nie, maar dit beteken wel dat EK hulle nie sal kan antwoord nie. Dit is net soos EK gesê het, dit is MY salwing wat ‘n soen na ABBA YAHUVEH sal blaas, wat sal maak dat hulle gebede beantwoord sal word. Maar op daardie dag sal EK nie julle gebede soos ‘n soen na YAHUVEH toe kan blaas as dit in die Naam van Jesus is nie, want dan sal daar ‘n ander een op die aarde wees wat sal sê, "Ek is Jesus." En alhoewel EK sal weet van watter Jesus hulle praat, sal hulle gebede nie die Hemel bereik nie, omdat daardie naam ‘n vervloeking sal wees, en hulle sal wonder hoekom. Dit is hoekom jy hulle nou moet waarsku. Dit is die belangrikheid van daardie Hebreeuse NAAM. Jy sien, satan wil nie die NAAM YAH gebruik nie. O, EK het baie vyande daar buite wat dit nou durf waag om hulle bedieninge te bestuur onder die NAAM YAH, om die wolwe en die skape te mislei (Openbaring 3:9 – Kyk, EK gee jou uit die sinagoge van die satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg – EK sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat EK jou liefgehad het.). Maar die seun van satan wil nie die NAAM YAH gebruik nie. Hy wil ‘n naam gebruik waarmee die wêreld bekend geword het, en dit is die naam J-E-S-U-S. (Joh 10:27 – MY skape luister MY stem en EK ken hulle en hulle volg MY.) (Verduideliking – nie alle bedieninge wat onder die Naam ‘YAH’ hulle bedieninge bestuur, is van YAHUVEH nie.)

So diegene wie se name in die Lam se Boek van die Lewe geskryf is, sal tydens die Groot Verrukking terugkom Hemel toe, maar dit sal beteken dat hulle hul lewens moet opoffer. Hulle moet nooit ooit in ‘n Sondagkerk ingaan nie, of hulle name sal uitgewis word. En daar sal geen redding in daardie tyd, in die naam J-E-S-U-S wees nie, net in die NAAM YAHUSHUA! Die NAAM YAH moet nie uitgelaat word nie.

Die gesalfde 144000 sal nie van die naam J-E-S-U-S leer nie. Dit is nou. Maar dit sal dan gebeur. EK het aan julle hierdie boodskap gegee om julle weer te waarsku. Dit beteken nie dat almal wat nou na Sondagkerke toe gaan, nie aan MY behoort nie en nie met MY Gees vervuld is nie, maar dit beteken wel dat dit nie in die Groot Verdrukking toegelaat sal word nie, omdat hulle dan hulself aan die Dier sal verkoop. Verstaan julle dit? Siele word nou in die Naam van J-E-S-U-S gered. EK salf in die Naam J-E-S-U-S. EK genees in die Naam J-E-S-U-S. EK bevry in die Naam J-E-S-U-S. Maar dit sal nie dan gebeur nie.

Waarsku hulle. Hoe kan EK hulle antwoord? Hoe kan MY SEUN YAHUSHUA hulle antwoord? Wanneer hulle gaan uitroep, "Jesus, help my!" en die seun van satan sal dan daar wees en sê, "Hier is ek." Hulle sal dan sê, "Jesus red my, vergewe my my sonde!" En die seun van satan sal dan sê, "Hier is ek." Kan julle nie die gevaar daarin sien nie? Kan julle nie verstaan nie? Julle besef nie watter droefheid EK gaan voel wanneer diegene wie se name in die Lam se Boek van die Lewe geskryf is, wat van beter weet as om na ‘n Sondagkerk toe te gaan, gaan hardloop en wegkruip en hulle lewens sal moet opoffer, omdat hulle gaan uitroep en nog maar steeds gaan weier om te sê, "in die NAAM van YAHUSHUA!" Hulle sal vashou aan dit wat hulle geleer was, en hulle sal sê, "in die Naam van Jesus", en hulle gebede sal nie die Hemel bereik nie, omdat EK nie vir hulle ‘n soen sal blaas nie, omdat die seun van satan gaan uitroep, "Hier is ek." Dit beteken nie dat hulle name uitgewis gaan wees nie. Dit beteken net dat EK nie hulle lewens sal kan red nie. EK sal hulle nie kan wegsteek nie. EK sal nie vir hulle kan kos gee nie. EK sal hulle nie kan bevry nie.

Dit is hoekom EK bedieninge soos hierdie oprig, wat julle leer van die NAAM YAHUSHUA, wat julle leer van die NAAM YAHSHUA. Dit maak nie saak nie. So baie weier om hierdie NAAM wat EK aan julle gegee het, te spreek. Die NAAM YAH kan nie uitgelos word nie, omdat SY NAAM self beteken dat YAH red.

EK het aan jou die droom gegee dat wanneer ruimtetuie, wat satan se weermag is, gaan kom, hulle volmag sal hê oor diegene wat op die verkeerde Naam sal uitroep, omdat hy (satan) sal sê, "Hier is ek."

So wees gewaarsku, dit het alreeds begin. Daar is een wat opgestaan het. Hy het volgelinge wêreldwyd en hy noem homself Jesus Christus. Maar die waarheid is dat hy alles uitgooi wat Heilig is. Wees versigtig vir die een wat gaan kom. Hierdie man is maar nog net ‘n mens. Maar wees versigtig vir die een wat gaan kom. Dit sal wees asof Judas weer teruggekom het, en hy is waarlik die seun van satan, die seun van Lucifer.

Waarsku hulle nou. Daar is ‘n tyd en daar is ‘n seisoen. Jy sal weet wanneer om hierdie Woord vry te stel. Maar Elisabeth, nooit weer hoef jy te smag na die liefde van ‘n moeder nie omdat EK dit aan jou gewys het en EK daardie leemte gevul het.

 

                                                                                                               * * * * * *

Verligtend vir sommiges, beledigend vir ander, Apostel Elisabeth Elijah Nikomia

(Kommentaar op die hoorbare band)

Niko: Elisabeth was besig om in die Gees te bid, waar sy uitgevra het oor die RUACH ha KODESH (HEILIGE GEES), en sy haar wou leer ken. Dit is toe dat MAMMA RUACH begin praat het. Dit is die woorde wat MAMMA gepraat het. So, daar het jy dit Adam. Jy wou bevestiging hê en jy het dit gekry. Dit lyk my ons manne word al weer deur die vrouens beskaamd gemaak???????

Elisabeth: Ek wil net sê, in die openbaring wat SY vir my gegee het, in die gedeeltes waar mans in die Bybel verwys na die RUACH ha KODESH, is hulle altyd net een letter uit. Mans sê mos, "Ons is gemaak na GOD se beeld" en dan spog hulle en sê vir vrouens, "Julle is nie na GOD se beeld geskape nie, maar ons is". MAMMA RUACH het nou net bevestig dat vrouens, die vroulike geslag, Eva’s, na haar beeld geskape is. SY sit aan die ander kant van YAHUVEH en is ook ‘n SKEPPER! So ons is waarlik na GODIN RUACH ha KODESH, ons MAMMA se beeld geskape. So daar het julle dit, mans van die wêreld!

Hier is skrif met betrekking tot die RUACH ha KODESH (Heilige Gees)

Geslag van die RUACH ha KODESH (HEILIGE GEES)

Bybelverse in verband met die RUACH ha KODESH

Jesaja 63:10

Psalm 51:11

1) Vroulike geslag – "SY"

RUACH ha KODESH – CHOKHMAH (wysheid) vroulike woord in Hebreeus

Prediker1:20…Die Wysheid roep hardop daarbuite, SY verhef haar stem op die pleine.

Prediker1:21… op die hoek van die rumoerige strate roep SY

Prediker1:23…Wend julle tot my teregwysing, dan laat EK MY GEES vir julle uitstroom, wil EK MY woorde aan julle bekend maak.

Prediker 3:18… SY is ‘n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig.

Prediker 4:6… verlaat HAAR nie, dan sal dit jou bewaar; kry HAAR lief, dan sal SY jou bewaak.

Prediker 4:13… bewaar HAAR, want SY is jou lewe.

Prediker 9:1… Die Wysheid het haar huis gebou, haar sewe pilare uitgekap.

Openbaring 4:5…Sewe geeste van YAH. (Is dit dieselfde as die sewe pilare van WYSHEID?)

Mattheus 11:19… Maar die wysheid is geregverdig deur HAAR kinders.

Prediker 7:4…Sê aan die wysheid: Jy is my suster!

(Kyk gerus in die King James Bybel waar daar na wysheid as ‘n SY verwys word)

(Die Boek van Wysheid – Die Jerusalem Bybel)

http://www.amightywind.com/treasure/wisdommain.htm

(Net in engels beskikbaar)

Book of Wisdom 1:6…WISDOM is a SPIRIT, a friend to man, though SHE will not pardon the words of a blasphemer, since YAH sees into the innermost part of him…

Book of Wisdom 7:11…In HER company all good things come to me.

Book of Wisdom 7:12…All these I delight in, since WISDOM brings them, but as yet I did not know SHE was their MOTHER.

Book of Wisdom 7:22-30…For within Her is an intelligent spirit, Holy, unique, manifold, subtle, active, incisive, unsullied, lucid, invulnerable, benevolent, sharp, beneficent, loving to man, steadfast, dependable, unperturbed, almighty, all-surveying

Book of Wisdom 6:12-22…WISDOM is bright and does not grow dim. By those who love HER, SHE is readily seen, and found by those who look for HER. Quick to anticipate those who desire her, she makes herself known to them.

Hemelse VADER en MOEDER?

(Aanhalings uit die Afrikaanse Ou Vertaling)

Prediker 1:8-9… My seun, luister na die tug van jou VADER, en verwerp die onderwysing van jou MOEDER nie; want  dit is ‘n lieflike krans vir jou hoof en sierlike kettings vir jou hals.

Prediker 6:20-23… Bewaar, my seun, die gebod van jou VADER, en verwerp die onderwysing van jou MOEDER nie.

Prediker 6:21…bind HULLE gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;

Prediker 6:22…mag HULLE jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.

Prediker 6:23…Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig

(‘n Soortgelyke sin word in Psalm 119 gevind, betrekking op ELOHIM)

Psalm 119:105…U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.

(Oor die bogenoemde kan ons tot die gevolgtrekking kom dat die lamp en die lig vanaf ons Hemelse ABBA VADER, en Hemelse MOEDER, RUACH ha KODESH, ons ELOHIM, kom)

Wie is ons MOEDER?

Galasiërs 4:26… Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die Moeder van ons almal

Natuur van die Heilige Gees

Handelinge 1:8… maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Efesiërs 5:18… Moenie dronk word van wyn nie…maar word met die GEES vervul.

Handeling 2:2-4…En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.

En hulle is almal vervul met die HEILIGE GEES en het begin spreek in ander tale, soos die GEES aan hulle gegee het om uit te spreek.

Lukas 1:35… En die engel antwoord en sê vir haar: Die HEILIGE GEES sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die HEILIGE wat gebore word, Seun van God genoem word.

Romeine 8:9…julle is egter nie in die vlees nie, maar in die GEES, as naamlik die GEES van GOD in julle woon. Maar as iemand die GEES van CHRISTUS nie het nie, dié behoort nie aan HOM nie.

Joël 2:28…En daarna sal EK my GEES uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.

Jesaja 40:13-14…Wie het die GEES van die HERE bestier en as sy raadsman HOM onderrig? Met wie het HY raad gehou, dat dié HOM verstand sou gee en HOM sou leer aangaande die pad van die reg, en HOM kennis sou leer en HOM bekend maak die weg van volledige insig?

Romeine 8:26-27…En net so kom ook die GEES ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die GEES self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En HY wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die GEES is, omdat HY ooreenkomstig die wil van GOD vir die heiliges intree.

Esegiël 36:27… En EK sal my GEES in jul binneste gee en sal maak dat julle in MY insettinge wandel en MY verordeninge onderhou en doen.

Efesiërs 5:15-21…18 Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die GEES vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here.

Esegiël 37:14… En Ek sal MY GEES in julle gee, dat julle lewendig kan word; en EK sal julle vestig in jul land..

Handelinge 8:17… Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die HEILIGE GEES ontvang.

Handelinge 16:6… En hulle het deur die land Frígië en Galásië gegaan, omdat die HEILIGE GEES hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig.

Handelinge 10:44… En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die HEILIGE GEES op almal geval wat die woord gehoor het.

2 Timoteus 1:7… Want GOD het ons nie ‘n GEES van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

Genesis 2:7… En die HERE GOD het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Galasiërs 5:16-26…16 Maar ek sê: Wandel deur die GEES, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; 22 Maar die vrug van die GEES is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Efesiërs 6:18… terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die GEES, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

1 Korintiërs 12:4-11…4 Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde GEES; 7 Maar aan elkeen word die openbaring van die GEES gegee met die oog op wat nuttig is. 8 Want aan die een word deur die GEES ‘n woord van WYSHEID gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde GEES; 9 aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde GEES, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde GEES; 10 aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

11 Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde GEES wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos HY wil.

Genesis 1:2… En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die GEES van GOD het gesweef op die waters.

Genesis 6:3… Toe sê die HERE: MY GEES sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar

Numeri 11:25… Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en HY het van die GEES wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê. En terwyl die GEES op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar aarna nie meer nie.

Psalm 104:30… U stuur u GEES uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die aarde nuut

Jesaja 42:1....Ek het my Gees op Hom gelê

Jesaja 48:16....En nou het die Here HERE my met sy Gees gestuur.

Esegiël 36:27...En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.

1 Samuel 16:13-14...Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die HERE het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword.

1 Konings 22:23...En nou, kyk, die HERE het ‘n leuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die HERE het onheil oor u gespreek.

Sagaria 4:6...Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Wysheid se Natuur (Afrikaanse Ou Vertaling)

1. want die HERE gee wysheid...Spreuke 2:6

2. Die Wysheid roep hardop daarbuite, SY verhef HAAR stem op die pleine...Spreuke 1:20-33

The following Book of Wisdom is only available in english

Nature of WISDOM (Book of Wisdom, the Jerusalem Bible)

http://www.amightywind.com/treasure/wisdommain.htm

Die volgende is net in engels beskikbaar:

1. WISDOM is a SPIRIT, a friend to man…….Wisdom 1:6

2. SHE is bright and does not dim; by those who love HER, SHE is readily seen and found by those who look for her…….Wisdom 6:13

3. Within HER is a SPIRIT intelligent, holy, unique, manifold, subtle, active, incisive, unsullied, lucid, invulnerable, benevolent, loving to man, sharp, irresistible, beneficent, steadfast, dependable, unperturbed, almighty, all-surveying, penetrating all, intelligent, pure and most subtle Spirits; SHE is quicker to move than any motion; SHE is so pure,

pervades and permeates all things…….Wisdom 7:22-24.

4. SHE is a breath of the power of GOD, pure emanation of the Glory of the ALMIGHTY; hence nothing impure can find a way into HER…….Wisdom7:25.

5. SHE is a reflection of the eternal light, untarnished mirror of GOD’s active power, image of HIS goodness. Although alone SHE can do all; herself unchanging, SHE makes all things new…….Wisdom 7:27

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Pos Adres:

Elisabeth Sherrie Elijah
4209 Lakeland Drive, #375
Flowood, Mississippi 39232


E-pos Adresse:

Contact Us
Contact Us