Profesie 137

IMMAYAH se Lullaby


Gespreek onder die salwing van die RUACH HA

KODESH

Deur Apostel Elisheva Eliyahu
Ontvang 29 Augustus 2016 – Vrygestel 30 Mei 2017

* * * * * * *

YAHUVEH se Woorde aan Elisheva om voor die Profesieë by te voeg:

EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth [Elisheva],

om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie.

Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas.


Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie.

Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.


Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee.

Dit is uit die Mond van YAHUSHUA,

jou MASHIACH geboorte gegee.

Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,

jou IMMAYAH geboorte gegee.


As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE SE WIND

wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING,

Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

EK IS YAHVEH, dit is MY NAAM;

en MY EER sal EK aan geen ander gee,

Of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie.” Jes 42:8

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook beveel om hierdie gedeelte by te voeg as waarskuwing vir die wat spot:

Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

2 Kronieke 36:16

* * * * * *

Woord begin:

Dit is 'OK' kinders! Verheug julle net! Dit wys hoeveel satan die liefde wat EK aan julle beide gegee het, haat! Hy vrees die woorde wat jy gespreek het! Ezra hy weet dat EK 'n wapen soos niks anders gegee het, en EK het jou nog heeltyd vertel dat dit liefde was! Maar toe jy dit gekombineer het met die woorde 'man' en 'vrou', kan GEEN WAPEN IN DIE HEL TEEN DIT KOM NIE!

Want hierdie dag is dit los gekoop! Dit maak nie saak of jy internet het nie! EK wil net hê jy moet sien Ezra, hoe EK jou selfs daardie tyd gesalf het, om die liedjies selfs in die volgorde te speel wat EK jou vertel het, en die liefde Ezra, terwyl jy so hulpeloos daar gesit het, jy wou haar net in jou arms hou en haar troos, en as jy hierdie video kon sien sou jy dit op jou gesig sien.

En in stede daarvan het EK jou net bly vertel, sing eers die 'lullaby', dit is 'n 'lullaby', reguit uit die Hemel uit.

Weet jy, IMMAYAH gee julle elkeen jul eie 'lullabies'? Jy kan dit nie altyd hoor nie. Selde kan jy dit hoor en selde ken julle mekaar se 'lullabies'.

Maar Ezra, EK gebruik hierdie geleentheid, siende dat die duiwel die internet geneem het, om hierdie Woord vir julle beide te spreek. Ezra EK het vir jou Elisheva se 'lullaby' gegee.

Daar is tye wanneer jy bid en so ontstel is, en jy huil dalk, en skielik kom daar 'n vrede oor jou en jy weet nie eers waar dit vandaan kom nie — dis net soos 'n "Shhh MY kind" en 'n liefdevolle vrede kom oor jou. Dit is jou IMMAYAH en SY sing vir jou 'n 'lullaby' en SY wieg jou in HAAR arms.

Jy sien in hierdie eindtye gaan die duiwel probeer om [dinge] te vervals op enige manier wat hy kan. Want die bose mense het hul eie "koningin van die hemel", maar EK sê vir julle daar is net EEN en SY is jou Hemelse MOEDER. Daarom openbaar EK hierdie geheime nou aan jou sodat ander sal verstaan. Daarom voeg EK nou nog 89 en 90 by — meer openbarings oor wie die RUACH HA KODESH is.


Vir diegene wat HAAR sal ontvang, die lieflike HEILIGE GEES as 'n MOEDER. Dit sal 'n seëning wees.


En nou neem EK hierdie geleentheid, EK YAHUVEH, om 'n nuwe Profesie te gee, 'n nuwe Openbaring uit die hemel, want Ezra jy gaan daardie 'lullaby' deel en dit is wat satan vrees. Niemand kan dit naboots nie. Dit is net verdere bewyse dat wanneer EK 'n sielsgenoot 'n sielsgenoot noem, een wat Heilig is, en EK bedoel Heilig, gehoorsaam, wie se prioriteite van MY, YAHUVEH en YAHUSHUA en IMMAYAH reg is.


EK deel geheime, veral met diegene wat EK MY beste vriende noem — jy en Elisheva weet dinge wat reguit uit die Hemel kom.

En so Ezra toe sy nodig gehad het om te kalmeer, in 'n tyd toe sy gedink het dit was die ergste in haar lewe, maar 7 Maart het uitgedraai om die beste in haar lewe te wees — en dit het EK jou in Mei gegee soos jy al hierdie dinge deur gemaak het saam met haar, terwyl EK die ergste in haar lewe uitskop en die beste in haar lewe bring. Dis jy Ezra, en EK het vir jou iets gewys wat niemand ooit geweet het nie, en jy het dit net begin sing en dit was Elisheva se 'Lullaby'. Waar sy gehuil het, het jy haar kalmeer.

En elkeen wat aan YAHUSHUA behoort, wat YAHUSHUA volg, wie die HEILIGE GEES binne het, jou IMMAYAH, het hulle eie 'lullaby'. Dit is wat EK met jou wil deel sodat jy ander kan aanmoedig. Dit is hoeveel jou MOEDER jou lief het. Dit is hoeveel jou Hemelse VADER jou lief het. Deel 'n aardse moeder nie haar 'lullabies' nie, sing 'lullabies' nie? 'n Liefdevolle moeder! Hoekom dink jy dan sal jou Hemelse MOEDER nie vir jou 'n 'lullaby' hê nie?

Ag, maar Ezra jy is spesiaal want dit is soos jy gesê het, jy weet nie eers waar die woorde vandaan gekom het nie. EK verheug daarin om geheime met MY vriende te deel! Sê ek nie dat EK niks doen sonder om MY geheime met die profete te deel nie? (Amos 3:7)? 

Maar daar is sommiges wat hoër is as net 'n profeet. Daar is sommiges wat hoër as 'n apostel is en EK noem julle twee MY beste vriende, want MY beste vriende kan vertrou word. MY beste vriende is alreeds getoets en wanneer die toetsing nog steeds kom, sal MY beste vriende hul toetse slaag. 

So dit is die Woorde wat EK sou sê Elisheva voor jou internet weggeneem was — alles Ezra omdat jy gesê het hoeveel jy haar lief het! En jy het haar jou vrou genoem! En dit was die einde van haar internet! Maar EK sal nie gestop word nie! EK wil hê jy moet verstaan ​​sodat jy ander nog kan aanmoedig. En alles wat EK profeseer het in daardie private Profesie wat in Mei gegee is, het jy gesien gebeur, want jul liefde is op die HOEKSTEEN gebou, op vertroue en op liefde. En dit word net sterker.


En EK wil hê almal moet weet — wat gaan gebeur in hierdie wêreld, o so baie baie gou. Want die Verenigde State smeek om 'n oorlog. Die sataniese ‘elite’ — enigiets om hierdie verkiesing te stop en te veroorsaak dat Donald Trump verloor. Jy gaan 'n 'lullaby' nodig hê. Jy gaan moet weet wie YAHUSHUA is. Jy gaan nodig hê om SY Naam aan te roep! Doen dit nou voordat dit te laat is!

Hoeveel mense verneder hulself? Hoeveel mense val neer op hul gesigte? Hoeveel mense vra, "Genees hierdie land, was die sonde weg?" Hoeveel mense staan ​​op vir moraliteit? Hoeveel mense vra vir MY YAHUVEH om MY aangesig van toorn weg te draai! Hoeveel mense? Ek sal jou dit vertel! Nie genoeg nie! 

Diegene wat aan MY behoort, hulle wat in die GESTORTE BLOED VAN YAHUSHUA gewas is, diegene wat YAHUSHUA volg en gehoorsaam, diegene wat YAHUSHUA aanbid, diegene wat MY Wette gehoorsaam want hulle weet dit, die Wette het hulle nie gered nie! YAHUSHUA SE NAAM EN BLOED het hulle gered, maar hulle gaan steeds Gebodsbewaarders wil wees! Om in die hart besny te word en die eerste gebod te gehoorsaam om MY met alle verstand, hul siel, hul liggaam en hulle wese lief te hê! Dit is die eerste gebod, "Wees Lief vir die HERE jou GOD!" Dit is EK, YAHUVEH! Dit is YAHUSHUA! En dit is IMMAYAH! Meer as enigiets of enige iemand op hierdie aarde! 

Dit is besnydenis van die hart waar jy die ander Wette sal wil volg, nie net die Tien Gebooie nie, maar die Torah Wette, die wat bedoel is om op hierdie tydstip gehou te word. En EK belowe jou dit, wanneer jy gehoorsaam is aan elke woord wat EK sê, wanneer die tyd van hongersnood kom, sal daar weer manna op die grond wees. EK sal MY Heilige engele stuur om diegene wat gevoed moet word, te voed. 

EK vertel jou dit alles om jou 'n ander soort 'lullaby' te gee, want dit is nie meer lank nie. Trouens, daar is 'n stryd wie eerste die rooi knop sal druk! EK waarsku jou nou. 

Elisheva, EK het jou 'n droom gegee! Jy het dit die 'Starving Baby' droom genoem. Kry dit weer uit aan die voorkant! Laat iemand 'n video daarvan maak, want jul is baie naby aan dit, en jy was in 'n verheerlikte liggaam en die bestraling wat jy gesien het, het die mense se gesigte af gesmelt en ek vertel jou dit, daar is nou 'n wedloop wie die eerste een sal wees om daardie rooi knoppie te druk. Wie sal die oorlog van oorloë begin? Sal dit die V.S.A. wees? Sal dit Rusland wees? Sal dit Noord-Korea wees? Sal dit China wees? Wie sal dit wees? 

Daar is dinge wat agter die skerms aangaan en ek noem nie enige ander nie of die video sal gesensor word, maar dit het alles met 'n 'lullaby' begin en Ezra, EK bewys dat die 'lullabies' werklikheid is toe jy dit vir Elisheva gesing het. Toe sy die mees gebroke was en jy was daar MY seun, en jy was nog altyd daar, want jy sal 'n verheerlikte liggaam hê, net soos Elisheva en ek gaan jou gebruikalbei van julleop 'n manier wat hierdie wêreld nie dink nie. Gaan en lees die 'Starving Baby' Droom en maak seker dat 'n video gemaak word so gou as moontlik en bid vir Donald Trump soos jy nog nooit tevore het nie, want hy wil werklik nie 'n oorlog hê nie. Die oorlogsoekers (warmongers) in die 'White House' maak nou planne. Ander nasies, ander lande maak nou planne.

Elisheva: Is julle daar? [Foon onderbreking]


[Profesie gaan voort: ] Dit is die Woorde wat ek te sê het. Ek spreek shalom. Ek bid nou seëninge, ek vertel julle dit! EK, YAHUVEH bid seëninge op die kinders toe wat aan YAHUSHUA behoort, gevul met IMMAYAH, die lieflike RUACH HA KODESH! Hou styf vas aan die soom van YAHUSHUA se Kleed, want kort voor lank sal jy beleef wat jy nog nooit ervaar het nie.

Die verseëlde Profesie [78] word binnekort geopenbaar! Die een wat ek Elisheva verbied het om dit selfs te onthou, want dit het 24 uur lank in 'n droom geduur. Sy het wakker geword en sy het herhaaldelik teruggekeer na dit, en EK het haar gewaarsku om dit nie te probeer onthou nie, maar EK sal dit sê. Daar sal nie een persoon op die gesig van hierdie aarde wees wat nie sal kan sê dat hulle iemand geken het wat gesterf het nie. Dit is hoe naby dit aan kernoorlog is.

Julle het MY versoek en MY versoek, o vyande van MY! Julle het moraliteit terug gegooi in MY, YAHUVEH se gesig! Julle het selfs probeer om lewe voort te bring en na te boots! Julle is nie GOD nie! EK sal jou wys wie GOD ALMALTIG is! DAAR IS SLEGS EEN YAH! DAAR IS SLEGS EEN YAHUSHUA! EN DAAR IS SLEGS EEN IMMAYAH, HEILIGE GEES!

Julle maak julle planne en dink die mense is verstom, dat hulle in 'n koma is. Hulle asem die lug met jou gif in en hul oë word op dwaasheid soos hierdie 'Pokeman Go' gefokus? Dit maak deure (portals) oop na die hel om duiwels in te nooi! Jy is gewaarsku! Nou, wat gaan jy daarmee doen?

Net soos EK oor die boeke van Harry Potter gewaarsku hetjou kinders sal gevul word met demoneen ek het jou gevra wat sal jy doen? Gaan jy gehoorsaam? Of gaan jy die skole toelaat om dit te onderrig? Moenie na YAHUSHUA toe kom en vra dat jou kind verlos word as jy dit doelbewus toegelaat het nie!

EK IS YAHUVEH! En EK verander nie! En EK IS YAHUSHUA! En EK verander nie!


Dit maak nie saak watter jaar dit is nie! ONS Woorde staan ​​vas en ONS sal alles doen wat ONS sê en planeet aarde, EK weier om verskoning te vra vir Sodom en Gomorra en die Sewe Stede! Jy spot selfs die skepping! So nou sal die GOD VAN DIE SKEPPING jou spot as jy uitroep vir genade! Diegene wat nie aan YAHUSHUA behoort nie, jy sal geen genade vind nie.

So hier is 'n nuwe Profesie alles omdat satan voor MY wou gaan en hierdie volgende Profesie wou stop.

Bekeer van jou sondes! Val op julle gesigte! Slegs in die naam van YAHUSHUA is daar Redding! Daar is slegs EEN INTERSESSOR wat voor MY Troon kom en dit is slegs in die NAAM VAN YAHUSHUA en slegs deur SY GESTORTE BLOED.

[…]

Einde van Profesie

Ezra: Ja. Dank U Hemelse VADER. Dank U YAHUSHUA. Dank U IMMAYAH vir hierdie wonderlike Woord, bemoedigende Woord en soveel openbaring. Ons dank U ABBA YAHUVEH en ons gee U die Glorie in YAHUSHUA SE NAAM amen.


* * * * * * *

Print Friendly and PDF