Profesie 132

Israel EK Het Jou Lief, EK Bestraf Jou!

Geskryf/Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH) Deur Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu

Ontvang 16 Julie – Vrygestel op Simchat Tora 25 Oktober 2016

Hierdie Profesie het lewendig en op die regte tyd gedurende Shabbat oggendiens 16 Julie 2016 na vore gekom met Ezra & Elishieva se geestelike seuns en dogters (Joël 2:27-32; Handelinge 2:17-22) na die lees van die Torah parsha/gedeelte (Num.19:1-22:1 & haftarah (Rigters 11:1-33), tesame met Profesie 63 (O! Israel Waar Is Jou Bloedoffer? Oorspronklik aan Elisheva Eliyahu gegee op 16 September 2002.

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het.

met Profete Ezra & Elisheva se “Heilige tale” terwyl GOD se GEES uitlegging gee (Handelinge 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor 13:1). Elisheva praat voort in tale en bring Profesie (1 Kor. 14:6).

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD.

YAH / YAHUVEH is GOD se HEILIGE, GEWYDE NAAM soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH,” Wat letterlik “Prys YAH” beteken: YAHUVEH / YAHWEH is GOD DIE VADER;
YAHUSHUA / YAHSHUA is GOD SE ENIGGEBORE SEUN (HA MASHIACH beteken

DIE MESSIAS”; ELOHIM beteken “GOD.”)

Die Openbaring van “SH'KHINYAH GLORY” as die PERSOONLIKE NAAM van RUACH HA KODESH, (in Afrikaans “Die HEILIGE GEES”) wat ook hier op die webblad voorkom.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD se DURENDE, GEESTELIKE / GODDELIKE TEENWOORDIGHEID.)Bykomende beteken, ABBA YAH “VADER YAH” en IMMAYAH beteken “MOEDER YAH”.

Skrifgedeeltes kom uit die 1933 Afrikaanse Vertaling tensy anders aangedui. Kliek regs op die voetnotas om 'n tweede 'tab' oop te maak.

* * * * * * *

YAHUVEH se Woorde aan Elisheva wat voor elke Profesie gevoeg moet word:

Elisabeth (Elisheva), EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n bediening was. EK het dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan het deur jou hand tot stand gekom nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH dat geboorte gegee was. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH dat geboorte gegee was. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH dat geboorte gegee was.

As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor die aarde waai. Die HEILIGE WIND van HERLEWING, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit lankal misluk het.

EK IS YAHVEH, dit is MY NAAM: En MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie.” Jesaja 42:8

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê die volgende moet as waarskuwing bygevoeg word aan hulle wie spot:

Maar hulle het die boodskappers van GOD uitgelag en SY Woorde verag en met SY Profete gespot, totdat die grimmigheid van die HERE teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. – 2 Kronieke 36:16

Toe in Julie 2016:

Ellende wag vir enigeen wat dit durf waag om hierdie twee gesalfdes leed aan te doen. Julle sal selfs die dag berou wat julle gebore was. Raak MY gesalfdes nie aan nie en doen hierdie twee Profete geen kwaad nie. (sien ook Ps. 105:15; 1 Kron.16:21-22.) Dit sou vir jou beter gewees het as EK, ABBA YAHUVEH, jou tong uitgeskeur het!(Profesie 128)

En van Profeet Ezra:

Ek waarsku almal van julle – diegene wat teen hierdie Bediening EN HIERDIE PROFESIEË en Elisheva en my, en al die Dienaars van AmightyWind Bediening is,- ek waarsku julle nou, ‘Raak YAH se Gesalfdes nie aan nie en doen SY Profete geen kwaad nie (Ps 105:15; 1 Kron. 16:22) anders sal die Toorn van GOD se staf op julle neerkom. Maar vir julle wie geseënd is en ‘n seen vir hierdie Bediening is, en wie die Profesieë aanvaar, groot seëninge sal oor julle kom – almal wie dít wat aan YAH behoort beskerm, in die NAAM van YAHUSHUA.

* * * * * * *

Dit was via audio/video opgeneem. Hier volg die transkripsie.

[Almal bid in Heilige tale; Justin blaas die shofarhoring, toe Ezra; die duiwel is gebind en gemeente voer oorlog in gebed (Rom.8:26)....]

Elisheva: Dank U, Dank U, Ek dank U......Ons vra nou vir die gawe van uitlegging van tale (Jes. 28:11; 1 Kor. 12:10; 14:13) van wat James (in tale) gepraat het. Het enige[iemand-James weet jy? Wat is die Woord wat uitgespreek is? As iemand dit hoor, laat ons almal weet.

Romeine 8:26 Die GEES help ook ons swakhede: want ons weet nie waarvoor ons moet bid soos ons moet nie: maar die GEES self doen intersessie vir ons met onuitspreeklike versugtinge.

Jes. 28:11 Want HY sal deur lippe wat hakkel, en deur 'n vreemde tong met hierdie volk praat.

1 Korintiërs 12:7-10 Maar aan elkeen word die openbaring van die GEES gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die GEES 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde GEES.

1 Korintiërs 14:13 […] daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê.

James: Voordat ek in tale gepraat het, toe ek gehoor het jy het gesê dat jy 'n Woord gehad het en toe ons begin bid het, het ek die Woorde gehoor terwyl die shofar geblaas was: “Hoor O Israel.” (Klem op) “Hoor”, jy weet.

Christina: Ek het op een stadium gehoor.....ek het [van die Hemel] gehoor. Mom (Moeder) Ek het gehoor “Israel waar is jou bloedoffer? (Lev. 17:11) en toe op 'n ander stadium het ek gehoor, “MY BLOED deurweek die grond in Israel” 1

Levitikus 17:11 Want die siel van die vlees is in die bloed, en EK het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.

Elisheva: Amen. Ek wil jou gesig sien wanneer jy dit sê, want dit gaan voor die wêreld verskyn. Hierdie is 'n Profesie wat voor die wêreld gaan verskyn. Goed, sê dit weer.

Christina: Ek het op een stadium gehoor “Israel, waar is jou bloedoffer?” en op 'n ander stadium “MY BLOED deurdrenk die grond in Israel.”

Elisheva: Amen! Dit is wat my nou oorweldig. Ek weet nie hoe ek nou die Woorde gaan uitspreek nie – die droefheid wat YAHUSHUA voel. Het iemand anders iets gehoor? - voordat Ezra in Heilige tale gebid het wat eintlik, eintlik die “Toorn van die LAM is.” 2

Ezra: James gaan herhaal wat hy sê want (hy was nie op kamera nie]...

Elisheva: Goed James.

James: Ja. Net toe ons begin bid het, het ek die Woorde “Hoor O Israel” gehoor, asof dit 'n Boodskap was wat op die punt was om voort te kom. So ek wou net dit gedeel het.

Elisheva: Dankie.

Rosie! Wat het jy gehoor Rosie? Om een of ander rede voel ek gelei dat jy vir my moet bid.

Rosie: Ek was net.....ek het niks spesifieks gehoor oor die Woord nie, Mamma, maar ek het net gesien hoe – terwyl almal besig was om te bid, het ek gesien hoe engeIe afkom. En ek het eintlik gesien hulle bind die demone rondom ons vas.

Elisheva: Dankie. Dankie. Ja.

Ezra: Prys GOD!

Stephen: Amen.

James: Prys YAH!

Elisheva: Dank U, ABBA YAHUVEH. [Bid in Heilige tale.] Ek weet nie wie almal dit weet nie, maar terwyl dit losgelaat word – en almal gaan weet (wie is) die goddelose (reprobate) vyande wie probeer om te vernietig - hulle gaan dit nou weet want hierdie vyand (wie) hierdie Profeet probeer stilmaak: my geliefde-Apostel Ezra van Israel-hy het nou die Salwing van die “Toorn van die LAM” tale ontvang.'2

(Dit is YAHUSHUA wat weer gaan kom wanneer die mense sal sê, die goddeloses (reprobate) sal sê “O Berge val op ons, verberg ons van die aangesig van HOM WIE OP DIE TROON SIT en vir die Toorn van die LAM” (Openbaring 6:16-17). 2 En dit is hoe naby ons nou aan die begin van die Groot Verdrukking is.

En (vroeër) toe ek gehoor het dat Profesie [63] wat in 2002 aan my gegee is [ek het meer vanuit die Hemel gehoor] – daar was nog nooit 'n meer gesalfde leeswerk van dit soos wat Justin (vroeër in die byeenkoms) gelees het nie, maar ek glo nie eers dit was êrens anders in my stem......dit was net......dit was nie.....dit was so lank gelede, ek het nie op daardie stadium opnames gemaak nie of daar was maar min) – en so [voordat ek hierdie nuwe Profesie uitspreek] moet jy, Ezra in daardie tale bid wat gaan maak dat die demone in 7 verskillende rigtings hardloop en hulle vrees wanneer jy bid. En ons weet dit.

Ezra: Ja, en Justin wil iets sê.

Elisheva: Ja. Ja, liefste Justin.

Justin: Ek hoor die Salwing praat met my en sê

Profetiese Woord:

Israel julle het nie die Woorde van My Profete gehoor nie. Dit was in Jesaja 3 geprofeteer en dit is in al – al in die Ou Testament dat YAHUSUA sou kom en Israel het nie gehoor nie, en het nie na die Woorde van die Profete geluister nie. En dit is wanneer die PROFEET VAN PROFETE, YAHUSHUA gekom het. Hulle het HOM nie ontvang nie.

En Israel moet die Woord van YAHUVEH ken en hulle moet die Woorde van die Profete ken en hulle moet die Torah ken en hulle moet glo en aanvaar dat YAHUSHUA die MESSIAS is en die SEUN VAN YAH.

Einde van Woord.

Justin: So dit is dit.

Ezra: Amen.

Elisheva: Dankie. [Ezra bid in tale van die Toorn van die LAM]. Dank U! Dank U! Dank U! HalleluYAH! Dank U! [Bid in Heilige tale...]

Profesie 132 Begin:

Shabbat – 16 Julie 2016. Video begin hier.

EK sê weer vir julle O Israel, terwyl jullle die Tyd van Jakob se Benoudheid (Jer. 30:7) nader, die Smart van alle Smarte (Matt. 24:8-9) weet julle nie toe EK trane van bloed 4 gestort het, (hematidrosis), (Luk. 22:44) het EK vir julle gehuil!

Jeremia 30:7 Wee, want die dag is groot sonder weerga! En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word.

Matt. 24:7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. 8. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. 9. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van MY NAAM.

Lukas 22:44 En toe HY in 'n sware stryd kom, het HY met groter inspanning gebid, en SY sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val.

Julle doen al die tradisies. Julle is getrou aan die Shabbat. Julle is getrou aan die Joodse Feeste. Julle lees die Torah. Maar EK IS selfs in julle eie Torah daar 5. Moses praat van MY. (Deut. 18:15 ens) , EK IS daar!

Deuteronomy 18: 15-19

15 'n PROFEET uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die HERE jou GOD vir jou verwek; na HOM moet julle luister.

16 Net soos jy van die HERE jou GOD by Horeb gevra het toe jy op die dag van die vergadering gesê het “Ek kan die stem van die HERE my GOD nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek.

17 Toe het die HERE vir my gesê: Dit is goed wat hulle gespreek het.

18 'n PROFEET sal EK vir julle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is en EK sal MY woorde in SY mond lê, en HY sal aan hulle sê alles wat EK HOM beveel.

19 En die man wat nie luister na MY Woorde wat HY in MY NAAM spreek nie, van hom sal EK self rekenskap afeis.

EK het trane van BLOED vir jou gehuil, O Israel en dit was nie genoeg nie. EK het MY Liefde bewys toe EK gekruisig was – nie net vir die sondes van die hele wêreld nie (vir hulle wie die BLOED op Golgota sal aanvaar), maar O Israel, EK het jou grond gekies– MY BLOED was vir jou uitgestort! Omdat EK jou liefhet!

O EK huil en EK verkeer in barensnood. Want die Skrifte sal vervul word en die bloed sal tot aan die perde se stange kom. (Jes 63:3; Openb. 14:20)!

Jesaja 63:3-4 EK het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by MY nie; want EK sal hulle vertrap in MY toorn en hulle vertrap in MY grimmigheid, sodat hulle lewensap op MY klere sal spat en EK sal MY hele gewaad bevlek. 4 Want die Dag van Wraak is in MY Hart en die jaar van MY verlossing kom.

Open. 14:19-20 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van GOD. 20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, tweehonderd myl ver.

O Israel!

Die wêreld draai teen jou – selfs die enigste een wie jy jou vriend kon noem, die Verenigde State van Amerika, verraai jou oor en oor! Julle is nie die terroriste nie en tog beskuldig die wie die terroriste is, jou.

EK, YAHUSHUA huil oor jou!

Jy het die Profesie [63] gehoor wat deur MY Profeet, Nuwe Elijah, in 2002 gebring is, maar nou O Israel, in 2016 kom die gees van Eliyahu en die gees van Moses bymekaar! Dit is om jou die voleinding van die Salwing te wys.

En voortaan, aan almal wie YAHUSHUA, MY, YAHUSHUA se BLOED wat op Golgota gestort is, aanvaar vir die verlossing van julle sondes sodat julle gebede deur julle ABBA YAHUVEH verhoor kan word, EK sê vir julle dit: moenie net die Profete van Ouds bestudeer nie, maar bestudeer die Profete 6- Profesieë wat deur Elisheva Eliyahu uitgespreek word.

Want daar is nou meer Salwing wanneer (hierdie twee) Apostels, Profete saamgevoeg word – nie net Bedieninge nie, maar hulle harte en hulle siele is saamgevoeg – dit is ook simbolies: EK, YAHUSHUA, bind met julle saam!

O Israel!

EK wil nie doen wat EK moet doen nie! Kom na MY toe! O Bruid van Israel! Staan nou op! Kom na MY toe! EK verlang na jou! Kom na MY toe! Want EK het so lank gewag – met elke Torahgedeelte - “Soek en jy sal vind” (Jer. 29:13-14); Matt. 7:7; Luk. 11:5), 'n Profesie gegee deur hierdie Elisheva Eliyahu.

Jer. 29:11-14 Want EK weet watter gedagtes EK aangaande julle koester, spreek YAHUVEH, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. 12 Dan sal julle MY aanroep en heengaan en tot MY bid, en EK sal na julle luister. 13 En julle sal MY soek en vind as julle na MY vra met julle hele hart. 14 En EK sal MY deur julle laat vind, spreek YAHUVEH, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen EK julle verdryf het, spreek YAHUVEH; en EK sal julle terugbring na die plek vanwaar EK julle in ballingskap weggevoer het.

Matt. 7:7-12 : (Sien ook Lukas 11:5-13) 7 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle al vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 8 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. 9 Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee? 10 en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? 11 As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle VADER WAT IN DIE HEMEL IS goeie dinge gee aan die wat HOM bid? 12 Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete.

O Israel!

EK sê weer, waar is jou bloedoffer? Die 'Smarte van Smarte' is amper op jou! Jy sien die wêreld. Hulle draai om en bespot jou. Hulle het jou finansiële reddingstou afgesny.

Maar O Israel!

EK YAHUVEH wil jou seen! EK sal jou nooit begewe of verlaat nie (Deut. 31:6; Hebr. 13:5) as jy MY maar net wil erken! Eis daardie BLOED wat vir jou op Golgota gestort is! Niks van hierdie Torah lesing kan jou red nie! Jy het sulke lieflike maniere waarmee jy ABBA YAHUVEH eer, maar jy het 'n INTERSESSOR nodig! (Jes. 64:6).

Deut. 31:6 Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou GOD wat saam met jou trek; HY sal jou nie begewe of verlaat nie..

Hebr. 13:5 Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want HY het gesê: EK sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Jesaja 64:6 en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

Niemand is waardig om voor die ABBA YAH se Troon te kom, behalwe in MY – YAHUSHUA jou MESSIAS se NAAM! EK het die PRYS vir jou op Golgota betaal! Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van ABBA YAH se Heerlikheid (Rom. 3:23; Pred.7:20); Niemand is volmaak nie (Ps 130:3)!

Romeine 3:23 Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van GOD.

Prediker 7:20 Want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie.

Psalm 130:3 As U, YAHUVEH die ongeregtighede in gedagtenis hou, O ADONAI wie sal bestaan?

EK het na jou toe gekom! EK het jou geleer! Die tekens en wonders, die wonderwerke is net 'n gedeelte wat selfs daar (in die Bybel) genoem word. EK het die dooies opgewek!

O Israel, kom na MY toe! EK huil oor jou. EK huil oor jou!

En hierdie Bediening begin nou, begin net nou in die volheid van die Salwing te loop. Want dit het waarlik op 7 Maart 2016 begin. Toe die duiwel gespot het en gesê het “Elisheva Eliyahu se Bediening is verby. Amightywind is verby” want sy het vir 7 jaar saam met 'n “Judas” (Iskariot) gebly (Mark. 3:19 en ook Handelinge 1:16)- en dit nie geweet nie. - o maar op daardie dag het EK 'n man van YAH gehad.

Markus 3:19 En Judas Iskariot, wie HOM ook verraai het: en hullle in die huis gegaan.

- o maar op daardie dag het EK 'n man van YAH gehad.

En op daardie 7 Maart, was hy daar in Israel. En hy het net IMMAYAH se boeke opgetel en die Salwing was oor hom. En enigeen kan sien daar was onmiddellik liefde toe ek Ephraim & Juda saambring.

En hy het uit sy eie mond geprofeteer, “Wat GOD dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie”. (Markus 10:9).

En dit is wat EK vir jou sê, O Israel!

Aanvaar MY BLOED wat op Golgota vir jou gestort is! Besef dat EK nie dood is nie! EK het op daardie 3de dag weer opgestaan (Matt. 16:21, 1 Kor. 15:4). En EK het meer tekens, wonders en wonderwerke gedoen wat enige boek ooit kon wys, terwyl EK vir 40 dae op daardie aarde geloop het en het voor getuies opgevaar na die Hemel toe. (Hand. 1:3, Markus 16:19).

Matt. 16:21 Van toe af het YAHUSHUA begin om SY dissipels te toon dat HY na Jerusalem moes gaan en veel deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek word.

1 Kor. 15:4 en dat HY begrawe is, en dat HY op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte.

Hand. 1:3 Aan wie HY ook, na SY lyde, HOM lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl HY gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die Koninkryk van GOD gespreek het.

Markus. 16:19 Nadat die HERE (ADONAI YAHUSHUA) dan met hulle gespreek het, is HY opgeneem in die Hemel en het gaan sit aan die regterhand van GOD (YAHUVEH).

O Israel! O Israel! EK hou jou meer verantwoordelik. Want jy praat al die regte woorde (Jes. 29:13) maar tot jy jou vir MY gee, tot jy die GESTORTE BLOED op Golgota aanvaar (Sag. 12:10, 13:1), kan EK jou nie vergewe nie!

Jesaja 29:13-14, 24

13 En die Here het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en MY eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van MY hou, sodat hulle vrees vir MY 'n aangeleerde mensegebod is.

14 daarom sal EK voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar; en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil.

24 en hulle wat dwalende van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders sal lering aanneem.

Sagaria 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal EK uitgiet die GEES VAN GENADE EN SMEKINGE; en hulle sal opsien na MY VIR WIE HULLE DEURBOOR HET, en hulle sal oor HOM rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor HOM ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind.

Sagaria 13:1 In die dag sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid.

O Maar wanneer hierdie Woord uitgespreek word, is daar vandag 'n nuwe Salwing en O so baie sal hoor en hulle sal na MY toe hardloop! Hulle sal soos 'n klein kindjie aangehardloop kom! Hulle sal van blydskap spring!

Want julle sien, hierdie Bediening is nie 'n gewone bediening nie! EK het die geeste van Eliyahu & Moses saamgebring soos ek hulle liefde saambring, soos ek die leierskap saambring. En soos EK jou nou bring O Israel.

O Israel!

Jy sal gehaat word en jy word gehaat omdat jy so opsy gesit is, maar jy is nie meer Heilig nie! Kyk wat het jy toegelaat!

LOSBANDIGE (GAY) SPOGPARADES? ABORSIES! HOE KAN JY DIE TORAH GEDEELTE LEES? SONDER OM OP JOU KNIEË NEER TE VAL EN VOOR ABBA YAHUVEH TE BELY NIE! HOE KAN JY HIERDIE TRADISIES VOLG? WAT SO HEILIG LYK! EN NIE BELY VIR WAT JOU LAND DOEN NIE?

EN EK WEEN, EK WEEN! EK WEEN! WAAR IS DIE MORALITEIT IN ISRAEL! WAAR IS DIE STANDAARD VAN HEILIGHEID!

WEG, WEG, WEG! WEG VAN MY! TERWYL JY NIKS ANDERS AS DIE TORA LEES NIE EN TOG SIT JY NIE BELYDENIS DAARIN NIE – BELY!

Roep uit vir jou land, O Israel!

WAAR IS DIE LEIERSKAP? NETANYAHU! JY WAS AS 'N PROFEET NA DIE (V.S.A.) KONGRES GESTUUR! 7 JY WAS AL WAT EK KON VIND! Maar hoekom het jy teruggekeer na Israel en vir hulle gesê om nie hulle sondes te bely nie!

DIE BLOED VAN DIE ONGEBORENES! DEURDRENK JOU HANDE! DIE ABORSIES! WEET JY NIE – hierdie babas, hierdie onskuldiges klein fetusse, is aan die god molek geoffer (Lev. 18:21)? AAN SATAN OPGEOFFER!

Levitikus 18:21 En van jou kinders mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die NAAM VAN JOU GOD nie ontheiliig nie. EK IS DIE HERE YAHUVEH.

O ISRAEL, O ISRAEL! Die Staf van YAH se Toorn kom! Want EK tugtig hulle wie EK liefhet. (Deut. 8:5; Spreuke. 3:11-12; Hebr. 12:6-8; Openb. 3:19)

Deut. 8:5 Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig.

Spreuke 3:11-12 11 My seun verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. 12 want die Here tugtig hom wat HY liefhet ja, soos 'n vader die seun in wie hy behae het.

Hebr. 12:6-8. 6 Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kasty elke seun wat HY aanneem. 7 As julle die tugtiging verdra, behandel GOD julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? 8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

Openb. 3:19 Almal wat EK liefhet, bestraf en tugtig EK. Wees dan ywerig en bekeer jou.

En ek gaan jou slaan (Eseg. 5:7-9)! En EK gaan toelaat dat die wêreld jou slaan. (Sag. 14:1-3) Totdat jy uiteindelik op jou knieë neerval en sê: “Geseënd is HY wie kom in die NAAM van die HERE YAHUSHUA!” (Ps 118: Matt. 23:38-39)

Eseg.5:7-9 7 Daarom, so sê die Here HERE: Omdat julle opstandiger is as die nasies wat rondom julle is, in MY insettinge nie gewandel en MY verordeninge nie betrag het nie – selfs na die verordeninge van die nasies wat rondom julle is, nie gehandel het nie; 8 daarom, so sê die Here HERE: Kyk EK het dit teen jou, ja, EK! En EK sal strafgerigte in jou midde oefen, voor die oë van die nasies 9 en om al jou gruwels ontwil sal EK aan jou doen wat EK nooit gedoen het nie, en wat EK so nooit weer sal doen nie.

Sag. 14:1-3 1 Kyk, daar kom 'n dag van die HERE: dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, O Jerusalem! 2 Want EK sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. 3 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diè nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.

Psalm 118:25-26 25 Red [HOSEA] 8

Psalm 118:25-26 25 Ag, HERE gee tog heil; 26 Geseënd is HY wat kom in die Naam van die HERE: ons seën julle uit die huis van die HERE.

Matt. 23:38-39 38 Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! 39 Want EK sê vir julle: Julle sal MY van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is HY wat kom in die Naam van YAHUVEH.

Weereens, O Israel, staan op vir moraliteit. Staan op vir die standaard van Heiligheid!

Julle sê die Tien Gebooie op! Julle sê die Torah Wette op! Maar hoeveel volg hulle? Hoe baie sal opstaan vir moraliteit? Ydel woorde – is in jou mond. (Jes. 29:13; Psalm 50:15-16)! En EK sal dit nie seën nie!

Jes. 29:13 : En die HERE het gesê : Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en MY eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van MY hou, sodat hulle vrees vir MY 'n aangeleerde mensegebod is.

Psalm 50:15-16 15. ...en roep MY aan in die dag van benoudheid; EK sal jou uithelp, en jy moet MY eer. 16 Maar aan die goddelose sê GOD: wat vertel jy nog MY insettinge en neem jy MY verbond in jou mond?

Kom na MY toe! Met berou en trane! Dit is hulle wie EK gaan red! Dit is hulle wie EK sal beskerm! Hou op om te kompromitteer! Hierdie wêreld sal jou haat, maar EK, O Israel, EK, YAHUSHUA – EK het jou lief! Jou ABBA YAH het jou lief!

Hou op om die NAAM van jou HEMELSE VADER te vrees!

Het jy nie Psalm 91 (v 14-16) gelees nie? EK HOOR DIT! En tog durf julle om tevergeefs MY NAAM te gebruik deur nie toe te laat dat dit selfs gespreek word nie. Julle dink dit eer MY terwyl EK oor en oor sê – ABBA YAH, oor en oor vir julle sê “In MY NAAM!” “In MY NAAM!” “In MY NAAM!” “Roep uit in die NAAM!” Moenie die NAAM van YAHUVEH vrees nie!

Psalm 91:14-16 14 “Omdat hy MY liefhet”, sê YAHUVEH, “sal EK hom red; EK sal hom beskerm, want hy erken MY NAAM. 15 Hy sal MY aanroep en EK sal hom antwoord; EK sal by hom wees in moeiliheid, EK sal hom uitred en eer aan hom gee. 16 Met 'n lang lewe sal EK hom versadig en hom MY redding wys. (Yeshuati).(Vry vertaal). 9

Moenie die NAAM van YAHUSHUA vrees nie! YAH is in MY NAAM!

O Israel, O Israel!

EK ween oor jou! EK verkeer in barensnood vir jou! Trane van BLOED was uitgestort vir jou. Waar het satan my versoek (Matt. 4:1-11; Markus 1:12-13; Lukas 4:1-13) 10 anders as in Israel? Daarvoor neem EK vandag tyd om vir jou te sê, O Israel, kom na MY toe!

Kom na MY toe! Want die Tyd van Jakob se Benoudheid en Smart is op jou!

Kom na MY toe! Leer van MY! En wees gewaarsku – selfs hierdie Woord kom nou na vore. Dit wat as die vals messias gaan kom (Sag. 11:17; Dan. 7:7-8; 24-25; 8:23-24; 9:27) 11 is so baie, baie naby! Moenie mislei word nie! Kom nou na MY toe!

Sagaria 11:17 Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat! Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word.

Daniël 8:23 Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal 'n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan.

24 En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie; en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer; en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges[...]

Kom na, MY, YAHUSHUA toe! En EK belowe EK sal MY Arms om jou slaan! Jou sondes sal sover verwyder wees soos die ooste van die weste! EK sal jou bedek met MY BLOEDverbond! EK sal 'n ring aan jou vinger sit! EK sal jou vul met die RUACH ha KODESH! Kom na MY toe O Israel!

Psalm 103:12 So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder HY ons oortredinge van ons.

O MY BLOED, MY BLOED, MY BLOED! Selfs net een druppel kon die HELE Israel gered het! Dit kon die HELE werêld gered het! Net een druppel! Tog het EK alles uitgestort!

Niemand het 'n verskoning waar hulle kan sê hulle ken nie MY NAAM NIE. Dit is die Woorde wat EK vandag op my hart het O Israel.

IMMAYAH wil julle bymekaar maak en haar (Israel) onder HAAR vlerke hou. 12 (Want SY is die 'MOEDER AREND'! SY is nie 'n 'kuiken' nie). {Matt. 23:37; Lukas 13:34]! 13 SY wil julle beskerm! Dit wie julle die SOETE HEILIGE GEES NOEM, die RUACH HA KODESH wil julle vul.

Matt. 23:37 (Sien ook Lukas 13:34) O Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou EK jou kinders bymekaarmaak net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!

Kom na MY toe O Israel! Aanvaar die BLOED wat EK vir jou op Golgota gestort het!

Die spykers – die penne wat in MY Hande,Voete geslaan is! Die doringkroon was op MY Kop gesit. EK was vir jou geslaan O Israel! Alles wat EK deurgemaak het was nie net vir hierdie wêreld nie nie, [hulle] sou dit aanvaar het, maar O Israel, EK het jou gekies! EK het jou gekies om die aarde te bewandel wat EK bewandel het. EK het jou gekies!

O Kom na MY toe O Israel! Jy wil GOD ABBA YAHUVEH, die VADER eer? Eer MY dan. Want jy kan nie Hemel toe gaan nie, jy kan nie na ABBA YAH toe gaan sonder om deur MY NAAM EN MY BLOED te gaan nie!

O Israel! Staan weereens op vir moraliteit! Die wêreld wil jou haat? Gee hulle dan 'n rede: 14 Staan jý op vir moraliteit! Staan jý op vir geregtigheid! Doen jý wat geen ander nasie of land op hierdie aarde doen nie. Jy is weereens opsygesit vir Heiligheid! Jý was die bloed van die aborsies van jou hande af!

O waar is die leier wie se hart aan MY behoort? Wie nie bang is - om te sê, “Israel draai weer terug! Na dit wat Moses gepreek het! Na Heiligheid! Na geregtigheid!”

Daar is 'n NUWE BLOEDVERBOND en dit is MY BLOED wat vir jou gestort was, soos wat EK dit vir almal gestort het wat dit sal aanvaar. Maar nou praat EK direk met jou, Israel!

Keer terug!

Keer terug. Keer terug na dit wat die Dissipels van Ouds, die Apostels, geleer het! Draai terug. Moenie net die Torah Wette opsê nie - gehoorsaam hulle! Gehoorsaam hulle.

Want EK het jou so lief!

EK waarsku jou weer terwyl jy sien wat aan die gang is in hierdie wêreld, terwyl jy selfs sien hoe wette uitgevaardig word wat Israel etiketteer as “terroriste” en die haat wat na jou toe kom en die politieke leiers wie sê hulle is vriende en hulle is in werklikheid vyande.

Daar is 'n man wie nie eers MY Gebooie onderhou nie, maar sy naam is Donald Trump en hy is waarlik lief vir Israel! Hy sal 'n vriend vir jou wees.

Want EK is reeds nou besig met hom. Dit is hoekom hy die vise-president gekies het wat hy saam met hom wil hê, indien hy die verkiesing sou wen, maar dit kan nie gebeur as genoeg mense nie bid en aksie agter hulle gebede sit en uitgaan en stem nie.

EK sê nou vir jou. Toe EK met Elisheva Eliyahu gepraat het en sy die gebedstryders opgekommandeer het om vir Donald Trump te bid [Profesie 131] (alles as gevolg van 'n droom wat EK vir haar gegee het, en 'n verandering van haar hart, om hierdie man in gebed toe te maak) kyk watse keuse hy gemaak het [vir vise-president spanmaat] 15 — 'n man wie ook waarde heg aan lewe, evangelies, 'n man so nederig, die teenoorgestelde van Donald Trump se trots - dit was EK, YAHUSHUA wat dit in sy hart geplant het.

Want EK trek hom. EK trek hom. Hy wil nie die politieke spel speel nie. En hy moet so baie vir homself hou.

Net soos Netanyahu – hy heg waarde aan die heiligheid van die huwelik, maar hy kompromitteer! Hy kompromitter terwille van politiek! Hy wil nie die 'gay'-spogparades of dieselfde-geslag 'huwelik' hê nie! Kompromitteer! Kompromitteer! Dit is waaaroor die politiek van hierdie wêreld gaan – vrees om te sê wat hulle werklik glo.

Maar vandag roep EK uit na jou O Israel. EK, YAHUSHUA, het in barensnood verkeer vir jou terwyl EK op hierdie aarde was. En ABBA YAHUVEH roep uit na jou! Sit aksie agter daardie Torah Woorde! Wanneer jy die Torah Wette opsê, sit aksie agter dit. Want “geloof sonder werke is dood” (Jak. 2:20).

Jakobus 2: 17-19. 17 Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. 18 Maar iemand sal sê: jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. 19 Jy glo dat GOD één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook en hulle sidder. 20 Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? 21 Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie? 22 Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? 23 En die Skrif vervul wat sê: En Abraham het GOD geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van GOD genoem.

Van nou af praat EK met die leierskap van hierdie Bediening en EK sê vir julle dit – saam met daardie Torah gedeeltes deur die Profete van Ouds, moet julle ook die Profesieë verkondig wat EK vir Elisheva Eliyahu gegee het. Want dit is vir nou en vir hierdie uur.

Want dit sal die mense van Israel na MY, YAHUSHUA toe lei!

O Israel, jy het altyd aardbewings gehad maar jy kan nie glo wat gaan gebeur: wanneer EK, YAHUVEH en EK, YAHUSHUA en EK, IMMAYAH, die RUACH HA KODESH voete regoor Israel gaan stamp nie! Om hulle te tugtig! Wanneer julle monde so gebars is omdat julle geweier het om die LEWENDE WATER, MY, YAHUSHUA, te aanvaar het en EK die lugruim toesluit en EK laat MY Twee Getuies uitvaardig dat geen reën meer sal val nie!

EK waarsku julle nou. EK waarsku julle nou. Dit is deel van die tugtiging!

Ontvang die LEWENDE WATER nou en julle sal nooit weer dors hê nie, O Israel. Eet van die HEMELSE MANNA en julle sal nooit weer honger word nie, O Israel.

EK kan jou onsigbaar maak (Jer. 36:26; Psalm 27:5; 31:20) 16 te midde van 'n skare net soos EK gedoen het toe EK die aarde in Israel bewandel het. (Sien Lukas 4:29-30; Joh 7:30; 8:59; 10:39). 17 EK het tussen hulle geloop wie vyande was en niemand het MY eers raakgesien nie! Die regerings dink hulle het julle biologiese data. O! Maar EK, YAHUSHUA kan julle DNA verander.

EK kan so baie dinge doen O Israel – om jou te beskerm as jy maar net jou knie voor MY wil buig. EK kan jou op maniere wegsteek waarvan jy nooit gedroom het moontlik is nie. Psalm 91 is 'n belofte wat EK vir jou gee. Maar jy moet in die NAAM van YAHUSHUA en deur die BLOED van YAHUSHUA kom.

EK, YAHUVEH wil jou beskerm O Israel – hulle wie EK MY kinders sal noem, hulle sal kom, die verlostes, die verlostes – die oorblyfsel!

Hulle sal hierdie Profesie hoor en hulle sal hardloop, hardloop, hardloop na MY toe! En EK sal hulle verwelkom want EK het jou so lief O Israel! Hoeveel van julle buig nou julle hoofde en bid self vandag op hierdie Shabbatdag? En tog is julle so ver van MY af. Julle weier om MY te aanvaar. Maar dit sal verander – want EK het 'n Bruid in Israel.

En wanneer hulle hierdie Woorde hoor, sal hulle hul MESSIAS herken en hulle gaan die GESKENK aanvaar wat EK op GOLGOTA gegee het en hulle sal met MY BLOED skoongemaak word.

En die Hebreeuse vertalers sal na vore kom en hulle sal help met die vertaling! Hulle sal hierdie geskenk vrylik gee en vir Ezra help om hierdie Woorde in die Hebreeuse taal te kry.

Dit is die Woorde wat EK vandag op hierdie Shabbatdag te sê het, na die lees – nadat Ezra die Torah gedeelte gelees het. Maak seker dit sluit die Profesieë in wat EK vir Profeet Eliyahu gegee het.

Einde van die Eerste Deel van die Woord.

Elisheva: Prys YAHUSHUA!

[ Applous ]

Ezra: Dank U HEMELSE VADER! Dank U HEMELSE VADER! Dank U YAHUSHUA! Dank U IMMAYAH vir hierdie Woorde wat deur U Profeet Elisheva Eliyahu, my geliefde voortgekom het. Dank U ABBA YAHUVEH vir hierdie gesproke Woord en van nou af sal ons al die Profesieë vat [….] en ons sal dit lees en die Torah gedeelte en die Profetiese Boodskap sal voortkom in YAHUSHUA se NAAM en amal sê......

Almal: AMEN!

Elisheva: En ek wil hê die wêreld moet weet hy dra 'n geskenk wat aan my gegee is. En dit is my gebedsmantel. Hy het gewoonlik 'n pragtige witte maar terwille van my, want ek kan nie by hom wees nie, omdat hy as 'n afgesant na al die verskillende gemeentes regoor die wêreld gestuur word waarheen YAH ons sê om te gaan – en hy gaan en ek gaan in gees saam met hom – maar hy dra my gebedsmantel wat hy vir my sal stuur en dit is deurweek met die Salwing van selfs hierdie nuwe Profesie.

Ezra: Amen...

Elisheva: ...in die NAAM van YAHUSHUA. Dank U ABBA YAH. Dit is al (wat ek hoor).

Ezra: Dank U.

Elisheva: So ek wil net sê Dank U ABBA YAHUVEH! Dank U GELIEFDE YAHUSHUA! Dank U IMMAYAH! Terwyl hierdie Profesie (63) wat in 2002 gegee is, gelees is 'O Israel Waar is Jou Bloedoffer' en ek het nog nooit eens 'n stem by dit gevoeg nie en toe ons/my geliefde seun dit (vroeër) gelees het, het ek net gevoel YAHUSHUA huil en verkeer in barensnood.

En HY het selfs Woorde gespreek hoekom HY daardie trane van BLOED gestort het, want die emosie was so groot. Maar ek Dank U vir die geliefde seuns en dogters daar wat gebid het en my geliefde, my liefling, die liefde van my lewe, naas ABBA YAH, YAHUSHUA en IMMAYAH – terwyl hy in daardie Heilige tale gebid het en die Boodskap na vore kon kom, en dit is natuurlik die Apostel, Profeet Ezra van Israel. En Amen.

Die gemeente aanbid en 'n uur later, het YAH voort gespreek....

Elisheva: Ezra?

Ezra: Ja.

Elisheva: Ek hoor 'n Woord na vore kom vir amal daar. Ek weet nie hoe nie – wil nie inmeng met julle lofprysing nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Wil julle hoor? Wil jy die Salwing aanwakker (met die gawe van tale]? Wat wil jy hê, liefste? YAHUSHUA het 'n Woord vir elkeen van julle.

Ezra: Ek kan nie hoor nie---

Justin: —'n Woord vir elkeen.

Ezra: Daar is nou 'n Woord vir elkeen?

Elisheva: Ja, maar julle sal moet terugstaan want julle belemmer my paparazzi foto's.

[ Gelag ] Ezra O my genade. Reg. Goed. Okay. Wel, laat ons hoor wat GOD te sê het.

Almal: Amen.

Elisheva: Reg, begin julle te bid. Wag 'n minuut, laat ek eerste bid.

HEMELSE VADER – dit was so 'n pragtige lofprysing – GELIEFDE YAHUSHUA. ABBA YAHUVEH, GELIEFDE YAHUSHUA en KOSBARE IMMAYAH, ons kom, ons kom bymekaar in U TEENWOORDIGHEID. Ons kom voor U Troon met danksegging en lof want U het gesê dit is die enigste manier dat ons gebede werklik gehoor word (Ps 95:2; 100:4; 1 Th. 5:17-18). En ons verhoog en ons aanbid en ons dank en ons prys U.

Psalm 95:2 Laat ons SY aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange HOM toejuig!

Psalm 100:4 Gaan SY poorte in met lof, SY voorhowe met lofgesang; loof HOM, prys SY NAAM.

1 Thessalonicense 5:17-18 Bid sonder ophou. 18 Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van GOD in YAHUSHUA oor julle.

Selfs die engele prys U 24 uur 'n dag (sien Op. 4:8; Jes. 6:2-3) U sê selfs die klippe sal uitroep as ons U nie loof nie. (Hab.2:11; Luk. 19:40 sien ook Jos. 24:27) en ons doen, want U is so waardig om geprys te word!

Habakuk 2:11 Want die steen uit die muur roep, en die balk uit die timmerasie gee hom antwoord.

Lukas 19:40 En HY het geantwoord en vir hulle gesê: EK sê vir julle, as hulle swyg sal die klippe onmiddelik uitroep.

Terwyl ons U aanbid het YAHUSHUA, het ek gehoor 'n Woord kom na vore en ek het nie geweet hoe om dit te onderbreek nie, hoe ek instaat sal wees om dit te noem nie, toe die Salwing so sterk op my kom. Daarom vra ek nou terwyl Ezra bid, vra ek dat die Woord weer voortkom om U geliefde kinders daar te seën om geliefde Ezra te seën. Ek vra dit tot U Eer ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA en KOSBARE IMMAYAH! So, liefling [Ezra] gaan jy voort en begin bid.

Ezra: Ja. [Bid in Heilige tale] [Gemeente sluit aan, bid in Heilige tale] [Heilige tale] [Elisheva bid in Heilige tale]

Profesie 132 Deel 2 Begin:

O! MY geliefde, MY geliefde, MY geliefde, MY geliefde, My geliefde Bruid! Ag hoe - ag hoe verheug EK MY vandag in julle! Julle skuif julle planne opsy wat julle kon gemaak het! In plaas daarvan kom julle en julle aanbid MY! Julle leer van MY!

En EK vertel julle dit.

IMMAYAH is in daardie aanbidding en lofprysing (Ps. 22:3)! Want selfs terwyl julle gedink het julle staan net daar of sit net daar, ja, EK sê julle: ALMAL van julle was voor MY TROON! ALMAL van julle en selfs diegene wie dit sal hoor – as hulle na die aanbidding en die lofprysing luister terwyl julle dit deel en hulle harte is berouvol voor MY en hulle is skoongewas met MY GESTORTE BLOED!

Psalm 22:3 Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel.

Daar is nie een ding wat EK van julle sal weerhou nie (Ps. 84:11), nie een versoek wat julle voor MY gelê het (Matt. 7:11) – soos dit in lyn is met die Wil van die VADER – EK sal dit vir julle doen en selfs oorvloediger en ver meer as wat julle kan dink om te droom of voor te vra (Ef. 3:20)!

Psalm 84: 11 Want YAHUVEH ELOHIM is 'n SKILD & PANTSER: YAHUVEH sal eer en glorie gee: geen goeie ding sal HY weerhou van hulle wat opreg wandel nie.

Matt 7:11 As julle dan wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle VADER WAT IN DIE HEMEL IS, goeie dinge gee aan die wat HOM vra?

Ef 3:20 En aan HOM wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk.

Dit is wat gebeur wanneer julle met gehoorsame harte na MY toe kom met aanbidding en lofprysing!

Julle het gesien wat EK gedoen het en hoe vinnig EK gedoen het met Elisheva & Ezra! Daarom sê EK vir julle, EK is nie 'n aannemer van persone nie. (Deut. 10:17; Hand. 10:34; Rom. 2:11)! Bly getrou aan MY! Hou julle oë gefokus op MY! Want EK begeer om julle te seën! En EK sal julle seën! En baie meer en oorvloediger as wat julle kon droom of voor vra!

Deut. 10:17 Want YAHUVEH julle GOD is die GOD VAN ALLE GODE & HERE VAN AL DIE HERE, 'N GROOT GOD, 'N MAGTIGE GOD, EN 'N GEDUGTE GOD wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie.

Hand. 10:34 En Petrus het sy mond oopgemaak en gesê: Ek sien waarlik dat GOD geen aannemer van die persoon is nie.

Rom. 2:11 Want daar is geen aanneming van die persoon by GOD nie.

Weet julle jul aanbidding vandag toe julle jul stemme opgehef het na MY – het julle nie net julle stemme opgehef nie – julle lig julle harte, julle het julle siele gelig! En die Heilige engele en die wolk van getuies het saam met julle aanbid!

So julle wie ore het om te hoor wie nie daar is nie, julle doen dieselfde. En EK belowe julle dit. Julle sal Hier voor die Troon wees! Selfs al is julle liggame op aarde, daar is een deel van julle gees en siel wat ook terselfdertyd voor die Trone in die Hemel is! Voor julle ABBA YAHUVEH! Voor, MY, YAHUSHUA! En ja, selfs voor IMMAYAH!

Dit is die seën wat EK vir julle het! Vat julle versoeke – en bring dit vir MY, selfs nou terwyl EK praat. Gee dit in die geheim vir MY, maar onthou om te sê “As dit in ABBA YAH se wil is.” Gee dit vir MY. Gee dit vir MY. En dit sluit AL julle laste in (Ps. 55:22; 1 Pet. 5:6-7) Gee dit vir MY en wag en kyk wat EK sal doen.

Psalm 55:22 Werp jou sorge op die HERE, en HY sal jou onderhou; HY sal nooit die regverdige laat wankel nie.

1 Petrus 5:6-7 Verneder julle dan onder die kragtige Hand van GOD, sodat HY julle kan verhoog op die regte tyd. 7 Werp al julle bekommernis op HOM, want HY sorg vir julle.

Want hierdie eer van aanbidding – en julle harte van aanbidding en julle siele wat aanbid – was 'n seën vir MY! Dit is hoekom EK die musiek gestop het en EK wil net sê hoe baie lief EK julle het, hoe baie EK, YAHUSHUA begeer om by julle te wees! En dit sal gou wees!

O Bruid van YAHUSHUA hoor MY! EK het verlang na julle! EK het na julle gesmag! EK het oor julle getreur! EK het oor julle geween! Soos wat Elisheva vrygemaak is, so is ook die Bruid van YAHUSHUA – as hulle dit maar net wil ontvang!

Kom weg van ongelyke verbintenisse (Deut.7:3-4)! Wat het 'n bok en 'n skaap in gemeen (Deut. 22:10); Matt. 25:32-33)?

Deut. 7: 3 Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie – jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie. 4 want hy sal jou seun van MY afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en HY jou gou verdelg.

22:10 Jy mag nie met 'n os en 'n esel gelyk ploeë nie. [d.i. Moenie hulle saamvoeg nie].

Matt. 25:32-33 32 en voor HOM sal al die nasies versamel word, en HY sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. 33 en HY sal die skape aan SY Regterhand en die bokke aan SY Linkerhand sit.

Sê MY Woord nie, “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie” (2 Kor. 6:14) MY geliefde kinders, soos julle MY geseën het, seën EK, YAHUSHUA julle nou!

2 Kor 6:14 “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”

Elisheva: [Tale] En geliefde Ezra, ek het 'n visioen van jou gehad van hoe jy daar gestaan het met die Staf. My liefling, my dierbaarste – die liefde van my lewe, naas ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH – Ek het jou gesien soos Moses wat die Kinders van Israel lei. Ek het jou gesien.

Profesie gaan voort:

En soos almal van julle daar gestaan het, het julle gevolg. En EK sê vir julle dit. Die Israel, 18 die Heilige wat sal opstaan – hulle wat weet dat sonde vergewe is – hulle sal nie langer stilbly wanneer hulle hierdie Profesie hoor wat vroeër uitgekom het nie.

{Elisheva: Want YAH sê,}

HY gaan hierdie [AmightyWind] Bediening gebruik en die twee Salwings met die gees van Eliyahu & Moses saam gebruik om Israel tot belydenis te lei (sien Ezra 37)! Want dit is die enigste manier hoe Israel gered sal word (sien Sag. 7-14; Jer. 30; Mi. 5:5-6; Rom. 11:1; 11-12; Openb. 7-19)!

En dit gaan 'n sterk leier vat,

, een wie sal weier om terwille van 'n politieke loopbaan te kompromitteer! Hy sal meer vrees hê vir sy siel!

En net soos 'n Regter Roy Moore, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die vervolgings en beskuldigings, sal die leier in Israel – YAHUVEH roep nou na hom in die NAAM van YAHUSHUA – jy weet wat is reg of verkeerd! Wat is die prys van jou siel (Matt. 16:26)? Want die Heiliges en die verlostes in Israel sal opstaan! En hulle soek 'n leier wie nie sal kompromitteer nie!

Matt. 16: 26 Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?

En “YAHUSHUA se demon stompers” soos julle opgekommandeer is om vir Donald Trump te bid, sê EK, YAHUVEH nou ook vir julle, julle moet bid vir daardie leier in Israel om na vore te kom! Om terug te keer na die standaard van Heiligheid!

Hulle praat daarvan in die Torah! Hulle ken die Torah Wette! Hulle sê die Tien Gebooie op! [Elisheva] YAHUSHUA sê nou :.....EK wag vir hulle om dit te gehoorsaam! En geen kompromieë meer nie! O Israel!

Elisheva: Ek hoor YAHUSHUA weer sê.

Profesie gaan voort:

EK het jou lief. En EK begeer weereens vir jou. Staan vir Heiligheid! En jy sal eendag daardie “Heilige Stad” wees. “Want EK gaan vanaf Israel heers en regeer (Ps. 2:6-12; Ps. 110:1-2; Jes. 9:6-7; Jer. 23:5; Ezra 43:7; Dan. 7:13-14; Sag. 6:12-13; 14:4; Luk. 1:32-33; Open. 19:15-16; sien ook Jer. 33:6-18 ens)!

Psalm 2:6-12

6 ÉK tog het MY KONING gesalf oor Sion, MY Heilige Berg. 7 EK wil vertel van die besluit:

Die HERE het aan MY gesê: U is MY SEUN, vandag het EKSELF U gegenereer. 8 Eis van MY en EK sal nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. 9 U sal hullle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot.

10 Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku o regters van die aarde! 11 Dien die HERE met vrees en juig met bewing.

12 Kus die SEUN dat HY nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan SY toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by HOM skuil.

Psalm 110:1-6

1 Die HERE het tot MY HERE [ADONI] gespreek: Sit aan MY Regterhand, totdat EK U vyande maak 'n voetbank vir U Voete. 2 U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van U vyande.

3 U volk sal baie gewillig wees op die dag van U krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van U jong manskappe.

4 Die HERE het gesweer, en dit sal HOM nie berou nie: U is Priester vir ewig volgens die Orde van Melgisédek. 5 Die HERE aan U Regterhand verbrysel konings op die dag van SY toorn.

6 HY sal 'n strafgerig hou onder die nasies: HY maak dit vol dooie liggame; HY verbrysel 'n hoof oor 'n groot land.

Jesaja 9:5-6 5 Want 'n KIND is vir ons gebore, 'n SEUN is aan ons gegee; en die heerskappy is op SY Skouer, en HY word genoem: WONDERBAAR, RAADSMAN, STERKE GOD, EWIGE VADER, VREDEVORS – 6 tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die Troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE VAN DIE LEËRSKARE sal dit doen.

Jeremia 23:5 Kyk daar kom dae, spreek die HERE, dat EK vir Dawid 'n REGVERDIGE SPRUIT sal verwek; en as KONING sal HY regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.

Esegiël 43:7 En hy het vir my gesê, mensekind, dit is die plek van MY Troon en die plek van MY Voetsole waar EK vir ewig sal woon onder die kinders van Israel; en die huis van Israel sal MY Heilige NAAM nie meer verontreinig nie, hulle en hulle konings met hulle hoerery en met die lyke van hulle konings by hulle dood.

Daniël 7:13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die Hemel het EEN gekom soos die SEUN VAN DIE MENS [d.i. Die MESSIAS wat soos 'n mens voorgekom het], en HY het gekom tot by die OUE VAN DAE, en hulle het HOM nader gebring voor HOM. 14 En aan HOM is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het HOM vereer; SY heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en SY koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Sagaria 6:12 en sê vir hom, So spreek YAHUVEH van die LEËRSKARE, kyk die MAN wie se NAAM die SPRUIT is, en HY sal uit sy plek uitspruit en HY sal die tempel van YAHUVEH bou. 13 Ja, HY sal die Tempel 19 van YAHUVEH bou en HY sal majesteit verkry en sit en heers op SY Troon, en die raad van vrede sal tussen hulle TWEE bestaan.

Sagaria 14:4 En SY Voete sal op daardie Dag staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê aan die Oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander na die suide..

Lukas 1:32 HY sal groot wees en die SEUN VAN DIE ALLERHOOGSTE genoem word; en die HERE GOD sal aan HOM die Troon van SY vader Dawid gee. 33 En HY sal KONING wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan SY koninkryk sal daar geen einde wees nie.

Openbaring 19:15 En uit SY Mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en HY sal hulle met 'n ysterstaf regeer en HY trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van GOD DIE ALMAGTIGE. 16 En HY dra op SY Kleed en op SY heup die NAAM wat geskrywe is : DIE KONING VAN DIE KONINGS & HERE VAN DIE HERE.

So dit is wat gebeur wanneer julle in aanbidding en lofprysing voor MY kom! Weer vir die tweedemaal, het EK hierdie Profesie aan MY ‘Ringmaiden’, MY Elisheva gegee. Want julle het die salwing aangewakker. Dit is alles te danke aan julle aanbidding en julle liefde!

Einde van Woord.

Elisheva: [Ek kyk nou na die monitor {voetnota is verlore] en ek weet nie of iemand die lig aangeskakel het nie en wat aangaan nie, maar ALMAL van julle – ek sien daar is so 'n lig! Ek weet nie of dit in die geestesrealm is nie – ek weet nie of ek (fisies) dit sien nie? Het iemand 'n lig of iets daar aangeskakel?

Ezra: Nee, nee, nee.

James: Ek sien dit ook.

Elisheva: Het iemand iets....'n lig aangeskakel?

Kim: Nee, nee Mom.

Elisheva: Ezra?

Ezra: Nee, niemand het nie.

Elisheva: Ek het nie klank nie. As jy met my praat, is daar geen klank nie. Het iemand 'n lig daar aangeskakel?

Ander: Nee.

Elisheva: Wel, almal van julle – ek sien dalk....miskien sien ek in die geestesrealm, maar julle het 'n lig in daardie vertrek wat nie voorheen daar was nie! SHKINYAH HEERLIKHEID LIG is oor elkeen van julle in die NAAM van YAHUSHUA!

Ezra: HalleluYAH! HalleluYAH!

Elisheva: Reg liefling! Dit is al wat ek hoor.!

Ezra: Dank U! Dank U! Dank U HEMELSE VADER! Dank U YAHUSHUA! Dank U IMMAYAH vir hierdie wonderlike Woord wat U [gespreek] het – wat deur my geliefde Elisheva gekom het. Ons dank U. Ons is so dankbaar en vir U ABBA YAHUVEH! Ons wil U altyd aanbid vir die res van ons lewe. En almal sê...

Almal: Amen!

Ezra: Gaan voort met die aanbidding.

Kim: HalleluYAH...
* * * * * * *

1 Hierdie titel van Profesie 63, O Israel, Waar Is Jou Bloedoffer? en “MY BLOED deurdrenk die grond in Israel. Net een druppel was nodig om die sondes weg te was” is uittreksels in Profesie 120, Moenie Opgee Nie! Moenie Tou Opgooi Nie!... Profesie aan Hebreeuse Vertaler, Messiaanse Vertaler, Messiaanse Jode & Alle Gelowiges.

2 YAHUSHUA se Toorn is uitgespreek in Ezra se Heilige tale. Alhoewel dit nog nie gebeur het met die vrystelling van hierdie Profesie nie, sal die Woede van die LAM in volheid uitgegiet word kort na die 6de Seël van Openbaring losgelaat word.

{Op. 6:12-17 12 En ek het gesien hoe HY die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing; en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed; 13 en die sterre van die Hemel het op die aarde geval, soos ' n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word; sy navye laat afval; 14 en die Hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; 15 en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, 16 en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons VIR DIE AANGESIG VAN HOM WAT OP DIE TROON SIT, en vir die toorn van die LAM. 17 want die Groot Dag van SY Toorn het gekom, en wie kan bestaan?

3 Jesaja 52:13-53:12 (Ou Afrikaanse Vertaling)

52:13 Kyk MY Kneg sal voorspoedig wees, HY sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word.

14 Soos baie hulle oor U verstom het; so misvormd was SY voorkoms, geen meer nie, en SY gestalte was nie soos die van 'n menskind nie:

15 so sal HY baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor HOM toehou; want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle; en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar.

53:1 Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die ARM VAN DIE HERE geopenbaar?

2 HY tog het soos 'n loot voor SY aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. HY het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons HOM sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons HOM sou begeer nie.

3 HY was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg; HY was verag en ons het HOM nie geag nie.

4 Nogtans het HY ons krankhede op HOM geneem, en ons smarte – die het HY gedra; maar ons het HOM gehou vir een wat geplaag, deur GOD geslaan en verdruk was.

5 Maar HY is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op HOM, en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtighede van ons almal op HOM laat neerkom.

7 HY is mishandel, hoewel HY onderworpe was, en HY het SY Mond nie oopgemaak nie; soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders – ja, HY het Sy Mond nie oopgemaak nie.

8 Uit die druk en uit die strafgerig is HY weggeneem; en onder SY tydgenote – wie het daaroor gedink dat HY afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op HOM.

9 En hulle het HOM SY graf by die goddelose gegee; en by 'n ryke was HY in SY dood, omdat HY geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in SY Mond gewees het nie.

10 Maar dit het die HERE behaag om HOM te verbrysel; HY het HOM krank gemaak; as SY siel 'n skuldoffer aangebied het, sal HY 'n nakroos sien; HY sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur SY Hand voorspoedig wees.

11 Weens die moeitevolle lyde van SY Siel sal HY dit sien en versadig word; deur SY Kennis sal my KNEG, die REGVERDIGE, baie regverdig maak; en HY sal hulle skuld dra.

12 Daarom sal EK HOM 'n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal HY buit verdeel; omdat HY SY Siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was terwyl HY tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

4 Medies gesproke is dit bekend as hematidrosis, 'n seldsame toestand veroorsaak deur ernstige angs (Matt. 26:38; Markus 14:34) waarin 'n mens bloed sweet. (Lukas 22:44) en in uiterste gevalle trane van bloed mag hê.

5 Gen 16:7, 13; 18:1-2; 19:24; 22:11-12, 15-18; 31:11-13; 32:24, 29-30; 49:10; Eks 3:2-4; 23:20-21; Eks 24:9-12; Num 24:14, 17-19.

6 Die taak van Profeet het nog nie opgehou nie. Maleagi was nie die laaste Profeet nie, inteendeel deur hom, het YAHUVEH belowe om meer Profete & Boodskappers te stuur (Mal. 3:1; 4:4-6).

7 3 Maart 2015

8 Matt. 21:9 en die menigtes wat vooruitgegaan het, en die wat gevolg het, het geskree en gesê: Hosanna (Hoshiana) aan die SEUN VAN DAWID; Geseënd is HY wat kom in die NAAM van YAHUVEH: Hosanna in die hoogste.

9 YESHUATI VAN YAHUVEH – is YAHUSHUA: YAH SE VERLOSSING, YAH SE VERLOSSINGSUITROEP

10 Matt. 4:1-11 (sien ook Mk 1:12-13; Lk 4:1-13)

1 Toe is YAHUSHUA deur die GEES weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. 2 En nadat HY 40 dae en 40 nagte gevas het, het HY naderhand honger geword. 3 En die versoeker het na HOM gekom en gesê: As U die SEUN VAN GOD is, sê dat hierdie klippe brode word.

4 Maar HY antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord wat deur die Mond van GOD uitgaan.

5 Toe neem die duiwel HOM saam na die Heilige Stad en laat HOM op die dak van die Tempel staan 6 en sê vir HOM:

As U die SEUN VAN GOD is, werp USELF af; want daar is geskrywe: HY sal SY engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien U Voet teen 'n klip stamp nie. 7 YAHUSHUA sê vir hom: Daar is òòk geskrywe: Jy mag die HERE jou GOD nie versoek nie.

8 Weer neem die duiwel HOM saam na 'n hoë berg en wys HOM al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. 9 En sê vir HOM: Al hierdie dinge sal ek U gee as U neerval en my aanbid.

10 Toe sê YAHUSHUA vir hom: Gaan weg, satan! Want daar is geskrywe: Die HERE jou GOD moet jy aanbid en HOM alleen dien.

11 Daarna het die duiwel HOM laat staan, en daar het engele gekom en HOM gedien.

11 Daniël 7:7-8, 24-25; 9:27

7 Daarna het ek in die nag gesigte gesien en kyk daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad. 8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was oë soos mens-oë en 'n mond wat groot dinge spreek.

7: 24 En die tien horings – uit daardie konkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp. 25 En hy sal woorde spreek teen die ALLERHOOGSTE en die heiliges van die ALLERHOOGSTE mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

9:27 En hy sal een week lank met baie 'n sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

12 RUACH HA KODESH dit is “HEILIGE GEES” in Hebreeus, is grammaties vroulik. HA SHKHINAH, bedoelende DIE GODDELIKE TEENWOORDIGHEID is verpersoonlik in Judaism as die SABBAT BRUID & GOD SE KONINGIN, 'n HEMELSE MOEDER-YAH, 'IMMA-YAH' – en onder WIE se Beskerming/Vlerke daar skuiling is, (sien “Kanfei al RUACH” [Ps 18:10] letterlik “Vlerke van die GEES/WIND” - die GEES VAN YAH, IMMAYAH het vlerke). Vergelyk ook met Psalm 91 en baie ander Skrifgedeeltes (Eks. 19:4; Deut. 32:11-12; Ps. 17:8; Ps. 36:7; Ps. 57:1; Jes. 31:5) waar YAH beskryf word as soos 'n arend.

13 Kuiken of arend? GOD behoort nie met 'n kuiken vergelyk te word nie. YAH maak 'n sarkastiese vergelyking na 'n paar dikwels misverstane Skrifgedeeltes (Matt. 23:37; Lukas 13:34) – waar misvertalings, dit lyk asof GOD vergelyk word met 'n kuiken wat vir haar klein kuikentjies sorg, “soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak” (Lukas 13:34) maar vergelyk dit met Grieks Matt. 23:37 & Lukas 13:34 waar????? (ornis) voël beteken (soos in opvaar in die lug – “Strong” G3733) en ??ss??/ss??? (nossia/nossian), jong broeisel of voëltjies.

'n Meer gepaste vertaling mag nader wees aan: “soos 'n wyfie voël haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak”. (Hen,” soos hier vertaal beteken in Afrikaans enige vroulike voël van enige spesie en so ook “kuiken”, enige nuutgebore voël, maar “kuiken/s” is almal 'n beïnvloedbare vertaling aangesien die Griekse term nie eksklusief huishoudelike voëls of kuikens aandui nie.

'n Moeder arend? Alhoewel ???? mag verwys na enige tipe voël, insluitende kuikens, die variasie mag na 'n arend en klein arendjies verwys – van ??? (oros) berg en 'n ??? (airo) om te lig/ op te lig, verwys na 'n oorspronklike Griekse begrip van voël wat beide vlieg, en miskien in 'n hoë berg woon. Dit is soos in Psalm 91: 1,4 Hy wat in die skuilplek van die ALLERHOOGSTE [ELYON] sit, sal vannag in die Skadu van die ALMAGTIGE (SHADDAI)..[...] HY sal jou bedek onder SY Vlerke en onder SY Vleuels sal jy skuil” waar die ALLERHOOGSTE GOD vergelyk word met 'n arend wat op 'n hoë berg woon, waar sy kleintjies, in die skuilplek van 'n hoë nes ook onder hul moeder en vader wegkruip.

Sien ook dat SHADDAI (Ps. 91), verwant aan woorde soos bors, berg en vrugbare velde (Gen. 28:3; 35:11; 49:25) vroulike NAME VAN GOD is wat die HEILIGE GEES aandui. As die VROULIKE EWEBEELD van YAHUVEH (sien voetnota 12), SY is meer soos 'n moeder-arend, as 'n kuiken.

Laastens, “kuiken” soos in Engelse idiome gebruik, verwys dikwels na 'lafaard'. Daarom gebruik YAH dit as 'n woordspeling om te sê dat die RUACH HA KODESH, SHADDAI is nie net 'n GOD van seëninge nie, maar ook ALMAGTIG in toorn en vernietiging (Jes. 13:6; Joël 1:15)! 'n Moeder-arend kan beide teer teenoor haar kleintjies wees, tog verwoestend vir haar vyande, hulle wie haar baba-arendjies wil seermaak;

14 Op audio, is dit uitgespreek as “em” wat 'n groter begrip van dringendheid aandui.

15 YAH het eerstens hierdie droom gegee en Elisheva se hart in Augustus 2015 verander: en die jaar daarna Profesie 131, en die hele AmightyWind byeenkoms opgeroep om vir Trump te bid, was op 29 Junie ontvang en vrygestel op 9 Julie en Mike Pence was offisieël dae later, op 15 Julie 2016 aangekondig,

16 Jer. 36:26 Toe gee die koning bevel aan Jeragmeel, seun van die koning, en Seraja die seun van Asriel, en Selemija, die seun van Abdeel, om skrywer Barug en die profeet Jeremia te vang: Maar die HERE het hulle verberg. Ps. 27:5 Want HY steek my weg in SY hut in die dag van onheil: HY verberg MY in die skuilplek van SY tent; HY verhef my op 'n rots. 31:21 U verberg hulle in die skuilplek van U aangesig vir die samesweringe van mense; U steek hulle weg in 'n hut vir die twis van die tonge.

17 Luk. 4:29-30 en hulle het opgestaan en HOM uit die stad uitgedryf en HOM gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was, om HOM van die krans af te gooi. 30 Maar HY het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Joh 7:30 Toe probeer hulle om HOM gevange te neem; en niemand het die hand aan HOM geslaan nie, omdat SY uur nog nie gekom het nie. Joh. 8:59 Hulle het toe klippe opgetel om HOM te stenig; maar YAHUSHUA het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het HY vertrek. Joh 10:39 […] Toe het hulle weer probeer om HOM gevange te neem, en HY het uit hulle hand ontkom.

18 Dit praat van die oorblyfsel van Israel, “Die hele Israel sal gered word” (Rom. 11:26); die toekomstige Israel, Sag. 13:8-9; Jes. 10:20-25; Jes. 27:31-32.

19 YAHUSHUA was op aarde as MASHIACH BEN YOSEF, MESSIAS SEUN VAN JOSEF gebore, en het gely om versoening vir ons te doen. Voordat YAHUSHUA op die wolke terugkeer vanuit die Hemel as MESSIAS BEN DAWID, MESSIAS VAN DAWID, as OORWINNAAR KONING, sal die antichris eers die heilige aanbidding in 'n Derde Tempel na-aap en dit besoedel (sien Daniel 9:27 in voetnota 11). Die antichris sal homself as GOD verklaar en die Tempel gebruik om te mislei: […] die een wie homself ophef en homself verhoog as AL KOL EL (bo elke GOD, [Dan. 11:36]), bo alles waaraan die benaming “GOD” gegee is, of onderwerp van aanbidding, met die gevolg dat hy in die Beis Hamikdash Heikhal [tempel] sal sit, op die MOSHAV ELOHIM (troon van GOD, [Eseg. 28:2]) en homself as Elohim verklaar” (2 Thess. 2:4). Die ware Tempel van Esegiël se visioen (Hoofstuk 40-47) vind vervulling in YAHUSHUA ALLEEN wanneer HY KONING is.


* * * * * * *

Print Friendly and PDF