Profesie 134
EK YAHUSHUA Neem Jou na ‘n Nuwe Hoogte van

Jou Geloof!

Verlore Profesie Gevind!

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESHdeur Apostel Elisheva Eliyahu

Ontvang Hanukkah 11 Desember 2008Hervrygestel 10 Mei 2017

Alhoewel sommige van hierdie boodskap ‘n persoonlike Woord is, het die res betrekking op almal van YAHUSHUA SE getroue volgelinge. Ons bid dat julle daardeur geseën word!

Hierdie is op klankband aangeteken. Hier is die transkripsie:

Elisheva: Toe ons na die nagmaal gebid het, wou U ‘n paar dinge sê en ons het U bedank vir alles en bring U al ons bekommernisse.

So eerstens bestraf ek en bind ek jou satan en alle prinse, krag, owerhede, heersers in hoë plekke, lae plekke, donker plekke en oor hierdie mariene waters in die NAAM van ons GELIEFDE YAHUSHUA MASHIACH—jy is gebind, jy sal nie deelneem aan enige gedeelte van hierdie gebedstyd nie—jy is nie eers in staat om te hoor wat ek gaan sê nie omdat jy geen reg het op my nie satan, jou demone se oor is doof en jou oë is verblind. En enige iemand anders wie probeer om af te luister, ABBA YAHUVEH, ons dank U vir die vernietiging van hul toerusting! Vir enige een wie van veraf kyk vra ek U om hulle oë uit te grawe. Hulle gaan nie hoor nie. Hulle gaan nie sien nie. Want hulle is nie werd om ons te hoor bid tot ons PAPPA YAHUVEH, in die NAAM van ons GELIEFDE YAHUSHUA nie.

So nou vra ek U, ons het net ons nagmaal gedoen, ek vra U om hierdie lippe, tong te salf,en laat nie een woord voortkom wat nie van U af is nie. Ek het nog altyd in geloof geglo dat U nie sal toelaat dat dit gebeur nie en in U getrouheid, in U liefde en U genade, HET U dit nie toegelaat nie. Hierdie is U lippe. U het hulle gevorm. Praat asseblief nou voort uit hulle, in die NAAM VAN YAHUSHUA, GELIEFDE MASHIACH, bid ons. Wat is op U Hart GELIEFDE YAHUSHUA? [ Heilige tale ]

Profesie Begin

Nou My kinders neem EK julle na ‘n nuwe vlak. Sien julleself op ‘n hysbak. Sien julleself waar jul eerste begin het. En hoe nader julle kom aan die Hemel, neem EK julle na ‘n nuwe vloer, ‘n nuwe hoogte van julle geloof. EK leer elkeen van julle. EK IS JULLE INDIVIDUELE LEERMEESTER. Elkeen van julle het MY Oor, het MY Oog. Al wat julle moet doen is om julle lewens aan MY oor te gee en sê, “Ek wil dit nie op my manier doen nie.”

EK ken elke een van julle vrese. Julle kan hulle nie vir MY verberg nie, so julle kan hulle net sowel bely sodat EK daardie vrese kan verlig. Daar is geen skaamte in vrees nie behalwe as dit jou stop om te doen wat EK jou vertel het om te doen. Daar is geen skaamte in hartseer nie, behalwe as dit jou stop om te doen wat EK jou vertel het om te doen.

EK het al julle werke vir jul gegee. Jy noem dit ‘n “werk”. EK noem dit ‘n “roeping.” Maar EK het die planne soos ‘n blou print uitgelê vir jou lewe. Sommige van julle kan nog nie die blou print duidelik sien nie. Dit neem ‘n kenner om ‘n blou print te lees.

Maar deur jul geloof sal jul daardie blou print lees. Deur jul geloof sal jul MY stem hoor. Deur jul geloof sal jul deur MY oë sien. Want daar is nie een opoffering wat julle vir MY Glorie doen―[wat] aangesien dit bevredigend tot MY Neusgate gevind word soos ‘n lieflike geur, sal jul beloon word. Hierdie beloning sal julle Hemel toe volg.

Daar is diegene wat net die Hemel sal maak met hulle laaste doodsasem. Maar MY Bruid julle word nie onder daardie getel nie. Julle het belonings wat julle volg, want julle dien MY so getrou.

Verheug julle hierdie Hanukkah soos julle geleer is dat dit MY verwekking is. Is EK nie julle YAHUSHUA, julle MASHIACH, julle BEGELEIDENDE LIG nie?

Die Ortodokse Jode vier die Fees van Ligte en verstaan nie eers dat hulle vier WIE EK IS nie. Jy vertel hulle Elisabeth (Elisheva). Laat hierdie Bediening dit uitroep hard en duidelik! Dit was meer as ‘n olie lamp wat nie uitgedoof het nie. EK IS daardie LEWENDE OLIE LAMP! EK IS die LEWENDE OLIE! En geen mens kan MY lewe neem nie! EK het dit gewillig neergelê en EK het dit weer opgetel en weer geleef.

EK het jou die openbaring gegee. Hierdie bediening het dit voortgespreek en sal aanhou om dit voort te spreek: EK IS geëerd dat julle MY geboorte op hierdie aarde wil vier en ek het jou vertel dit was in die tyd van Sukkot. Leer hulle.

EK het die YDSe grootgemaak, diegene wat MY NAAM dra, ‘YAHUSHUA SE demon stompers.’ Omdat dit die Internet is, kan jy nie die rede sê waarom nie maar jy moet hulle roep tot ‘n samekoms van gebed, veral om jou te bedek [die Profeet, met beskermende gebede] op daardie dae.

Dit is dringend dat hulle vas en hulle bid vir diegene wat EK gelei het om so te doen.

Want EK het hierdie bediening op die Internet geplaas en MY Woord sal voortgaan in hardeband boeke […]

O my lieflinge! Plaas julle geloof in MY. Laat MY toe om julle te strek op maniere waar julle nog nie was nie.

O hoe lief het EK julle […]! O hoe baie verlang EK na MY Bruid! EK kon julle ‘n biljoen dollar paleis op hierdie aarde aanbied en as julle jul keuse gehad het, sou jul sê, “U kan dit hou YAHUSHUA! Ek wil net my Hemelse paleis hê om U Gesig te aanskou, om op die strate van goud te loop, om omring te wees deur Heiligheid.”

Hou uit MY kinders! Hou uit MY kinders vir nog ‘n klein rukkie! Hou uit MY babatjies! Hou uit MY Bruid! Dit is nie meer lank voordat julle aan MY Sy sal wees nie! Doen net wat EK julle geroep het om te doen want die tyd is korter as kort! Hou aan om MY skape en lammers te voed sodat hulle nie afdwaal nie.

[…] Julle wonder waar julle al hierdie tyd gaan kry. Laat MY toe om julle daardie plan te gee. Almal van julle EK vertel julle dit, moenie val in die sonde van aanname en aanvaar dat jul weet wat EK doen nie.

Daar is een ding wat julle sal weet, die planne wat EK vir jul gemaak het is slegs vir jul beste en EK sal nie dat boosheid julle raak nie. […]

EK het jou alreeds vertel, Adam, salf die huis, nie net binne nie maar buite en salf die oprit. Neem hierdie ernstig op; neem nie die salwing van die huis as vanselfsprekend nie. Adam, hierdie moet nooit stop nie! Dit is ‘n wapen wat aan jou gegee is. Hierdie blok die vyand uit. Gooi ‘n klein bietjie olie op die oprit. Hierdie is ‘n nuwe lering wat EK vir jou gee en vra vir MY legioene van Heilige engele om die huis te omring en wag te hou.

Adam, gaan voort om MY skape en lammers te voed want Poland is ‘n veldbrand wat nooit uitgegaan het nie. Alleen wanneer jy in die Hemel kom Adam sal jy sien hoeveel jou harde werk vrugte afgewerp het, soos een Poolse persoon na die ander persoonlik sal kom en jou vertel. Adam, o Adam, jy is so aangenaam vir MY. En EK bewaak jou liefde Adam, o so met jaloesie. Kathrynyah, o, Kathrynyah, jy is so aangenaam vir MY en EK bewaak ons tyd saam so met jaloesie.

Einde van Woord

Elisabeth: Dank U. My vingers is gevries! Dis al wat ek hoor! Loof YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH! Hallelujah KOSBARE RUACH HA KODESH! Dank U. Dank U. Dank U.

So is dit gespreek en geskryfdeur YAHUSHUA SE kind, vegter,Elisheva Eliyahu

Hanukkah 2008


* * * * * * *

Print Friendly and PDF