Back to Main Foreign Translations Index

EAST AFRICA KENYA
KISWAHILIUNABII WA 126 - GHADHABU ZA MUNGU ZIPO KARIBU KUTUMWA DUNIANI - AMIGHTYWIND


Tangazo La Uongozi Upya Wa Kiume Wa Amightywind


Ushuhuda Wa Mtume Ezra


Gawo la Torah


MAELEZO YA IMANI   Statement of Faith

Ombi la Wokovu   Salvation Prayer

Ombi la Wokovu katika Sauti 1Ombi la Wokovu katika Sauti 21   2   3   4   5   6   7   8   9   10   12   30   31   33   36   37  
24 Sehemu ya 1   42   42   49   54   55   57   63   69   72   73   75   79   89   90   101   105   110   115   116   119   120   133   134