Philippines
Ilocano/FilipinoBack to Main Foreign Translations Index

Ang Anunsiyo ng Bagong Liderato ng AmightyWind Ministry
(New Male Leadership of AmightyWind Ministry)


Testimonyo ni Apostol Ezra- Bagong Liderato ng AmightyWind mula sa Israel
(Testimony of Apostle Ezra from Israel)


Ang POOT ng DIYOS sa Mundong ito ay Nalalaan na ISUGO!
(Prophecy 126, GOD'S Wrath to this World is About to be Sent!)Cebuano/Filipino
PAG-AMPO PARA SA KALUWASAN
[THE SALVATION PRAYER]


Cebuano / Binisaya

27   64   71   79   90   122   123  

Tagalog

Bakit natin Kailangan gamitin ang Mga banal na Pangalan ni YAHUVEH
(Why do we use the Sacred Names of YAHUVEH)


1   2   3   5   6   9   7   8   10   11   12   14   15   45   48  
50   51   57   60   89   90   94   122   123   126   127   128