PROFESIE 139

KOM NA VORE BRUID VAN ISRAEL.

HEILIGE GEES GESIEN!

Geskryf onder salwing van die RUACH Ha KODESH
deur apostel Elisheva Eliyahu

Ontvang 11 april- Vrygestel 17 Mei 2018.

Dag 12 Sefirat HaOmer 2018 | Aand van April 11-12
Yom HaShoah | Holocaust Herdenkingsdag | Nisan 27

Dag 48 Sefirat HaOmer 2018 | aand van 17-18 Mei | Sivan 4
Sh’loshet Yemei Hagbalah | Drie Dae Van Afsondering | Sivan 4-6

Eksodus 19:11 Verder het Yahweh aan Mosheh gesê: Gaan na die volk en sonder hulle vandag en môre af, en laat hulle hul klere was 11 en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal Yahweh voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal.

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

(hierdie is ‘n voorlopige video van die Profesie, daar word tans gewerk aan ‘n volledige video en dit sal binnekort geplaas word.)!

-met Profete Ezra en Elisheva se Heilige Tale - woorde deur Die HEILIGE GEES van GOD (Handelinge 2:3-4) in aardse of Hemelse tale (1 Kor. 13:1) Elisheva spreek voort in tale en Profesie word voortgebring (1 Kor.14:6) Ezra begin gebed met tale van bemiddeling (Rom.8:26-27; 1 Kor.14:15)

*******

Hierdie Profesie bevat die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU  יה  is die HEILIGE , GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” הללו-יה

Wat letterlik beteken: “Prys YAH”

YAHUVEH/YAHWEH הו יה GOD THE FATHER

YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע  GOD SE ENIGSTE VERWEKTE SEUN

HA MASHIACH המשיח beteken ‘DIE MESSIAS’

ELOHIM אלוהים  beteken “GOD”

Die openbaring

van “SH’KHINYAH GLORY’ שכניה תפארה

as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH רוח הקדש,

In Afrikaans genoem “Die Heilige Gees”- is ook op hierdie web werf.

(Ha SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH}

is Hebreeus vir; GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel; ABBA YAH יה אבא   beteken ‘VADER YAH”

En IMMA YAH יה אמא   beteken “MOEDER YAH’

IN HEBREEUS IS DIE GEES VAN YAH VROULIK EN WORD VERWYS NA AS “SY” DIT WORD SO VERVAT IN DIE PROFESIE ASOOK IN DIE VOETNOTAS ONDER-AAN

YAHUVEH SE WAARSKUWING WAT VOOR ELKE Profesie bygevoeg moet word:

Elisabeth (Elisheva),

EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie,

selfs nog voordat daar ‘n Bediening was

het EK dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die mond van YAHUVEH geboorte gegee.

Dit is uit die mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee.

Dit is deur die Mond van Die RUACH HA KODESH

jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor hierdie aarde waai,

die Heilige WIND van Herlewing,

dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

(van Profesie 105)

EK IS YAHVEH, DIT IS MY NAAM; EN MY EER SAL EK AAN GEEN ANDER GEE, OF OOK MY LOF aan die gesnede beelde nie.Jes 42:8

(vanaf Profesie 105)

2 KRONIEKE 36:16

maar hulle het die boodskappers van Elohiem uitgelag, Sy woorde verag en met Sy profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen Sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

(skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui)

Asook die volgende in Julie 2016:

wee oor enige een wat dit waag om seer te maak—om hierdie twee Gesalfdes seer te maak. Jy sal spyt wees oor die dag wat jy gebore is. moenie my gesalfdes aanraak nie, en moet ook nie hierdie twee Profete probeer seermaak nie (sien Psalm 105:15; 1 Kron. 16:22). dit sal beter vir jou wees as ek, ABBA YAHUVEH jou tong uitgeskeur het!

En van Profeet Ezra:

Ek waarsku julle almal – diegene wat kom teen hierdie Bediening en HIERDIE PROFESIEË en Elisheva en Myself - en al die Bedienaars van AMIGHTYWIND MINISTRY – EK WAARSKU JULLE NOU, Moenie Die Gesalfdes van YAHUVEH aanraak nie en doen SY Profete geen kwaad aan nie

(Psalm 105:15…1 Kron16;22)

Sodat die Staf van die Woede van YAH op jou neerkom. Maar vir hulle wat geseënd is en hulle wat ‘n seën is vir hierdie bediening, getroues, en hulle wat die Profesieë ontvang, seëninge sal op jul daal – alles om dit wat aan YAH behoort te beskerm in die Naam van YAHUSHUA.

Profesie 139

Kom NA Vore Bruid Van Israel | Heilige Gees Gesien!

Profesie begin met die Gebed van Die Ring-Diensmaagd:

Ezra: HEMELSE VADER , ons kom voor U Troon van Genade om te praat- (vir U) om vir ons te vertel wat nou besig is om te gebeur in die Naam van YAHUSHUA.

Ons vra U ABBA YAH, ons smeek om genade van U af ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA EN IMMAYAH- gebruik, laat los die magtigste van die magtigste engele in die Hemel om al die gevalle engele te vernietig wat teen my vrou en myself kom, asook teen hierdie Bediening in die Naam van U HEILIGE SEUN YAHUSHUA.

Ons vra ABBA YAHUVEH, in die Naam van YAHUSHUA.

En al die vloeke wat kom teen my vrou en myself en almal in die Bediening, vra ons ABBA YAHUVEH dat U dit 1000 voudig stuur teen hierdie mense in die Naam van U HEILIGE SEUN YAHUSHUA. Amen?

Elisheva: Amen. Nou Goed. Gaan voort Liefling. Bid in Tale. Word kwaad.

[Ezra bid in Heilige Tale]Elisheva: [Elisheva bid in Heilige Tale] Staan op, Staan op Staan op! O,ABBA YAHUVEH! word wakker, word wakker, word wakker! O, YAHUVEH!

Ek weet u is nie ‘n GOD wat sluimer nie! O, ABBA YAHUVEH! Ek weet U is ‘n GOD wat nie slaap nie (Ps.121:4)

Staan op, Staan op, Staan op! O,ABBA YAHUVEH! Hoeveel meer moet U Heilige[kinders ] hiervan verduur ? Deur wat alles sal U Bruid nóg moet gaan? Staan op, Staan op! O,YAHUSHUA HA MASHIACH! Ons GOD ALMAGTIG! Ons MESSIAS, WIE SY BLOED gestort het op Golgota! Staan op, Staan op, Staan op! O, LIEFLIKE IMMAYAH! RUACH HA KODESH! Ek het U al gesien opstaan, ek het gesien hoe lank U IS!

Staan op, Staan op, Staan op! Staan op teen hierdie vyande van ons! Ons het hulle niks gedoen nie. Ons was stil.Ons het nie aangeval nie.

En skielik hierdie man – Staan op, Staan op, Staan op! In die Naam van YAHUSHUA Ha MASHIACH! En skeur sy tong uit! En sny sy vingers af! Soos my man gesê het! En nog meer as dit ABBA YAH, BID EK VANDAG : Dat hy dood is, saam met paul hellem!

Staan op, Staan op, Staan op! Versamel die troepe reg oor die wêreld!

Staan op terwyl hulle oorlog verklaar teen hierdie wêreld op hierdie oomblik uit die Hemel [lug], onder die aarde en vanaf verskillende planete en selfs deur die mensdom! Staan op, Staan op, Staan op! Staan op, word wakker, word wakker! Kan U nie sien dat ons uitroep nie!

Staan op, Staan op! O. Heilige leërskare van gevegs-engele! ABBA YAH, ek vra U om U eie Heilige engele te gebruik! Om hierdie nou stop te sit! laat dit nou stop!

Alles omdat Ezra en ek gedoen het wat U beveel het! En dit is: Ons het ons liefde vir mekaar verklaar! Ons sal dit nooit terugtrek nie.

satan jy sal ons NIE uitmekaar skeur nie! – jy sal NIE vat wat aan YAH behoort nie, jy sal NIE vat wat aan YAHUSHUA behoort nie en jy sal NIE vat wat aan die LIEFLIKE HEILIGE GEES behoort nie: jy kan nie die Koningkryk van die Hemel skud nie!

Staan op , Staan op O, Magtige YAH! wys dat U dieselfde GOD is wat Sodom en Gemorra vernietig het! Wys dat U dieselfde GOD is wat Lot en sy kinders beskerm het, en tog het U sy vrou verander – U het sy vrou in sout verander omdat sy nie wou gehoorsaam nie (Gen.18:19)

Staan op, Staan op, Staan op! IN DIE NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH!

Skree ‘n oorlogs kreet uit die Hemel vandag!

Beskerm Amerika teen die aanvalle wat na hulle toe kom! Staan op, Staan op! Moet dit nie doen derhalwe van die verworpenes in Amerika nie! Moet dit nie doen vir hulle wat U haat nie! Maar doen dit vir die oorblyfsel! Doen dit vir hulle wat U liefhet! Doen dit vir die onderhouders van die Gebooie (Deut 6:1-2; 28:13; 1 Joh 2:3-4)! Doen dit vir hulle wie se name geskryf is in die Lam se Boek van Lewe (Eks 32:33; Dan 12:1; Openb. 21:27)! Laat Amerika nie vandag aangeval word deur Rusland of enige ander Land nie.

Staan op, Staan op. O,YAHUVEH! Staan op om my man te beskerm! Staan op om die YDS te beskerm! Staan op om die Bruid van YAHUSHUA te beskerm! STAAN OP! Staan op terwille van U oorblyfsel! U het nog altyd U oorblyfsel beskerm!

U het BINNE EEN DAG ‘n oorlog in Israel beëindig!U het gekeer dat hierdie aarde spin – dit letterlik gestop VADER (Jos,10:11-13) die son.

[Heilige Tale] Staan op, Staan op, Staan op! Terwyl ons uitroep na die GOD – U YAHUSHUA, wat gekruisig was op ‘n kruis, wat U laaste[druppel bloed] gegee het, WIE geen mens kon doodmaak nie, maar U het gesê “Dit is volbring” (Joh.19:30) en dit was volbring. En toe het U gesterf, maar U het weer opgestaan op daardie derde dag (1Kor 15:3-11)Staan op, Staan op, Staan op! Net soos U dit gedoen het! Toe U opgestaan het uit die dood! Net so sal U die Bruid van YAHUSHUA opwek (1 Kor.15:42-57)!

Hulle sal weet om nou te veg, veg, veg- enige iemand wat die salwing van U dra, KOSBARE RUACH HA KODESH! Selfs al praat hulle nie Engels nie, selfs al kan hu le my nie nou hoor nie! Hulle kan my in die gees hoor.

Staan Op en sê hulle moet begin bid in Tale. Wat hulle ookal mee besig is, sê hulle moet nou stop! Staan Op en sê vir hulle, dat hulle in Heilige Tale moet begin bid!

En gee, in daardie Tale: Sê dat hulle vir die Twee Getuies moet bid (Sag.4:11-14; Openb.11) vir beskerming! Sê hulle moet bid vir die mense, in Amerika, wat aan U behoort! Sê hulle moet bid ABBA YAH! Sê hulle moet bid en gee vir hulle ons name in hulle eie [tale] in daardie Hemelse Taal.

Staan Op, Staan Op, Staan Op!

Ag, verklaar ‘n oorlog uit die Hemel nóú! Verklaar ‘n oorlog teen hulle wat probeer om U Bediening te vernietig! Verklaar,nou, ‘n oorlog teen satan en daardie verworpenes wat hulle Engelse videos opsit! VERNIETIGING AAN HULLE REKENAARS! HULLE WERK NIE MEER NIE! HULLE BLAAS IN HUL GESIGTE OP! – so ook alles wat hulle doen!

Staan Op! Ons luister na die waarskuwings wat gegee was deur Shengyah! Ons luister na die waarskuwings wat gegee was deur die visioen – deur die visioene van Shengyah & Christina & Gry en ander wat dit voort gespreek het.

So baie profete, VADER, wat probeer om ‘n waarskuwing te gee!

Keer die serenes om te begin, waar die oorlog sirenes ‘n waarskuwing gee in Amerika. Keer dit, keer vir Rusland nóú! Keer vir China, stop al die Asiatiese Lande! Stop almal, VADER, wat probeer om teen Amerika te kom nóú!

Ek vra nie terwille van enige van die verworpenes nie! Ek vra dit nie, ABBA YAHUVEH, terwille van hulle wat onheilig is nie. Ek vra nie vir U genade vir hulle nie. Ek vra om genade vir U oorblyfsel. Ek vra om U genade vir hulle wat U aanbid, YAHUSHUA. Ek herinner U: Ons behoort aan U, ons behoort aan U, ons behoort aan U.

Keer die oorlog nóú op hierdie oomblik – satan gaan U tyd vooruit. Dit is nog nie tyd om Amerika te vernietig nie.

Keer die oorlog teen Donald J.Trump, die Presdident van die Verenigde State! Keer dit VADER!

Snoer die monde van die vyande! Vir ewig!

Staan Op, O GOD van GENADE! Staan Op O, GOD van VERGIFNIS! Staan Op O, GOD VAN OORLOG! U, ABBA YAHUVEH, U is die GOD VAN OORLOG! U is die GOD VAN LIEFDE! U is die GOD VAN GENADE! Dit geld vir die HEILIGE DRIE EENHEID!

Staan Op teen hierdie paul hellem! Staan Op, staan Op en ek verklaar, en so ook Ezra: Vandag, vandag vandag! Vee hom weg van die aangesig van hierdie aarde af!

En laat dit beveel word! En laat opgeskryf word in die Hemel!

Het ons nie genoeg gehad nie? Ons het hom met rus gelaat! Ons het nie ‘n woord gesê nie! Ons het so hard probeer om hom te ignoreer!

Dit is nou tyd vir die Hemel om te sê, STORM! Aartsengel Michael! Ek roep jou, wie my nog nooit in die steek gelaat het nie, wat die beskermer van die Bruid van Israel is, en die beskermer van die Bruid van YAHUSHUA! Jy is die beskermer van hulle wat Heilig is.

Staan Op! Verklaar oorlog, O! Aartsengel Michael! En Uriël & Raphael & Gabriël! En die hele leerskare van Hemelse magte wat nou verrys!

Staan Op, vra ek julle! Staan Op en keer die oorlog! Keer die oorlog nóú oombliklik wat verklaar is [deur die bose]voordat dit U[YAH] se tydsberekening vir Amerika was. Laat die sirenes ophou wat in Amerika gehoor was! Oorlog! Oorlog sirenes VADER!

Laat dit gestop word! Terwyl hulle ‘waarsku’ maar hulle vertel nie vir die mense wat aangaan nie!

O, ABBA YAHUVEH, ek vra nie om genade vir Amerika nie – want ons moet berou hê dat ons was, dat ons ooit is, enige iemand wat ooit Amerikaans genoem was – ons kan nie beheer wat ons bose regerings gedoen het nie.

En dit geld vir elke Land in hierdie wêreld. Die regerings is boos, maar die mense is nie. Ek praat nie nou van die verworpenes nie. Ek praat van hulle wie se name reeds geskryf is in die LAM se Boek Van Lewe.

Ek roep uit om genade vir Amerika net hierdie een keer. Want U het my beveel om te sê staan op! En nou vra ek dat dit gedoen word. Op hierdie oomblik, op hierdie sekonde, hierdie uur!

En paul hellem is vernietig! En ABBA YAHUVEH, almal, almal wat hulself vyand noem – in die NAAM VAN YAHUSHUA – daar is baie verworpenes wat nie EENS MENSE IS NIE!

Hulle kom na ons toe in die vorm van ‘n mens. Hulle lyk asof hulle die gesigte van mense het. Hulle sal selfs die Skrife aanhaal! En tog, HEMELSE VADER, praat ek met hulle wat hulself Christene noem; Hulle het geen Christus in hulle nie. Hulle is almal totaal demonies, “Aliën” (Book of Enoch; Dan 2:42; Eff. 6:12; Openb 12:9) – ABBA YAHUVEH – hulle wat nie eens menslike DNA het nie, waarvan ek die Profesieë[24 pt2, 49, 60, 61, 68, 99 ens] gekry het wat waarsku [daaroor]

ABBA YAHUVEH, ek roep uit in die naam van YAHUSHUA, hulle het nou die sintetiese DNA (Jes.45:9, 11-12) ABBA YAHUVEH, keer die oorlog teen die mensdom! Diegene, HEMELSE VADER wat aan U behoort, wie se name geskryf is in die LAM se Boek van Lewe.

O,ABBA YAHUVEH, ek roep uit terwille van hulle wat so verskriklik siek geword het! Ek gaan nie hulle name noem nie. U weet wie hulle is. Een na die ander, en na die ander, na die ander!

Terwyl hierdie bose die gees van dood stuur, LAAT DIT REGUIT TERUGGAAN IN HUL GESIG! En laat die Heilige Engele hulle jaag in 7 verskillende rigtings, VADER (Deut.28:7)!

Profesie Begin

Die dood sal julle vervolg en die dood sal julle grond toe bring (Ps 35:5-7)!

Want EK spreek en EK is ABBA YAHUVEH! en EK spreek deur hierdie werktuig van klei, wat net oombikke gelede nog glad nie kon praat nie en nou het sy MY stem om te sê, EK verklaar op hierdie oomblik en EK IS ABBA YAHUVEH:

MY oorblyfsel sal EK altyd beskerm! EK sal Israel altyd beskerm! Die enigste tyd wanneer Israel my woede sal voel is wanneer EK, YAHUVEH, dit beveel!

En EK sê dit vir jou, EK waarsku jou– satan jy is oor die SPERSTREEP VAN DIE BLOED VAN YAHUSHUA HA MASHIACH, GAAN TERUG! GAAN TERUG! Oorlog Tromme !

Oorlog Tromme julle moet stop en ophou bestaan teen Amerika.

Hulle wat kom teen Alex Jones! Hulle wat daarteen kom – WANNEER HY DIE WAARHEID PRAAT! Ja, hy het somtyds foute gemaak!Maar dit wat julle gisteraand gesien het, terwyl hulle ‘n optog gehou het na die Withuis toe, terwyl julle die video, wat YAHUSHUA julle beveel het om te kyk, gekyk het, Elisheva, het Alex Jones gewaarsku oor die waarheid.

Staan Op en verdedig julle President , Trump. Hy doen sy bes.

Julle wat julself “Democrat” noem , julle weet – as julle name geskryf staan in die LAM se Boek van Lewe – wat gedoen word in Amerika, wat gedoen was aan hierdie man.

Ongeag wat julle van hom dink! Gee genoeg om vir Amerika! En staan op, staan op, staan op en verdedig! Verdedig teen die boosheid wat oppad is na julle toe!

EK het gewaarsku deur hierdie Profeet Elisheva, EK het gewaarsku so baie jare gelede: Dat Amerika aangeval sal word uit vyf verskillende rigtings op dieselfde tydstip; die verenigde Nasies sal inkom en sê, ons is hier om te help. En tog sal hulle teen mekaar draai om te sien wie eerste Amerika kan vat.

Staan op, staan op, staan op!

Elke Heilige, Heilige engel!

Elisheva: Ek , ek is ‘n kind van die ALLERHOOGSTE, van ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH! En ABBA YAH het my beveel om vir julle te sê om op te staan.

PROFESIE GAAN VOORT:

Staan op en veg op julle beste teen die bose magte van die bruid van satan, oombliklik, teen die mees bose magte wat in die wêreld is, wat vol gierigheid is en net besorg is om die wêreld oor te neem en te besit.

En nou praat EK selfs nie eens van mense nie. Want hulle is nie afkomstig van vlees en bloed nie, maar hulle kom met sintetiese bloed. Hulle kom met gedaante verwisselings “shapeshifting” Hulle kom in ‘n vorm wat julle nie ken nie. Hulle kom in die vorm van ‘n wilde dier soos Nebuchadnezzar (Dan.4:33)

EK sê vir julle. EK sê vir julle [Heilige Tale] EK IS YAHUVEH en EK sê dít vir julle.

Dit gaan nie, alleenlik, ‘n kort tydjie wees nie[Heilige Tale] Maar hulle wat in wilde diere verander, en die “shapeshifters” en die “reptilians” en al die ander verskillende uitbroeisels en spesies van die aliëns , vir julle sê EK hierdie.

EK IS YAHUVEH, en julle dink dat julle dit wat julle het kan beheer. Julle wat die bloed drinkers is, julle is die mensvreters. EK sê vir julle[Heilige Tale] Nou is die tyd, YAHUVEH het opgestaan! Julle sal nie instaat wees om weg te kruip nie! Julle sal jul gesigte bedek en hardloop!

Net soos Adele leef! Hierdie sangerses het in New Zealand verskyn, en probeer sê “ek is een van die goeies ek is nie een van die slegtes nie”! Terwyl dit gelyk het of sy 8 voet lank is voor gehore, en dit was in die koerante! En tog, die volgende dag, het hulle dit verwyder!

EK sê vir julle dit is werklikheid. En EK waarsku julle, dit is werklikheid.

Hierdie is ‘n oorlog gestuur van satan. En hulle kom , en hulle was hier (Book of Enoch & Gen 6 ens.) Hulle is ondergrond. Hulle is onder die see. Hulle is in die lug.

Hulle is in die wêreld vermom as die mensdom, tog is daar geen menslikheid in hulle nie. Meer as helfde, meer as helfde van die wêreld – op hierdie oomblik – selfs al dink jy dit is jou eie familie lid. Hulle het gekom onder vermomming. Hulle het van gedaante verwissel “shapeshifted” in ‘n vorm wat jy sou herken.

So, EK sê nou vir julle, hulle wat sal glo dat hulle nou ‘n Woord hoor van MY. Waarom dink julle word hierdie Bediening nou aangeval? Waarom dink julle die name, Elisheva en Ezra , word as vloekwoord gebruik? Hoekom dink julle?

Na 23 jaar op die Internet, wat EK hierdie vrou gebruik het as ‘n leier, en nou het EK dit in balans gebring en EK het ‘n man gebring, gebeds bedekking, hoof, leier. Waarom dink julle het EK hulle gertou! En, het EK, hulle bymekaar gesit. Die twee het een geword.

Omdat dit nou die tyd is. Julle sal terugveg soos nog nooit van tevore nie.Julle sal bid, die van julle wie se name geskryf staan in die LAM se Boek van Lewe – selfs al weet julle nie wat ‘n Profeet is nie!

Julle sal bid vir President Donald J Trump. Julle sal bid dat Amerika nie vandag aangeval word nie. Julle sal vir die Heilige Bedieninge bid. Julle sal bid vir hierdie Profeet wat nou hier praat, asook vir haar man, en hulle wat so hard werk aan hul sy.

In meer as 45 tale! Ja, EK sê, nou is dit oor die 50 tale! Want selfs terwyl EK praat het nog iemand die Woord gedeel!

Ondergrondse kerke, is wat nou gedoen moet word, nie meer “bo-gronds nie” Luister, as jy in daardie kerke is. Luister en hardloop as jy in ‘n Baptiste kerk in Texas is. Luister en hardloop, luister en hardloop, luister en hardloop!

Gaan & maak die deur agter jou toe totdat MY woede verby gegaan het! En hou julle gewyde plekke binne-in jul huise saam met julle eie families!

Wees versigtig , want dit maak nie saak watter kerkgenootskap hulle hulself noem nie, wees versigtig, wees versigtig, wees versigtig. Wees versigtig vir die Sondagkerke.

Wees versigtig, wees versigtig, wees versigtig! Want die HEILIGE GEES spreek nou voort, Die HEILIGE GEES spreek nou voort! En gee ‘n waarskuwing in die kern van jou siel.

Julle weet hierdie Profeet is nie net ‘n [gewone] vrou nie. Julle herken MY, YAHUVEH, se stem.Hierdie is die waarskuwing wat sou kom.

Dit is waarom haar stem gevat was, sodat hierdie waarskuwing nie uigespreek sou word nie. MAAR EK YAHUVEH IS DIE SKEPPER VAN ‘N STEM! En EK YAHUVEH IS DIE SKEPPER van die Salwing. En EK, YAHUVEH, is die SKEPPER van die vlees en bloed wat nou praat.

En haar man het gewaarsku. Die Bediening van AMIGHTYWIND.com het gewaarsku. Vir 23 jaar het hulle gewaarsku. Gaan terug, gaan terug na hulle webblad toe.

Gaan terug en julle sal sien, “Proof behind the Prophecies” En dit het nou eers begin.

EK sê dít vir julle, O, Amerika (diegene wie se name geskryf is in die LAM se BOEK van LEWE, julle is die enigstes wat op hierdie tydstip nog na MY sal luister)

Val op julle knieë. Verootmoedig julself.Berou oor dit wat julle volk gedoen het. Val op julle knieë. Bekeer en vra om vergifnis vir dit wat hierdie nasie gedoen het. Vir wat julle gedoen het om die HEILIGE GOD van die SKEPPING aanstoot te gee!

Staan op, staan op, staan op en veg terug! Verdedig julle president, dan sal EK Amerika beskerm. [Heilige Tale]

Julle huwelik en verjaarsdae is so Heilig – satan verafsku die hoeveelheid siele wat na YAHUSHUA toe kom deur die Woorde wat julle gespreek het, want, Ezra, die feeste wat jy gewys het, die Torah wat jy gegee het. Wat jy onderrig het terwyl julle [Elisheva & Ezra] bymekaar kom as Efraim en Judah!

Ek sal geen verdere aanvalle duld , soos díé wat julle gedoen het nie, julle verworpenes, julle skuim. Die ergste vlak van die hel, waar die gevalle engele is, soos in die “Book of Enoch” http://amightywind.com/enoch/book.html

http://amightywind.com/enoch/enochsecret.html EK sal die kettings vat en julle selfs stywer vasdraai, nie een maal nie, nie twee maal nie, maar op vyf verskillende maniere. EK sal nuwe metodes van marteling stuur na die gevalle engele terwyl hulle uitroep om genade!

Daar is nie genade vir hulle nie! Daar gaan nie genade wees vir enige vyand van AMIGHTYWIND .com nie.

EK waarsku julle, wanner julle ‘n video sien in die soek enjin en jy sien selfs net ‘n woord wat gesê word teen hierdie twee wat nou praat, asook AMIGHTYWIND.com. As jy enige soort ‘waarskuwing’ sien en jy gaan na daardie webblad, waarsku EK julle nou. As jy selfs net luister na ‘n woord, wat iemand wil sê om te ‘waarsku’ hoe boos hulle is, EK waarsku, dieselfde lot sal julle toekom, as jy net selfs na die video luister!

As jy dit perongeluk gedoen het sal EK op die tydstip nog vergewe, EK sal genade hê.

Maar EK sê dít vir jou, as jy dit opsetlik gedoen het en jy het die woord gevat en versprei – pasop, EK, YAHUVEH, verklaar jou nou as MY vyand!

As jy dit gedoen het uit onkunde en jy wil aan hulle [AMIGHTYWIND] se kant veg en jy veg aan die kant van YAHUSHUA en SY hele Bruid, belowe EK jou, EK YAHUVEH, het jou vergewe. EK was jou met die BLOED VAN YAHUSHUA.

Jy is vergewe, maar vat jou bevele en neem jou voorbeeld van die twee wat EK Elisheva en Ezra noem. EK gaan hulle instruksies gee oor wat om te doen.

Moenie na Mark Taylor luister nie. Moenie luister nie. Want hy het uitverkoop. Moenie luister nie. Want hy sal jou nie vertel om Heilig te leef nie. Hy sal jou nie vandag vertel nie; dat die enigste manier hoe Amerika gespaar sal word, is as hulle nederig op hul knieë val, HULLE WAT AAN MY, YAHUSHUA, BEHOORT!

Al wat hy sê is, bid,bid vir Amerika, maar hy gee nie om tot watter god hulle bid nie. Hy waarsku hulle nie om te bekeer nie. Hy vertel hulle nie om nederig te wees nie. Hy vertel hulle nie, hy vertel hulle níé.

Dit is hoe [dat] jy ‘n ware Profeet uitken as[‘n ware Profeet ] Hulle sal net van Heiligheid praat. Hulle sal waarsku waar die wolwe is. Hulle sal die skape en lammers beskerm. Dit is wat EK ‘n Profeet laat doen.

EK spreek MY Woorde deur hierdie werktuig van klei – op hierdie oomblik –

EK, YAHUVEH spreek hierdie Woorde tot hulle wat die vloeke teen AMIGHTYWIND gestuur het, en teen hulle wat aan die bediening behoort. julle dink julle het dit ontglip[oordeel], daarmee weggekom? paul hellem, jy wie se naam die woord hel daarin het!

Ai, maar EK het met jou gespeel! Jy wat jouself eens op ‘n tyd ‘n man genoem het vir Elisheva, jy het gelieg, jy het gelieg, jy het gelieg! Jy het op elke manier gelieg! Net sodat jy aan die antichris se kant kon wees! En te kon veg teen die einste een wat EK opgerig het, as een van MY Heiliges, om die waarheid voort te spreek.

Jy is ‘n leunaar en jy is reguit – reguit uit die hel gestuur. Maar dit is nie al nie, jy het nie net jou siel aan satan verkoop nie, jy het jou siel verkoop aan dit wat jy “aliëns” noem.

Ja “aliëns” is werklikheid. Ja elke soort verskillende spesie van wat jy ‘n “aliën” noem, is ‘n gevalle engel. En daar is geen “goeies” nie.

Hulle het nou vermeng. Hulle is nou vreemde vlees. Hulle kom na die vroue toe terwyl hul slaap. Diegene wat nie aan MY behoort nie. En hulle het met hulle verbaster. En daar is meer as 120 spesies.

Daar is meer as 120 sover, en EK gaan nie eens die getal gee nie. Want julle sal dit nie glo nie.

Want EK sê vir julle, nie net vrou en hond nie – nie net het – wetenskaplikes ‘n manier gevind tot geslagsverandering nie – nie net het – satan hulle ‘n manier gewys om alles wat EK geskape het te verdraai nie!

Alles, selfs die water, selfs die suurtof, word julle verbied om te kry. En hulle besoedel dit, en julle dink dat julle suurstof in asem, en tog is dit elke soort chemikalieë wat kan doodmaak.

Hulle soek die aarde vir hulself. Die gevalle engele wil die aarde vir hulself hê – lucifer wil die aarde vir homself hê.

Onder die see is daar ‘n hele nuwe broeisel. [Heilige Tale] Onder die grond – en Ek praat nie net van die hel nie1 Hulle het weggekruip in die wolke – daardie is nie regte wolke nie.

Julle het gewaarsku en gewaarsku oor die “chemtrials” [geo-ingeneurswese] Daardie [“aliëns & planitêre ingeneurswese] is soveel meer as enige “chemtrial”!

Julle kyk na die son en hoe baie van julle sê; “My genugtig! Die son het verander.Waar is die geel? Hoekom is dit so wit?” [Heilige Tale] Die maan het verander, die son het verander en die sterre het verander. (Jesaiah 34:4)

En hulle vertel julle nie – NASA vertel julle nie die waarheid nie. NASA julle vertel hulle nie die waarheid nie [Heilige Tale] Dan lag julle en spot wanneer julle –wanneer NASA uiteindelik erken “Maar nauurlik is daar aliëns”

Is julle nog nie gewaarsku deur julle flieks nie! Deur julle boeke!

Hawking brand nou in die diepste poel van vuur. Hawking is nou vasgeketting saam met die gevalle engele. Julle sien, hierdie is nie net die Eindtye nie. Dit is die Einde van die Eindtye.

Dit is waarom hierdie Bediening die naam dra van “Last Chance Ministry” wanneer jy kom by AMIGHTYWIND.com. En jy beter vandag nog kom nadat jy dit hoor. Gaan lees wat daar is.

Gaan wys MY, beproef MY, of daar enige iets boos is wat jou weglei van MY, YAHUVEH, of YAHUSHUA of Die LIEFLIKE HEILIGE GEES. Gaan, EK daag jou uit. EK daag jou wys-uit en beskuldig hulle, wie EK Heilig genoem het, hierdie Bediening wat EK Heilig verklaar het.

Want hoe kan dit enige iets anders wees? Dit is gebore uit die Hemel. Dit is gebore uit ‘n vrou 23 jaar gelede op die Internet.

En dit was gebore voordat sommige van julle selfs die woord Internet gehoor het. Dit is hoe lank terug dit gebore was.

Julle weet nie wat Tale is nie. EK verstaan dit. Gaan soek dan ‘n YouTube video wat jou sal wys dat Tale ‘n werklikheid is. [link]Hierdie is Heilige Tale wat uit die Hemel kom, ‘n taal van beide mense en (1Kor. 13:1)Heilige engele .

Jy hoor die woord Profeet. Weet jy nie wat ‘n Profeet is nie? Kyk dan in die Bybel. Gryp die Bybel terwyl jy nog kan. Voordat die waarheid van julle weggeneem word.

Memoriseer [dit] – nadat jy bekeer het, nadat jy waarlik jou lewe gegee het aan YAHUSHUA WIE sommige Jesus Christus noem, maar EK gee julle SY HEBREEUSE NAAM. EK beveel julle om te bigin leer om die HEBREEUSE NAAM te memoriseer.

Want die vrou wat geboorte gegee het was ‘n [Hebreeuse] maagd maar die WARE KONINGIN VAN DIE HEMEL is die SHEKHINYAH HEERLIKHEID wat die kinders van Israel 40 jaar beskerm het terwyl hulle in ‘n sirkel geloop het. SHEKINYAH HEERLIKHEID is die een in wie se beeld ‘n vrou – en eva gekape was.

Op hierdie oomblik word Elisheva beveg om nie te praat nie terwyl EK deur haar spreek, maar Ek sal [spreek] EK YAHUVEH belowe julle. Jy val op jou knieë neer en jy berou oor wat jy gedoen het as jy perongeluk teen hierdie twee Heiliges gekom het, hierdie Bediening.

Kyk noukeurig na jou familie, diegene wat vir jou sê: moet dit nie glo wanner hulle Heiligheid leer nie, moet dit nie glo wanneer hulle die Heilige Sabbat onderrig nie.

En dit is nie Sondag nie (Gen.2:2-3; Mark.2:28; Luk.4:16)!

Wanneer julle eendag gedwing word en die wet is neergepen (Openb.13:16; Ps 94:20-21) dat julle nie meer na enige kerk mag gaan nie behalwe op Sondag (Deut.7:25) – pasop wanneer jy in gaan want dit sal die laaste keer wees wat jy uit “gaan”

Want dit sal ‘n nagmaal wees soos geen ander nie vir diegene wat die merk van die dier aanvaar. Delf in jou Bybel en lees Openbaring en sien (13:7-10; 15-18; 14:8-13; 16:2; 20:4). En let op na die waarskuwings teken wat YAHUSHUA gegee het (Lk 21:7, 16-23; Mt 24:15; Mk 13:14; Openb. 1:1; Openb. 12-18).

Die nuwe nagmaal wat gedoen word, in hierdie satanistiese kerke wat hulself selfs “masons” noem, ja, “masons” (Ps2:1-2; 83:4-5; Openbaring 2:9) soveel hoër as die 33 ste graad. Die pedophilia is niks [in vergelyking wanneer dit met kanibalisme gekombineer word nie]

En pasop wanneer iemand jou dwing om na ‘n kamp te gaan en sê “ons sal jou gratis woonplek gee.” Onthou Japan. Onthou wat net hier in Amerika gebeur het [met Amerikaanse burgers van Japanese herkoms] Onthou hoe hul skuiling aan hulle belowe het.

Dit is alles ‘n lokval MY kinders, dit is alles ‘n lokval.

O, verberg julleself MY kinders, net vir ‘n klein rukkie totdat MY woede oor is

Vir hulle , wie se name geskryf is in die LAM se Boek van Lewe, sal EK ‘n manier kry om julle te beskerm – as jy waarlik op jou knieë val en bekeer en Gebods-gehoorsames word vandag. Sal EK die vrou in die woestyn onthou (Openb.12)

Lees die boek van Openbaring, soek dit op in julle soek enjin. Julle is nou so naby daaraan. Julle sal dit nie glo nie.

Waarom dink julle het satan oorlog verklaar teen hierdie aarde soos nog nooit van tevore nie, en probeer om Heilige predikers, wat EK beveel het om te praat, stil te maak en selfs in die tronk te gooi, die Heilige Profete, wie EK beveel het om te waarsku.

Waardeer hierdie Internet. Beskerm hierdie Internet. Verdedig.

Luister na die alternatiewe nuus! Nie die nuus media wat julle op T.V sien nie! Nie die een wat deur die regering en “aliëns” satan homself, beheer word nie!

Wil julle weet wat die waarheid is? Lees die 10 Gebooie, want die Torah is te veel vir die babatjies.

Vir die van julle wat nie babatjies is nie, julle is nie babajies nie, julle is [meer volwasse] – julle groei geestelik meer elke dag. Julle is nie net onder YAHUSHUA se verbond nie (Mat.26:27-29) maar julle is ook onder Abraham se verbond (Gen.12:2; 17) daarom het julle ‘n dubbele beskerming daar (1Pet 1:2-5; Gen.15:1; Heb.11:17-19)

En lees en memoriseer Psalm 91. Hou dit styf vas. Psalm 23 sowel as Psalm 32. Daar is die Psalm, die Psalm. Kalmte in die storm , is in die Psalms. Wysheid, groot wysheid is in die Boek van Spreuke.

Daar is nie twee boeke nie, dit was nooit bedoel om twee boeke te wees nie; ‘n Ou Testament en Nuwe Testament nie.

Want EK YAHUSHUA, wie sommige “Jesus” noem – maar EK sê vir julle om MY HEBREEUSE Naam, YAHUSHUA, te gebruik, MY VADER se NAAM IS IN MY NAAM (Joh.17:11; Jes.45:23-24; Fill.2:9)

O, Israel, luister na MY! MY VADER se NAAM is IN MY NAAM. En EK kan niks anders doen as wat MY VADER vir MY gesê het om te doen nie (Joh. 5:19) En dit IS YAHUVEH!

Moenie bang wees vir SY Naam nie! (Joël 2:23; Ps9:10; 91:14-16; Spr.18:10) lees julle eie Psalms! EK het hierdie Profeet van Israel voort gebring – MY Profeet Ezra, MY Kaleb, hier gebore, hier groot gemaak.

O, so baie van julle verstaan nie!

EK gebruik Israel om die Heilige dinge te beskerm wat julle moet ken (Rom.9:4-5) soos die Torah(Ps 12 :7) en die Heilige Feeste (Jesaiah 66:22-23) wat EK julle beveel het om te hou (Lev.23) En hoeveel kerke leer julle die Heilige Feeste wat EK beveel het vir altyd sal staan (Sag.14:16-17 1 Kor.5:8) ?

O, Israel eendag sal jy huil en ween, en jy sal sê “Geseënd is HY wat kom in die NAAM VAN YAHUSHUA” (Ps 118:26; Sag. 12:10-14; Mat. 23:39) ! EK het gesê YAHUSHUA ! Geseënd is HY wat kom in die NAAM VAN YAHUSHUA!

Julle ken die Naam van die VADER, maar julle is bang om MY Naam te sê. Spreek nou die NAAM uit WAT DIE MESSIAS IS, DIE EEN WAT DIE BLOED VERSOENING vir julle sondes IS.(Jesaiah 53) EN toon geloof in MY, selfs terwyl die oorlog-sirenes aan gaan.

En bid, bid, bid vir die veiligheid van Amerika vandag – nie net vandag nie, maar elke dag totdat EK nie langer gaan beskerm nie. En daar kom ‘n tyd, waaroor EK julle gerwaarsku het, dat dit aangeval sal word uit 5 verkillende rigtings.

En diegene wat hulself “illuminathi” noem en die van julle wat jul siele uitverkoop het vir roem en rykdom – en EK hoef nie enige name te noem nie, julle het nou ‘n ware president wat Amerika weer magtig wil maak.

Maar hy vergeet dit is nie oor die ekonomie nie. Dit gaan oor Heiligheid. Dit gaan oor nederigheid. selfs hulle wat hom nou omring, en EK praat nou van Kenneth Copeland, die rykste pastoor in die wêreld – pasop vir hom.

Vlug weg van hom af – en EK sal elkeen verantwoordelik hou wat hom net soveel as ‘n pennie gee. Die kleinste hoeveelheid van julle geldeenheid! En dit geld ook vir diegene wat agter John Hagee aan gaan, asook Joel Olsteen – EK sal julle verantwoordelik hou.

As julle nie bekeer en op julle knieë val en julself verneder nie! EN NIE VAN HIERDIE MANNE AF WEG VLUG NIE!

En die kerke in Texas wat nou “Baptiste” genoem word, dit waag om hulself die deur na wysheid te noem, dit waag om die NAAM van SOPHIA te besmet. Julle, julle het gedoen wat niemand anders nog ooit gedoen het nie.

Want eens op ‘n tyd het die naam “Baptis” gestaan vir “Eenkeer gered, altyd gered” Maar dit was net omdat hulle geweet het [sonder vals leer] sou hulle gedwing wees om die 10 Gebooie te volg. Want dit is die Wette, MY Wette! Andersins, sou hul waarsku, dat daar ‘n hel is.

En nou, Texas, nou spot julle? O, Texas! En julle wat in haar voetspore volg! Hulle met die gemeentes van 64 000, - wat jy jouself, met bravade, noem- en nou praat Ek van Texas. Hoeveel sal jy oprig [vir waarheid] wat ‘n gemeente van 64 000 het?

En julle spot MY wanneer hulle by die deur instap – julle behoort aan dit wat EK eens op ‘n tyd lucifer genoem het – en julle hou ‘n sirkus [op Kersdag] (selfs al is Kersfees nie MY Seun YAHUSHUA se geboorte dag nie) waag julle dit om ‘n sikus te hou? Dink julle die kruis is ‘n sirkus?

Dink julle die spykers wat in MY SEUN se hande ingeslaan was is ‘n sirkus?[Lukas 23:23] En terwyl SY klere van HOM afgeruk was en uitgeloot was [Joh.19:23-24]! En HY geslaan was [Luk.22:63-65] ! Met ‘n sweep gemaak van elke denkbare soort martelings-metode om die vlees van SY liggaam af te ruk!

Dink julle dit is ‘n sirkus! Terwyl spykers in Sy Voete ingeslaan was! En HY gespoeg was! DIT WAS GOD ALMAGTIG IN DIE VLEES! DIT WAS MY SEUN! EK, YAHUVEH, SE SEUN! Wat HOMSELF geoffer het om julle te bedek!

Om rede Adam en Eva gesondig het! En die verbode vrug geëet het! Terwyl EK hulle nie seun en dogter genoem het nie , maar goeie, goeie vriende. Dit was met hulle saam met wie EK gewandel het in die aandskemer [Gen.3:8] Met hulle wat EK gedurig samekomste gehou het[mee]

En julle noem dit ‘n sirkus op die dag [ selfs al was dit nie die dag waarop MY SEUN gebore was nie] Kersfees. En tog hou julle ‘n sirkus! En julle lag en het gespot, en al wat YAHUSHUA gedoen het was om te kom om julle siele te red, terwyl HY SY EIE BLOED uitgestort het op Golgota.

Julle kon HOM nie doodmaak nie. Maar HY kon sê “dit is volbring” toe EK gesê het dit is volbring. HY het SY EIE BLOED gestort sodat julle nie julle s’n hoef uit te stort vir jul sondes nie, sodat HY EENMAAL kon sê – eenmaal want nooit weer sal HY ooit weer gekruisig word nie, maar eenmaal het HY gesê “VADER vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie” [Luk.23:34] want HY het geweet dat hulle GOD ALMAGTIG IN DIE VLEES gekruisig het.

Dit is oorlog, dit is oorlog, dit is oorlog. Die Heiliges sal opstaan teen die onheiliges.

Julle wat stilgebly het omdat julle nie bertokke wil raak nie! En julle dink julle kan julle Christen liedjies sing of dat Bybel lees alleen genoeg is, maar dat julle nie met jul eie tonge hoef te bely nie– dat julle aan YAHUSHUA behoort – dat julle ook glo in die Messiaans Joods Bediening, dat julle saamstem met AMIGHTYWIND .com, dat julle saamstem met die leierskap.

Want julle wil nie betrokke raak nie. Daarom swyg julle. Julle wil nie teen enige iemand praat wat [sê dat hulle] die 10 Gebooie glo nie, wat die 10 Gebooie volg nie. Daarom bly julle stil.

Daarom sê EK dít vir julle, en EK IS YAHUVEH. Wanneer julle uitroep om genade, weet julle wat julle sal terug hoor? STILTE! En geen genade sal daar wees nie!

Nou is die tyd van bekering. Nou is die dag van verlossing. Môre mag dalk te laat wees!

En Rusland, EK praat met jou. Jy roep uit in die naam van Jesus Christus, jy beweer dat jy so Heilig is.

En, O, Amerika, en EK praat nou met die een wat die president van Amerika genoem word: Dit is EK, YAHUVEH, wat jou daar gesit het. Dit is EK YAHUVEH, wat deur hierdie Profeet nou [weer praat] dat jy daar sou wees. Dit is EK, YAHUVEH.

Maar EK het nie vir julle gesê nie en EK het julle nie belowe dat hierdie man gered sal word nie. Deur net sy moeder se Bybel nader te trek, en sy doop papiere, is nie genoeg nie! [asook] Om jouself te omring met die skeinheiliges wat sê dat hulle Christene is, maar hulle is nie!

[Tog] Ben Carson, EK sonder jou uit, jy het probeer om hulle te waarsku! Maar jy is te sagmoedig en goedgeaard. Jy is ‘n man van vrede en jy sou dit nooit kon hanteer om die president te wees nie.

En EK sonder Judge Roy Moore uit, EK het albei van julle so lief! Maar julle is sagmoedig en julle is goedgeaard. Julle wys die 10 Gebooie uit. Julle verdedig die 10 Gebooie.

Ben Carson, jy verdedig die Heilige Sabbat, die ware dag wat Vrydag sononder tot Saterdag sononder is.

Maar Judge Roy Moore, EK het ‘n Profeet gestuur om jou te waarsku – i.v.m hierdie Bediening en dat jou naam in die Boek is van “ Secrets of The RUACH HA KODESH” (Die HEILIGE GEES) wat hierdie Profeet wat hier praat geskryf het, van die Profeseë daarin [vervat] – EK het vir jou ‘n klein dogtertjie gestuur, ‘n jong meisie.

En jy en jou vrou was gewaarsku oor die foon, haal die boek uit en lees dit. Enige iemand wat hom ken, sê vir hom dat hy dit moet lees. Want sy naam is daarin geskryf.

Moenie, moenie in die Sondag kerke ingaan nie. Draai, draai na die waarheid. Want YAHUSHUA het op die Shabbat gepreek. Dit is – weer, EK gaan julle weer sê – nie ‘n Sondag nie dit is nie ‘n Sabbat nie.

Eer die Sabbat dat jy dit Heilig hou “ [Eksod.20:8; Deut.5:12] is so belangrik dat EK dit in die 10 Gebooie gesit het, die 10 Wette, EK het dit so – eenvoudig gemaak dat selfs ‘n kind dit kan verstaan en het jou net 10 gegee, in plaas daarvan om vir jou te sê jy moet 613 volg. En EK praat nou met die klein babatjies.

(EK praat nie met die geestelik volwassenes nie, julle weet reeds hoe belangrik die Torah is. Om dit te bestudeer, om gehoorsaam te wees daaraan! Aan die wette wat op VANDAG van toepassing is, en EK bedoel VANDAG. Natuurlik is almal nie van toepassing nie.Want daar is verskillende vlakke in die Torah.)

Jy paul hellem, jy is nie eens ‘n mens nie. Jy is ‘n weerwolf.

Dink julle weerwolwe is nie werklik nie? Waar dink julle kom die feeverhale vandaan ? Dink aan die stories wat julle jul kinders vertel het. Selfs gewaarsku oor die groot nare wolf, in [‘n]kappie!

Kanibalisme was nog altyd daar! Vampiere was nog altyd daar!

En julle noem julself Christen – en geniet die zombie flieks en die vampier flieks, maar julle sê dat julle aan MY, YAHUVEH, behoort (Lev.17:10-14)! Of selfs as jy SY Naam Jesus Christus , noem – weet julle nie dat die antichrist die naam “Jesus christus” gaan gebruik nie? Maar hy vrees die naam van YAHUSHUA!

Jy beter nou leer. Gaan terug en lees elke een van daardie Profesieë

Sit daardie videos weer op, Ezra. Dit is nog nie soos julle dit wil hê nie. Maar hulle sal weet waarheen om te gaan. As daar enige Profesie is wat nie ‘n video het nie, gaan EK ‘n video laat ontstaan.

En Elisheva, jy moet, jy moet dit in sit, die Woorde, terwyl jy MY hoor praat. Want jy sien , julle is anders as ander Profete. Dit is waarom jy weet wanneer om te skree. Dit is hoe jy weet wanneer om sag te praat in liefde en sagmoedigheid. Jy hoor MY Stem, jy skryf nie net woorde neer nie.

En EK waarsku nou vir Benny Hinn, jy het eens op ‘n tyd die mantel gedra van genesing maar jy het jou siel oorhandig aan satan. Jy het ‘n “in-loper”

Pasop vir die in-lopers. Hulle sal na jou toe kom en lyk soos mense.Hulle is vorm-wisselaars “shapeshifters” Hulle het ‘n nuwe naam. Hulle is “aliëns” Hulle het ‘n nuwe naam. Hulle is demoniese gevalle engele. Hulle het ‘n nuwe naam.

Hulle vergiftig julle (Openbaring 11:18), die mense van die wêreld.

Die wat in die regering is, nie eers een, nie eers een land het protes aangeteken, van die hoogste regerings, het gesê hou op nie: Stop waarmee julle besig is , om die lug te besoedel, om die lug te vergiftig, litium is nou in die lug, kwiksilwer.

En die 5G was nie genoeg vir die Internet spoed nie, julle moes hoër, en hoër en hoër en hoër gaan.

En die bestraling, wonder julle hoekom julle so siek is? Wel, asem diep in en jy sal uitvind hoekom.

Hulle maak julle stadig dood deur vir julle te gee wat julle wil hê.

Die Internet. Maar Ek gebruik die Internet om MY woorde te versprei en EK beskerm MY kinders wat die Internet gebruik om MY Woorde te vat en die skape en lammers te waarsku, die mense waarsku om te bekeer. EK beskerm hulle op ‘n manier wat satan nie kan stop nie.

En julle wat die slim fone (smart phones)koop, watter een is die beste elke jaar? Watter een moet ek inruil? Nou gee julle nie meer om as die vingerafdruk daar is nie. Daar was ‘n tyd gewees toe jy sou veg daarteen as jou vingerafdruk op ‘n polisie kladblok gesit was.

Want julle was onskuldig. waarom sou hulle jou vingerafdruk nodig hê? Waarom sou hulle ‘n gesig skandering nodig hê? Waarom het hulle ‘n skandering van jou iris nodig, jou oë? Jou oë! ‘n Rekord van jou oë? ‘n Stem analise? Is julle te lui, met julle nuwe selfone, om selfs net ‘n knoppie te druk?

En waar is diegene wat protesteer? EK sal vir julle sê waar hulle is. Hulle is lafaards. Hulle is saam met die slegstes van die slegtes op hierdie aarde die “aliëns” waarvan Ek gepraat het, die einstes wat EK gevalle engele genoem het.

Hule laat jou glo dat jy iets mis, maar die enigste ding wat jy mis is hel.

Want hulle soek jou rekords. Hulle soek jou gesig, DNA.

En jou DNA is so kosbaar (Ps 139:14) maar dit kan nie werklk gedupliseer word nie ([duplikasies] is sinteties) – maar hulle soek jou regtes.

Die wat nog mens is, onthou die dae van Noag. Dit sal weer so wees en dit was geprofeteer [deur YAHUSHUA &] deur die een wat nou hier praat (Profesieë 24 deel 1; en 91ens) Net soos in die dae van Noag, so sal dit weer wees (Mat.24:37-39)

Selfs tot sover as vroumense wat met die gevalle engele teel, die gevalle demone! En EK sê demone, want dit is waarheen – die wat lucifer gevolg het tot by– die aarde, satan.(Jesaiah14:12; Luk.10:17-18; Openb.12:9)

O, en julle wat lag oor die Bybel, “dit is te oudmodies, dit is te oud” julle lag oor die ou boeke van Israel soos die boek van Henog (Book of Enoch)

Julle spot nou, betaal later. Julle spot oor die Hemel, julle spot oor die hel.

Julle spot oor die geslag waarmee Ek jou geskep het. Of jy nou ‘n man is of ‘n vrou. Julle “transbenders”! Julle wou die geslag nie , van die kind wat gebore was nie, daarom gee julle vir hulle die hormone, waar hul eie kinders nie eens weet [dat] hulle bestem was om gebore te word as ‘n man of ‘n vrou nie. Hulle eerder – julle verander dit voordat hulle die waarheid weet. En hulle verstaan nie.

EK het nie verander nie. EK IS die SKEPPER.

n Vrou is ‘n vrou en ‘n man is ‘n man. Julle wat aantrek en spot en voorgee dat julle vrouens is of voorgee dat hulle mans is en julle kinders verander (Mat.18:6-7) in dít wat EK ‘n gruwel noem.

As julle wil weet wat ‘n gruwel is , SOEK DIT OP in julle soek-netwerk. Die soek[enjin] wat heiligheid gaan uitklad eendag. En al wat julle gaan sien is dit wat satan wil hê julle moet sien.

So kyk terwyl julle nog kan. Kopieër hierdie Profesieë wat EK vir hierdie Profeet gegee het. Kopieër dit en versteek dit. Lees dit en bestudeer dit.

Want nie een woord is uitgelaat nie. En julle wat glo dat EK met Elisheva praat deur gebroke sinne, en nie die kommas insit en die woorde reg spel nie, wie is julle om MY, YAHUVEH, te bevraagteken?

EK praat deur haar sodat EK deur die kinders kan praat, sodat EK met diegene kan praat wat nie Engels praat soos julle dit praat nie, so vlot! [Sarkasties] Julle geleerde Fariseërs!

EK het genoeg hehad, maar EK waarsku julle.

Bid, bid, bid, julle wie se name, julle wat glo dat julle werklik aan MY behoort – dat jou naam gevind sal word in die LAM se Boek van Lewe.

Want daar is ook ‘n Boek van Verdoemenis.. En daar’s meer name in die Boek van Verdoemenis as wat julle ooit, ooit, ooit kan glo. (Mat.7:1)

En die Boek van die Uitgewistes, is die ergste van alles (2 Pet. 2:21; Heb 10:26-27) Want dit is ereger as die Boek van Verdoemenis, diegene wat net geskape was om VERDOEM te word(Rom.9:22) oor die besluit wat hulle in die Hemel gemaak het (sien Profesie71) tydens die geveg tussen lucifer en EK, YAHUVEH, en almal wat Heilig is in die Hemel.

Onhou waar dit in die Bybel sê dat jy jou eie heil uitwerk met vrees en bewing (Fill.2:12) Jou siel weet reeds .

As jy beef en jy wonder, is jy nie reg met MY nie (Ps.32:3-7)

En jy wat in die Boek van die Uitgewistes is, jy het reg begin – paul hellem – EK het jou eens op ‘n tyd ‘n kans gegee, eens op ‘n tyd het EK jou ‘n kans gegee: Jy kon bekeer het. Jy was gesê, deur hierdie vrou wat nou hier praat, “ Bekeer!” toe jy weggedraai het van YAHUSHUA. Bekeer, bekeer, bekeer –selfs terwyl EK geweet het dat daar geen kans vir jou was nie. Nou doen jy jou rituele. Nou drink jy die bloed en eet die kanibaal (verteer mekaar) – soos ‘n kanibaal (eet jy mensvleis), jy stuur jou vloeke.

Want jy kan die feit nie uitstaan dat Elisheva, wat met haar gesondheid geworstel het vir so baie jare – maar dit was a.g.v jou, paul hellem. Haar gesondheid het niks makeer nie, totdat jy in haar lewe gekom het en jou vloeke met jou saamgebring het, wat ‘n Okultiese Toorheks vir ‘n moeder het, wat ‘n boom aanbid. (Jer.10:1-8; Dan. 4:10-18) !

En nou is jy ‘n wilde dier van die veld (Dan 4:31-33; Hand. 20:29-30; 2 Pt 2:12; Judas 1:20). Jy is ‘n vormwisselaar “shapeshifter” Jy gee voor om ‘n mens te wees. Jy is ‘n gevalle engel wat met ‘n mens wou teel. Sy is volkome menslike DNA. Jy is ‘n gevalle engel.

Daar is soveel meer wat EK wil sê, maar EK sal nie vandag nie.

En EK is jammer, Elisheva, dat EK moes onthul wat jy wou hê EK moes wegsteek en verberg. Maar EK moet die vroue waarsku wat me [sulke] mans getrou het: Hardloop, hardloop, hardloop terwyl julle kan, wanneer hulle vir jou sê om teen YAHUSHUA en die Heiligheid van hierdie Bediening te draai. Hardloop, hardloop terwyl julle kan. In MY oë was julle nooit getroud nie.

Net soos jy, Elisheva, jy was nooit getroud nie totdat jy getrou het met Ezra op Rosh Ha Shannah [2016] - die presiese dag wat hy dit geprofeteer het, dit vooruit geprofeteer het!

n Profeet profeteer vooruit, jare vooruit. Hulle lees nie net die nuus nie.Hulle maak nie drome en visioene op nie. Hulle weet dinge vooruit.

Want hulle word Opvaarders (Ascenders) genoem, Ezra. En hulle kom uit die Hemel. En op hierdie oomblik verstaan sy selfs nie ‘n enkele woord nie. Sy gaan nie een woord onthou nadat sy gepraat het nie, maar jy het uit die Hemel gekom as ‘n Opvaarder (Ascender). En jou vlerke is onsigbaar.

Want jy het alreeds die waarheid binne jou opgesluit gehad alhoewel jy dit nog nie geweet het nie, alhoewel jy nog ongered sou wees, toe jy eers aarde toe gekom het. In MY oë was jy, maar jy moes eers bely, jy moes eers bekeer. Want jy het die weë van hierdie wêreld gevolg.

En die Opvaarders (Ascenders) weet dinge vooruit. Hulle sal nie ander se Profesieë dupliseer nie. Julle sien hierdie dag, dit is openbarings dag.

Net soos Johannes die Openbaarder genoem was. Elisheva het ook die gawe, en Ezra het, om ‘n openbaarder te wees van hierdie eindtyd generasie. Daarom word hulle nou aangeval.

En nou staan hierdie Poolse man op en praat allerhande bose dinge. want hy is ‘n gevalle engel, hy is gestuur deur satan.

Want so baie Jode het na YAHUSHUA gekom a.g.v die Reddingsgebed wat Ezra gebid en gepreeek het. Almal van hulle, almal van hulle, almal van hulle en tog verstaan hulle nie. Dit is nie genoeg om net te glo nie. Hulle moet bely met hul mond. Belydenis word gedoen tot redding (Rom.10:10)

Een [Opvaarder/Openbaarder] (Ascenders) wat in Israel gebore was, en dit is jy Ezra - en een gebore buite Israel, wat Efraim is, dit is jy Elisheva. Kaleb, ja MY Kaleb, MY Kaleb, jy is MY Ezra.

En EK gee jou daardie naam. Want jy het as ‘n Opvaarder (Ascender) gekom. Jy preek die waarheid, ongeag wie probeer om julle uit mekaar te skeur, ongeag watter leuns en beswadderings oor julle twee gesê word.

Niemand sal julle ooit uitmekaar skeur nie, behalwe as julle besluit om julself uitmekaar te skeur. En EK weet reeds wat EK in beide van julle gesit het. Ezra, moet nooit ‘n leun oor jou vrou glo nie. En Elisheva, moet nooit ‘n leun oor jou man glo nie.

En julle wat Heilig is – en EK noem alleenlik diegene Heilig wat behoort [aan MY], en Ek sal selfs die naam Jesus Christus toelaat hierdie een keer omdat julle nou besig is om te leer van die NAAM YAHUSHUA (waarom sou Ek julle dan verdoem, waarom sou EK julle straf vir iets wat julle nie weet nie?) – moet net nie die leuns glo nie. In plaas van dit waarmee julle geseënd was nie, EK beveel almal van julle wat geseënd was toe julle hierdie splinter nuwe Profesie gehoor het, wat EK bo soveel honderde ander plaas (want daar’s meer as ‘n duisend en EK sê alyd “meer as” want julle weet nie op watter volgende dag EK gaan praat nie) – julle moet harder praat. Verdedig ‘n Bediening waarvan julle weet dat dit die waarheid spreek anders hou EK julle verantwoordelik op die dag van oordeel.

En as julle weet dat julle geseënd was vandag met die waarhede wat gehoor was, MOENIE die name [van enige vyande] opsoek nie. Want die naam van paul hellem word daarin genoem wat – wat voorheen weggesteek was terwyl EK hom “naamloos” genoem het – hy was waardig om naamloos te wees! En julle sal dit [die sinsnede “naamloos”] in geen boek vind nie, behalwe waar dit kom by sy naam.

Lees soveel as een woord, wat praat van hierdie naam, dan sal julle soos hy word, ‘n gevalle engel [in-loper], ‘n wilde dier van die veld, wat julle algemeen bestempel as ‘n weerwolf.

O, moenie lag nie, wat jy ookal doen, bepeins dit.

Moet nooit, nooit, nooit opsetlik enige iets boos opsoek ten opsigte van hierdie Bediening nie. Want al wat jy gaan doen is om leuns en beswaddering te vind van satan en die “Aliëns” , wat nie wil hê [dat EK] dit wat sy weet en wat so baie ander mense bevestig het, bekend maak nie.

Kyk noukeurig na jou familie. EK het julle gewaarsku dat die gees van vrees losgelaat was. EK het julle gewaarsku dat die gees van kranksinnigheid losgelaat was. Sy het julle gewaarsku dat hulle moordenaars gaan maak van onskuldige mense. Sy het julle gewaarsku. EK het julle gewaasku deur haar.

Soek die Profesie op. Die gees van kranksinnigheid is losgelaat. [link] en julle sal sien hoekom diegene wat so onskuldig lyk ewe skielik so boos word en hulle pleeg moord. En die sielkundige inrigtings, pasop. Daar is klank golwe. Pasop!

Die gekreun en geklaag wat jy hoor en jy weet wat dit is en jy herken dit. En EK praat nou met hierdie Opvaarder (Ascender), hierdie Profeet op hierdie dag! Elisheva Eliyahu! Dit is die gekreun en geklaag van die Aarde. (Rom.8) !

Van die Aaarde! Vir dit wat daaraan gedoen was! Vir die komende oorlog! Selfs nog erger –

Die son treur! En die maan treur! En EK praat van die ware son en die ware maan wat EK YAHUVEH geskape het. Die sterre val uit die lug uit (Jes. 34:4; Mark 13:25; Openb. 6:13 & Luk 10:18; Jes. 14:12)! En dit is nie EK wat hulle afgooi of uitblok nie. (Openb.12:4)

Dit is die slegstes van die slegstes wat hierdie aarde vervloek. (Openb.11:18)!

Het EK nie gesê die aarde sal rou nie (Jer4 :28; Ps.46:2-3)? Het EK nie gesê selfs die diere sal weet nie (Jer 12:4; Rom.8:22) ? Het EK dit nie alles vooruit gesê nie? In ‘n Boek wat julle die Bybel noem, wat EK Die Heilige Skrifte noem.

En EK waarsku in die Boeke van Ouds, asook wanneer daardie Dag (Sef. 1:14-18; Eseg.30:3) dae van duisternis sal kom (Eseg. 32:7-8; Prediker 12:1-7; Jes 60:2; Jer 13:16).

EK het reeds gewaarsku deur haar, die Drie dae van Duisternis (Profesieë 36, 60, 115 ens.)- Die twee weke - wat daar geen elektrisiteit sal wees van enige aard nie. Julle kan dit EMP’s noem. Julle kan dit noem wat julle wil. Maar daar gaan geen elektrisiteit wees op enige manier nie. Net soos, toe MY SEUN gesterf het, (Matt.27:45; Mark.15:33; Luk.23:45) sal julle nie ‘n hand voor jul oë kan sien nie. (Eksodus 10:21-23; Jes.60:2)

Maar O, vir MY oorblyfsel! O, vir diegene wat MY 10 Gebooie volg! Hulle wat vandag bekeer, hulle wat op hul knieë neerval en in die naam van YAHUSHUA smeek: Vergewe my asseblief, vergewe my asseblief vir alles wat ek teen U gedoen het! Vergewe my asseblief, ek wil nie wees in, dit, wat die Groot Verdrukking genoem word nie (Dan.12:1; Matt.24:21) Ek wil nie [hier] wees wanneer die woede [kom] van die LAM nie - En EK WAT OP DIE TROON SIT! (Openbaring 6:16-17)

Lees die Boek van Openbaring en jy sal sien.

Val op jou knieë en bekeer! EK bedoel dit letterlik, val op julle aangesigte! En as jy dit nie met jou knieë kan doen nie, bedek dan jou gesig en bekeer! En roep uit, vergewe my asseblief! In die NAAM VAN YAHUSHUA, vergewe my asseblief! IN DIE NAAM VAN DIE MESSIAS, U ENIG VERWEKTE SEUN, vergewe my asseblief, en onderrig my tussen reg en verkeerd!

Asseblief, LIEFLIKE HEILIGE GEES, verswelg my, salf my asseblief. Help my asseblief om die waarheid te onderskei van die leun.

EK sal vergewe, EK IS getrou om te vergewe en EK sal ‘n manier van ontvlugting voorsien. En as jy jou lewe moet gee as martelaar, weet dan as jy hierdie gebed gesê het en dit waarlik gevolg het, is daar seëninge in Deut. 28 – en daar is vloeke in Deut 28 en die vloeke is die van Esau.

Want Jakob het EK liefgehad, Esau het EK gehaat (Rom.9:13) Kry julle soek enjins. Soek dit op as julle nie weet nie. EK YAHUVEH, haat die verworpenes (Spreuke6:16-19; Ps.11:5;Jer.6:30) EK herhaal dit, daar is geen vergewing wanneer jy MY, DIE HEILIGE GEES, laster nie (Luk.12:8-10) En ONS is die HEILIGE DRIE EENHEID. Daarom, is dit nie lastering nie, dit is bespotting.

Jy spot nou, jy sal later betaal. Jy vra nou om vergifnis, EK is getrou om te vergewe so ver die ooste verwyder is van die weste (Psalm 103:12) en jou sonde sal nie meer onthou word nie.

Maar julle wat selfs net een keer [DIE HEILIGE GEES] gelaster het, julle sal nooit vergewe word nie. (Moenie die naam paul hellem gaan opsoek nie; moenie opsoek in – enige , enige webblad, in enige taal nie, EK praat nou spesifiek met die man van Pole.)

Jy dink EK weet nie wat jy van plan is om te doen nie! Jy dink nie dat dit die duiwel is wat dit binne-in jou gesit het nie. Jy dink EK weet nie dat jy een van die gevallenes is nie terwyl jy die Skrif aanhaal en voorgee om die Skrif te onderrig. En al wat jy doen is om die skape en lammers op ‘n dwaalspoor te lei, sodat hulle soos ‘n gevalle engel kan word soos ‘n wilde dier van die veld.

Julle hekse en vampiere, julle alle soorte van die okulte – EK gaan nie almal noem nie. Julle dink EK sien julle nie. Julle dink EK sien nie hoe julle in jul spieëls kyk nie.

Julle ver-afgeleë toeskouers, julle gaan betaal as julle nie bekeer nie. Want selfs die regering gebruik ver-af toeskouers teen diegene wat satan hulle beveel.

En julle, astrale-projekeerders, diegene wat spog ek kan gaan lê op my bed en op ‘n ander plek verskyn, ek kan vloeke stuur, ek kan enige iemand skade berokken wat aan YAHUSHUA behoort.

Julle weet dit nie, EK het julle na hierdie Bediening, AMIGHTYWIND.com, toe gelei sodat EK JULLE KAN VERNIETIG! JULLE VERNIETIG. En met julle speel. Julle sal jul geliefdes sien dood neer val. Julle sal julle sakke sien vol gate. Julle sal sien, julle sal sien wat EK het om aan julle te doen.

Julle wetenskaplikes, wat hierdie uitvindings soos robotte ontwerp – julle wil hulle nou “humanoids” noem. Julle dink EK sien julle nie. Julle dink EK weet nie, EK YAHUVEH. EK het ‘n spesiale verassing, terwyl julle eie skeppings draai teen hulle wie hulle ontwerp het.

Hulle wat vertel van die “Nephilim” die “reptiele” en tog is hulle self een , julle dink EK, YAHUVEH, sal nie vir MY Heiliges [kinders] vertel nie.

Dit is reeds gedoen, dit het reeds begin.

En die van julle wat sê - word wakker! Kyk en sien wat julle regerings doen! Word wakker! Kyk wat die [U.S} regering gedoen het! Hulle wat wet-makers ontwerp, hulle wat die leiers van die land is – word wakker! Sien hoe hulle agenda 21 uitprobeer! Sien dat hulle verkillende agendas het, met verkillende getalle [van jare] En dit word net erger.

Die van julle wat uiteindelik wakker is, julle is soos die 5 wyse maagde en die 5 dwase maagde (Mat.25:1-13) Behalwe dat die 5 wyse maagde nooit die leuns geglo het in die eerste plek nie. Die 5 dwase maagde, julle het geen olie in jul lampe nie. Jule het geen intelligensie waneer EK na julle kyk nie. Julle is aan die slaap.

Word dan nou wakker, dwase maagde! Dit waarborg jou [steeds] nie die Hemel nie. Dit waarborg jou alleenlik die waarheid, dat jy [dit] sal sien in hierdie wêreld.

Dit wat voorheen wetenskaps fiksie was is nou werklikheid, wat in strokies boekie was – as helde-karakters, soos smeerlappe. Waar dink julle kom die rolprente vandaan? Waar dink julle kom die boeke vandaan? Orson’s Wells se War of the Worlds. Waar dink julle kom dit alles vandaan? Selfs hy, en selfs hulle wat hierdie draaiboeke skryf, is almal deel daarvan. Hulle sal nie in die Hemel gevind word nie.

En O, julle vals profete, julle wat net die naam van hierdie Bediening en Elisheva & Ezra noem om hulle ten gronde te rig, om hul reputasie van Heiligheid te vat en te verander soos julle wat onheilig is – julle is Esau vir MY.

En Jakob het EK liefgehad en Esau het EK gehaat (Mal.1 :2-3)

En selfs Dawid het gewaasku, “Sou ek nie hulle haat wat vir U haat nie? (Psalm 139:21) En EK het geantwoord JA! Jy moet hulle haat met ‘n volkome haat (Sien Psalm 139:22) En dit beteken die verworpenes, hulle wat bestem is en geskryf is in die Boek van die Uitgewistes asook die Boek van die Verdoemdes.

Net diegene wie se name geskryf is in die LAM se Boek van lewe sal hulle daaraan steur om te glo wat gespreek was.

En die res van julle, gaan julle gang. Want baie spoedig sal die hel jou siel eis. En wat die aliëns aanbetref, EK het ‘n spesiale plek vir julle. EK het ‘n spesiale vlak vir julle. Vir die gevalle engele, wat weereens gekom het om te mislei – is daar so baie vlakke - [meer as]wat julle nie eens kan begin om te glo nie.

Tot diegene wat nou luister, spreek EK geen verdere geheime nie. Maar EK sal MY BRUID beskerm. EK sal beskerm. En EK sal die Gaste beskerm, wat selfs – probeer om die Bruid te wees. En hou aan om te probeer om die Bruid te wees van YAHUSHUA. Geseënd is elkeen wat genooi is na die Bruilofsmaal van die LAM. (Openb.19:9)!

En hierdie is die laaste Woorde wat EK te sê het terwyl ek voortspreek deur hierdie man en vrou! Sy het die Woorde gespreek terwyl hy in die Gees gehoor het. Hulle is een – ‘n huwelik, ‘n ware huwelik – is een.

In tye van ouds, het dit oor sex gegaan wat die huwelik gemaak het – in MY oë is dit nie meer ‘n huwelik nie – net omdat julle ‘n seremonie doen en sex het nie! Dit gaan alles oor Heiligheid. Dit is wat dit is om een te wees. Is julle deel van die VADER, EK YAHUVEH? MY ENIGSTE VERWEKTE SEUN YAHUSHUA? En het julle die RUACH HA KODESH in julle? Dit is wat EK ‘n huwelik noem. Dit noem EK een.

En selfs as jy aanspraak maak op al hierdie, as jy selfs net jou vrou sleg behandel, onthou, dat daar geen minagting vir die Bruid van YAHUSHUA is nie.

Wees bedag , wees bedag vir wie nou in julle families is. Wees versigtig, wees baie versigtig.

En julle wat nou luister en glo, het om vergifnis gevra [van sonde] – en EK IS getrou om te vergewe. YAHUSHUA is getrou om te vergewe. Want SY BLOED is die BLOED VERSOENING van julle sondes. Onthou dit.

Julle wat webbladsye het en videos opsit, EK beveel jou nou om hierdie video op te sit. Maar maak seker dat jy dit nie verander sodat dit [lyk of] dit van jou af kom nie. Jy repeteer ‘n video wat uit die hemel gekom het.

Wee hulle (dat ‘n boek genaamd “Secrets of the RUACH HA KODESH, the HOLY SPIRIT) – en “Happy Yoyo” jy gaan nie meer vir te lank gelukkig wees nie – jy wat dink dat jy dit kan vat wat EK , teen so ‘n hoë prys, aan hierdie Profeet gegee het.

Want hoe groter die lyding hoe groter die Salwing. En amal, almal, almal [al MY kinders] word vervolg ter wille van die Naam van MY SEUN YAHUSHUA. En hulle moet bereid wees om deur enige beproewing of toets te gaan waardeur EK hulle sit. Dit is nie omdat jy enige iets verkeerd gedoen het nie, dit is omdat jy gedoen het wat reg is.

En die beproewinge van jul geloof is kosbaarder as goud (1Pet.1:7; Jakobus 1:3) vir MY, EK ,YAHUVEH. Wanneer jy ly, draai jy weg van MY? Vervloek jy MY, bal jy jou vuis na die Hemel? – soos gewaarsku word in Openbaring (16:10-11, 21)

Wanneer Israel, terwyl EK reeds vooruit vertel het van die Twee Getuies wat kom – waar julle jul vuiste na die Hemel sal bal omdat daar geen reën sal wees nie en daar sal geen kos wees nie en bloed sal kom tot by die teuls van die perde (Jes. 63:3; OIpenb. 14:20) – wat sal julle doen? Wat sal julle doen?

JY moet luister, net luister na die verlossings gebed, en dit glo. En sê dit, en bely dit – selfs al beteken dit dat jou eie familie jou verlaat en hulle sal, jy sal dood wees vir hulle. Maar onthou YAHUSHUA was bereid om te sterf vir jou sondes en het SY eie BLOED GESTORT. En net een druppel daarvan sou genoeg gewees het, maar HY het dit alles uitgestort vir jou in Israel.

Daarom roep EK, YAHUVEH. Die Bruid van Israel kom na vore nou! Julle gaan en julle luister na daardie verlossings gebed wat Profeet Ezra op die Internet opgesit het terwyl julle kan, en julle val op julle aangesigte voor MY, YAHUVEH.

Julle het altyd die waarheid geweet oor WIE EK IS, maar het geweier om te glo WIE MY SEUN WAS (Spreuke 30:4) Vra om vergifnis, en EK IS getrou om te vergewe. Vra om vergifnis maar onthou wie julle familie is nadat julle dit gedoen het.

YAHUSHUA beantwoord daardie vraag.

Dit is hulle wat die wil van die VADER doen (Luk.2:29 ; 8:21) Dit is hulle wat MY sal aanvaar as die Bloed Versoening vir hul sondes. Dit is julle familie, dit is julle familie.

So, versamel en moenie treur dat julle jul bloed familie verloor het nie. Maar wees eerder verbly dat julle saamgevoeg is met julle Hemelse Familie en dat julle een geword het met MY,YAHUVEH, & YAHUSHUA & IMMAYAH – SHEKHINYAH HEERLIKHEID is ‘n ander NAAM, of genoem die HEILIGE GEES.

Dit is julle keuse , maar dit is reeds verklaar. Jou naam is óf daar óf dit was nooit daar nie. Of dit was uitgewis, toe jy die waarheid geken het en tog het jy geweier om, dit wat jy so kosbaar gevind het , op te gee. En dit is jou bloed familie.

Hierdie is ‘n waarskuwing aan Israel. Want hierdie is die eerste dag van die aftel van die omer waarop EK die Bruid van Israel na vore roep KOM NA VORE NOU! Moenie meer skaam wees nie! Aanvaar die BLOED VAN YAHUSHUA as VERSOENING van jul sondes. Want daar is geen vergifnis sonder bloedvergieting nie.(Lev.17:11; Heb. 9:22)

Kom nou na vore, julle met die bloed [wat] is soos die van Ezra. Maar sy familie het hom nog steeds lief. Hulle aanvaar hom soos hy is en hulle luister na hom, selfs al stem hulle nie saam nie. EK sal meer genade hê vir hulle.

So, onthou dit. Want hierdie is die woorde, hierdie is ‘n Profesie vir die [Sefirat ha] Omer. En die van julle wat nie weet wat die aftel van die Omer is nie, gaan soek dit op in jou soek enjin.

Hierdie is ‘n aftel, net soos die aftelling voordat YAHUSHUA kom vir SY Bruid. En dit is ‘n aftel voor die Groot Verdrukking. Dit is ‘n aftel voor Amerika vir altyd vernietig sal word. dit is ‘n aftel voor die aarde, hierdie hele aarde, herskep sal word. En die Nuwe Jerusalem sal neerdaal uit die Hemel (Openb.21:1-2) Dit is ‘n aftel. Julle is op ‘n aftelling van die omer. EK sê nie watter [Sefirat ha] Omer nie. Maar EK al wat EK sê is, dit is ‘n aftelling.

Vanaf die oomblik wat jy hierdie Profesie sien, as jy enige iets boos opmerk, selfs net genoem word van hierdie Bediening, beter jy versigtig wees. Want jy raak MY Gesalfdes nie aan nie, en doen geen kwaad aan MY Profete nie (Ps. 105:5)

En Ezra, MY geliefde seun, jy maak seker dat hulle weet, wanneer hierdie Profesie nou klaar is, dat dit jy en jou vrou was wat jul lewens gegee het om instaat te wees om almal wat sal luister te waarsku. En as hulle nie luister nie, kan hulle nie sê, terwyl hulle voor die oordeelstroon staan, dat hulle nie gewaarsku was nie, voordat EK hulle ingooi óf in die vlak van hel, waarin hulle sal afdaal vir dit wat hulle op aarde gedoen het, sonder vergifnis, en hulle in die vlammende Poel van Vuur gooi wat met geen vuur op hierdie aarde vergelyk kan word nie.

En diegene wat [hiervan] hoor vir die eerste keer, die laaste vlak van die hel is waar die gevalle engele vasgeketting is (Judas 1:6)en hulle skreeu. En hulle is reuse onder die reuse en tog is hulle vasgeketing en word hulle gemartel. En hulle skree vir ewig in die Ore van YAHUVEH om genade wat daar nie is nie en nooit sal wees nie, omdat julle hierdie Bediening aanval, omdat julle hierdie twee aanval, omdat julle diegene aanval wat julle probeer waarsku het.

Hierdie is die einde van die eindtye. Dit is nie meer lank nie. Die Groot Verdrukking is nie meer ver nie. Moenie die merk van die dier vat nie. Moet hulle nie toelaat om jou te “chip” nie behalwe as jy weet waarvoor die “chip” is en dat dit nodig is. Maar pasop, pasop vir die “chip” wat hulle sal probeer om in jou voorkop of in jou hand in te sit, dit is die merk van die dier (Openb.13:16) waarvoor daar geen vergifnis is nie (Openb.14:9-12)

Dit IS EK , YAHUVEH, en EK het gewaasku op hierdie dag. So is dit gespreek, so is dit geskryf vanaf hierdie eggenoot, wat die [geestelike] gawes aangewakker het van sy vrou, Elisheva. Profeet Ezra van Israel.

EK het die woorde eers ingesit, dit is waarom jou tale vinniger geword het, want jy het die woorde ingesit en hulle aangewakker in jou vrou , Elisheva. Skryf hierdie datum neer. Want dit gaan nooit weer dieselfde wees daarna nie.

Mark Taylor jy is gewaarsku op hierdie dag. En tog hou hierdie Profeet ‘n Profesie terug wat oor jou waarsku, wie jy is, en waarom jy nou jouself uitverkoop het aan die regering. Jy sal saam met die gevalle engele hang vir dit wat jy gedoen het – as jy nie bekeer nie.

As jy nie jouself verneder nie, sal die siekte wat jy voorheen gehad het nie alleenlik terugkeer nie maar dit sal erger terugkom as wat jy ooit sou kon droom moonlik is. Maar as jy saam met hierdie Bediening stem, sal EK jou seën, met die seëninge van Deuteronomium 28, die seëninge van YAH.

Iemand, kry hierdie Profesie uit by die een wat homsellf ‘n Profeet noem, so vol roem en rykdom, Mark Taylor.

Einde van Profesie.

Elisheva: Dit is al wat ek hoor.

Ezra: Dankie Hemelse VADER, dank U ABBA YAHUVEH! Dank U YAHUSHUA! Dank U IMMAYAH! Vir hierdie Woord wat U vir ons gegee het, ons seën U HEILIGE NAAM op hierdie dag. Ons seën U HEILIGE NAAM YAHUSHUA. Ons seën U HEILIGE NAAM IMMAYAH. Vir alles wat U gegee het, vir al die waarskuwing en vir al die seën [&] en vir al die vloeke wat diegene sal volg wat U stem nie gehoorsaam nie.Ons dank U ABBA YAHUVEH. My vrou en ek staan voor U Troon, en ons gehoorsaam elke Woord wat U sê.

Elisheva: So is dit gespreek, so was dit geskryf op hierdie dag en die datum sal neergeskryf word. En ek wil sê, daar is ‘n man van Pole wat werklik - nie van hierdie wêreld is nie, hy is die booste van die bose. En nou, omdat een nie genoeg was nie, het satan twee gestuur.

Julle sien , Pole is veronderstel om aan YAHUSHUA te behoort. Ons het ‘n gemeente in Pole. Amightywind het, en dit het so vinnig gegroei.

Hulle het net bymekaar gekom, een man en een vrou en hulle wat dit kon bekostig. Een man en een vrou vir Pasga, hulle het ‘n [huur] plek betaal vir die mense, wat by hulle aangesluit het vir Pasga,om in te bly. Ek gaan nie hulle name sê nie, want vloeke [van die vyande] kan oor hulle kom as ek sou.

Maar ek wil vir julle vertel hoe baie lief ek en Ezra is vir julle. En daar is ‘n ander een hy is Vennoot Senior Adam, en hy weet wie hy is, hy is ook ‘n pastoor van hierdie Poolse gemeente. En hy het vir hulle die waarheid geleer, en hy is Amightywind se Poolse gemeente – hy is hulle pastoor.

Want julle sien in Pole , Aushwitz – was die naam “Jesus” selfs bokant die vuuroonde geplaas voordat hulle ingegooi was.

Hoor my asseblief. Ek is ‘n Jood. Nie net deur die BLOED VAN YAHUSHUA nie, maar ek is ‘n Jood deur my eie geboorte, bloed. Maar dit sal my nie in die Hemel kry nie, net deur my eie geboorte bloed nie – net deur die BLOED van YAHUSHUA. Maar bokant daardie vuuroonde het hulle die naam J-E-S-U-S, Jesus geskryf – terwyl hulle julle ingegooi en gedwing het om in die vuuroonde te loop.

En hulle het julle gedwing, die regerings van hierdie wêreld, wat sê dat hulle jammer is, maar hoe jammer is hulle werklik? Dit wys jou, wanneer hulle , julle nóú nie eens verdedig nie, wanneer hulle teen julle draai.

Hulle het julle op die treine gesit, hulle julle ‘n merk laat dra. En selfs die merk van die dier, want ABBA YAHUVEH, -ABBA YAH, julle moenie bang wees vir die VADERS se NAAM nie, dit is in Psalm 91; lees asseblief julle eie boek dan sal julle sien – hy[satan] spot, selfs toe hy julle gemerk het, het hy gespot met die merk van die dier.

Verstaan julle nou waarom dit die merk van die dier genoem is? Dit is wat dit genoem sal word. Omdat hy julle wou merk – moet hom nie toelaat nie.

Gaan luister asseblief na die verlossings gebed van een wat gebore en getoë was [as Israeliet] en hy is ‘n Profeet, hy is ‘n Apostel. Hy is my man, hy is my leeraar. En GOD het nou net gesê daar is “opvaarders.” (Ascenders) Ons is opvaarders (Ascenders) wat met openbarings en kennis kom en Profesieë wat ons nie ken nie totdat YAH voortspreek deur ons mond.

Gee asseblief jou lewe vir YAHUSHUA. Vra om vergifnis, moenie...ek weet julle het jul families lief, maar moenie, moenie die Hemel mis as gevolg daarvan nie.YAHUSHUA wil julle vergewe van elke sonde. Daar moet ‘n BLOED VERSOENINGS wees vir sonde.

[Profesie 132] O. Israel, EK het jou lief, EK bestraf jou. [link] Gaan lees dit asseblief. Lees dit en as julle dit nie verstaan nie, vra dan vrae. Vra en skryf vir ons kontak [vorm] Kom na AmightyWind.com.

Dit ís dit nie werd nie – geen man, geen vrou, geen moeder, geen vader, geen suster, geen broer nie. YAHUSHUA het die waarheid gepraat (Luk.2:49) toe SY moeder gekom het, nadat sy na HOM gesoek het, en HOM gevind het in die Tempel terwyl HY, op ‘n baie jong ouderdom, gepreek het. Twaalf jaar oud, prekende, prekende in die Tempel. En sy het na HOM gesoek en sy was bekommerd oor HOM, en hulle het die familie gevat en na HOM gaan soek.

En [‘n ander keer] toe die disippels gesê het, U moeder en vader, hulle soek U...Hulle wil hê dat U nou moet uitkom. Het HY gesê: Wie is MY moeder? Wie is MY vader? Wie is MY suster? Wie is MY broer? Dit is hulle wat die wil doen van MY HEMELSE VADER (Mat.12:49-50)

Hou daardie woorde in jou hart wanneer jy bedreig word omdat jy YAHUSHUA aanvaar. En wanneer julle die aantal besigtigings sien, wat Ezra het terwyl hy in Hebreeus gepraat het –

Ezra: Herinner hulle dat dit nie eers so was nie – hulle sny dit, You Tube, die aantal mense.

Elisheva: Hulle sal jou nooit die regte getal wys nie. Hulle sal dit verminder. Okay! So verdubbel, trippel, viervoudig wat ookal die getal is. My liefling man het dit vir julle in Hebreeus gedoen sodat julle siele gered kan word.

Sy vriende, dalk selfs lede van sy familie, sal miskien nie hou van dit wat hy sê nie. maar daar is steeds van hulle wat hom liefhet, en hy het die grootste familie. En hulle is lief vir my. Hulle is lief vir my. Ek het verjaardag wense gekry, en ek wil hê dat hulle moet weet dat ek gehuil het.

Want ek het geen familie nie, ek is ‘n weeskind soos geen ander weeskind op aarde nie. En ek was nog altyd.

Maar nou het ek ‘n familie, van my man. En ek het gehuil, terwyl julle vir my gesê het dat julle my liefhet. Ek het ‘n skoonpa. Ek het’n skoonma, ek het skoonsusters en swaers. En julle glo nie eens soos ons nie, sommige.

Party van julle, dalk doen julle en julle was net te bang om dit aan mekaar te erken. Maar volg die voorbeeld van hierdie een, wat Profeet Ezra genoem word.

Julle sien, ons het uit die Hemel gekom. Toe ons gebore was het ons nie geweet wie ons sou wees nie. Maar al waarvoor ons gebruik word is om siele Hemel toe te lei.

En ek is so jammer, vir Auschwitz ek, ek is regtig, regtig, regtig jammer uit die diepte van my hart en my siel. Vit dit wat hulle aan julle gedoen het, wat hulself Christene noem en geen Christus in hulle het nie. Christus beteken Gesalgde. Daar is geen Salwing in enige iemand wat die Jode haat nie, wat Israel haat nie.

Julle Jode wat nou die Christene haat, vir dit wat hulle gedoen het, onthou, onthou dit. Nie almal van hulle haat julle nie. Die meerderheid, glo ek in geloof – daar is Christene wat julle waarlik liefhet, en julle toere bewys dit – diegene wat kom en die ekonomie na julle toe bring, bewys dit. Ons het julle lief en ons vra om verskoning.

En ons skud ons hoofde, as selfs julle lande wat beweer, (julle wat hieraan deel gehad het) en sê dat julle jammer is –

En alleenlik een, genaamd Amerika, ...President Donald J. Trump betaal ‘n prys omdat hy julle verdedig in woord en daad. En hy kom na Natanyahu en vra om verskoning. En hy wil van hulp wees, en Amerika help julle. Maar die ander een, Obama, het direk ‘n mes in julle rug gesteek.

So, pasop vir jou rug, Israel. Julle sien , kloning is ‘n werklikheid. “Shapeshifting” is ‘n werklikheid. As julle ooit ons President teen julle sien optree, (as julle ooit enige iemand, wat julle voorheen liefgehad het, teen julle sien draai) YAH sê vir my om julle hierdie waarskuwing te gee aan die einde van hierdie Profesie.

Onthou wie hulle voorheen was, wat hulle voorheen gesê het en vergelyk dit met wat hulle nou doen.

Hulle maak selfs robotte. En hulle het dit gemaak en bewys. [So partykeer] praat jy dalk met ‘n robot en jy weet dit nie, jy mag dalk met ‘n “shapeshifting” aliën praat en dit nie weet nie, ‘n gevalle engel en dit nie weet nie.

Maar asseblief, asseblief weet dat, die van ons wat YAHUSHUA werklik liefhet – waarlik [YAH]aanbid en die Torah volg, waarlik aanbid [volgens die] 10 Wette wat gegee was wat Moses afgebring het – ons het julle lief, ons wil vir julle ‘n seën wees.

En dit is waaroor hierdie Bediening gaan. Ek is nie ‘n Christen nie. As enige iemand my ‘n Christen noem, sal ek sê dat dit ‘n leun is. Ek het begin as ‘n Christen met ‘n Pinkster kerk. Ek het gedink dat ek die volle waarheid geleer was. Ek was geleer dat SY naam Jesus was.

Maar julle weet dat GOD DIE VADER , selfs die van ons sal vergewe – dat die King James Bybel die naam Jesus vir ons geleer het, ‘n Griekse naam, gegee aan ‘n Israelietiese baba. En HY het ons vergewe want daar was geen ander weergawe van enige [ander] Bybel wat ons in Engels kon lees nie, wat geleer sou word nie. En HY het ons vergewe en HY het ons aanvaar, toe ons om vergifnis gevra het. En diegene wat nou die NAAM van YAHUSHUA ken, ken dit as gevolg van hierdie naam van AmightyWind.

Die naam van hierdie Bediening is [Aleph & Tav] AmightyWind RUACH HA KODESH Last Chance Ministry, want dit is ‘n laaste kans.

En die “AmightyWind” is nie na my vernoem nie. Dit was die gebeurtenis in daardie Bo-vertrek (Hand.2) die SHEKHINYAH HEERLIKHEID is die “AMIGHTYWIND” Ek wil dit verduidelik. Ek wil julle bedank. As julle net wil gaan lees wat gebeur het.

Moet nooit dink dat julle seun, julle familielid, Ezra, met ‘n Christen getrou is nie. Want ons verloën die woord Christenskap. Ons sal geen aandeel hê in aborsie nie. Ons sal geen aandeel hê in hierdie Sondag aanbidding nie. Ons onderhou elke Heilige fees, en Ezra leer ons – ek kon net gedeeltelik onderrig.

Ek het net gedeeltelik geken, dit was nog nie tyd nie. Jare lank het ek onderrig om die ware Sabbat te onderhou. En om te gehoorsaam, om altyd die 10 Gebooie te gehoorsaam. Ek het hulle die GEWYDE NAME geleer wat ek weet vir julle so Heilig is dat julle te bang is om dit selfs uit te spreek.

Maar weereens, asseblief, in julle eie boek, Psalm 91 “Hulle wat MY NAAM ken” (Ps.91:14) – en hulle spreek dit, hulle is nie bang om dit te spreek nie. So, asseblief? Dit is julle VADER. Maar alleenlik as julle YAHUSHUA aanvaar as SY SEUN, die ENIG VERWEKTE SEUN VAN YAHUVEH.

Ek het begin as ‘n Christen. Maar ek was instaat om gered te word en vol van die HEILIGE GEES, net soos in die Bo-Vertrek (en julle weet nie wat dit is nie, daarom gaan ek nie uitbrei daaroor nie) Maar hierdie is ‘n Hemelse taal. Hierdie is GOD DIE VADER wat deur my praat op hierdie dag. Net soos julle Profete van Ouds, is ek ‘n Nuwe Profeet en so ook Ezra.

En weereens wil ek sê dankie vir julle Gelukkige Verjaardag [boodskappe]!Vir die eerste keer , was ek werklik – ek was oorweldig deur julle liefde terwyl dit soos ‘n stadion of ‘n oditorium geklink het toe Ezra julle audios gespeel het, een vir een, vir een, en julle het vir my gesê ek het jou lief Elisheva!

[Ezra speel die familie se audio band:] Almal is lief vir Ezra en Elisheva! Elisheva! [groep] Ons het jou lief, ons het jou lief,ons het jou lief! Ons het jou lief! Ons het jou ,lief Elisheva!

Ezra se suster: Ons het jou lief!Ons wens jou ‘n geseënde Pasga toe van almal van ons hier in Israel. Ons mis jou. Ek wens jy sal hier wees om die Pasga saam met ons te vier, volgende jaar hopelik; hier in Israel, sal ons almal saam fees vier, die aand van die Seder [seremonie] soos ons dit behoort te doen, ‘n groot liefdevolle familie.

Ons het jou lief, wees veilig en GOD sal met jou wees. Ons het jou lief. [In Hebreeus:] Ons het julle altwee lief. Ons het julle altwee lief, baie , baie mooi siel. So jammer julle is nie by ons nie. Gelukkige Pasga van ons almal. sê dit saam met my in Engels.

[Groep] Almal is lief vir Ezra & Elisheva

Elisheva: Ek is nie meer ‘n weeskind nie. Ek het nog nooit sulke liefde gehoor nie. Ek het nie geweet my man sou dit doen nie. En ek probeer my stem onder beheer kry.

Ek het nie geweet jy gaan dit doen nie liefling, maar dit bewys aan almal, dat ek ‘n Jood is, dat ek ‘n Jood vir ‘n man het. En ek het ‘n Joodse familie wat my werklik liefhet. En hulle almal woon in Israel, dit is omtrent wat ek weet.Daar is so baie duisende van julle. Ek het nog nooit ‘n familie soos julle ontmoet nie.

Hierdie man is so spesiaal. Hy was spesiaal gebore. En sy moeder, ek sal nie jou naam sê nie. Maar ek het nog nooit ‘n moeder gehad nie. Al wat ek ooit geken het was elke soort van mishandeling en haat.

Ek het [nou] liefde, en dit is die wonderlikste verjaardag wat ek ooit kon hê, wat 4 April was, maar ek gaan nie die jaar noem nie [waarin ek gebore was nie] Dit is een deel van die Joodsheid waarna ek nie aard nie...Jammer [gelag] My man het trane.

Liefling hierdie is groter as enige herdenkingsgeskenk wat jy ooit kon gee, enige Rosh ha Shana geskenk, enige verjaardag [geskenk]. Ek het trane wat my oë oorstroom omdat jy dit gedoen het.

En O, skoonpa van my, u het die SH’KHINYAH HEERLIKHEID gesien, u het HAAR met u eie oë aanskou, en my man het die verhaal vertel. En ek wil hê dat die mense dit moet hoor, want u weet wat daar gebeur het op die bergspits in Israel.

En my man, hoekom kan jy nie net... Dink jy kan ? Het permissie? Jy het dit gedoen een maal van tevore. Dit was so baie, baie gesalf. Onthou jy? Dit was afgesny, jy was afgesny, dit wat jou Pa gesien het: Die SHEKHINYAH HEERLIKHEID. Hy het nie geweet nie maar nog steeds. Sal jy dit doen? YAH wil hê, sê jy moet dit doen. Jy het dit voorheen gedoen . Doen dit weer.

Ezra: My pa het in Jerusalem gewoon, op die buite wyke van Jerusalem – ‘n berg naby Jerusalem. En toe hy ‘n baie jong kind was , so ongeveer 10 jaar oud, het hy in die woud geloop toe hy ‘n vroue stem gehoor het wat hy gedink het “Bat Kol” 2 genoem was, wat ‘n Vroue Stem is. En hy het haar gesien en hy was baie verras.

En ek onthou toe ek hulle laaskeer gesien het, ‘n paar jare gelede in Israel, het ons na dieselfde omgewing gegaan waar hy gewoon het. En hy het vir my gewys waar hy daardie Vroulike Stem gehoor en gesien het. En die enigste ding wat hy herken het was ‘n vroue stem, en dit was ‘n vroulike figuuur. So, dit was sy storie.

Elisheva: En hy is ‘n wyse man. En ons wil net hê dat hy YAHUSHUA moet aanvaar. Ek wil u ‘n drukkie gee Pa, Abba, ek wil u ‘n drukkie gee. Ek het nie ‘n Pa nie.

Ek het nooit ‘n Abba gehad nie, o ja, daar was die verwekkings gedeelte. Maar al wat ek geken het was elke soort besmetting en misbruik wat mens kan noem van, nie alleenlik hulle wat eggenote genoem was nie, maar mans, pa’s.

Want my ma was nooit ‘n moeder nie, ek ken dit nie [‘n moeder]. Wanneer ek uitroep na u, my skoonmoeder, ek weet nie of ek toestemming het om u naam te sê nie, daarom sal ek nie. Toe u vir my gesê het, terwyl ons oor grimering gepraat het, oor die foon. Ek het u liefgehad, en ek kon u liefde vir my voel, omdat ek u seun liefhet. En ek weet u weet, dat Ezra & ek, so hard werk om siele na die Koningkryk van die Hemel te bring.

Ek het nooit ‘n aardse suster gehad nie. Ja, ek ken my sussies in YAHUSHUA. En ek, ek probeer iets sê wat ek nog nooit gewaag het om te sê nie, ek het ‘n familie en ek weet dat julle my liefhet. En ek het julle so baie , baie lief.

Ek sal seëninge oor julle bid reg voor die Troon van YAH terwyl ek daar staan saam met Ezra. Ons sal elke seëning oor julle bid. Aanvaar net vir YAHUSHUA. Asseblief aanvaar YAHUSHUA. Julle het niks om te verloor nie. Julle het alles om te wen.

Ezra: Die helfde van hulle het HOM aanvaar.

Elisheva: HalleluYAH! En ek weet , [geliefde sus] dat jy het. En ek weet Mamma, my mamma – die een wat geboorte gegee het aan Ezra. So hy maak vordering in Israel. En ons boek- ons boeke was versprei reg oor Israel. En daar is nog een wat kom.

Ezra: Jy moet onthou dat al daardie Profesieë wat ons gekry het in [my suster] se huis was.

Elisheva: Dit is reg.

Ezra: Alles, selfs die Verlossingsgebed , was in haar huis opgeneem. Alles was in haar huis.

Ezra: Alles waarmee sy moontlik kon help, copieëring van e-pos, kopieëring en behulpsaam teenoor my met alles waartoe sy instaat was. Sy het alles gedoen.

Elisheva: En geliefde suster , hy het my niks gesê nie tot nou onlangs. Ek sou jou reeds bedank het as ek dit geweet het.

Soos ek gesê het, ek het ‘n skoonmoeder wat ook vir YAHUSHUA aanvaar het. Toe daardie tornado wind gekom het, wat Ezra gesê het, wat Ezra gesê het – ek het my man liewer as wat woorde kan beskryf. En hy het my vertel wat gebeur het toe die tornado gekom het en u teen die muur vasgestoot het maar u het na YAHUSHUA geroep om hulp.En waar ander gesterf het, was u lewe gespaar. Ons praat – hierdie gaan na Israel toe.

Hierdie gaan na al die familie. En ons nooi julle, kom kyk asseblief. Ek word allerhande bose name genoem omdat ek vir die mense sê om die Torah te gehoorsaam, saam met Ezra, hulle moet die 10 Gebooie gehoorsaam. Elke Profesie, en die enigste manier hoe sommige van julle dalk nie sal saamstem nie, is dat julle nog nie vir YAHUSHUA ontmoet het nie. Maar wanneer julle doen, omdat julle – omdat ek nou deel is van julle familie, is sulke groot, groot, groot, groot seëninge in daardie Profesieë ook julle s’n.

En HY belowe, wanneer almal teen Israel draai, sal YAH opstaan en HY sal Israel verdedig vir wat hulle gedoen het. Vir hulle wat YAHUSHUA aanvaar sal HY verdedig. HY sal julle voed. Water sal weereens uit die rots kom (Eks.17:1-7)

Daardie rots was die LEWENDE ROTS. Daardie ROTS was YAHUSHUA! Daardie wind, die SHEKHINYAH HEERLIKHEID, het die kinders van Israel opgepas, en ook vir hulle wat vir Moses gevolg het. HULLE het hul koel gehou wanneer die son skreinend warm was. En Ezra het vir my gesê wat die temperatuur was – die temperatuur kon gewees het tot wat?

Ezra: 128, 130-

Elisheva: 128, 130 grade Fahrenheit. Ek kan my nie eens so ‘n temperatuur indink nie. Maar die HEILIGE GEES is die SHEKHINYAH HEERLIKHEID. En SY het hulle koel gehou bedags. En snags was dit so koud, en HAAR VUUR, SY was die VUURKOLLOM, ons SKEPPER, IMMAYAH – ek wil hê hulle moet dit ook kry, ek wil hê jy moet ‘n skakel opsit hiervoor, na IMMAYAH se Profesie[89 & 90][link] sodat hulle verstaan dat ons weet daar is ‘n HELE VOLLEDIGE FAMILIE. Dit is waarom HY [YAH] die volledige familie, hier op aarde, gemaak het. dit is waarom satan probeer om dit te besmet.

Daar is ‘n VADER, daar is ‘n SEUN en die HEILIGE GEES is IMMAYAH. En SY is ons HEILIGE MOEDER. SY is die EEN wat gehelp het om te SKEP (Spr.8:22-31) SY is deel van GOD DRIE ENIG.

Toe GOD DIE VADER gesê het, “Kom laat ONS mense maak...” (Gen.1:26) King James weergawe sê “Come let us make man in OUR image” was dit in die beeld van GOD DRIE ENIG. Daarom was ek gemaak, jy gemaak, Mamma, suster – en elke ander vrou wat luister, ons was gemaak in die beeld van die HEILIGE GEES.

Ezra: Onthou, onthou ek het dit vir haar gesê, omdat die boeke na haar huis toe gestuur was. Sy was die een wat instaat was om die boeke op te spoor.

Elisheva: [Geliefde sus] hy vertel dit vir my, my man - is nie veronderstel om geheime te hou nie [skertsend] Ons het ‘n “Bone of my Bone” gedig wat so gesê het. Daarom is dit nou nie meer ‘n geheim nie [gelag] Geen geheime sal jy weerhou van die ander nie anders

Ezra: - Anders sal EK onthul wat jy verberg.

Elisheva: Ja, so [geliefde sus] dankie dat jy nie skaam is om te sê dat jy ons Israelse [verbinding] is nie, vir hulle wat dit benodig, wat net Hebreeus praat, alhoewel ek weet die tweede taal is Engels.

Kom asseblief na AmightyWind,com. Kom kyk asseblief na die prentjies van my en Ezra saam, en ons liefde. Lees asseblief die Profesieë. Asseblief, al wat jy doen is – en as jy nie verstaan nie vra vir ABBA YAH, vra die VADER in die HEMEL en die HEILIGE GEES. En vra vir YAHUSHUA om na jou toe te kom (Joh.14:18) Ek het HOM met my eie oë gesien. Ek het HOM gesien. HY het op my bed gesit en HY het na my gekyk.

Ek was toe ‘getroud’ met ‘n man wat my op soveel verskillende maniere probeer dood maak het, net soos die vorige een.

[julle sal sien] wanneer julle na die Rooi See Profesie luister. Nou probeer hy verder om my reputasie te vernietig en probeer my doodmaak om ‘n ander manier aangesien hy my nie kon doodmaak op 15 Desember 2015 nie – hy het probeer om mense se geloof te laat afsterf, dat daar enigsins ‘n GOD is.

En as julle vir my bid, bid asseblief dat hierdie vervolging sal ophou. Want nou is dit teen Ezra ook, dit is teen almal wat GOD DIE VADER liefhet.

Hierdie is ‘n gevalle engel. Dit is nie werklikheid nie. Hulle is nie werklik nie. Hulle is ‘n illusie. Julle sien ek moet julle hieroor waarsku.

In Israel, julle weet reeds van Bary Chamish. Hy was eens op ‘n tyd ‘n vriend van my [nou oorlede] Hy was ‘n verslaggewer – waarskuwing op waarskuwing oor dit wat kom. En jy het ‘n foto geneem van dit wat ons ‘n ruimtevaartuig sou noem, afkomstig van ‘n ander [dimensie.] – wel, toe het hulle dit UFO’s genoem, Unidentified Flying Object, en dit was in Israel.

Jy sou weet want jy het ‘n Goliat [gekry] Goliat – toe jy dit opkyk met YouTube – is ‘n Nephilim. Hulle is reuse. En hulle sal, hulle is hier.En hulle is in Antarktika. Hulle was onder die see. Dit was opgebreek. En hulle is langer as enige boom. En hulle sal - net soos Goliat, hy was ‘n kanibaal. dit is waarom hulle nie genoeg kos vir hom kon vind nie.

Het begin om hul eie soldate te stuur, totdat ‘n jong man , genaamd Dawid, teen hom gestuur was, en ABBA YAH het vir hom gesê om 5 gladde klippe op te tel, en het net een gekies om Goliat plat te slaan. daardie gladde klip was soos die LEWENDE ROTS. En al wat dit geverg het was om hom in die voorkop te tref, en Goliat het neergeval. En julle weet dat Dawid die kop afgekap het.

Julle sien, ons onderrig die Torah. Ons leer die feeste vir die sogenaamde Christene. Goed daar is regte Christene, moet my nie verkeerd verstaan nie. Moet hulle nie haat nie. Hulle leer werklik die Torah. Hulle was besny.

Ezra het persoonlik daarna omgesien in New York. En hy was daar saam met nog ‘n dokter wat YAHUSHUA aanvaar het deur hierdie Bediening [ &] en wat al lank reeds saam met my is. Maar ek gaan nie sy naam noem nie. Maar hulle was besny, en besnydenis is baie duur, en dit word steeds duurder en duurder. Maar net onlangs, wat hoeveel – hoeveel was besny gewees? Liefling, wat ons weet van ?

Ezra: Ons kan nie eens tel nie. Ons kan nie eens tel hoeveel was besny gewees tot dusver nie.

Elisheva: Daarom is hulle nie net onder YAHUSHUA se BLOED Verbond nie, maar hulle is onder Abraham se bloed verbond. En dit is waarvoor ek gewag het, my regte man, om te kom. Die ander een was nie eens ‘n man nie – hy was ‘n gevalle engel ‘n “shapeshifter” - hy was direk uit die hel gestuur net om my dood te maak. En weereens was elke vorm van mishandeling, wat enige vrou ooit kan ken, aan my gedoen.

En ek gaan nie nog meer sê hieroor nie behalwe dit, GOD het my ‘n belofte gegee en gesê, waar ek die ergste in ‘n man geken het, soos ‘n vervloeking, sal ek die beste in ‘n man ken. En ek het dit. En hy is julle s’n ook. En ek, maar julle sal nooit ooit ooit enige iemand ontmoet wat hom liewer het nie – naas GOD – as ek nie, en dán julle, sy hele familie.

En julle sien, op die oomblik word ons aangeval omdat ons preek – dit is gedurende die tyd van die aftelling van die omer. Daarom het ons dit opgesit. Hy onderrig die Torah. Daarom het ons dit opgesit. Hy het die Pasga gewys... Hulle wat vir Israel haat, haat die Jode, [hulle] haat ons omdat ons Jode is, Messiaanse Jode – die woord messiaanse is daarin as gevolg van YAHUSHUA. Dit is die enigste ding wat ons verdeel.

So, ek het nie geweet dat ek enige hiervan sou doen nie, maar dit sal ingesluit word by die Profesie. En ons bedank julle – ek bedank julle, soos julle gehoor het, het ek gehuil, want ek het vir Ezra vertel dat ek dit nooit geken het nie – nie eers die liefde kan voorstel om ‘n familie te hê nie, nie eens ‘n ouma of ‘n oupa, ‘n ma of ‘n pa, ‘n suster of ‘n broer, ‘n tannie of ‘n oom, ‘n neef...niemand op aarde, biologies, nie.

En die Jood wat my sogenaamde geboorte ‘pa’ was, as julle hom so wil noem, ek gaan dit net sê, hy is niks meer as biologiese sperm nie, al was sy naam Elijah – was hy heel waarskynlik net een of ander dronkaard. Enige iemand kan daardie naam dra.

Dit beteken nie dat hulle Heilig is nie, maar ek is en ek behoort aan die Hemel. En vir 23 jaar , het ek dit op die Internet gepreek en julle het dit gelees, en julle sien dat ek julle liefhet.

Ek wens dat ek in ‘n luide stem kon praat soos almal van julle saam. En ek wens ek kon julle omhels, almal van julle nou op hierdie oomblik, en weet dit, ek glo met my hele hart dat ons nog sal – elke een van julle – Ezra en ek sal daar wees – waar julle Ezra sien, sien julle my. En wanneer julle ons prentjies sien,weet julle dat ons van julle af kom, ons behoort aan julle. Net soveel as wat julle hom liefhet, glo ek, het julle my ook lief.

dankie, want nou kan ek sê, aan GOD DIE VADER, ek is nie meer ‘n weeskind nie of wese [gelag] soos ek myself genoem het. Weeskind of wese! Maar ek is nie meer nie. Ek het die grootste, mooiste familie wat in Israel woon en in ander dele van die wêreld.

En Ezra, toe jy dit gedoen het, het jy ‘n genesing binne my gedoen wat niks of niemand ooit kan wegneem nie. Ek belowe om na hom te kyk, ek belowe om die beste vrou te wees. Ek belowe om GOD altyd eerste te stel maar vir Ezra tweede in my lewe, ek belowe ek belowe julle.

Ek weet hoe lief julle hom het. Ek weet hoe spesiaal hy is. Ek het nog NOOIT ‘n man ontmoet wat meer spesiaal is nie. Ek wil hê dat julle moet “ When Two anointings Become one” sien. [link] Maak seker dit word op hierdie video gesit, net ingeval hulle dit gemis het. En soos ek gesê het die Rooi See Profesie [link] sodat hulle kan verstaan. [gelag] Hy, Ezra, het my so ‘n geskenk gegee.

Weet julle hy gee heeltyd vir my geskenke. Hy noem my sy Joodse prinses. En ek het geskenke wat ek enige oomblik in die pos verwag, wat my gaan dronkslaan. Maar niks wat hy my ooit vandag kon gee, kan ergelyk word met dit wat hy gegee het toe – dit was sy idee. Ek het nie geweet hy gaan julle stemme op dieselfde Profesie opsit waar mense dit sou kon hoor nie.

En ek is so geëerd. Dit is soos die grootste seën, behalwe dat [YAH] Ezra vir my gegee het – eers my verlossing, YAHUSHUA, SY VERLOSSINGS BLOED, en toe Ezra, en vir wat hy hier gedoen het! Daar is geen geskenk , van hom,wat dit kan oortref nie.

Dankie dat julle my liefhet. Ek beantwoord almal van julle se liefde. En ek is nie meer ‘n weeskind nie. En ek sal myself nooit weer ‘n weeskind noem nie. Ek bid dat Ezra, voordat ‘n video vrygestel word, dat hy instaat sal wees om die woorde by julle uit te kry, wat ons gepraat het, en dat julle sal kom en die Bedienings web blad sal besigtig wat op hierdie oomblik oorgedoen word. Julle weet mens moet dit op datum hou en mooi maak vir die mense.

Maar die belangrikste is dat die woorde daar is. En kyk vir Ezra en kyk vir my en kyk na “Dedication of Love songs” Hy sing vir my. Geen man het al ooit vir my ‘n liefdes lied gesing nie. En elke man , met wie ek gedog het ek getroud was – in die oë van YAH, het HY daardie huwelik tot niet gemaak. Hulle wou my net doodmaak. Net soos Jezebel vir Elijah gejag het, ek noem hom Elijah van Ouds. want nou is ek Elisheva Eliyahu – want Ezra het my Hebreeuse naam aan my gegee, julle weet. Dit was Elisabeth Elijah.

Ezra: En dit was in Israel, in [my suster] se huis.

Elisheva: [Geliefde sus]ons het in jou huis ontmoet. Ons het gepraat en – Twee salwings het een geword [link] gaan kyk hoe skaam was ek. En kyk hoeveel keer spring jou broer, en al die ander van my familie daar. As hy my naam gehoor het, hy gespring.

Want hy was reeds verlief en hy het dit nie verstaan nie, julle sien, hy was vir my geskape en ek was vir hom geskape en die duiwel het probeer... hy [Ezra] moes vir die vrouens weghardloop, want hy was vir my bedoel. GOD het ‘n vasgestelde tyd en doel.

En die belangrikste ding van alles wat ek wil hê dat jule moet weet, [geliefde sus] jy sien, dit is dat ek gedink het dat daardie dag die einde sou weees van hierdie Bediening. Want na 14 jaar, van dit wat ek gedog het was ‘n huwelik – het die man probeer, begin poog om my dood te maak. En hy sou homself die leier van die Bediening genoem het, en tog was hy nooit ooit ‘n leier nie. Mense het hom nooit gesien nie. mense het nooit van hom gehoor nie.

Hierdie is my hoof, [Ezra] , gebeds bedekking net hier, dit is jou broer. En daardie ontmoeting het plaasgevind, en jou huis is so geseënd. En jou familie is geseënd. En jy het die nuwe werk en bevorderings gekry as gevolg van die seëninge van Deuteronomium 28. En ons het daar ontmoet. Ons het oor die foon ontmoet.

En dit was net na die ander een, soos Ezra gesê het: “ Weg met die oue , in met die nuwe” En Venoot Senior Bedienaar Kathrynyah, het vir my ‘n verrassings oproep gemaak toe die man na 14 jaar vir my vertel, dat hy nie meer die voorkoms van Heiligheid op my gesig kon uitstaan nie. Want hy was van die duiwel, hy was ‘n aanbidder van die duiwel. En ek het dit nie geweet nie[ gelag] hy het voorgegee.

Maar hy het nie regtig baie goed voorgegee nie, want as jy nie saam met iemand wil bid nie, of nagmaal hou nie, en al die dinge wat ek mee besig was nie...Hy wou net die geld hê en my dood gehad het.

Dit was geensins anders as Jézebel wat gesê het dat sy Elijah sou doodmaak, en ek noem hom Elijah van Ouds as gevolg van my naam wat Elijah is-behalwe nou is dit, Eliyahu. En hy het weggehardloop, weet jy. En ek moes vlug vir my lewe want die pogings tot moord het net sterker en sterker geword. En ek moes uiteindelik na vore kom en die mense vertel wat aangaan, want ek het nie geweet nie en ek het dit ‘n geheim gehou, soos daardie Rooi See Profesie sê.

En julle sal jul broer daar sien. Julle sal julle familielid daar sien. Julle sal hom reeds bo-aan sien met sy staf, met sy stok. [gelag] Hy het klaar oorgevat, hy was reeds die hoofleier. Ekself het dit nog nie eens besef nie, maar in werklikheid het ek. En dit het net ‘n rukkie geneem vir VADER YAH om te sê “so sê die HERE” en ons sal dit sewe dae lank herdenk wanneer Mei aanbreek.

Ezra: Shavuot.

Elisheva: Op Sahvuot.

Ezra: Ja, 20 May [hierdie jaar]

Elisheva: Op 20 Mei vir sewe dae. Herdenk dat hy die gebedsbedekking geword het van hierdie Bediening, die hoof. Hy is die hoof. En ons deel die leierskap maar hy is die een wat my leeraar is.

En soos hy gesê het, hy gee nie om oor al ons titels nie, apostel en profeet en daardie nie. Hy gee net om oor een ding en dit is dat ek sy vrou is. En hy is my man en daar is geen ander nie.

As die hele wêreld teen ons draai na hierdie Profesie, is ek nie ‘n weeskind nie. En ek glo dat my nuwe familie nie teen my sal draai nie en teen Ezra sal draai nie. Dankie dat jy hierna geluister het. Dankie dat jy dit glo. Dankie vir die beste verjaardag geskenk ooit, toe jy vir my, Gelukkige Verjaardag, gesê het.

Toe ons getroud was op Rosh ha Shana- hy is ‘n Profeet en jy het gewonder...

Dit was eers Pasga, julle, ek weet nie wie van julle het die foto geneem nie, maar dit gaan in die boek wees en dit is die nuwe boek- nie die een wat ons, wat hy regdeur Israel geneem het nie.

Want dit was die oue, met die verworpeling- man wat my net wou dood maak. Maar toe het dit sewe jaar geneem om daardie boek te skryf, 7 jaar om die mense te vertel WIE die HEILIGE GEES is. SY is meer as net ‘n wind, meer as net ‘n vuur. SY is meer as net die olie. SY is ons HEMELSE MOEDER. SY is die SHEKHINYAH HEERLIKHEID. En dit was vrygestel...

Maar dit was- ek weet nie presies wanneer hy teen alles gedraai het waarin ek glo nie, en begin het om ha satan, satan te dien en in die donker okultiese magte in te beweeg. Ek weet nie wanneer nie. Ek weet net dat hy my gehaat het en dat hy dit gewys het elke oomblik van die dag. En dit het waarskynlik begin- wel eintlik weet ek – dit was die 3 de dag van ons sogenaamde huwelik. Daarom was dit geen huwelik nie.

Waarom vertel ons dit vir jou? Dit het alles by jou huis begin. Daardie foon is so gesalf, toe hy daar gesit het. Jy weet dat ons meer as – ek wil raai maklik meer as 1000 Profesieë het. Maklik!

En die beste waaraan ek altyd sal vashou is, terwyl ons meer en meer verlief geraak het op mekaar- en YAH het eerstens gesê – jy weet, dit was moeilik om ‘n man te vertrou. Daarom moes HY ‘n vertroue in my opbou om in staat te wees om ‘n man te vertrou, maar jou broer, jou familielid was, ek bedoel, ek het sonder twyfel geweet dat daar geen man soos hierdie was op die ganse aangesig van die aarde nie. En daar sal steeds nooit wees nie. En waar hy ookal is, sal ek wees, en waar ek ookal is sal hy wees- as dit nie in die vlees is nie, in die gees- ons sal altyd saam wees nou en vir altyd en ewig.

[Geliefde sus] ek stuur my soentjies, drukkies vir jou.En ek wil weer sê, toe ons getroud was het julle almal ons geluk gewens. Ek het jou en Abba gehoor, my skoonpa.

Ezra: Sy naam is Shalom.

Elisheva: Shalom. Ek weet nie, ons gaan in die moeilikheid kom hieroor! Maar nou goed[gelag] Ek het die toestemming van my man, Shalom. En ek dink u het so ‘n ontsaglike naam.En Ezra het ‘n shalom, [‘n vrede] wat ek by hom aanleer. Ek oefen daardie shalom[om vrede te be-oefen]Hy het ‘n werk op hande, maar ek, ek oefen dit.

Maar toe u daardie seën gegee het, my skoonpa Shalom, Dankie. Dankie,dankie, dankie. Ek neem dit aan. Ek glo dit.

En my skoonmoeder, ek het u baie lief. Ek belowe om na u seun te kyk. Ek belowe. En weereens dankie, dankie. Ek was gebore vir hierdie dag. Ek was gebore vir hierdie uur.Ek het gewonder waarom my lewe so was.

Die waarheid is, hoe groter die salwing hoe groter die lyding. En julle kan nie een van julle Profete van Ouds noem wat nie ook gely het nie. En dit is juis waarom die GROOTSTE PROFEET OOIT, WIE ons MESSIAS is. En dit is YAHUSHUA. Niemand het meer gely as HY nie. Vir elke siekte, en dit het op HOM neergekom, elke siekte, elke kwaal (Jes.53) elke smart, alles wat die duiwel oor HOM kon bring insluitende die dood – maar weereens het HY op die 3 de dag opgestaan (1Kor.15:3-9) nadat HY hel toe gegaan het (Eff.4:8-9) en die sleutels van die dood weggeneem het van satan (openb.1:18) En Ezra sal daardie lering doen. Ek gaan nie daardie lering doen nie.

Maar HY het voor getuies verskyn, HY was reg oor die wêreld (1 Kor.15:6) Op die 40 ste dag het HY opgevaar terug Hemel toe voor getuies. (Hand.1:3-9) En SY disippels en die Jode wat nie kon glo dat hulle dit gesien het nie.(Mat.27:53) Daar was getuies. In die Bo-vertrek was daar getuies. (Hand.2)

Julle het vanaand jul skoondogter gehoor, julle familie lid, julle het Tale van engele gehoor wat uit die Hemel gekom het. Dit beteken dat die VADER SY Eie Woorde in my mond sit. Ek weet nie wat ek volgende gaan sê nie. En die HEILIGE GEES sit HAAR Woorde in my mond.

En dieselfde ding word aan Ezra gedoen, die een wat julle nou net gehoor het, die familielid wat julle so baie liefhet in julle familie. Julle en ek weet hy is ook so uniek dat, toe julle ‘n foto van hom geneem het by die Pasga tafel, kon julle getuienis lewer. Niemand kon die beeld van vuur verstaan wat gekom het nie.

Erza: Ek was besig om die Haggadah3 te gelees.

Elisheva: Vlamme, rook, ons het die foto! Ons gaan dit vergroot. Nie die klein fototjie nie. Ek was bang dat hulle sal lag en spot in hierdie wêreld. Ek gee nie meer om nie! Ons tyd vir hierdie aarde is in elkgeval baie kort. Daarom gaan ons wys – vir die van julle wat nie verstaan het of dit nie gesien het nie – die rook het uit die boek gekom.

En ek het vir hom geprofeteer, voordat hy vertrek het, dat daar ‘n teken gegee sou word aan sy familie wanneer hy lees die dag, en dit het gekom – wie ookal die foto geneem het is baie , baie geseënd. Julle weet nie wie het die foto geneem nie weet julle? Wie van julle het dit geneem? Of, Papa Shalom, miskien sal u weet?

Maar wie ookal die foto geneem het weet dat dit die waarheid is en het gesê, “ Wat is hierdie?” Hoe kan rook hier uit[die boek] kom?

Kyk van naderby en dit kom direk uit die boek uit en gaan in sy mond in. Dit waai nie uit jou mond nie liefling. Dit lyk soos die – dit is die SHEKHINYAH HEERLIKHEID. Dit is die HEILIGE GEES. Dit is die RUACH HA KODESH VUUR wat uit daardie boek kom. En dit verdeel letterlik wanneer mens mooi kyk. Jy sal sien dat dit verdeel en in verskillende rigtings gaan.

Daar’s geen namaaksel nie. Ek weet in Moses se tyd het die Farao hulle towenaars gekry om te doen wat Moses gedoen het en hulle het probeer om dit na te maak en sommige dinge was nageboots. Maar dit was alles ‘n leun want ons weet dat Moses die waarheid gepraat het. En ons weet toe hy die 10 plae gegee het, het dit alles gebeur. Wel hierdie wêreld is in vir 10 plae, maar selfs meer, en dit gaan O, so spoedig gebeur want YAH, die VADER, sal nie veel langer bespot word nie.

En Israel, julle is die enigste een wat die Torah preek dit onderhou –ek praat van al die nasies van die wêreld –is julle die enigste een. En HY het gesê HY sal die een beskerm en dit is in ‘n Profesie. HY het gesê dat HY die een sal beskerm wat gehoorsaam is aan SY Torah. Maar dit beteken dat sekere dinge sal moet verander wat julle toegelaat het om met Israel te gebeur. Dit moes nooit gebeur het nie en ek sal nie daarop ingaan t.o.v. wat dit is nie maar julle weet wat sonde is. En as julle nie weet nie vra net vir Ezra, hy sal vir julle sê of lees julle Heilige Skrifte. Dit is waar dit regtig is.

Liefling het jy enige iets anders om te sê? Wat ‘n pragtige man-en-vrou dag!- ‘n dag wat ek in trane was voor JOU, terwyl ek weer aangeval word. En hy sê altyd vir my, “Dit sal ook verby gaan, dit sal ook verby gaan” En hy en ek is op ‘n bergspits en ons klim net hoër en hoër – en die mense wat in hierdie Bediening glo – ons is in meer as 50 tale.

Daar gaan ‘n splinter nuwe boek wees [geliefde sus] hy mag heel moontlik terugkom en weereens verspreiding deur jou huis doen. En hierdie keer sal dit jou broer se foto wees wat, Ezra se foto sal daar langs sy vrou wees want – ons is nie skaam oor ons liefde nie, ons liefde, ons romanse nie.

Soos ek gesê het, terwyl ek met hom oor die foon gepraat het, het ek een man gehad wat by die deur uit geloop het vir ewig, na 14 jaar, gesê het dat hy nie enige iets glo wat ek glo nie, selfs in GOD. En natuurlik nie, en weet julle hy het gesê, “Ek kan die uitdrukking nie verdra nie, die Heiligheid op, jou gesig niks langer nie of jy wat heeltyd praat oor die Hemel” Dit was vaarwel. Die foon het gelui. Dit was Kathrynyah op die foon.

Wat gebeur het is dat ek die goeie nuus gekry het net toe ek gemerk was om vernietig te word deur bose mense wat profete reg oor die wêreld verag en hulle sal die slegste dinge sê van my.(Moet asseblief nooit na enige web blad wat ooit sê nie indien jy in daardie soek enjin is en jy sien iets weet dit is – Moet dit nie doen nie. Moenie daana toe gaan nie want Deutoronomium 28 vloeke van YAH sal oor jou kom as jy dit opsetlik doen. Moet dit dus nie doen

nie. Ek waarsku julle omdat YAH vir my sê om die waarskuwing te gee – ek sou dit nie andersins gesê het nie - want dit is alles leuns en dit is lastering. Julle wil nie lastering opsoek of enige aandeel daarin hê nie, selfs nie eens daarna luister nie.

En wat ek vir jou wil sê is dat die boeke nie vernietig was nie en ek het nie geweet dat jý hulle gered het nie. Ek het altys gesê Ezra het hulle gered maar as Ezra nie ‘n suster gehad het nie en ‘n broer...

Wel ek het hulle gaan optel maar sy is die een wat hulle opgespoor het.

Elisheva: Jy, geliefde suster, het hulle opgespoor! Wat ‘n groot seën het jy wat op jou wag in die Hemel! Hulle was gemerk om vernietig te word net soos hierdie profeet was HalleluYAH! Toe was ek vir die eerste keer instaat om met hom te praat en toe hy my stem hoor , het hy gesê dit was asof hy my nog altyd geken het van gboorte af, en hy het gesê-

Ezra: Wat GOD saamgevoeg het kan geen mens skei nie (Mark.10:9)

Elisheva: Daar is dit. Wat GOD saamgevoeg het kan geen mens, geen duiwel, geen demoon uit die hel, gaan ek byvoeg, skei nie want ons liefdesverhaal was waarlik in die Hemel geskryf. Ek wil hê dat jy moet kyk hoeveel keer spring hy elke keer wanneer hy my stem hoor of my naam[ gelag] Ek kyk na hom en sy oë is so helder met die lig, die helderheid van die lig van die HEILIGE GEES.

Hy sê toe hy van my gehoor het per e-pos was dit asof hy gewag het vir ‘n boks lekkergoed om te arriveer. En toe hy die boek gelees het, het hy gesê, dat hy gesien het wat het jy gesien Liefling? Ek kan jou nie hoor nie.

Ezra: Ek sê dit het geskyn. Daar was ‘n skynsel in die middel van die boek.

Elisheva: En hy kon nie verstaan nie.

Ezra: Elke bladsy het geskyn.

Elisheva: Elke bladsy het geskyn en onthou sy naam was nog nie eens daarin genoem nie. En die ander een, ek het dit toe nog nie geweet nie, het verworpeling uitgedraai en dit was vrygestel. Hy kon nie sy lewe oorgegee het aan satan nie tot na die tyd nie maar hy wou dit nooit eens lees nie so dus het daar iets baie drasties gebeur.

En daarom wil ek sê , moet ek sê shalom. Shalom aan Shalom my Papa, my Abba.

Katrhrynyah: Ek wet jou hy het dit al voorheen gehoor.[gelag]

Wel ek is so dankbaar dat ek uiteindelik kan sê dat ek ‘n verjaardag gehad het waarvan dit die moeite werd is om te sê dat ek dit vir altyd en altyd wil onthou! En ek wil vir jou dankie sê omdat jy my lewe die moeite werd gemaak het om te leef totdad GOD uiteindelik vir my die geskenk gegee het wat HY vir my gehou het en dit is hierdie – wat ek gedog het ‘n, niks meer as ‘n Profesie van woede en bestraffing sou wees nie – dit het so begin en geëindig met die grootste liefde wat ek nie eens kan begin om te beskryf nie want Deuteronomium 28, seëninge van YAH, kan nie lieg nie! HY is nie ‘n mens om te lieg nie (Num.23:19)

YAHUSHUA HA MASHIACH seën elke een van julle. ABBA YAH, KOSBARE IMMAYAH seën elke een van julle. En ek bid dat julle sal glo want julle ken vir Ezra beter, natuurlik, julle ken hom sy lewe lank. En omdat hy glo, sal julle glo dat dit, wat ek vandag gespreek het, die waarheid is.

Ezra: Hulle het nooit gesê, hulle het nooit een slegte woord gesê nie.

Elisheva: Nee, ek weet hulle het nie.

Ezra: Hulle het nooit, gewoonlik verwerp familie jou [vir jou geloof] of jy verwerp hulle. Hulle was baie ondersteunend van begin tot einde.

Elisheva: Jy weet dit is hoekom ek gesê het wanneer mense YAHUSHUA aanvaar, wat dit nie voorheen gedoen het nie, sal hulle families hulle beskou as dood. Hulle sal hul onteien, jy weet dit, in Jerusalem- in Israel.

Ezra: Maar nie in my familie nie.

Elisheva: Nie een van julle nie. Nie- julle het dit nie aan Ezra gedoen nie. Julle het hom lief. Julle het hom nog altyd geken. Hy is julle s’n! Hy’s julle s’n! Daarom kon julle hom nie laat gaan nie! Hy is ‘n skat op aarde. Hy is ‘n – ek sê dit heeltyd vir hom. Jy is ‘n skat. Jy is ‘n skat soos geen ander. Ek het hom lief soos – naas GOD, is daar geen ander nie.

Hy sing vir my liefdes liedjies. Hy sing die liedjies want ons is nie skaam oor ons liefde vir mekaar nie. Hy is nie skaam omdat hy iemand liefhet wat nie in Israel gebore is nie. Ek is ‘n Jood en hy weet dit deur en deur. [gelag] Ek erken as julle nou met my sou Hebereeus praat, dan sukkel ek né? Daarom moet ek hom heeltyd vra “ Het ek dit nou reg? Het ek dit reg?” Maar ek probeer beslis want daar is geen mooier taal in die wêreld as Hebreeus nie. En ek is oortuig dat daar baie Hebreeus gepraat word in die Hemel.[gelag]

Kathrynyah: Shalom.

Elisheva: Shalom vir nou.

Ezra: Shalom.

Elisheva: Liefde vir altyd.

Voetnotas

1 Kan letterlik aangewend word om gevalle engele aan te dui wat tussen mense woon op aarde, nie net in die atmosfeer nie, of sterreliggame wat na die aarde toe val nie (meteoriete wat meteors word, ook bekend as vallende sterre) Meer figuurlik kan dit verwys na die verskynsel bekend as globale verdowwing (minder lig wat die aarde bereik) Sterre wat val word beskou as ‘n teken van die einde, om na verwagting toe te neem tot die wederkoms van YAHUSHUA.

2 Soms vertaal as “Ego” maar letterlik “ Dogter van ‘n stem” word gebruik om ‘n Goddelike Vroulike Stem van openbaring te beskryf, die Sagte Stil Stem” (1 Kon. 19:12-13) van die RUACH HA KODESH.

3 Letterlik: Vertelling” in Hebreeus, boek wat die Pasga verhaal bevat en die volgorde van die Pasga Seremoniële-aandete.


* * * * * * *

Print Friendly and PDF