HEILIGE GEES GEE 'N DRINGENDE WAARSKUWING!

November 17, 2008


17 November 2008

Hierdie waarskuwing is deur 'n droom aan my gegee. Die HEILIGE GEES het in daardie droom met my gepraat en vir my gesÍ om almal te waarsku wie die waarheid ontvang het oor wie MAMMA WYSHEID werklik is.

Ons moet in verskeie Profetiese Woorde die persoon van die RUACH ha KODESH, die HEILIGE GEES voorstel as YAHUVEH se MEDE-SKEPPER, SY SHKHINYAH GLORY ook MOEDER WYSHEID. YAHUVEH se VROU is MOEDER WYSHEID en YAHUSHUA se HEMELSE MOEDER. Die Bybel sÍ die HEILIGE GEES het die maagd Maria oorskadu. Dit was die HEILIGE GEES se hand wat YAHUSHUA in Maria se moederskoot gesit het. Nogtans begeer sy op geen manier om ons weg te lei van ons eerste liefde, ons VERLOSSER, YAHUSHUA ha MASHIACH nie, want dit is slegs deur SY gestorte Bloed op Golgota wat ons YAHUVEH God, ons SKEPPER kan nader en tot HOM kan bid en kennis oor die RUACH ha KODESH kan hÍ. Dit is asgevolg van die prys wat YAHUSHUA ons MASHIACH met die kruisiging, dood en opstanding betaal het, dat YAHUSHUA ha MASHIACH ons die belofte gegee het dat HY die trooster sou stuur, en HY het.

HY het vir SY Dissipels gesÍ om in die bovertrek te wag en dit was die eerste keer dat die HEILIGE GEES haarself gemanifesteer het in die spreek van Heilige Tale, vuurvlamme op die dissipels se hoofde en profesie wat voortgekom het. Die HEILIGE GEES woon in alle gelowiges wie YAHUSHUA as MESSIAS aangeneem het en Heilig voor YAHUSHUA lewe. Jy laster of maak nie die HEILIGE GEES kwaad nie want daar is geen vergifnis as die HEILIGE GEES beledig word nie. Terwyl ek in 2008 in Heilige Tale gebid het, was ek onder 'n hewige salwing en die Woorde IMMAYAH het herhaaldelik voorgekom. Die interpretasie het na vore gekom dat IMMAYAH die HEILIGE GEES is. Sy het dit nie geweet nie maar in Hebreeus beteken IMMA MOEDER. So dit is verdere bevestiging dat die HEILIGE GEES is MOEDER SKEPPER, MOEDER God. Al drie dele van die HEILIGE DRIE-EENHEID moet aanbid, bemin, vereer en gehoorsaam word. VADER, SEUN en HEILIGE GEES.

Begin om elke gedeelte van die HEILIGE DRIE-EENHEID te ken maar onthou altyd geen gebed word beantwoord sonder die Naam en Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH, die eniggebore Seun van YAHUVEH nie. Daarom vermaan ons julle. Leer om julle IMMAYAH, die RUACH ha KODESH die afgesonderde HEILIGE GEES lief te hÍ maar moet HAAR nie verhef na 'n posisie wat bo YAHUSHUA is nie. SY begeer om ons op 'n meer intieme manier as ooit na YAHUSHUA toe te trek. Dit is die Kosbare RUACH ha KODESH wat ons dwing om na YAHUSHUA toe te kom en ons in SY liefdevolle arms te trek. Dit is die RUACH ha KODESH wat ons gebede soos soene na die troon van YAHUVEH blaas wanneer dit in die naam van YAHUSHUA ons MASHIACH gevra word.

Die Heilige Geskrifte sÍ as YAHUSHUA opgelig word sal EK alle mense nader trek. Ons glo dit is die Kosbare RUACH ha KODESH, ook genoem die HEILIGE GEES wat dit spreek. So onthou asseblief om julle fokus op YAHUSHUA te hou want dit is die Wysheid van MOEDER WYSHEID. Die Bybel sÍ duidelik dat Wysheid 'n 'Sy' genoem word en vir hulle wat nie saamstem dat die HEILIGE GEES vroulik kan wees nie, sÍ julle dat die HEILIGE GEES nie volkome wysheid is nie? Dink voordat julle my as 'n vals profeet brandmerk. Die King James Bybel het 'n groot onreg gepleeg in die vertalings om die HEILIGE GEES 'n 'hy' te noem. Wanneer julle die Hebreeuse Geskrifte bestudeer, sal julle vind dat die HebreŽrs hierdie feit alreeds geweet het. Die antieke manuskripte het dit ook aangeteken. Dit is nou aan die einde van die tyd tyd vir julle om die waarheid te ken maar onthou moenie laat dit julle fokus wegneem van YAHUSHUA ha MASHIACH nie want HY is die enigste Naam wat julle in die Hemel sal kry.

Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah
17 November 2008


ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Please go to the other if one is off line.

We are Sabbath-Keepers, Not Seventh-Day Adventists
Click Here For More Info

Mailing and Email Addresses


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5

By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5