Profesie 79
EK, YAHUVEH, S
E “Mense, Julle Mis die Punt!”

Geskryf/Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH)
Deur Apostel & Profeet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
2 Augustus 2005 om 4:00 vm.

* * * * * * *

Redakteur se Kommentaar: Hierdie Profetiese Woord van YAHUVEH is ingesluit omdat dit ‘n geestelike fondasie lê waarop verdere Profetiese Woorde gespreek was. Toe hierdie Woord gespreek was het YAHUVEH se Skeidings Swaard neergekom tussen hulle wie SY Ware Sabbat van Vrydag sononder tot Saterdag sononder geëer het en hulle wie nie die mens gemaakte Sabbat van Sondag ---die dag waarop die antieke Romeine hulle songod geëer het, wou opgee nie.

Op 1 Augustus 2005 het Elisheva bly hoor, “EK YAHUVEH, vertel jou Elisheva om vir die mense te vertel, ‘Mense, julle mis die punt!’” Op 2 Augustus 2005 terwyl Elisheva die (ex) webbestuurder vertel, het ‘n magtige Salwing oor haar gekom terwyl sy begin het om in Heilige tale te bid en hierdie Profetiese Woord het voort gekom.

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voort gekom het

met Profeet Elisheva se “Heilige tale,” soos GOD SE GEES uiting gee (Handelinge 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1). Elisheva praat voort in tale wat Profesie bring (1 Kor. 14:6).

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH / YAHU יה is GOD SE HEILIGE, GEWYDE NAAM soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” הללו–יה wat letterlik beteken “Loof YAH”: YAHUVEH / YAHWEH י-ה-ו-ה GOD DIE VADER; YAHUSHUA / YAHSHUA יהושוע GOD SE ENIGSTE VERWEKTE SEUN—(HA MASHIACH המשיח beteken “DIE MESSIAS”; ELOHIM אלוהים beteken “GOD.”)

Die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY” שכניה תפארה —as die PERSOONLIKE NAAM van RUACH HA KODESH רוח הקדש, (in Afrikaans “Die HEILIGE GEES”)—is ook op hierdie werf.
(HA SH’KHINAH
שכינה {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD SE BLYWENDE, GODDELIKE TEENWOORDIGHEID.)

Daarbenewens, ABBA YAH אבא יה beteken “VADER YAH”
en IMMA YAH
אמא יה beteken “MOEDER YAH.”

Skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui. Regs ‘kliek’ voetnota nommers om ‘n tweede ‘tab’ oop te maak.

* * * * * * *

YAHUVEH SE Woorde aan Elisheva wat voor elke Profesie bygevoeg moet word:

EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth [Elisheva],
om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie,
Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie.
Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee.
Dit is uit die Mond van YAHUSHUA,
jou MASHIACH, geboorte gegee.
Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,
jour IMMAYAH, geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORY SE WIND
wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING.
Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

EK IS YAHUVEH: dit is MY NAAM:
En MY EER sal EK aan geen ander gee,
Of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie.” Jesaja 42:8

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende uit 2 Kronieke voor elke Profesie gevoeg moet word:

Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag,
en met SY Profete gespot, totdat die gramskap van YAHWEH
teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”
—2 Kronieke 36:16

Dan, in Julie 2016:

Wee oor enige een wat dit waag om te prober om seer te maak—hierdie twee gesalfdes. Jy sal spyt wees oor die dag wat jy ooit gebore is. Moenie MY gesalfdes aanraak nie en moet ook nie hierdie twee Profete seermaak nie (sien Ps. 105:15; 1 Kron. 16:22). Dit sou beter vir jou gewees het as EK, ABBA YAHUVEH, jou tong uitgeskeur het!

(Profesie 128)

En van Profeet Ezra:

Ek waarsku julle almal—diegene wie kom teen hierdie Bediening EN HIERDIE PROFESIEE en Elisheva en Myself, al die Bedienaars van AmightyWind Ministry—Ek waarsku julle nou, ‘Moenie die Gesalfdes van YAH aanraak nie en doen sy Profete geen kwaad aan nie’ (Ps. 105:15; 1 Kron. 16:22) anders sal die Wraak van die Staf van YAH op julle neerkom. Maar vir hulle wie geseënd is en wie ‘n seën is vir hierdie Bediening, en getrou, en wie die Profesieë ontvang, baie seëninge sal op jul daal—alles om dit wat aan YAH behoort te beskerm in die NAAM VAN YAHUSHUA.

* * * * * * *

Profesie 79 Begin:

2 Augustus 2005

As julle nie nou aan MY gehoorsaam is nie en as julle ‘n kompromie aangaan oor die Dag wat EK eenkant gesit het as MY Heilige Sabbat-Dag—en as julle nie dink dit is belangrik om gehoorsaam te wees aan elkeen van MY Gebooie nie—wat laat julle dink dat julle gehoorsaam sal wees tydens die vinnig komende Groot Verdrukking?

Hoekom is dit meer gemaklik om na 'n mens se leerstellinge te luister, wanneer hulle MY Woorde verdraai om by 'n mens se sondige beeld te pas. Alhoewel MY SEUN YAHUSHUA julle RUS is, is HY nie julle Dag-van-Rus nie. MY SEUN YAHUSHUA is NIE 'n Dag nie, en MY 4de Gebod sê duidelik om MY Sabbat Dag van Rus, Heilig te hou.

Watter gedeelte hiervan verstaan julle nie? Ja, rus in YAHUSHUA. Want SY juk is maklik en SY las is lig (Matt. 11:30), maar dit het niks te doen met die Sabbat Dag nie. Het YAHUSHUA nie die Sabbat gehou nie?

Het EK nie MY SEUN YAHUSHUA gestuur om 'n voorbeeld vir julle te wees nie? Weet julle ooit hoekom EK 'n Dag van Rus eenkant gesit het? (Gen. 2:1-3)? Weet julle nie dat hierdie Sabbat Dag 'n seën vir julle is nie en nie 'n vloek nie?

MY Vierde Gebod sê duidelik dat MY Sabbat Dag van Rus Heilig gehou moet word. Sê die Wet, wat EK met MY Eie Vuur Vinger op 'n steen tablet geskryf het en vir Moses op berg Sinai gegee het, dan nie, "Eer MY Sabbat-Dag en hou dit Heilig" (Ex. 20)?

Weer vra EK julle, van wanneer af is MY SEUN YAHUSHUA, 'n dag? Vra jouself, hoekom sou satan die dag van Sabbat na Sondag verander, as dit nie gebruik gaan word vir sy doel in die Groot Verdrukking nie? Moenie luister na hulle wie anders preek nie. Hierin lê die oorwinning.

Dit is geskryf in MY Heilige Woord dat EK, YAHUVEH, nie kan leuens vertel nie.

As julle aan MY gehoorsaam is, is daar Seëninge en Oorwinning, soos wat dit in Deuteronomium 28 vertel word. Daar is vervloekings vir die wat ongehoorsaam is. Lees en bestudeer wat geskryf is in Exodus 31:12-17. Die ware Sabbat sal die teken wees tussen MY, YAHUVEH & MY mense en dit sal gebruik word om die te identifiseer wie waarlik aanbid en MY gaan dien tydens die Groot Verdrukking.

Sal julle MY, YAHUVEH & YAHUSHUA aanbid op die Ware Sabbat—Vrydag Sononder tot Saterdag Sononder? Of gaan julle tydens die Groot Verdrukking die seun van satan dien en aanbid op Sondag?

As julle nie nou al MY Heilige Sabbat-Dag hou nie, wat laat julle dink dat julle dit dan sal doen tydens die Groot Verdrukking wat net 'n asemteug ver is.

Dit is hoekom EK nou deur hierdie “Ringmaiden” van MY praat—wie georden is om 'n Profeet te wees vir die Nasies—sodat hierdie waarskuwing regoor hierdie wêreld sal lui. Weet julle nie dat die, wie leer dat dit onmoontlik is om gehoorsaam te wees en Heilig vir MY te wees, verskonings maak vir hulle eie sondes nie?

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Dit is nie oop vir bespreking nie. Of julle doen wat EK, YAHUVEH sê, of julle sal met julle siele betaal in die Groot Verdrukking. Die wie opgestaan het en gesê het, "Ek sal Elisabeth [Elisheva] se regter wees, ek sal Elisabeth [Elisheva] se jurie wees"…berou nou of julle sal voor MY moet verskyn. En EK sal sê, "Gaan weg van MY, jou werker van onregverdigheid" (Matt. 7:23; Luk. 13:27), want EK IS YAHUVEH, en EK neem nie deel aan enige debat nie. EK ALLEEN IS REGTER, EK ALLEEN IS JURIE, EK ALLEEN IS SKEIDSREGTER!

Hierdie is nie Elisabeth [Elisheva] se woorde nie.

Julle predikers en valse profete van wetteloosheid val haar aan. Julle belaster haar vir die "Torah" wat EK met MY Eie vinger geskryf het. Julle leer MY skape en MY lammers dat EK knik met sonde. Berou vandag! Want EK IS nie 'n GOD YAHUVEH wat op enige manier verander het nie. Julle wie haar oordeel, haal die balk uit jou eie oog— voordat julle probeer om die spikkel uit iemand anders se oog uit te haal. Julle is vuil in sonde. Julle is vuil in rebelsheid. Julle is vuil in ongehoorsaamheid. En julle is vuil in trots!

Val op julle gesigte voor MY, want EK IS YAHUVEH, julle SKEPPER, die EWIGE EEN. Julle waag om MY SEUN YAHUSHUA te blameer as julle verskoning vir sonde! Julle waag om SY BLOED onder julle voete te vertrap, verskonings te maak vir julle sonde. Val op julle gesigte voor MY voordat dit te ver gaan en daar geen weg meer terug na MY is nie (Hebr. 6:4-6)! MOENIE MY RUACH HA KODESH [HEILIGE GEES] grief NIE.

MY SEUN YAHUSHUA het nie gekom om MY Wette te kanselleer nie.

MY SEUN YAHUSHUA het gekom om MY Wette te vervul.

Wees dankbaar dat EK julle nie nou meer langer verantwoordelik hou vir 613 wette nie. EK hou julle verantwoordelik vir Tien Wette en julle gooi julle hande op en sê, "Dis te veel vir my!"

Julle stel eerder belang om na 'n mens te luister wie MY Wette herskryf. Hulle vertel jou dat, deur onskuldige babas dood te maak in die baarmoeder, nie 'n sonde is nie. Hulle maak aborsie wettig.

Die predikers leer in julle kerke, "Moenie teen hierdie wet praat nie." Die georganiseerde kerke wie op Sondae bymekaarkom is omgekoop deur die regerings van hierdie wêreld. Hulle het die gees van vrees gevat en dit gedra as kledingstukke.

Waar is MY Heilige Bedienaars wie nie ‘n kompromie aangegaan het nie en nog steeds teen sonde praat? Julle mensgemaakte wette maak dit wettig, wat EK gesê het 'n verafskuwing is—hulle noem dit "same-sex-marriage". Nie eers in die dae van Sodom & Gomorra was daar sulke “same-sex-marriage” nie. Nie eers in die dae van Sodom en Gomorra was daar sulke sonde gewees nie alhoewel die verafskuwings van homoseksualiteit volop was. Maar, hulle het dit nie gewaag om dit 'n huwelik te noem nie!

Moenie die leuens glo wat leer, "Eenkeer gered, altyd gered" (Eseg. 33:12). MOENIE glo dat, omdat YAHUSHUA die prys betaal het by Golgota—dat dit nou nie meer saak maak nie—dat julle maar kan sonde doen, dat julle kan oorleun so naby die afgrond van die hel, so ver as wat jy wil, omdat jy 'n reddings gebed opgesê het (Matt. 7:21-23).

Julle dink julle hoef nie enige werk daarvoor te doen nie en dat julle steeds verseker is dat julle deur die Hemel se deure sal gaan. Gaan weg van MY julle werkers van wetteloosheid! EK wil nie meer een van julle verskonings hoor nie. Of julle sal Heilig wees, of EK sal vir julle sê, "Werkers van onregverdigheid, EK het julle nooit geken nie."

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Julle luister nou na hierdie manne en julle sit in julle kerke, terwyl julle die leuens glo wat sê dat Sondag die Sabbat is, of dat dit geen verskil maak watter dag die Sabbat is nie. Julle glo die leuens wat beide predikers en sommige "rabbis" leer, dat daar geen groter Salwings Krag is in die Hebreeuse HEILIGE NAME van YAHUVEH & YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH nie, en dat enige naam sal doen.

Die predikers leer julle dat dit nie belangrik is om die Joodsheid van die MESSIAS te leer nie. Hulle sê dat as jy nie 'n Jood is nie, is dit nie van toepassing nie. Hierdie wettelose predikers leer jou dat jy 'n “gentile” is en dat julle nie hoef gehoorsaam te wees aan die wette wat aan die Kinders van Israel gegee is nie. Het julle vergeet dat as julle MY SEUN YAHUSHUA as MESSIAS aanvaar het, julle een met HOM geword het (Rom. 11:16-21)?

Julle wonder, "Waar is die Salwings Krag van die Eerste Kerk met tekens, wonders en wonderwerke?" Julle roep uit, "Waar is die manifestering van die wonderwerke, soos in die Dae van Ouds?"

Gaan terug en doen wat die Eerste Kerk gedoen het en julle sal weereens hierdie wonderwerke sien. Vir die van julle wie nie van beter weet nie, EK sê julle word verantwoordelik gehou vir net dit wat julle geweet het. Nou word julle verantwoordelik gehou, sowel as om vir ander hierdie Waarhede te leer. Maar vir die wie weet wat reg is en verkeerd doen, julle sal betaal met julle siel.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Julle is nou gehoorsaam aan hierdie bose geestelike leiers wat verskonings maak vir sonde. Wat laat julle dink dat julle tydens die Groot Verdrukking nie dieselfde sal doen nie
met die seun van satan?

EK het julle vertel deur die Profesieë wat EK vrygestel het deur Elisabeth [Elisheva], dat MY SEUN YAHUSHUA sal terugkom vir SY Bruid op 'n "Rosh HaShanah" en dit sal op 'n “Shabbat” [Sabbat] wees. As julle nie geleer word hoe om MY Sabbat & MY Heilige Dae waar te neem nie, en om ONS HEILIGE NAME te leer en gehoorsaam te wees aan MY "TORAH" nie, hoe sal julle weet om MY & MY SEUN YAHUSHUA te eer, soos EK besluit het? Hoe sal julle weet watter dag—sonder om te studeer en julleself waardig te wys—wat EK, YAHUVEH, eenkant gesit het om MY Sabbat te wees? Hoe kan julle gereed wees wanneer YAHUSHUA weer gaan kom?

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

As julle nie MY Heilige Feeste eer en waarneem nie, hoe sal julle weet wat "Rosh HaShanah" is en wanneer dit is? Dan, wanneer julle agtergelaat word sal julle vra, "Hoekom?" So EK spreek nou voort, deur MY “Ringmaiden” en sê vir julle voor die tyd dat EK, YAHUVEH, profeteer deur hierdie “Ringmaiden” wie deel is van MY SEUN YAHUSHUA SE Bruid.

Die Bruid van YAHUSHUA sal nie net verander word in hul glorieryke liggame nie—en gevul word met so 'n SALWING ASOF YAHUSHUA HOMSELF DEUR HULLE & SAAM MET HULLE LOOP—HY sal hulle vul met so 'n SALWING dat NIKS onmoontlik sal wees vir hulle nie!

En vir 40 dae sal MY SEUN YAHUSHUA se Bruid waarsku, "Moenie die merk van die dier neem nie". Hulle sal gaan na die wie EK die Gaste noem en die wie se name geskryf is in die LAM SE Boek van die Lewe en hulle sal vir hulle sê, "Moenie ongehoorsaam wees nie. Moenie ‘n kompromie aangaan nie, al beteken dit jou aardse lewe."

Julle sien, EK gebruik hierdie “Ringmaiden” nou, selfs sonder haar glorieryke liggaam, as 'n stem wat die waarkuwing vroeg voor die tyd uitroep. Want EK het haar geroep om 'n Profeet te wees vir die Nasies. Moenie die Merk van die Dier neem nie! Sondag aanbidding en die Merk van die Dier is verbind.

Wees versigtig! Jy sal jou siel verloor as jy die Sondag Aanbidding Wet aanvaar tydens die Groot Verdrukking. EK sal moet jammer sê vir Sodom en Gomorra, wat EK met vuur en swael vernietig het, indien EK toelaat dat hierdie aardse verafskuwings nog langer aanhou, soos dit nou doen. EK sal nie jammer sê vir Sodom en Gomorra nie! EK sal alles vernietig en beeïndig wat EK, YAHUVEH minag.

Hierdie valse predikers maak verskoning om te sondig en julle het na hulle geluister. Julle kom na hierdie Bediening vir julle Geestelike Voedsel: om die Salwing te proe, om die Geestelike Melk te drink en om die Geestelike Vleis te eet. Hoeveel van julle gaan dan ‘n kompromie aan en gaan na die Sondag kerke? Julle val in getrouheid by julle pastoor se voete neer. En dit is daar waar julle jul tiendes en offerandes gee. Julle kan nie julle brood albei kante gebotter hê nie.

Julle moet bepaal watter dag is die dag wat EK besluit het is die Sabbat. Want soos EK uitgevaardig het watter dag die Sabbat is, watter die Dag is waarop julle MY moet eer en rus en nader moet kom aan MY—

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

—en so sal die seun van satan dié beveel wat ‘n kompromie aangegaan het om hom te aanbid op die dag wat hy besluit.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Soos MY SEUN, YAHUSHUA, gespreek het en HY het gesê, "Neem hierdie wyn en hierdie brood in herinnering van MY" (1 Kor. 11:23-26) — tydens die vining komende Groot Verdrukking, weet julle nie dat die seun van satan aan almal wie sy merk aanvaar, sal sê, ‘Doen dit ter herinnering aan my’? Hulle sal die bloed drink van die martelare, vanuit die drinkglase. Dit sal met bloed gevul wees en soos vampiere, sal hulle daardie bloed drink.

En net so seker soos 'n Nagmaal bord verby gestuur is—net so seker—sal hulle die bord verby stuur en die seun van satan sal sê, "Doen dit ter herinnering aan my." Geroosterde vlees van die martelare sal hulle eet. Hulle sal MY Nagmaal & YAHUSHUA se Bruid tart. Hulle sal waarlik YAHUSHUA se Bruid minag, want hulle weet dat die gebede van die regverdiges die seun van satan teruggehou het, totdat dit tyd was om YAHUSHUA se Bruid uit te roep. Die gebede van die regverdiges het groot krag (Jak. 5:16).

EK, YAHUVEH, waarsku julle. Dit het alreeds begin.

Daar sal seksuele orgies wees in die Sondag kerke tydens die Groot Verdrukking. Dit sal die manier wees waarop die seun van satan, YAHUSHUA se Bruid sal tart. Want YAHUSHUA & SY Bruid is een, en ALMAL wat YAHUSHUA aanbid, wie MY SEUN gehoorsaam, is een—omdat dit 'n Geestelike konneksie is – liggaam, verstand, gees en siel—die seun van satan sal tart tydens die Groot Verdrukking: hy sal seksuele orgies in die Sondag kerke hou.

Die begin van die groot misleiding is die homoseksuele kerke. Weer sê EK, die sonde het alreeds begin.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Dit is die manier hoe EK hierdie Bediening gebruik, die skape van die bokke te skei, die koring van die kaf [onkruid] te skei. Die wie se name in die LAM SE Boek van die Lewe geskryf was voor die Grondlegging van hierdie Aarde, hulle is die wie se name in die LAM SE Boek van die Lewe sal bly. Hulle sal nie die seun van satan aanbid nie en hulle sal die merk van die dier weier, selfs as julle hierdie, nou hoor of lees en julle nou aanhou om 'n kompromie aan te gaan, sal julle tydens die Groot Verdrukking die ware Sabbat waarneem en eer, wat Vrydag Sononder tot Saterdag Sononder is, al mag dit julle lewe beteken en dat julle gemartel sal word.

Al julle name is alreeds neergeskryf, omdat EK reeds geweet het wat julle sou doen, nog voordat julle op hierdie aarde gebore was. As julle nie nou luister nie, sal julle dan luister.

Die wie hierdie Boodskap lees en hoor en julle tande kners van woede vir MY “Ringmaiden”, so ook sal julle jul tande kners van woede en julle vuis skud vir MY, YAHUVEH julle SKEPPER tydens die Groot Verdrukking, soos plae en vervloekings een na die ander oor julle kom, en tog sal julle nie berou hê vir julle sondes nie. Want op daardie dag, as jou naam in die LAM SE Boek van die Lewe is, sal EK jou naam uit klad [Openb. 3:5].

So, aan almal wie wonder hoekom Elisabeth [Elisheva] dit oor haarself sou bring, dit is omdat EK hierdie Bediening gebruik om die koring van die onkruid te skei—soos julle dit hoor, sal julle weet of julle koring of ‘n onkruid is. Is julle ‘n onkruid, om slegs deur MY WOEDE, MY VERTERENDE VUUR verteer te word?—alhoewel EK haar [ook] nou gebruik om uit te roep na die Bruid, soos 'n stem sal uitroep na die Vyf Wyse Maagde: “Moenie’n kompromie aangaan nie. Wees gereed. Want julle BRUIDEGOM sal kom vir SY Bruid op 'n "Rosh Ha Shanah" en 'n Sabbat.”

Bruid van YAHUSHUA…wees op julle knieë voor MY. Bly Heilig en bly nederig. Bid dat julle waardig sal bly om MY SEUN YAHUSHUA SE Bruid te wees, wie gesimboliseer word as die Vyf Wyse Maagde, wat die eerste wegneming is, algemeen bekend as die Wegraping.

Gaste…bid dat julle sal deel wees van die Tweede Wegneming, sodat julle die Gaste sal wees by die Bruilofsmaal van die LAM (Openbaring 19:9). Die Gaste word gesimboliseer as die Vyf Dwase Maagde, vir wie daar vertel is dat die BRUIDEGOM weer sou kom nadat die Bruid van YAHUSHUA weggeneem is.

So wees gereed, omdat julle nie die dag en ook nie die uur weet nie. (Mattheus 25:1-13) Teen die tyd wat MY SEUN YAHUSHUA sal kom om die Vyf Dwase Maagde weg te neem—sal hulle wys wees.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Wil julle weet wat julle uitsonder om die Bruid van YAHUSHUA te wees, of 'n Gas? EK sal julle nou vertel. Dit is hoeveel jy dit begeer, hoeveel jy dit bewys deur Heiligheid, liefde en gehoorsaamheid. Hoeveel is jy bereid om op te offer om YAHUSHUA se Bruid te wees, deur dinge op SY manier te doen en nie joune nie, deur HOM te verheerlik in alles wat jy doen?

Die Bruid weet dat sy MY Heilige Dae moet hou. Die Bruid weet sy kan nie 'n kompromie aangaan met dit wat sy weet waar is nie. Sy is dapper deur die Waarheid voort te spreek. Dit is wat haar uitsonder.

Nagmaal is ook 'n herinnering van die Huweliksverbond met YAHUSHUA. YAHUSHUA SE Bruid gebruik ONS HEILIGE GEWYDE NAME van YAHUVEH & YAHUSHUA. Die spelling maak nie saak nie, omdat EK julle harte ken en hulle is nie skaam nie.

Hoeveel begeer julle om YAHUSHUA se Bruid te wees? Hoeveel passie het julle vir YAHUSHUA? Hoe bewys jy dat EK, YAHUVEH & YAHUSHUA eerste in jou liefde en lewe is en in alles wat jy doen? Dit is wat julle uitsonder om YAHUSHUA SE Bruid te wees, want EK vertel julle hierdie Geheim: die passie en die diepte van jou liefde vir YAHUSHUA is 'n bewys vir almal om te sien. Dit is die merk van YAHUSHUA SE Bruid. Hulle voel hulle kan nie genoeg vir MY doen nie.

Nou ken julle die Geheime. Julle sien, my lieflinge. Hierdie is nie iets wat julle kan wegsteek nie. Want EK weet wie waarlik, waarlik begeer om die prys te betaal om YAHUSHUA se Bruid te wees. Want EK sal niemand YAHUSHUA se Bruid noem as hulle nie hierdie begeerte het nie. Elke dag bid YAHUSHUA se Bruid, "Maak my meer Heilig vir U". YAHUSHUA se Bruid is nederig en Heilig voor MY.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Bly nou getrou aan MY. Moenie net hoorders wees van MY WOORD nie, maar wees doeners van die HEILIGE WOORD (Jak 1:22). Wees Heilig net soos EK Heilig is, want al is julle in hierdie wêreld, moet julle nie optree soos hierdie wêreld nie. Moenie dat die predikers van wetteloosheid MY skape en lammers op die verkeerde pad lei nie, want elkeen “werk sy eie redding uit met vrees en bewing” (Filip. 2:12). Want “Geloof sonder werke, is dood” (Jak. 2:20).

MY SEUN YAHUSHUA het SY deel gedoen by Golgota. Nou sê EK, YAHUVEH, vir julle, "Doen julle deel". Streef om gehoorsaam te wees. Moenie sonde vooraf beplan nie. Moenie verskonings maak vir sonde nie. Moenie die woorde van die predikers aanvaar, wie wetteloosheid preek nie.

Want EK, YAHUVEH, sê vir julle, "Hoekom noem julle MY SEUN, YAHUSHUA, HERE, maar julle is nie gehoorsaam aan HOM nie?" (Luk. 6:46).

EK, YAHUVEH sê, as julle nie berou het vir die maniere waarop julle ongehoorsaam is nie, "Gaan weg van MY, jou werker van ongeregtigheid", (Matt. 7:23; Luk. 13:27) [sal julle hoor] op Oordeels Dag want EK sal dit nie toelaat dat julle YAHUSHUA SE HEILIGE BLOED tart nie. Julle wie julleself “predikers” noem, wie verskonings maak vir MY mense om sonde te doen, BEROU vandag omdat julle MY skape en MY lammers op die verkeerde pad lei of die VUUR VAN MY VERTERENDE ASEM sal soos kaf in 'N MAGTIGE WIND, julle weg waai.

EK, YAHUVEH sê as julle nie hou van hierdie Woorde wat voortgespreek is deur MY “Ringmaiden” Elisabeth [Elisheva] nie, dan sal julle die gevolge daarvan dra. Want EK weier om te debatteer.

Daar is maar net EEN REGTER. Daar is maar net EEN JURIE.

En EK—YAHUVEH—IS die ENIGSTE SKEIDSREGTER.

As julle nie van hierdie Profetiese Boodskap hou nie, moenie dit na Elisabeth [Elisheva] toe neem nie, maar neem dit na MY, YAHUVEH. Sy is net MY Gesalfde Boodskapper.

Einde van Profesie

So is dit gespreek, so is dit geskryf op 2 Augustus 2005 om 04:00 vm. deur hierdie “Ringmaiden” van YAHUVEH & YAHUSHUA vir HULLE Lof, Eer en Glorie.

EK bly 'n nederige diensmaagd,

Apostel Elisabeth Elijah

(Elisheva Eliyahu)

1

Dan. 7:25  En hy [die antichris] sal woorde spreek teen die ALLERHOOGSTE en die heiliges van die ALLERHOOGSTE mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word [gedurende ‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd].

2

Matt. 7:22-23; 25:41; Luk. 13:25, 27; vergelyk ook met Ps. 6:8; Ps. 119:115

3

Openb. 19:9 Toe sê hy [engel] vir my: “Skryf —salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam!”. En hy sê vir my: “Dit is die waaragtige woorde van God.” (1933/1953 Vertaling)


* * * * * * *

Print Friendly and PDF