Profesie 76

YAHUSHUA het my vertel om vir almal wie deel van die Bruid is, te sÍ, Gelukkige "Rosh HaShanah!" (Joodse Nuwejaarsdag). Dit is 'n geskenk van HOM aan SY Bruid.


Sept. 12, 2004 (3 dae voor "Rosh HaShanah")
Gegee aan 'n kind, vegter, en Bruid van YAHUSHUA ons MESSIAS,
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Deel asseblief met die, wie julle weet, YAHUVEH en YAHUSHUA lief het. Stuur asb. die presies net soos dit vir my gegee was. Ek besef dat dit 'n lang gedeelte is, maar dit is definitief jou tyd werd. In elke paragraaf is daar Sterk Geestelike vleis wat geleer moet word, nie bedoel vir die wat geestelik swak is nie. Ek het saam met julle geleer, soos YAHUSHUA met my gepraat het.

* * * * * * *

Profesie 76

Gegee aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah op September, 12, 2004 Tyd tussen 10:30 in die oggend en 12 n.m.

GELIEFDE BRUID VAN YAHUSHUA, STAAN OP EN MAAK JULLESELF GEREED, JULLE BRUIDEGOM IS OP PAD!

O, MY geliefde Diensmaagd, jy roep uit na MY en sÍ,

"Wie is ek om so 'n boodskap vry te stel, ek voel nie eers waardig om hierdie eer te hÍ nie. Wie sal glo dat hierdie boodskap van die Hemel Gestuur was?"

EK sÍ nou vir jou, MY geliefde, dit is nie, of jy jouself waardig ag om hierdie boodskap vir die hele Bruid voort te spreek nie.

Die enigste ding wat saakmaak is dat EK jou waardig ge-oordeel het, en jou opinie van jouself of van ander, is van geen belang nie, net dat jy gehoorsaam is en skryf en voortspreek, wat EK jou vertel om te sÍ. Moenie MY op enige manier verander nie. In die baie jare wat jy MY gedien het, het jy die prik van die Geestelike demone gevoel, hoe hulle jou beskinder het met woorde en dade. Maar hierdie nuwe woord sal die demoon van "Jezebel" ontbloot, binne in die wat hulleself Heilig hou en tog geen heiligheid in hulle het nie. Hulle sal jou aanval, en tog sal YAHUSHUA jou beskerm, omdat jy MYNE is.

Net soos Elia van ouds, beskermd was teen "Jezebel" en Ahab, net so sal jy, so sal ALMAL van die Bruid van YAHUSHUA julle MESSIAS beskerm word.

Nou is die tyd dat die Skerm "Shield" Maagde na vore kom en julle omhul in hulle gebede, liefde en ondersteuning, omdat hulle ook tydens dieselfde tyd aangeval gaan word, wanneer hulle na vore sal tree en in geloof sal kom en jou kontak. EK gee hulle nou die volmag: Die wat agterkom dat hulle die Bruid van YAHUSHUA is. KOM NA VORE en vergader saam met hierdie Diensmaagd, deur wie EK hierdie woord vrystel. Skerm haar met julle tussentredings gebede, woorde van hulp en aanmoediging, en kom saam sodat sy julle kan aanmoedig, voed en help teen die aanvalle van jou vyand van die verstand, liggaam, gees en siel. Hier is 'n geheim: Net soos EK 'n Bruid het, so het satan ook een. En soos die Heilige Goue Arende vergader, net so sal die AasvoŽls vergader.

Bruid van YAHUSHUA, julle het mekaar nodig, omdat julle vyande groot in getal is. Baie jare gelede het EK hierdie Diensmaagd 'n boodskap in twee drome gegee, rug aan rug. "Maak die troepe op die mure bymekaar." Dit is nou die aangeduide tyd; Moenie jou dag van hereniging met mekaar mis nie.

Nou Elisabeth, wees dapper soos Elia van ouds en spreek hierdie woorde voort, wat EK jou beveel om te skryf en te spreek, en moenie jou bekommer oor die, met geeste van "Jezebel" en Ahab nie. Nou sal die wat jou aanval, omdat jy aan MY gehoorsaam is, dieselfde noodlot duld soos "Jezebel" en Ahab en die profete van Bašl, die wie jou aanval, val ook die aan wat jou salf terwyl jy voort spreek. Bewaar julle, die met die gees van FariseŽrs, voordat julle MY geliefde een aanval! Julle moet eerder julle eie harte ondersoek. Wie ookal nie met hierdie Profetiese Woord saamstem nie, neem dit na die Regter van alle Skeppings, omdat MY geliefdes nog net gehoorsaam was. Die is nie haar woorde nie, maar MYNE, en die met geestelike ore om te hoor en te luister, EK wil julle vra om haar aan te moedig en haar te laat weet.

Staan op, Bruid van YAHUSHUA, net soos die 5 wyse maagde in die gelykenis wat EK gegee het in Mattheus 25:1-13. Maak julleself gereed, omdat julle aanstaande BRUIDEGOM en MESSIAS, o so vinnig oppad is! Bid dat julle waardig geag sal word om die Bruid van YAHUSHUA julle MESSIAS genoem te kan word. Moenie dit as vanselfsprekend aanvaar nie. Moenie opgepof raak van trots nie, omdat sommiges sal uitvind dat hulle Gaste is en nie die Bruid nie, vir hierdie rede. So baie word gegee, baie meer word verwag.

EK, YAHUSHUA, is die GOEIE HERDER en MY BRUID sal nie na enige ander Meester gaan nie. Net soos dit geskryf is, vertel EK MY geheime aan die profete en so deel EK MY geheime nou met MY Geliefde Bruid en die GeŽerde Gaste wat uitgenooi sal word na die Bruilofsmaal van die Lam. En net die wat dit sal bywoon, hulle name word gevind in die Lam se Boek van Lewe, wat ingeskryf was voor die fondament van die WÍreld.

Studeer dit en wys dat julle goedgekeur is, terwyl julle mediteer oor hoekom Henog, Elia en Elisha van groot belang was. EK, YAHUSHUA, LEER JULLE NOU dat dit relevant is vir die Bruid van YAHUSHUA. EK spreek hierdie openbaring nou voort. Aanskou, dit is 'n nuwe ding. Die boek van Henog was nie ingesluit in die Boeke wat in die Bybel is nie en tog gee ek julle die opdrag om hierdie boek te vind en te bestudeer en toe te laat dat YAHUVEH julle die waarhede leer wat maar selde geleer word, daar was boeke wat moes ingesluit gewees het in die Heilige Bybel, maar was aspris uitgelaat, omdat hulle te teenoorstellend sou wees. Nie almal wat die verlore boeke van die Bybel genoem word nie, slegs sekeres. Julle moet onderskei tussen boeke wat van die Heilige Gees en die Waarheid is, en die wat mensgemaak is. Vra jouself hoekom die Skepper 66 boeke in die bybel sou sit, dit is dan nie 'n heilige nommer nie. Ses is die nommer van 'n mens, 666 is die nommer wat verbind word met die antichris.

Dit spreek EK nou, aan die met Geestelike ore wat hoor en luister, al die ander sal doof bly en dit tart wat hulle nie verstaan nie. Voorwaar, EK sÍ vir julle, EK gee julle nou sterk geestelike vleis om te eet. Dit is nie bedoel vir die wat Geestelik Swak is nie! Elia van ouds was maar 'n skaduwee van die WEGNEMING VAN DIE BRUID VAN YAHUSHUA JULLE MESSIAS! Elia van ouds het geweet watter missie hy moet klaar maak en hy het geweet dat hy nie op daardie tyd sou doodgaan nie. Elia van ouds het geweet watter dag, uur en minuut, YAHUVEH die Strydwa van Vuur "Chariot of Fire" sou stuur om hom weg te neem na die Hemel. En Elia van ouds het voor die tyd geweet wie die eer sou hÍ om dit met sy eie oŽ te kon aanskouÖen die man se naam was Elisha. Elia van ouds is na die Hemel geneem, met Hemelse Vervoer, en so sal die Bruid van YAHUSHUA Weggeneem word, wanneer EK YAHUSHUA persoonlik kom vir julle, MY GELIEFDE BRUID! (2 Konings 2:1-14)

Lees weer die profesieŽ, dan sal julle sien dat EK al vir baie jare, Elisabeth, MY "Elia van nuuts" noem. Ja, haar wettige naam is Elijah "Elia", maar dit is nie hoekom EK dit doen nie. Sy het nou onlangs die rede geleer, en dit is meer as om die twee weduwees van Sarfat na haar te stuur, om hulle te toets. En hulle weet dit nie, omdat hulle hongersnood nog nie gekom het nie, dit is nie net hierdie rede nie, soos dit gestel is in baie profesieŽ, waar EK deur haar gepraat het nie. EK het hoorbaar met haar gepraat op Pasga "Passover", 5 April (een dag na haar verjaarsdag), en haar vertel. Waar EK haar ontwaak het met woorde wat sy nie verstaan nieÖen net deur hierdie boodskap, dit makliker verstaanÖ"Jy is MY Diensmaagd" ("You are MY RING MAIDEN")

Voorwaar, EK sÍ vir haar, en vir julle met geestelike ore om te hoor en te luister. EK YAHUSHUA noem haar "MY Elia "Elijah" van nuuts" en openbaar hierdie geheime openbaringe wat vir haar gegee is, direk vanaf die Hemel, om 'n seŽn te wees oor haar en die WARE BRUID VAN YAHUSHUA JULLE MESSIAS. Net soos Elia van ouds geweet het wanneer om YAHUVEH SE PERDE GEDREWE STRYDWA VAN VUUR te verwag, om hom weg te neem na die Hemel en hy die presiese tyd en dag geweet het en hy voorbereid was en Elisha vroeg genoeg gewaarsku het om na hom te kyk. Elia van ouds is die Skaduwee van dit wat sal gebeur met die Bruid, so hoekom sou EK enigsins iets minder doen vir die BRUID VAN YAHUSHUA?

EK sal eerste die Aarts Engel Migael stuur om te kom en die pad oop te maak vir die Engel GabriŽl wat sal kom om haar te vertel. EK het haar en haar man vertel om te wag vir die geboorte van die aankondiging van die datum wanneer YAHUSHUA sal kom vir SY Bruid. Dan sal een van haar opdragte wees, as MY Diensmaagd, om hierdie nuus regoor die wÍreld te versprei aan al die Hoog Geagtes, genaamd DIE GELIEFDE BRUID VAN YAHUSHUA!

Geliefdes, vra julleself die vraag en lees weer Mattheus 25:6-7, en hoor dit nou met Heilige ore, omdat dit sÍ, "En middernag was daar 'n GEROEP: Daar kom die bruidegom; gaan uit, hom tegemoet!" "Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed."

Voorwaar, EK sÍ vir julle, iemand was gekies om daardie boodskapper te wees, om die GEROEP te versprei, sodat die Hele Bruid van YAHUSHUA dit sal hoor. En EK het hierdie Diensmaagd gekies om die eer te hÍ.

Wat YAHUVEH vir MY moeder (Maria) gedoen het toe EK YAHUSHUA na die aarde toe gekom het, dit sal EK vir MY Bruid doen en die Engele na Elisabeth stuur om aan te kondig dat die BRUIDEGOM SAL KOM! Maak julleself gereed en wag vir MY op hierdie datum, omdat EK sal kom en wegloop met MY BRUID!

Weer sÍ EK vir julle, Elia van ouds was 'n skaduwee van MY BRUID WAT SAL WEGGENEEM WORD, en MY BRUID sal met 'n nuwe kwaliteit, 'n nuwe uitstorting van 'n salwing kry, terwyl hulle op die aarde is, wat sal dien as 'n standaard teen die bose wat teen hulle sal kom. Die salwing sal wees soos geen ander wat nog ooit gegee is nie. Almal van MY BRUID sal weet dat die boodskap waar is, omdat sommiges geweet het dat dit sal gebeur en gewag het vir die aankondiging om te kom na die 4 hoeke van die aarde, waar EK MY BRUID weggesteek het.

Die datum sal in die geheim genoem word, en sy sal dit NET aan MY WARE BRUID vertel. Julle sal dit NOOIT Írens anders gepubliseer sien nie, behalwe as dit gedoen is SONDER MY TOESTEMMING, en wee oor die Judas wat so iets doen, wat probeer om MY BRUID in gevaar te stel. Julle wie dit sal probeer, sal dieselfde noodlot ly as Judas. Moenie dink dat Elisabeth vir dit gevra het nie, waarlik EK sÍ vir julle, EK stuur MY Profete na haar, na Profesie 74 en 75, om haar te vertel dat dit sou gebeur, en sy sÍ sy was nie waardig vir hierdie eer nie.

Haar man en sy het geantwoord, hierdie Ministerie wou nooit die wees wat 'n datum vir die wegraping stel nie, voorwaar, EK sÍ aan albei van julle, julle stel nie die datum nie. Niemand hoef ooit die woord te vat van berekenings van 'n gewone man en vrou nie. Engele sal gestuur word vanaf MY TROON om die datum aan te kondig, sodat MY BRUID, net soos die 5 wyse maagde sal wees en voorberei vir haar MESSIAS BRUIDEGOM OM TE KOM! Aan die wat sÍ, "Maar daar staan geskryf dat geen mens sal weet watter dag of uur nie," dit is waar, toe die skrif 2000 jaar gelede geskryf was, wat se waarde sou dit gehad het? Hoekom sou ABBA YAHUVEH die datum duisende jare gelede voor die tyd vrygestel het, vir wanneer EK, YAHUSHUA sou kom vir MY BRUID, soos dit geskryf was, in Mattheus 25:1-13. Watter doel sou dit gedien het, om hulle te frustreer, omdat hulle sou moes wag.

Onthou Geliefdes, selfs die 5 dwase maagde het geweet die Bruidegom kom, maar was onverwags gevang! Die gelykenis waarvan gepraat word, wys die 5 dwase Maagde wat nie die salwing gehad het nie en gekyk het en gewag het vir die met die salwing, om te weet wanneer die BRUIDEGOM sou kom. Die gelykenis wys ook hoe EK die 5 dwase maagde waarsku, die wat gedink het die salwing van die BRUID kon gekoop word met geld. Dit is nie te koop nie en die BRUID WEET DIT, en koggel die, wat dink dat YAHUVEH SE GESKENKE TE KOOP IS!

Nadat die 5 dwase maagde teruggekeer het, het die BRUIDEGOM en BRUID alreeds vertrek. Toe hulle aan die deur hammer om ingelaat te word saam met die BRUIDEGOM en BRUID, was hulle huilend weggestuur, terwyl die BRUIDEGOM gesÍ het, "GAAN WEG VAN MY, EK KEN JULLE NIE!" Nie almal is geskik om die Bruid te wees nie; daar is taai kwalifikasies. En die 5 dwase het EK nie as MY Bruid erken nie. Alhoewel, EK los vir hulle 'n waarskuwing, en dit is dat die 5 dwase Maagde nie sal weet wanneer EK SAL TERUGKOM vir die GASTE nie, en hulle sal gereed moet wees wanneer EK, YAHUSHUA, DIE MESSIAS\BRUIDEGOM terug gaan kom, en die Gaste dalk aan die slaap vind of hulle lampe sonder olie. (Mattheus 25:1-13)

Al die 5 dwase maagde sal getoets word met die vuur van teistering, en sommiges sal as goud uitkom. Sommige sal gemartel word, sommige sal agterbly, en sommige sal saam met MY weggeneem word. Sommige van die 5 dwase maagde is gaste, maar was nie geskik om die Bruid van YAHUSHUA te wees nie.

EK sal nie MY Bruid onverwags vang nie, sy sal die "Shofar" horing hoor, wat sal blaas. Sy sal wakker word van die Geroep wat sal voort lui vanaf MY Diensmaagd. Onthou, satan wil voor MY gaan, so moenie geflous word met die nagemaakte datum nie. Wee oor enige een wat hulleself MY Diensmaagd noem, behalwe die een wat EK gesalf het, wat EK nou gebruik om voort te spreek as MY MONDSTUK.

Wanneer die Engele die boodskap bring, sal daar 'n salwing wees wat nie moontlik sal wees om na te maak nie, wanneer die WARE BRUID geboorte sal gee aan 'n uitstorting van 'n salwing vanaf die Hemel, soos geen ander nie. Dit sal die vroeŽ en latere reŽn salwing wees wat saam is, saamgebind met die dubbele porsie van die Elia "Elijah" salwing. Selfs julle Skaduwee sal die GODSVRESENDES gesond maak, omdat MY genesings balsem van "Gilead", binne in MY hele BRUID SAL WEES! EK het jare terug hierdie woorde, hoorbaar aan Elisabeth gespreek: "GESKENK VAN GENESING, KLANK VAN DIE TROMPET". Sy het nooit die betekenis van hierdie woorde geken tot nou toe nie.

Net soos die "Shofar" Horing geblaas word by 'n Joodse troue, om die koms van die Bruidegom aan te kondig, net so sal EK, YAHUSHUA die "Shofar" Horing laat blaas, om MY KOMS VIR MY GELIEFDE BRUID aan te kondig! Luister vir die "Shofar" Horing, dit is nie meer so ver weg nie. EK het deur hierdie Diensmaagd geprofeseer dat EK sal terugkom op 'n Sabbat en vir haar gesÍ, "Wat as die Rosh Ha Shanah, die dag is wanneer EK sal kom, julle weet net nie watter een nie."

EK het ook deur haar geprofeseer en hoorbaar aan haar gespreek, "Eers die een wegraping en dan die ander, vir die wat EK liefhet." Die gaste sal in die tweede wegneming wees! In die gelykenis van die tien maagde, word daar 'n tweede kans aan die dwase Bruid gegee, dit is hoekom EK hulle vertel om op hul hoede te wees, omdat hulle nie sal weet watter uur EK weer sal kom nie.

Elia "Elijah" van ouds se liggaam moes binne 'n oogwink verander word, omdat sterflike liggame onsterflik moet word om in die Koningkryk van die Hemel in te gaan, net so sal MY BRUID ook verander. Elia "Elijah" van ouds het sy Mantel (gebeds tjalie) en kledingstukke wat hy gedra het, neergelÍ. (2 Konings 2:12-13)

Net so sal die Bruid van YAHUSHUA nie hulle aardse klere nodig hÍ, wanneer EK julle aardse klere sal verander in die pragtigste, skitterende, reŽnboog kleurige, Wit Kleed, waarmee geen aardse kleed nie eers amper mee vergelyk kan word nie. Julle sal skitter soos die skitterendste, mees geslypte diamant, wat die wÍreld nog moet sien. Terwyl MY GELIEFDE BRUID versier word, sal EK 'n Tiara op die vrouens se hoofde sit en die mans sal krone kry wat gevul word met waardevolle stene wat nie met die aarde vergelyk kan word nie.

Dit is die geheime wat EK met julle deel, net soos die boek van DaniŽl wat EK geseŽl tot en met die eind tyd generasie. Vra MY en EK sal julle meer vertel, omdat EK hierdie geheime met MY BRUID sal deel, en EK gee nie al MY openbaringe aan een persoon of profeet nie, so deel met hierdie Boodskapper, wat MY boodskap voortspreek, wat 'n seŽn is oor julle. SeŽn haar ook en laat haar weet dat julle MY salwing en die openbaringe wat aan julle gegee word, aanvaar.

Aan sommige het EK drome gegee, en aan ander, visioene, en aan ander, profetiese woorde. Nou is die tyd vir die BRUID OM BYMEKAAR TE KOM. EK LOOTS NOU DIE ROEP VAN 'N TROMPET. AS JULLE NIE IN DIE VLEES BYMEKAAR KAN KOM NIE, KAN JULLE OP ANDER MANIERE. E-pos haar, of skryf vir haar. Daar is die wat dit nou lees en besef dat iemand wat hulle ken, ook deel is van die Bruid YAHUSHUA, maar dalk kan daardie persoon nie hierdie sien nie, so deel dit met daardie persoon en laat hulle vir MY Diensmaagd skryf, omdat sy die gawe sal hÍ om te onderskei wie die Bruid is en wie die GeŽerde Gaste is. Nadat die Engel GabriŽl aan haar verskyn het, het EK al verskeie kere, dit vooruit aan haar gewys.

Elia "Elijah" van ouds het 'n salwing gehad wat sy vyande en die profete van Bašl, doodgemaak het, net so sal julle ook dit hÍ. Die WARE BRUID van YAHUSHUA sal dieselfde salwing hÍ, om die Vuur van die Hemel voort te roep om hulle vyande te verteer. Julle, die WARE BRUID van YAHUSHUA, sal ook teen die Demone van "Jezebel" veg, en die oorlog wen. Die wat probeer om MY ware profete en die BRUID te vernietig, deur hulle moeg te maak met die demoniese Geeste van "Jezebel" en "Ahab", sal dieselfde noodlot hÍ as die profete van Bašl, en Elia "Elijah" van ouds se vyande. Julle, die BRUID van YAHUSHUA, sal doen wat Elia "Elijah" van ouds gedoen het, selfs meer, voordat julle die aarde verlaat. Nadat julle gaan terugkom van die Hemel, sal julle met nuwe kragte toegerus word, en Hemelse Bevele hÍ, wat uitgevoer moet word, soos dit gedeeltelik genoem is in Openbaring 14. Die res is 'n geheim vir nou; ONS hoef nie die vyande vooruit te laat weet nie. Julle, MY GELIEFDE BRUID, sal 'n lied sing soos geen ander nie, en EK SELF sal dit vir julle leer.

Die BRUID van YAHUSHUA sal die eerste vrugte wees wat verlos sal word van die aarde, voor die groot dag van YAHUVEH se WOEDE, genaamd die Groot Verdrukking. Julle, die BRUID van YAHUSHUA, is Ewig getrou en eg aan julle MESSIAS en BRUIDEGOM.

Julle, die BRUID van YAHUSHUA, sal die gawe hÍ om na enige plek in die wÍreld heen te reis, en sal geen aardse vervoer nodig hÍ nie. Moet EK julle herinner hoe sommige van MY dissipels van ouds, nie 'n glorieryke liggaam gehad het nie, en tog kon hulle dieselfde doen? Handelinge 8:27-40. Die BRUID van YAHUSHUA sal verskillende aangesigte hÍ, net soos EK, YAHUSHUA gehad het na MY opstanding. MY eie Apostels het nie hulle Meester herken nie.

Voorwaar, EK sÍ vir julle, net soos Elisha getuie was met sy eie oŽ en ELIA "ELIJAH" van OUDS gesien het, waar hy met 'n perdewa van vuur opgeneem was, en omdat Elisha geweier het om hom te verraai, en by Elia "Elijah" was, toe hy weggeneem was, het hy 'n dubbele porsie van die salwing ontvang, net soos Elia "Elijah" van ouds geprofeseer het. Hier is 'n geheim: het julle gewonder hoekom Elisha geskei was van Elia "Elijah" van ouds, en nie opgeneem was met die Perdewa van Vuur nie? 2 Konings 11. Dit is omdat Elisha 'n skaduwee was van die 12 Stamme van Israel (Openbaring 7) en Elia "Elijah" 'n skaduwee was van MY BRUID. Openbaring 14. Net so sal die geseŽlde 144,000 van die 12 stamme van Israel, beskerm en geseŽl sal word op hierdie aarde Ėsoos dit geskryf is in Openbaring 7ódeur 'n Engel van die Hemel. Wapens van 'n mens sal hulle nie seermaak nie, ook sal geen plaag naby aan hulle kom nie, omdat hulle NIE uitgewys is vir YAHUVEH se woede nie. Hulle sal in YAHUSHUA se GUNS bly, die bloedlyn wat YAHUSHUA getrek het by Golgota, en satan kan nie hierdie lyn kruis nie. Hierdie 144,000 sal die mantel van die BRUID aanskou, terwyl die salwing op hulle neerdaal, op 'n manier wat hulle nog nie voorheen geken het nie.

Voorwaar, EK sÍ vir julle, Henog was 'n Skaduwee van die Bruid van YAHUSHUA. Toe Henog na die Hemel geneem was, was sy getuienis dat hy het nie doodgegaan het nie, maar na die Hemel geneem was omdat hy YAHUVEH baie bly gemaak het! Net so sal julle, die BRUID van YAHUSHUA, geneem word, omdat julle ook hierdie getuienis het dat JULLE YAHUVEH, DIE VADER VAN ALLE SKEPPINGS EN YAHUSHUA, SY SEUN, bly maak, omdat julle gehoorsaam was en julleself Heilig gehou het, sonder Vlek of Kreukel. Dit is hoekom EK Elisabeth in 'n droom vertel het om HebreŽrs 11:5 te memoriseer.

Julle, BRUID van YAHUSHUA, sal vir YAHUVEH en vir MY, YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH (Heilige Gees), geen skaamte bring nie! MY BRUID, julle is meer as net gehoorsaam aan die 10 gebooie, watter uitdaging is daar in dit? EK sal aan julle die hoof kwalifikasies vrystel, hoe julle sal weet of julle MY BRUID is of die GeŽerde Gaste, by die Bruilofsmaal van die Lam. Die hoof kwalifikasies word vrygestel in die eind tyd boodskap vir MY BRUID en die GeŽerde Gaste. Hierdie boodskap is nie vir die heidene nie, behalwe om hulle te waarsku.

Wees versigtig vir enige een wat voorgee dat hy MYNE is, en tog die profetiese woord aanval, deurdat hulle bewys van watter bose gees hulle is, en ook bewys dat dit die demoniese gees van "Jezebel" is, wat MY Diensmaagd aanval, die een wie gesalf is om MY STEM te hoor, sodat MY BRUID en die GASTE van die Bruilofsmaal van die Lam geseŽn en aangemoedig kan word. Satan is die enigste een wat sy wolwe, geklee in skaapklere, sal stuur om MY Apostoliese Profetiese Diensmaagd, genaamd Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah, aan te val. EK gebruik haar volle name vir MY eie redes wat niemand aangaan, behalwe die vyande wat haar verwoesting soek, en haar name gebruik terwyl hulle vloeke uitspreek.

Voorwaar, EK sÍ vir julle, enige een wat sÍ hy Aanbid YAHUVEH en YAHUSHUA, en dat hy HULLE eerste in sy lewe en liefde plaas, en tog steeds sukkel om gehoorsaam te wees aan die "TORAH\LAW", wat die 10 gebooie insluit, het 'n ernstige geestelike probleem en moet eerder besef dat sy siel op die spel is. Julle het eers 'n verskoning gehad, voordat julle MY aanvaar het as julle MESSIAS, en MY gevra het om in julle harte te kom en julle lewe oor te neem. Maar nou het julle niks! Berou nou, voordat dit te laat is! Versoeking is nie sonde nie, maar wees versigtig, omdat sonde eers deur die verstand kom en dan deur die aksies van jou liggaam.

MY BRUID, julle is Heilig en julle lewe Heilig, net soos 'n voorbeeld van julle Messias. Julle spreek Heiligheid, en julle verstand is konstant gevestig op die LIEFDE VAN JULLE LEWE, en dit is ABBA YAHUVEH en EK, YAHUSHUA. MY BRUID, julle doen nie aspris sonde nie, omdat julle MY nie bedroef wil maak nie en ook nie satan 'n rede wil gee om julle aan te kla en skaamte na MY te bring nie.

MY GELIEFDE BRUID, julle bestaan uit beide man en vrou. Julle word 'n maagd genoem, omdat julle uit die mensgemaakte leerstellings gekom het en gevlug het van die kerke van Babilon. MY BRUID, julle is nie bang om die bose te ontbloot nie, selfs al is dit in die kerke, julle ontbloot ook die Pastore van die kerke wat onderhandel, en die wat hulleself "Rabbis" noem en ook onderhandel. Dit is boos in MY oŽ. Julle, MY BRUID, sal nie stilbly nie, en hoe meer die heidene en die FariseŽrs en die louwarm Christene en die 6 kerke wat genoem word in Openbaring, probeer om julle stil te maak, hoe harder skree julle! MY GELIEFDE BRUID, julle wie roem, aanbid, liefhÍ, vereer, en bo alles begeer om 'n glimlag op ABBA YAHUVEH se gesig te sit en om HOM bly te maak, asook julle MESSIAS en vinnig komende BRUIDEGOM. MY BRUID, julle weet, gehoorsaamheid aan YAHUVEH en YAHUSHUA, is LIEFDE, en julle bewys julle lojaliteit deur gehoorsaam te wees aan YAH se bevele.

Wat is die prys van jou siel? Daar is valse leraars in die wÍreld wat jou vertel dat dit onmoontlik is om gehoorsaam te wees aan die Tien Gebooie. EK sÍ jou dat die valse leraars gestuur is vanaf satan om julle op die verkeerde pad na die hel te lei! Hoekom noem julle MY Meester, maar is nie gehoorsaam aan MY nie? Is dit nie geskyf nie, "Wees julle Heilig soos EK Heilig is"? Het EK nie 'n voorbeeld vir julle gestel nie? Dit is die salwing wat al die gebindes en bande sal breek, en EK stuur die Trooster, genaamd die RUACH HA KODESH, ook genoem die Heilige Gees, om julle na alle waarhede toe te lei en te leer, asook om julle aan te kla, wanneer julle foute begaan. Dit is die RUACH HA KODESH wat julle sal weerhou om teen MY sonde te doen.

Die Bruid van YAHUSHUA sukkel nie om die Tien Gebooie te onderhou nie. Instede, hulle hou wag daaroor en verdedig dit, met die wete dat YAHUVEH hierdie Tien Wette op tablette van steen geskryf het met sy eie vinger, en HY het nie enige Wette verander of weggevat nie. 'n Mens verander die wette, nie ABBA YAHUVEH nie, wie die Skepper van die wette is, wat vir Moses op die berg Sinai gegee is. YAHUVEH is die Skepper van die Sabbat, en het alle skeppinge beveel om dit te eer, wanneer HY op die 7de dag gerus het na al SY Skeppings. Die Sabbat is ewigdurend, wat nooit ophou nie, en sal selfs geŽer word in die Regering van die Millenium.

Voorwaar, EK sÍ vir julle, Die Bruid van YAHUSHUA, julle weet al die dinge en julle Grootste begeerte is om al YAHUVEH se woorde te gehoorsaam, en EK is die Woord wat Vlees geword het. EK is die Lewende "Torah". Voorwaar, EK sÍ vir julle, die Bruid YAHUSHUA wil gehoorsaam wees en sal 'n ekstra myl loop, wat ookal dit neem om aan ABBA YAHUVEH gehoorsaam te wees, om te doen wat ander as dwaas beskou, soos om die Heilige Fees Dae waar te neem en die ware Sabbat te hou en te vlug van mensgemaakte gelowe wat die Sabbat verander het na 'n Sondag. MY Bruid, julle weet dat enige iets wat korrup of pervers is, nie Heilig is nie en 'n afskuwing vir YAHUVEH is, soos aborsies, homoseksualiteit en huwelike van dieselfde geslag. MY Bruid, julle bly nie stil nie, maar maak hardop beswaar teen hierdie dinge, en veroordeel enige een wat nie dieselfde as julle doen nie, en julle noem hulle lafaards en skeinheiliges.

Dit is geen wonder dat die Jode en die Israeliete nie wou luister na die Christene, omdat hulle geen Seun van YAHUVEH ken wat sÍ dat HY die Koning van die Jode is nie, die Messias, en omdat hulle die Sabbat wegwerp en leer dat enige dag sal doen, wanneer dit die 7de dag was waarop YAHUVEH en EK gerus het, nadat enige Skeppings voltooi is. Hoekom ontheilig julle MY, julle noem julleself Christene, maar julle breek die "Torah" Wette wat aan Moses gegee is, julle eer ook nie die Heilige Dae wat YAHUVEH besluit het, is Heilig vir HOM nie? Het EK nie gesÍ, dat EK nie gekom het om die wette wat aan die profete gegee is, te kanseleer nie, maar om dit te VERVUL?

Voorwaar, EK sÍ vir julle, die wat julleself Christene noem, wanneer julle op so 'n manier optree, maak julle MY, YAHUSHUA eerder seer as wat julle MY help. Wat sal julle verskoning wees, wanneer julle voor MY staan? Die Skrif wat verkeerd verstaan en vertaal was? Die Ware BRUID van YAHUSHUA SAL NIE ONDERHANDEL MET WAT SY WEET WAAR IS NIE! Sy is getrou aan JAH, wie sy dien.

Voorwaar, EK sÍ vir julle, MY BRUID moet geestelik volwasse wees, oud genoeg om te trou. EK praat nie van julle biologiese ouderdom nie, maar van julle geestelike ouderdom. Afhangend van julle geestelike groei, dit is nie eers die dae ingesluit vandat julle MY as Messias aanvaar het nie, kinders groei en word volwasse teen verskillende snelhede, sommige word geestelik volwasse binne 'n kort tydjie, ander neem jare om volwasse te word, selfs Pastore en ander word nooit volwasse nie, hulle is slegs tevrede met die melk van die woord en sal nooit enige iets nuuts leer nie.

Volwassenheid vir jou MY Bruid, hang af hoe vinnig julle agterkom dat julle soek na meer as net geestelike melk van MY woord, en dat julle Geestelike Vleis nodig het om te eet. Julle ly honger en begin die honger pyne voel, as julle dit nie gereeld kry nie. Julle, wie die Bruid van YAHUSHUA is, het geestelike tande van 'n leeu en verorber vinnig die geestelike, gesalfde vleis, soos die profetiese woord wat julle ken as MY STEM, en is nooit tevrede met slegs aardse kennis nie, maar soek en vra vir meer Hemelse kennis om YAHUVEH te ken soos Moses HOM geken het. MY BRUID, julle verlang om die ware geheime van YAHUVEH te bekom, dit wat verberg is vir die wie HY en EK kan vertou.

MY BRUID, julle is nou regoor die wÍreld versprei. MY BRUID, julle bestaan uit die eerste vrugte, wat in Openbaring 14 genoem word. Julle is die beste vrugte wat EK sal wegraap, voor die Groot Verdrukking.

Julle spog slegs oor die, wie julle dien, en julle bly nederig, alhoewel julle nie volkome verstaan hoekom EK, YAHUSHUA julle gekies het nie, maar voel geŽerd dat julle gekies is en moenie dit as vanselfsprekend aanvaar nie, en bid steeds dat julle waardig geag sal word om MY BRUID genoem te word.

MY BRUID verstaan die belangrikheid om die Heilige Dae waar te neem, die wat haar Joodse Messiaanse Bruidegom gehou het. MY BRUID, julle het alles neergelÍ op die altaar van opoffering en hou niks terug nie, en sal julle Messias volg en gehoorsaam wees aan alles wat EK sÍ. Die roeping op julle lippe is HEILIG!

MY BRUID, julle het nie net ABBA YAHUVEH en YAHUSHUA lief nie, maar is hartstogtelik verlief op ABBA YAHUVEH en MY, YAHUSHUA, net soos in die liedjies van Salamo. MY BRUID, julle plaas beide die Skepper en die Messias eerste in julle lewe en liefde. Alle ander, al is dit nou julle eggenoot, kinders, familie, vriende, besigheid of plesier, dit kom tweede in julle liefde en lewe. MY BRUID, julle sal bereid wees om julle lewe neer te lÍ, indien nodig, en indien dit JAH se wil is. MY BRUID, julle het alle aardse gemaklikhede verlaat, toe EK gesÍ het, "Kom en Volg MY!"

MY BRUID, julle sal nie net MY naam op julle voorhoofde gegraveer hÍ nie, maar die naam van ABBA YAHUVEH ook, sodat almal sal sien wat Openbaring 14 verklaar. MY BRUID, julle het 'n las om die waarhede voort te spreek, wanneer slegs 'n oorblyfsel dit begeer en gehoorsaam.

MY GELIEFDE BRUID, julle sal eerder die naam van julle geliefde ABBA YAHUVEH en MY, YAHUSHUA, op julle lippe hÍ, waar julle praat van ONS in liefde, en mediteer oor wie ONS is en hoe om ONS bly te maak, en bestudeer die Hemelse Dinge en profetiese dinge wat nog kom, en julle kraak nie die gawe van profesie af nie en spot ook nie die geskenke van die RUACH HA KODESH (Heilige Gees) nie. Julle weet al die geskenke van die RUACH HA KODESH (Heilige Gees) is van waarde en begeer dit alles. Julle leer alles wat julle kan oor julle Hemelse Huis en steek die Heilige Skrifte weg in julle harte. MY BRUID, julle weet hierdie aarde is nie julle huis nie; julle is slegs maar besig om deur te gaan, totdat die werk waarna EK julle gestuur het om te doen, klaar is.

MY BRUID, julle verlang na die geluid van die "Shofar" Horing, wetende dat julle MESSIAS BRUIDEGOM sal verskyn, direk nadat die "Shofar" Horing geblaas het, en dat HY julle dan persoonlik sal dra na julle Hemelse Huis. 'n Herehuis wat EK vir julle gebou het, wag vir julle, tesame met julle belonings wat vir julle geberg word in julle stoor huise.

MY BRUID, julle verlang na MY op 'n manier waarop EK verlang , om fisies by julle te wees, en dit is nie meer so ver nie. Wees vertroos, MY geliefdes, en praat met MY, op die volgende Rosh Ha Shanah 2004, op 'n manier waarmee julle met 'n geliefde eggenoot sal praat, wanneer julle wil hÍ hy\sy moet terugkom, omdat hy\sy op 'n lang reis weg was. Huil vir MY koms, uit liefde en verlange, nie uit vrees nie. EK verlang om julle woorde van passie en liefde van MY, te hoor, en so ook Ons ABBA YAHUVEH.

EK het vir julle MY woorde van liefde in die liedjies van Salomo agtergelaat. Dit is nie 'n seksuele liefde nie, maar 'n liefde wat min kan verstaan, behalwe MY BRUID. Lees dit met Geestelike onderskeiding en vra MY, dan sal EK die sonnet gelykenisse verduidelik, omdat dit meer is as net Salomo se liefde is wat beskryf word, MY BRUID is versteek in die verse. Kan julle dit vind?

EK deel nog 'n geheim met die BRUID van YAHUSHUA. MY Diensmaagd Elisabeth, dra alreeds 'n geestelike trou ring. Sy sal weet aan wie EK hierdie ringe gegee het. Elkeen van MY BRUID sal 'n unieke trou ring dra, wat 'n refleksie is van die prys wat hulle betaal het om MY BRUID te wees. Geen een van die ringe sal dieselfde wees nie.

Geliefdes, wanneer die BRUID en die Gaste almal arriveer, dan sal die Bruilofsmaal van die Lam begin. EK, YAHUSHUA sal nie net Dans en bly wees saam met MY GELIEFDE BRUID NIE, MAAR OOK SAAM MET MY GELIEFDE GEňERDE GASTE. GESEňND IS ALMAL WIE DIE BRUILOFSMAAL VAN DIE LAM BYWOON! Soos dit geskryf is in Openbaring 19:9.

Die uitnodigings was gestuur aan elkeen in die wÍreld, tog weet so min, watter eer dit is om MY BRUID genoem te word, of om 'n uitnodiging te ontvang om 'n GeŽerde Gas te wees. Min verstaan die Prys wat EK betaal het om julle te nooi. Sommige uitnodigings het verlore geraak, sommige is weggegooi en sommige is gemors genoem, sommige uitnodigings vergaar net stof op, sommige uitnodigings is nagemaak, en sommige Gaste verstaan nie dat dit 'n "Antwoord so gou moontlik (RSVP)" uitnodiging, alleenlik is nie. Slegs die wat reageer en MY, YAHUSHUA as julle MESSIAS aanvaar, sal die Bruilofsmaal van die Lam bywoon, slegs die wie se name geskryf is in die LAM SE BOEK VAN DIE LEWE, VOOR DIE FONDASIE VAN DIE W RELD.

Wee oor die vyande wat probeer om die Diensmaagd BRUID van MY te terg, minag, seer te maak, sleg te sÍ of doodmaak, of om die Ministerie te vernietig. Hoekom kners julle jul tande in woede? Julle wie 'n gees het van 'n FariseŽr, julle wie 'n Judas in vermomming is, weet julle nie dat die brief doodgemaak het nie, en die RUACH HA KODESH (Heilige Gees) LEWE GEGEE HET AAN MY WOORDE NIE? Hoekom gee, al die wat hierbo genoem is, om, en nie een van julle is MY BRUID of MY GASTE nie, en waar julle is, is daar wening en die gekners van tande. Julle, wie 'n vorm van Goddelikheid het, maar geen Goddelikheid van binne het nie, en ook geen Heiligheid van binne het nie, julle het al lank al verdoemenis gekies, in plaas van redding. Niemand, behalwe die WARE BRUID van YAHUSHUA, sal die Jaar, Dag of Uur weet, wanneer EK, YAHUSHUA SAL KOM OM MY BRUID WEG TE NEEM!

Aan die wie hierdie boodskap tart, dit was nie vir julle oŽ om te sien en julle ore om te hoor nie! (1 KorinthiŽrs 2:9-16). Net die BRUID van YAHUSHUA en slegs die wat bestem is om die Bruilofsmaal van die Lam by te woon, sal die stem herken, die stem van die Enigste MESSIAS EN VINNIG KOMENDE HEMELSE BRUIDEGOM! Hulle sal weet, al die ander sal blind en doof bly. Net soos 'n geliefde man vir SY BRUID omgee, beskerm en koester, hoe sal EK dan enigsins minder doen. Inteendeel, EK sal baie meer vir MY BRUID doen!

EK, YAHUSHUA GAAN KOM, MAAK JULLESELF GEREED, DIT IS NIE NET GENOEG OM IN MY BLOED, WAT GESTORT WAS BY GOLGOTA, GEWAS TE WEES NIE, DIE GASTE IS GEWAS IN DIE GESALFDE BLOED, BY GOLGOTA. MAAR MY BRUID IS VLEKLOOS, SONDER ENIGE VLEK OF KREUKEL OP HAAR KLEED, SKITTEREND WIT, WAT MY GEEN SKAAMTE BRING NIE! STAAN OP MY BRUID, LUISTER VIR DIE "SHOFAR" HORING, LAAT JULLE LIG VOOR ALMAL SKYN.

JULLE BRUIDEGOM GAAN VINNIG KOM!

En die GEES en die BRUID sÍ, "KOM YAHUSHUA HA MESSIAS, KOM!" Laat almal wat gehoor het, kom. Laat almal wat dors het, kom, en laat enige een wat wens, die water van die lewe, verniet neem. En die een wat die dinge getuig, sÍÖ

"JA, EK KOM VINNIG!" AMEN. "SELAH"

* * * * * * *

Gegee aan die Diensmaagd. Moet asseblief nie hierdie boodskapper stenig nie, maar as julle dit doen sal dit vir die Glorie wees van YAHUSHUA en YAHUVEH.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah (Apostel beteken 'Gestuurde een')

* * * * * * *